Dela en fil

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Välja ett importläge för presentationsdelning (Windows)


  

Om du ändrar importläget påverkas inte de presentationer som du för närvarande delar. För att tillämpa ett nytt importläge på en delad presentation måste du först stänga presentationen och sedan dela den igen.

  
    
1   I fönstret Möte väljer du Möte > Alternativ.      

Dialogrutan Mötesalternativ öppnas med fliken Alternativ vald som standard.

    
2   Välj Importläge.
3   Välj något av följande:
 •      

  Universal Communications Format (UCF): standardläget. Låter dig visa animeringar och bildövergångar i Microsoft PowerPoint-presentationer. I UCF-läget importerar möteshanteraren presentationer snabbare än den gör i skrivarens drivrutinsläge. Dock är det möjligt att sidor eller bilder kanske inte visas konsekvent i möteshanteraren på alla plattformar.

        

  UCF-läge stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder.

       
 •      

  Drivrutin för skrivare: Visar delade presentationer som de visas när du skriver ut dem, vilket ger en konsekvent visning av sidor och bilder i möteshanteraren på olika plattformar. Detta läge har dock inte stöd för animeringar eller bildövergångar. I detta läge kan den första sidan eller bilden visas snabbt, men den totala importtiden för alla sidor eller bilder är vanligtvis längre än i UCF-läget.

       
4   Välj OK.

Navigera i bilder, sidor och whiteboard med hjälp av verktygsfältet

  

Du kan navigera till olika sidor, bilder eller whiteboard-sidor i innehållsvisaren. Varje dokument, presentation och whiteboard som delas visas i en flik överst i innehållsvisaren.

  
1   I fönstret Möte väljer du fliken tillhörande dokumentet, presentationen eller den whiteboard som du vill visa.      

Om det finns fler flikar än vad som kan visas samtidigt använder du nedåtpilen för att visa en lista över övriga flikar.

    
2   Välj pilalternativen i verktygsfältet för att byta till en annan sida eller bild att visa.       
Observera            
 •        

  Alternativt kan du navigera till olika sidor eller bilder i ett delat dokument, presentation eller whiteboard genom att öppna miniatyrvisaren.

         

 •        

  Du kan automatiskt låta sidor eller bilder bläddra vidare efter ett tidsintervall som du anger.

         

 •        

  Om din presentation innehåller animeringar eller bildövergångar kan du använda verktygsfältet eller tangentbordsgenvägar för att spela upp dessa.

         

 •        

  I Windows kan du, när du visar filer som delas via fildelningsalternativet, navigera till nästa eller föregående bild genom att använda Page Up- och Page Down-tangenterna. Tryck på tangenterna Uppåtpil, Nedåtpil, Vänsterpil och Högerpil för att navigera i bilden som delas.

         

     
    

Låt sidor och bilder gå vidare automatiskt

  

När du delar ett dokument eller en presentation i innehållsvisaren kan du låta sidorna eller bilderna bläddra vidare automatiskt efter ett visst tidsintervall. Du kan när som helst stoppa det automatiska sid- eller bildbytet efter att du har startat det.

  
       
1   I fönstret Möte väljer du fliken tillhörande dokumentet, presentationen eller den whiteboard som du vill att sidorna eller bilderna ska gå vidare automatiskt.
2   Välj Visa > Bläddra sidor automatiskt.
3   För att ändra tidsintervallet för sidbyte gör du något av följande:
 •      

  Välj uppåt- eller nedåtknapparna för att öka eller minska intervallet

       
 •      

  Skriv in ett önskat tidsintervall

       
4   För att starta om byte av sidor och bilder när alla sidor och bilder har visats kryssar du i Återgå till början och fortsätt låta sidor bläddra vidare.
5   Välj Starta.
6   (Valfritt) Stäng dialogrutan Bläddra automatiskt vidare bland sidorna genom att välja knappen Stäng längst upp till höger i dialogrutan.      

Sidorna eller bilderna fortsätter att bläddra vidare automatiskt efter angivet tidsintervall.

    
7   För att stoppa automatiskt sid- och bildbyte öppnar du dialogrutan Bläddra automatiskt vidare bland sidorna igen och väljer Stoppa.

Visa animeringar och bildövergångar i en delad presentation

  

När du delar en Microsoft PowerPoint-bildpresentation i innehållsvisaren kan du animera text- och bildövergångar.

   

Observera


   
 •      

  Animationer och övergångar stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder. Använd istället program- eller skärmdelning.

       

 •      

  För att visa bildanimeringar och bildövergångar måste du dela presentationen som en UCF-fil (Universal Communications Format). UCF-importläget konverterar automatiskt en PowerPoint-fil till en UCF-fil när du delar den.

       

 •      

  Om minst en av mötesdeltagarna använder Java Meeting Manager visas inte animeringar och bildövergångar under mötet. Mötesvärden kan vid schemaläggningen av mötet hindra mötesdeltagare från att delta med Java Meeting Manager.

