Hantera videovisning när delning pågår (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

För att

Gör så här

Minimera din egen videobild vid delning

Välj ikonen i den övre högra delen av din egen videobildsvy.

Återställa din egen videobild vid delning

Välj ikonen i den nedre högra delen av den flytande panelen.

Stoppa eller visa egen videobild

Välj videoikonen i mitten av din egna videobild.

Minimera videobilden under delning

Välj nedåtpilen i det övre vänstra hörnet av din egen videobild.

Ändra storleken på videobilden

Välj det nedre högra hörnet och dra i kanten.

Flytta videobilden

Välj och dra bilden till en annan plats på din skärm.

Växla till vyn alla

Välj mötesdeltagarens ikon i det övre högra hörnet av skärmen.
Attachments

    Outcomes