Spela upp och konvertera WebEx-inspelningar

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Apr 5, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Spela upp inspelningar

       
1    Leta upp dina inspelningar genom att gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
2    Motsvarande inspelningslista visas.
3    Du kan göra följande:
 • Spela upp inspelningen.
 • Skicka ett e-postmeddelande för att dela inspelningen.
 • Öppna en meny med fler alternativ så som hämta, ändra, inaktivera, ta bort, tilldela om och publicera. De tillgängliga alternativen skiljer sig åt mellan tjänsterna.
4    För att spela upp inspelningar om du inte är värden ska du göra något av följande:
 • Välj länken i e-postmeddelandet som har skickats till dig av värden.
 • Klistra in URL:en som du har fått av värden i din webbläsare.
5    Välj Meroch sedan Hämta för att hämta inspelningen och spela upp den på din dator.
6    När WebEx-nätverksinspelaren visas ska du vänta ett kort tag innan inspelningen startar automatiskt.

Statusen kommer att vara ”Buffrar” tills inspelningen är redo att spelas upp.

Hämtar och konverterar inspelningar

  

Du kan hämta nätverksbaserade inspelningar, spara dem till din dator och sedan använda nätverksinspelaren för att spela upp dem.

   

ARF-inspelningar är i ett egenutvecklat WebEx ARF-format, men du kan konvertera dem till formaten WMV (Windows Media Format), SWF (Shockwave Flash Object) eller MP4 (MPEG-4-format) och använda andra multimediespelare för att spela upp eller redigera dem.

   

Observera


   
 • Du måste ha nätverksinspelaren installerad på din dator för att kunna konvertera inspelningar. För information om att installera nätverksinspelaren, se Installera WebEx-nätverksinspelaren.

   

 • Det kan ta en lång stund att konvertera inspelningen och processen kan använda en stor del av dina datorresurser. Du kan schemalägga en tid när du inte använder din dator för att låta WebEx-nätverksinspelaren automatiskt konvertera filerna vid den tidpunkten. Du kan kontrollera statusen på väntande inspelningskonverteringar. För information om hur du kontrollerar konverteringsstatusen, se Kontrollera statusen på konverterade filer.

   

 • WebEx-nätverksinspelaren har inte stöd för konvertering av inspelningar till MP4-format på Mac-system.

   

   
   

Hämta inspelningar till din lokala dator

   

Du kan hämta inspelningarna till din lokala dator och använda nätverksinspelaren för att spela upp dem.

    

När du har hämtat inspelningsfilerna till din lokala dator kan du också konvertera dem till andra format.

    

Observera


    

Alternativen för hämtning av inspelningsfiler är endast tillgängliga om din administratör har slagit på administrationsalternativen för hämtning av inspelningsfiler.

    
    
     
1    Leta upp dina inspelningar genom att gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar.
2    På den vänstra navigeringsraden expanderar du värdmenyn och väljer sedan Mina inspelningar (endast Event Center, Training Center och Support Center). Motsvarande inspelningslista visas.
3    Gör något av följande:
 • På raden tillhörande det möte som du vill hämta väljer du Mer och sedan Hämta.
 • Välj inspelningsämnets namn i inspelningslistan. På sidan med inspelningsinformation som visas väljer du länken i fältet Hämta inspelningslänk.
  Fönstret Hämta fil visas och låter dig hämta inspelningsfilen till din lokala dator.
4    Om WebEx-nätverksinspelaren för ARF-filer (Advanced Recording Format) inte redan är installerad på din dator ska du välja länken Hämta ARF-spelare i fönstret Hämta fil för att hämta den.

Konvertera inspelningar till WMV-format (Windows Media).

Innan du börjar  

Säkerställ att WebEx-nätverksinspelaren för ARF-filer (Advanced Recording Format) är installerad på din dator. Om den inte är installerad kan du hämta den från fönstret Hämta fil som visas när du hämtar inspelningsfilen. Du kan också hämta den från sidan Hämtningar som finns under Support på din WebEx-servicewebbplats.

   
          
1    Hämta inspelningsfilen till din lokala dator.     

För ytterligare information, se Hämta inspelningar till din lokala dator.    

    
2    Gör något av följande för att öppna inspelningsfilen på din lokala dator:
 • Dubbelklicka på inspelningsfilen i fönstret Windows filhanterare. WebEx-nätverksinspelaren öppnar filen automatiskt.
 • Från Windows-startmenyn väljer du WebEx > Nätverksinspelare > Nätverksinspelare och sedan Arkiv > Öppna för att leta upp och öppna inspelningsfilen.
3    Under uppspelning av mötet i nätverksinspelaren väljer du Arkiv > Konvertera > WMV (Windows Media Format). Dialogrutan Konvertera till WMV visas.
4    I rutan Spara som anger du platsen att spara filen på.
5    Under Innehållsalternativen väljer du möteskomponenten som du vill spara. Välj någon av följande paneler:
 • Chatt: Inkluderar alla chattkonversationer.
 • FRÅGOR OCH SVAR: Om du spelar in en Training Center-session inkluderar denna alla Frågor och svar-sessioner.
 • Anteckningar: Inkluderar alla anteckningar som du har gjort i Anteckningspanelen.
 • Video: Inkluderar mötesvideon.
 • Omröstningar: Om du spelar in en Training Center-session kommer denna att inkludera alla omröstningar.
6    Välj Förhandsgranska layout för att förhandsgranska dina innehållsinställningar.
7    Under Schemalägg konvertering anger du om du vill att filen ska konverteras. Välj något av följande:
 • Konvertera omedelbart: Konvertera filen samtidigt som du sparar ner den till din dator.
 • Konvertera vid följande tid: Sparar filen och konvertera den sedan vid datumet och tiden som du har angett.
8    Under Videokodek anger du videokodeken som du vill använda:
 • Windows Media Video 9: Denna kodek skapar filer som är kompatibla med följande spelare:
  • Windows Media Player 6.4+