       

   
  
1   Kontrollera att innehållsvisaren är aktiv genom att klicka i visaren.      

Du ser att innehållsvisaren är aktiv genom att en blå kantlinje visas runt bilden i visaren.

    
2   Använd pilarna i verktygsfältet för att bläddra i din presentation.

Lägg till nya sidor i delade filer eller på whiteboard

När du delar en fil eller en whiteboard i innehållsvisaren kan du lägga till en ny tom sida för kommentarer.

 
1   I innehållsvisaren väljer du fliken för det dokument, den presentation eller den whiteboard som du vill lägga till en sida eller bild i.
2   Välj Redigera > Lägg till sida.  

En ny sida visas sist i innehållsvisaren för det dokument, den presentation eller den whiteboard som har valts.

 
Tips      

Om du har lagt till flera sidor i en delad fil eller whiteboard kan du visa miniatyrer för att göra det enklare att visa och navigera mellan dina tillagda sidor.

 
 

Klistra in bildfiler i bilder, sidor eller på whiteboard

Om du kopierar en bitmappsbild till din dators urklipp kan du klistra in bilden i en ny sida, bild eller whiteboard i innehållsvisaren.

 

Du kan t.ex. kopiera en bild från en webbsida eller i ett program och sedan snabbt dela den bilden genom att klistra in den i innehållsvisaren.

 
1   I innehållsvisaren väljer du fliken för dokumentet, presentationen eller whiteboarden som du vill klistra in bilden i.
2   Välj Redigera > Klistra in som ny sida.  

Bilden visas på en ny sida sist i innehållsvisaren för det dokument, den presentation eller den whiteboard som har valts.

 
Observera      

Du kan klistra in alla typer av bitmappsbilder såsom GIF, JPEG, BMP eller TIF i innehållsvisaren. Du kan däremot inte klistra in andra typer av bilder som EPS eller Photoshop (PSD) i innehållsvisaren.

 
 

Spara en presentation, ett dokument eller en whiteboard

Du kan spara alla delade dokument, presentationer eller whiteboard som visas i innehållsvisaren. En sparad fil innehåller alla sidor eller bilder från dokumentet, presentationen eller den whiteboard som för närvarande visas i innehållsvisaren. Filen inkluderar alla kommentarer och pekare som du eller andra deltagare har lagt till.

 

Filer du sparar är i UCF-format (Universal Communications Format). Du kan öppna en .ucf-fil antingen i ett annat möte eller när som helst utanför ett möte.

 

När du har sparat ett nytt dokument, en presentation eller en whiteboard till en fil kan du göra följande:

  
 • Spara den igen för att skriva över filen.

   

 • Spara en kopia till en annan fil.

   

 
    
1   För att spara ett nytt dokument väljer du Arkiv > Spara > Dokument.
2   Välj en plats att spara filen på.
3   Skriv in ett filnamn i rutan Filnamn.
4   För att spara en kopia väljer du Spara som > Dokument och skriver därefter antingen in ett nytt namn på filen eller letar upp en ny sökväg att spara filen på.

Öppna ett sparat dokument, en presentation eller en whiteboard

Om du har sparat ett dokument, en presentation eller en whiteboard som visades i innehållsvisaren, kan du göra något av följande:

 
 • Öppna filen i innehållsvisaren under ett annat möte. Endast en presentatör eller mötesdeltagare som har privilegiet Dela dokument kan öppna en sparad fil under ett möte.

   

 • Öppna filen när som helst från din dators skrivbord.

   

 

Ett dokument, en presentation eller en whiteboard sparas i UCF-format (Universal Communications Format), med filtillägget .ucf.

 
 • UCF stöds inte för Office 2013-användare som delar PowerPoint-bilder.

   

 • Om filen du vill öppna finns på din dators skrivbord dubbelklickar du på den för att öppna den i WebEx Dokumentvisare.

   

 
   
1   Välj Fil > Öppna och dela.
2   Välj dokument-, presentations- eller whiteboard-filen som du vill öppna.
3   Välj Öppna.

Skriva ut presentationer, dokument eller whiteboard

  

Du kan skriva ut alla delade presentationer, dokument eller whiteboard som visas i innehållsvisaren. En utskriven kopia av delat innehåll inkluderar alla tillagda kommentarer och pekare.

  
   
1   I innehållsvisaren väljer du fliken för dokumentet, presentationen eller whiteboarden som du vill skriva ut.
2   Välj Arkiv > Skriv ut > > Dokument.
3   Välj utskriftsalternativen som du vill använda och skriv sedan ut dokumentet.      

Vid utskrift av delat innehåll i innehållsvisaren anpassas innehållet så att det passar på den utskrivna sidan. Från en whiteboard skrivs bara innehållet som finns inom de streckade linjerna ut.

    

 


Attachments

  Outcomes