Een toepassing delen

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Een toepassing delen


  

U kunt iedere toepassing op uw computer delen met deelnemers aan een vergadering.

  
     
1   Selecteer Delen > Toepassing.
2   Voer een van de volgende handelingen uit:
 •      

  Als de toepassing die u wilt delen nu wordt uitgevoerd, selecteert u de gewenste toepassing in de lijst. De toepassing wordt gedeeld.

       
 •      

  Als de toepassing die u wilt delen niet wordt uitgevoerd, selecteert u Andere toepassing. Het dialoogvenster Andere toepassing wordt weergegeven met een lijst met alle toepassingen op uw computer. Selecteer de gewenste toepassing en selecteer vervolgens Delen.

       
3   Als u een aanvullende toepassing wilt delen, selecteert u de toepassing die u wilt delen:
 •      

  Als deze toepassing momenteel wordt uitgevoerd, selecteert u Delen.

       
 •      

  Als deze toepassing momenteel niet wordt uitgevoerd, selecteert u Toepassing delen in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

       
      
Tip            

Wanneer u een toepassing opent die u hebt geminimaliseerd, wordt deze geopend met de deelknoppen in de rechterbovenhoek.

     
    
4   Als u wilt schakelen tussen toepassingen, selecteert u de vervolgkeuzepijl naast de knop Delen.
5   Als u het delen van de toepassing wilt beëindigen, selecteert u Delen stoppen op de titelbalk van de toepassing die u niet meer wilt delen of in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

Toepassingen delen met gedetailleerde kleuren

Alleen voor gebruikers van Windows

    

Standaard verzendt Vergaderingbeheer afbeeldingen van gedeelde software in de modus 16-bits kleuren, die overeenkomt met de computerinstelling Hoge kleuren (16-bits). In de meeste gedeelde toepassingen geeft u met deze modus de kleuren nauwkeurig weer. Als uw gedeelde toepassing echter gedetailleerde kleurenafbeeldingen bevat, zoals kleurovergangen, worden de kleuren misschien niet juist weergegeven op de schermen van de deelnemers.

  

Als de nauwkeurigheid en de resolutie van de kleuren in een gedeelde toepassing belangrijk zijn, kunt u de modus Ware kleuren inschakelen in Vergaderingbeheer. Deze modus kan echter wel invloed hebben op de prestaties van het delen van de toepassing.

  

Als u de modus Ware kleuren gebruikt, kunt u een van de volgende opties selecteren:

  
 •    

  Betere weergave (geen weergavecompressie)   

     

 •    

  Betere prestaties (enige weergavecompressie)   

      

  Prestaties verwijst hier naar de snelheid waarmee de afbeeldingen op de schermen van de deelnemers verschijnen en weergave verwijst naar de kleurkwaliteit in de gedeelde afbeeldingen.

      

  Voordat u de modus Ware kleuren inschakelt, moet u uw beeldscherm instellen op Ware kleuren (24- of 32-bits kleuren). Meer informatie over het instellen van de opties voor uw beeldscherm vindt u in de Windows Help.

     

  

Alleen voor gebruikers van Mac

    

Voordat u een toepassing of uw inhoud gaat delen, kunt u een van de volgende weergavemodi kiezen:

  
 •    

  Betere prestaties: dit is de standaardmodus. Hierin kunt u de inhoud sneller weergeven dan wanneer u de modus voor een betere beeldkwaliteit kiest.

     

 •    

  Betere beeldkwaliteit: hiermee geeft u de inhoud weer met een betere beeldkwaliteit. In deze modus duurt het langer voordat de gedeelde inhoud wordt weergegeven dan in de modus Betere prestaties.

      

  Het wijzigen van de weergavemodus heeft geen invloed op het delen van presentaties of documenten.

     

  

Toepassingen met gedetailleerde kleuren delen (Windows)

      
1   Als u momenteel een toepassing deelt, stopt u de deelsessie.
2   Selecteer Vergadering > Vergaderopties.
3   Selecteer het tabblad Modus ware kleuren.
4   Selecteer Modus ware kleuren inschakelen.
5   Selecteer een van de volgende opties:
 •      

  Betere weergave     

       
 •      

  Betere prestaties     

       
6   Selecteer OK of Toepassen.

Toepassingen met gedetailleerde kleuren delen (Mac)

    
1   In het venster Vergadering selecteert u Meeting Center > Voorkeuren.
2   Selecteer Weergave.
3   Selecteer desgewenst Betere prestaties of Betere beeldkwaliteit.
4   Selecteer OK.

 


Attachments

  Outcomes