Dela ett program

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 16, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Dela ett program


  

Du kan dela valfritt program på din dator med mötesdeltagarna.

  
     
1   Välj Dela > Program.
2   Gör något av följande:
 •      

  Om programmet som du vill dela redan körs väljer du det i listan för att börja dela programmet.

       
 •      

  Om programmet som du vill dela inte körs väljer du Annat program. Dialogrutan Annat program öppnas och visar en lista över alla program på din dator. Välj programmet och välj sedan Dela.

       
3   För att dela ytterligare ett program väljer du programmet som du vill dela:
 •      

  Om programmet redan körs väljer du Dela.

       
 •      

  Om programmet inte körs väljer du Dela program på panelen Möteskontroller.

       
      
Tips            

När du öppnar ett program som du har minimerat öppnas det med delningsknapparna i det övre högra hörnet.

     
    
4   För att växla mellan program väljer du den nedrullningsbara pilen intill knappen Dela.
5   För att stoppa programdelning väljer du Stoppa delning i namnlisten tillhörande det program som du inte längre vill dela eller från panelen Möteskontroller.

Dela program med detaljerad färg

Endast för Windows-användare

    

Som standard skickar möteshanteraren bilder från delade program i 16-bitars färg, vilket motsvarar inställningen ”High Color” (16-bitars) på din dator. Detta läge ger en korrekt färgåtergivning av de flesta delade program. Om ditt delade program innehåller detaljerade färgbilder, t.ex. övergångar, kanske färgen inte visas korrekt på mötesdeltagarnas skärmar.

  

Om det är viktigt att färgupplösningen och -återgivningen blir korrekt i ett delat program kan du aktivera True Color-läget i möteshanteraren. I detta läge kan dock prestandan hos programdelningen påverkas.

  

När du använder True Color-läge kan du välja något av följande alternativ:

  
 •    

  Bättre bildhantering (ingen bildkomprimering)   

     

 •    

  Bättre prestanda (viss bildkomprimering)   

      

  Prestanda avses den hastighet som bilder visas på mötesdeltagarnas skärmar och med bildhantering avses färgkvaliteten i delade bilder.

      

  Innan du slår på True Color-läge ska du säkerställa att din bildskärm är inställd på True Color (antingen 24-bitars eller 32-bitars färg). För mer information om inställningsalternativen för din bildskärm, se Windows-hjälpen.

     

  

Endast för Mac-användare

    

Innan du delar ett program eller ditt innehåll kan du välja något av följande visningslägen:

  
 •    

  Bättre prestanda: standardläget. Visar innehållet snabbare än i läget med högre bildkvalitet.

     

 •    

  Högre bildkvalitet: Visar innehållet med högre bildkvalitet. I detta läge kan det ta längre tid att visa delat innehåll än i läget med bättre prestanda.

      

  Byte av visningsläge påverkar inte presentations- eller dokumentdelning.

     

  

Dela program med detaljerad färg (Windows)

      
1   Om du för närvarande delar ett program stoppar du delningssessionen.
2   Välj Möte > Mötesalternativ.
3   Välj fliken True Color-läge.
4   Välj Aktivera True Color-läge.
5   Välj något av följande alternativ:
 •      

  Bättre bildhantering     

       
 •      

  Bättre prestanda     

       
6   Välj OK eller Verkställ.

Dela program med detaljerad färg (Mac)

    
1   I fönstret Möte väljer du Meeting Center > Inställningar.
2   Välj Visning.
3   Välj Bättre prestanda eller Högre bildkvalitet.
4   Välj OK.

 


Attachments

  Outcomes