WebEx-opnamen beheren

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 7, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Overzicht van Opnamen van WebEx-vergaderingen beheren

Nadat uw vergadering is beëindigd, ontvangt u een e-mailmelding dat uw opname beschikbaar is. U hebt toegang tot de opname via Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen.

U kunt het volgende doen:

  
 •  

  De gegevens en het afspelen van opnamen wijzigen.

    

 •  

  De opname beschikbaar maken voor anderen via e-mail of de WebEx-website.

    


Opmerking


 • Opnamen worden op het netwerk opgeslagen totdat ze worden verwijderd. Als de gebruikte hoeveelheid opslagruimte voor opnamen de toegewezen hoeveelheid opslagruimte voor opnamen voor de site overschrijdt, kunt u mogelijk geen nieuwe vergaderingen opnemen totdat u het volgende hebt gedaan:

    

  •  

   U hebt een aantal opnamen verwijderd.

     

  •  

   U hebt meer opslagruimte toegevoegd.

     

 • Als de opname is gemaakt met de geïntegreerde of zelfstandige WebEx-recorder, kunt u het opnamebestand, met een .wrf-extensie, vanaf uw lokale computer uploaden.

   

 • U kunt ook het webadres of de URL opgeven van een algemeen toegankelijke webserver waarop de opname staat, zoals de website van uw organisatie.

   

 • U kunt opnamebestanden uploaden en opnemen in de WMV-indeling (Windows Media Video). Dit omvat bestanden zoals ARF-bestanden (Advanced Recording Files) die u hebt geconverteerd naar WMV-indeling met de WebEx-speler voor netwerkopnamen (voor ARF-bestanden). Voor Training Center en Event Center kunt u ook bestanden uploaden en opslaan in SWF-indeling (Shockwave Flash).

   

       

De gegevens en het afspelen van opnamen wijzigen

  

U kunt de opname een betekenisvollere naam geven.

    

Als de opname enkele minuten voordat de spreker daadwerkelijk begint te praten, wordt gestart, kunt u het afspelen laten starten na de eerste 5 minuten van de opname.

   
          
1    Als u de gegevens en het afspelen van opnamen wilt wijzigen, zoekt u uw opnamen door naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen te gaan.
2    Selecteer de onderwerpnaam van de opname.
3    Selecteer Wijzigen.
4    Voer een nieuwe naam in voor de opname in het vak Onderwerp.      


     
5    Voer in het vak Beschrijving een beschrijving voor de opname in.
6    Stel onder Afspeelbediening de opties voor de afspeelbediening in:
 • Selecteer bij Weergaveopties van deelvenster welke van de volgende deelvensters u bij het afspelen wilt weergeven.
 • Selecteer een van de volgende opties onder Afspeelbereik van opname:
  •         

   Volledig afspelen: speelt de volledige lengte van de opname af. Deze optie is standaard geselecteerd.

           

  •         

   Gedeeltelijk afspelen: speelt enkel een deel van de opname af. U kunt hierbij andere begin- en eindtijden opgeven voor de opname. Het gedeeltelijke afspeelbereik dat u specificeert, heeft geen invloed op de werkelijke opname die op de server is opgeslagen.

           

 • Als u alle bedieningselementen van de speler voor netwerkopnames wilt weergeven, zoals stoppen, onderbreken, hervatten, vooruitspoelen en terugspoelen, selecteert u Besturingselementen voor NBR-speler opnemen. Deze optie is standaard geselecteerd. Als u wilt voorkomen dat kijkers delen van de opname overslaan, schakelt u het selectievakje Besturingselementen voor NRB-speler opnemen uit.
7    Geef een wachtwoord op dat anderen moeten invoeren om de opname af te spelen. Voer het wachtwoord in de vakken Wachtwoord instellen en Wachtwoord bevestigen in, als deze beschikbaar zijn in uw servicecenter.
8    Bewerk extra opties die beschikbaar zijn voor uw servicecenter.
9    Selecteer Opslaan.

Een opname beschikbaar maken op de WebEx-site

Maak uw opname beschikbaar op uw WebEx-site voor mensen die de vergadering hebben gemist of die deze nogmaals willen bekijken en beluisteren.
    
1    Zoek uw opname door naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen te gaan.
2    Voer een van de volgende handelingen uit:
 • Selecteer de naam Onderwerp van vergadering. Kopieer op de pagina Opnamegegevens de Streamingkoppeling voor de opname, de Koppeling voor downloaden van opname of de Koppeling voor direct opnamen, indien beschikbaar, naar een e-mailbericht. Een e-mail verzenden om de opname te delen.


 • Selecteer de opdracht Meer > Wijzigen in dezelfde rij als de opnamenaam om de pagina Opname bewerken te openen en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:
  •  

   Als u een gebeurtenisopname op de pagina Gebeurtenisopnamen wilt weergeven, stelt u Type in op Weergegeven.

     

  •  

   Als u een opname van een trainingssessie wilt weergeven op de pagina Opgenomen sessies, stelt u Type in op Weergegeven voor iedereen (openbaar) of Alleen weergegeven voor bevoegde gebruikers (intern).

     

3    Selecteer Opslaan.

Een e-mail verzenden om een opname te delen

  

Laat mensen weten dat de opname beschikbaar is door ze een e-mail te sturen.

   
      
1    Zoek uw opnamen door naar Mijn WebEx > Mijn bestanden > Mijn opnamen te gaan.
2    Open het venster Mijn opnamen delen:
 • Selecteer het e-mailpictogram voor de opname die u met anderen wilt delen.
 • Klik op de gekoppelde naam van de opname die u wilt delen.
 • Selecteer E-mail verzenden op de pagina Opnamegegevens.
3    Selecteer ontvangers voor uw e-mail:
 • Kies Ontvangers selecteren om contactpersonen te selecteren in uw lijst met contactpersonen.
 • Typ e-mailadressen in de lijst Verzenden naar en scheid ze van elkaar met komma's.
4    Typ een bericht in het berichtvak.
5    Selecteer Verzenden. Uw e-mailbericht wordt verzonden naar de geselecteerde ontvangers en bevat informatie over de opname en een koppeling om deze af te spelen.
 

Attachments

  Outcomes