    

  • Windows Media Player 9 för Mac OS X

    

  • Windows Media Player 9 Series och Windows Media Player 9.1 för Pocket PC*

    

  • Windows Media Player 9 Series och Windows Media Player 9.1 för SmartPhone*

    

 • Windows Media Video 9-skärm: Denna kodek är optimerad att komprimera sekventiella skärmbilder och väldigt statisk video som spelas in från datorskärmar, vilket gör den idealisk för att leverera uppvisningar eller demovisningar på datorer under utbildningar. Kodeken drar nytta av de i regel enkla bilderna och den relativa avsaknaden av rörelser för att nå en väldigt hög komprimeringsnivå. Denna kodek skapar filer som kan spelas upp med Windows Media Player 7 eller senare.
9    Välj OK.

Konvertera inspelningar till Flash-format

Innan du börjar     

Säkerställ att WebEx-nätverksinspelaren för ARF-filer (Advanced Recording Format) är installerad på din dator. Om den inte är installerad kan du hämta den från fönstret Hämta fil som visas när du hämtar inspelningsfilen. Du kan också hämta den från sidan Hämtningar som finns under Support på din WebEx-servicewebbplats.

        
1    Hämta inspelningsfilen till din lokala dator.     

För ytterligare information, se Hämta inspelningar till din lokala dator.    

    
2    Gör något av följande för att öppna inspelningsfilen på din lokala dator:
 • Dubbelklicka på inspelningsfilen i fönstret Windows filhanterare. WebEx-nätverksinspelaren öppnar filen automatiskt.
 • Från Windows-startmenyn väljer du WebEx > Nätverksinspelare > Nätverksinspelare och sedan Arkiv > Öppna för att leta upp och öppna inspelningsfilen.
3    Under uppspelning av mötet i nätverksinspelaren väljer du Arkiv > Konvertera > SWF (Flash-format). Dialogrutan Konvertera till SWF visas.
4    I rutan Spara som anger du platsen att spara filen på.
5    I rutan Filnamn anger du namnet på SWF-filen.
6    Under Schemalägg konvertering anger du om du vill att filen ska konverteras. Välj något av följande:
 • Konvertera omedelbart: Konvertera filen samtidigt som du sparar ner den till din dator.
 • Konvertera vid följande tid: Sparar filen och konvertera den sedan vid datumet och tiden som du har angett.
7    Välj OK.

Konvertera inspelningar till MPEG-4-format

Innan du börjar     

Säkerställ att WebEx-nätverksinspelaren för ARF-filer (Advanced Recording Format) är installerad på din dator. Om den inte är installerad kan du hämta den från fönstret Hämta fil som visas när du hämtar inspelningsfilen. Du kan också hämta den från sidan Hämtningar som finns under Support på din WebEx-servicewebbplats.

         
1    Hämta inspelningsfilen till din lokala dator.     

För ytterligare information, se Hämta inspelningar till din lokala dator.    

    
2    Gör något av följande för att öppna inspelningsfilen på din lokala dator:
 • Dubbelklicka på inspelningsfilen i fönstret Windows filhanterare. WebEx-nätverksinspelaren öppnar filen automatiskt.
 • Från Windows-startmenyn väljer du WebEx > Nätverksinspelare > Nätverksinspelare och sedan Arkiv > Öppna för att leta upp och öppna inspelningsfilen.
  Observera      

  WebEx-nätverksinspelaren har inte stöd för konvertering av inspelningar till MP4-format på Mac-system.

3    Under uppspelningen av mötet i nätverksinspelaren väljer du Arkiv > Konvertera > MP4 (MPEG-4-format). Dialogrutan Konvertera till MP4 (MPEG-4-format) visas.
4    I rutan Spara som anger du platsen att spara filen på.
5    Välj Förhandsgranska layout för att förhandsgranska dina innehållsinställningar.
6    Under Videokvalitet väljer du lämplig kvalitetsinställning:
 • Hög: Använder hög videokvalitet med 8 bildrutor per sekund (fps) vilket ger en större filstorlek.
 • Medel: Använder medelhög videokvalitet med 5 fps vilket ger en genomsnittlig filstorlek.
 • Låg: Använder låg videokvalitet med 3 fps vilket ger en mindre filstorlek.
  Under Videokodek är videokodeken H.264 listad och under Ljudkodek är ljudkodeken AAC listad.
7    Under Schemalägg konvertering anger du om du vill att filen ska konverteras. Välj något av följande:
 • Konvertera omedelbart: Konvertera filen samtidigt som du sparar ner den till din dator.
 • Konvertera vid följande tid: Sparar filen och konvertera den sedan vid datumet och tiden som du har angett.
8    Välj OK.

Kontrollera statusen på konverterade filer

  

Om du schemalägger att dina inspelningar ska konverteras vid en senare tidpunkt ska du använda detta förfarande för att visa informationen om och hantera schemalagda inspelningskonverteringar.

   
    
1    Dubbelklicka på ikonen Konverteringshanterare i ditt Windows-aktivitetsfält.     

Fönstret Hantera schemalagda konverteringar visas.

    
2    (Valfritt) Välj Redigera för att redigera den schemalagda konverteringstiden inför en väntande konvertering.
3    (Valfritt) Välj Ta bort för att ta bort en väntande konvertering. När konverteringen är slutförd kommer fönstret Konvertering slutförd att visas. När konverteringen är slutförd kommer fönstret Konvertering slutförd att visas.
 

Attachments

  Outcomes