De WebEx-speler voor netwerkopnames voor ARF-bestanden installeren (WBS30, WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht

De WebEx-speler voor netwerkopnames voor .arf-bestanden (Advanced Recording Format) is bestemd voor hosts van vergaderingen die vergaderingen opnemen en de resultaten op een WebEx-server opslaan.

Als u niet de host bent, kunt u de zelfstandige WebEx-recorder, -editor en -speler gebruiken.

  

De netwerkrecorder slaat uw opnamen op het WebEx-netwerk op, zodat u geen schijfruimte op uw lokale computer gebruikt voor het opslaan van opnamen.

   

Opmerking


   
 • De grootte van de opname is afhankelijk van de actie die tijdens de vergadering is opgenomen en verschilt al naar gelang de opname audio, video, toepassingen delen of andere elementen bevat. Doorgaans heeft een vergadering die geen video bevat, een grootte van 15 tot 40 MB per opgenomen uur. De bestandsgrootte van een vergadering met video ligt al gauw rond de 250 MB per opgenomen uur.

   

 • Afhankelijk van de inhoud en de beschikbare opslagruimte voor opnamen op uw site, kunt u vergaderingen van maximaal 24 uur opnemen.

   

 • U hebt het volgende nodig:
  • Een geldig gebruikersaccount op uw WebEx-site

    

  • Een geluidskaart en een microfoon of opnameadapter voor uw telefoon om op te nemen

    

  • Een geluidskaart en luidsprekers of een hoofdtelefoon om af te spelen

    

   
      
  

De netwerkrecorder neemt alle onderdelen van een vergadering op, waaronder:

   
 •     

  Audio    

      

 •     

  Video (waarbij alleen de presentator te zien is)    

      

 •     

  Muisbewegingen en toepassingen op een gedeeld bureaublad    

      

 •     

  Chatgesprekken    

      

 •     

  Enquêtes    

      

 •     

  Resultaten van vraag- en antwoordsessies    

      

 •     

  Bestandsoverdracht    

      

 •     

  Lijsten met deelnemers    

      

 •     

  Notities    

      

   

Deelnemers aan vergaderingen weten wanneer uw vergadering wordt opgenomen (er wordt een opname-indicator in het vergadervenster weergegeven) en wanneer de presentator het bureaublad of een toepassing deelt. In het deelvenster Bedieningselementen vergadering wordt een opname-indicator weergegeven die aangeeft wanneer de vergadering wordt opgenomen en wanneer de opname wordt onderbroken of hervat.

   

Als de presentator het bureaublad of een toepassing deelt, wordt er als opname-indicator een rode stip weergegeven in het deelvenster Bedieningselementen vergadering.

   

Opmerking


   
 • Indien uw beheerder de optie heeft ingeschakeld waarmee alle vergaderingen automatisch met behulp van de netwerkrecorder worden opgenomen, worden alle vergaderingen die u en anderen hosten automatisch opgenomen. Alleen de sitebeheerder kan deze opnamen beheren of verwijderen.

   

 • Indien nodig kan een beheerder de eigendomsrechten van alle opnamen van een gebruiker opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker, bijvoorbeeld als de oorspronkelijke eigenaar van de opnamen uit dienst treedt bij een bedrijf of als verantwoordelijkheden veranderen en een andere persoon de eigendomsrechten van de opnamen moet krijgen.

   

 • Opnamen worden op het netwerk opgeslagen totdat ze worden verwijderd. Als de gebruikte hoeveelheid opslagruimte voor opnamen de toegewezen hoeveelheid opslagruimte voor opnamen voor de site overschrijdt, kunt u mogelijk geen nieuwe vergaderingen opnemen totdat er een aantal vergaderingen zijn verwijderd of totdat er extra opslagruimte is toegevoegd.

   

   
   

De WebEx-speler voor netwerkopnames installeren

  

De eerste keer dat u een opname downloadt vanaf uw WebEx-site, wordt u gevraagd de WebEx-speler voor netwerkopnames te downloaden en installeren om de opname mee af te spelen. Als u echter een koppeling naar een WebEx-opname hebt ontvangen, kunt u de koppeling om de opname te streamen selecteren en de opname weergeven zonder de speler voor netwerkopnames te downloaden.

.


Opmerking


U kunt de WebEx-speler voor netwerkopnamen ook downloaden door naar http://www.webex.com/downloadplayer.html te gaan en ARF-speler te selecteren.


      
     
1    Selecteer in de linkernavigatiebalk Ondersteuning > Downloads.
2    Selecteer op de pagina Downloads bij Recorder en spelers de koppeling Opnemen en afspelen.
3    Selecteer op de pagina Opnemen en afspelen de Windows- of Mac OS X-koppeling Downloaden voor de WebEx-speler voor netwerkopnames voor .arf-bestanden (Advanced Recording Format).
4    Selecteer Uitvoeren.

De installatie van de WebEx-speler voor netwerkopnames verwijderen

  

U kunt de WebEx-speler voor netwerkopnames van uw computer verwijderen. Opnamen die zich op het netwerk bevinden, worden niet verwijderd wanneer u de installatie van de speler verwijdert.

   
      
1    Selecteer Instellingen in het Windows-menu Start.
2    Selecteer Configuratiescherm.
3    Dubbelklik op het pictogram Programma's toevoegen/verwijderen.
4    Selecteer Speler voor netwerkopnames in de lijst met programma's.
5    Selecteer Verwijderen.
 

Attachments

  Outcomes