Del en applikation

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Del en applikation


  

Du kan dele enhver applikation på din computer med mødedeltagere.

  
     
1   Vælg Del > Applikation.
2   Gør ét af følgende:
 •      

  Hvis applikationen, du vil dele, kører i øjeblikket, skal du vælge den på listen for at begynde at dele den.

       
 •      

  Hvis applikationen, du vil dele, ikke kører i øjeblikket, vælg Anden applikation. Dialogboksen Anden applikation vises med en liste over alle applikationer på din computer. Vælg applikationen, og vælg derefter Del.

       
3   Hvis du vil dele en ekstra applikation, skal du vælge den applikation, du vil dele:
 •      

  Hvis applikationen kører, skal du vælge Del.

       
 •      

  Hvis applikationen ikke kører i øjeblikket, skal du vælge Del applikation i panelet Mødekontroller.

       
      
Tip            

Når du åbner enhver applikation, som du har minimeret, åbnes den med delingsknapper i det øverste højre hjørne.

     
    
4   Hvis du vil skifte mellem applikationer, skal du vælge rullegardinpilen ved siden af knappen Deling.
5   For at stoppe applikationsdeling skal du vælge Stop deling på titellinjen i den applikation, du ikke længere vil dele, eller i panelet Mødekontroller.

Del applikationer med detaljeret farve

Kun for Windows-brugere

    

Som standard sender mødeadministratoren billeder af delt software med tilstanden 16-bit farver, der svarer til din computers "mange farver" (16-bit) farveindstilling. Denne tilstand giver en nøjagtig farvefremstilling for de fleste delte applikationer. Men hvis din delte applikation indeholder detaljerede farvebilleder - såsom farvegradienter - vil farven muligvis ikke blive vist nøjagtigt på deltagernes skærme.

  

Hvis nøjagtigheden og farveopløsningen på en delt applikation er vigtig, kan du aktivere tilstanden Ægte farver i mødeadministratoren. Brug af denne tilstand kan dog påvirke applikationsdelingens præstation.

  

Ved at bruge tilstanden Ægte farver kan du vælge en af følgende valgmuligheder:

  
 •    

  Bedre billedvisning (ingen billedkomprimering)   

     

 •    

  Bedre præstation (komprimering af visse billeder)   

      

  Ydelse henviser til hastigheden, med hvilken billederne vises på deltagernes skærme, og billedbehandling henviser til farvekvaliteten på de delte billeder.

      

  Før du aktiverer tilstanden Ægte farver, skal du kontrollere, om din skærm er indstillet til Ægte farver (enten 24- eller 32-bit farve). For yderligere oplysninger om konfigurationsindstillinger for din skærm se Windows hjælp.

     

  

Kun for Mac-brugere

    

Inden du deler en applikation eller dit indhold, kan du vælge en af følgende visningstilstande:

  
 •    

  Bedre præstation: Standardtilstanden. Tillader dig at vise dit indhold hurtigere, end du gør, ved at bruge tilstanden bedre billedkvalitet.

     

 •    

  Bedre billedkvalitet: Tillader dig at vise dit indhold med bedre billedkvalitet. I denne tilstand kan dit delte indhold være længere om at blive vist end i tilstanden bedre præstation.

      

  Ændring af visningstilstanden påvirker ikke præsentation eller dokumentdeling.

     

  

Del applikationer med detaljerede farver (Windows)

      
1   Hvis du i øjeblikket deler en applikation, så stands din delingssession.
2   Vælg Møde > Mødeindstillinger.
3   Vælg fanebladet Tilstanden Ægte farver.
4   Vælg Aktivér tilstanden Ægte farver.
5   Vælg én af følgende valgmuligheder:
 •      

  Bedre billedbehandling     

       
 •      

  Bedre præstation     

       
6   Vælg OK eller Anvend.

Del applikationer med detaljeret farve (Mac)

    
1   I møde-vinduet skal du vælge Meeting Center > Præferencer.
2   Vælg Vis.
3   Vælg Bedre præstation eller Bedre billedkvalitet.
4   Klik på OK.

 


Attachments

  Outcomes