Foretag en meningsmåling i et WebEx-møde

Document created by Cisco Localization Team on Jan 6, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jun 15, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

 

Afstemninger


Som præsentationsvært kan du foretage en meningsmåling ved at oprette og dele et spørgeskema. Meningsmålinger er nyttige til mange forskellige formål, herunder indsamling af feedback, afstemning eller test af viden.

Opret et spørgeskema i Windows

     
1   Åbn panelet Meningsmåling i et møde.
2   Vælg én af disse spørgsmålstyper i sektionen Spørgsmål:
 • Hvis du ønsker at vælge flere forskellige svar fra en liste med svarmuligheder, skal du vælge Flere valgmuligheder og så vælge Flere svar.
 • Hvis du ønsker at vælge ét svar fra en liste med svarmuligheder, skal du vælge Flere valgmuligheder og så vælge Enkelt svar.
 • Hvis du ønsker at indtaste et kort svar, skal du vælge Kort svar.
3   Vælg Ny, og indtast et spørgsmål.
4   I Svar-afsnittet skal du vælge Tilføj og indtaste et svar. 

Vælg Tilføj for at indtaste et andet svar.

   Spørgsmålene og svarmulighederne vises i området Meningsmålingsspørgsmål.
5   Gentag trin 2 til 4 for at tilføje flere spørgsmål.

Opret et spørgeskema på Mac

      
1   Åbn panelet Meningsmåling i et møde.
2   Vælg ikonet Tilføj et spørgsmål, og skriv derefter spørgsmålet.
3   Vælg ikonet Tilføj et svar, og indtast så svaret.
4   For at tilføje flere svarmuligheder gentages trin 3.
5   For at tilføje flere spørgsmål, gentag trin 2.
6   For at ændre spørgsmålstypen skal du vælge Klik her for at ændre spørgsmålstype og gøre én af følgende ting:
 • Hvis du ønsker at vælge flere forskellige svar fra en liste med svarmuligheder, skal du vælge Flere svar.
 • Hvis du ønsker at vælge ét svar fra en liste med svarmuligheder, skal du vælge Enkelt svar.
 • Hvis du ønsker at indtaste et kort svar, skal du vælge Kort svar.

Tag en oversigtsopgave-meningsmåling

                                       

Opgave

Handling

Ændr typen af spørgsmål:

Vælg spørgsmålet, og vælg så den nye spørgsmålstype i Spørgsmål-sektionen, og vælg dernæst Ændr type.

Rediger et spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Rediger, og foretag dernæst ændringer.

Slet et spørgsmål eller en svarmulighed

Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Slet.

Omarranger spørgsmål eller svar

Vælg spørgsmålet eller svarmuligheden, og vælg så ikonet Flyt op eller Flyt ned.

Slet et helt spørgeskema

Vælg Slet alle.

Vis en timer under meningsmåling

 1. Åbn dialogboksen Valgmuligheder for meningsmålinger ved at gøre et af følgende:

   

  • Windows: Vælg Valgmuligheder i bunden af dit Meningsmåling-panel.

    

  • Mac: Vælg ikonet Valgmuligheder i nederste højre del af Meningsmåling-panelet.

    

 2. Vælg Vis, og indtast derefter tidslængden i feltet Alarm: Marker, og vælg så OK.

   

Åbn en meningsmåling

 1. Med dit meningsmålingsspørgeskema vist på Meningsmåling-panelet, vælg Åbn meningsmåling.

   

 2. Vælg Luk meningsmåling, når tiden er gået. Ellers, hvis du har angivet et tidspunkt, lukker meningsmålingen automatisk.

   

Dele meningsmålingsresultater med deltagerne

I sektionen Del med deltagere, vælg én eller begge Meningsmålingsresultater og Individuelle resultater og dernæst Anvend.

Gem en meningsmåling under mødet.

Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsspørgsmål, og følg angivelserne.

Gem resultater af en meningsmåling

Vælg Fil > Gem > Meningsmålingsresultater, og følg anvisningerne.

For at gemme resultaterne af flere meningsmålinger i en enkelt fil skal du vælge Gem > Alle meningsmålingsresultater, og følg angivelserne.

Åbn en fil med et meningsmålingsspørgeskema for at vise spørgeskemaet på dit Meningsmåling-panel.

Vælg Fil > Åbn meningsmålingsspørgsmål, og følg anvisningerne.

Angiv valgmuligheder for meningsmålingsresultater

 1. Vælg Valgmuligheder i bunden af dit Meningsmåling-panel.

   

 2. Vælg en eller begge til at inkludere i meningsmålingsresultater:

   

  • Inkluder manglende svar for at inkludere ikke-svarende.

    

  • Vis antal svar, for at vise antal svarpersoner ud af det totale antal mødedeltagere. For kun at inkludere svarepersoner, markér ikke Inkluder manglende svar.

    

 


Attachments

  Outcomes