WebEx-integrering till Outlook för Mac, översikt (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Feb 8, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

WebEx-integrering till Outlook för Mac

   

WebEx-integrering till Outlook för Mac ger ett enkelt sätt för dig att schemalägga eller starta WebEx-möten, Meeting Center-videokonferenser, WebEx-möten i personliga rum, personliga konferensmöten i WebEx eller använda Träffas nu för att starta ett direktmöte via Microsoft Outlook. Du kan utföra dessa aktiviteter utan att behöva använda din WebEx-webbplats.   

    

WebEx-integration till Outlook ingår i WebEx produktivitetsverktyg. Du kan hämta WebEx produktivitetsverktyg från din WebEx-webbplats.

    

När du har installerat WebEx produktivitetsverktyg visas alternativen för WebEx-integrering i Microsoft Outlook så att du snabbt kan schemalägga ett WebEx-möte.

        

När du schemalägger ett möte kan du bjuda in deltagare från alla dina Outlook-adresslistor. Deltagare behöver inte använda WebEx-integrering till Outlook för att delta i mötet och de behöver inte ha ett WebEx-konto, utom om mötet är begränsat till endast WebEx-användare på din webbplats.

                

WebEx-integrering till Outlook för Mac, alternativ

   

När WebEx produktivitetsverktyg är installerade visas Cisco WebEx-menyn i Microsoft Outlook-fönstret. Följande kommandon är tillgängliga i Cisco WebEx-menyn i Outlook:

        
 • Träffas nu: Starta ett direktmöte. Detta är ett möte som du kan starta när som helst utan att behöva schemalägga det i förväg. Mer information hittar du i Användarguide för Träffas nu på din WebEx-webbplats. Du kan ange inställningar för direktmöten under fliken Träffas nu-inställningar i dialogrutan WebEx-inställningar. Om ditt konto är aktiverat att använda möten i personliga rum kan du ange Använd mitt personliga rum för alla mina direktmöten. Alternativet Träffas nu kommer då att öppna WebEx-mötet i ditt personliga rum.

   

 • Schemalägga WebEx-möte: Välj detta för att schemalägga ett WebEx-möte.

   

 • Schemalägg möte i personligt rum: Välj detta för att schemalägga ett möte i ditt personliga rum.

   

 • Schemalägg personligt konferensmöte: Välj detta för att schemalägga ett personligt konferensmöte.

   

 • Schemalägg WebEx- och TelePresence-möte: Välj detta för att schemalägga ett WebEx- och TelePresence-möte. Det här alternativet är endast tillgängligt om WebEx- och TelePresence-möten är aktiverade på din webbplats.

   

 • Inställningar: Öppnar dialogrutan Inställningar för WebEx produktivitetsverktyg.

   

 • Hjälp: Öppnar WebEx-webbplatsens hjälpcentral där du kan söka efter hjälp om WebEx-integrering till Outlook för Mac.

   

    
WebEx-menyn i Mac inkluderar kommandona på Cisco WebEx-menyraden och följande kommandon:
 • Delta via nummer: Använd detta för att delta i ett schemalagt möte genom att ange mötesnumret.

   

 • Om: Visar versionsnumret och licens- och patentinformation om WebEx-integration till Outlook.

   

 • Sök efter uppdateringar: Systemet söker efter nya tillgängliga uppdateringar.

   

 • Skicka problemrapport: Förbereder ett e-postmeddelande som du kan skicka till supporten för att rapportera ett problem.

   

 

Attachments

  Outcomes