Czat w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Sep 14, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Rozpoczynanie czatu grupowego

 

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do maksymalnie 200 kontaktów aplikacji Jabber naraz. Historia czatu nie jest przechowywana, więc należy zapisywać wszelkie rozmowy, do których chce się wrócić później.

  

Czat grupowy można rozpocząć albo na ekranie Czaty, albo w oknie Czat.

  
    
1    Jeśli masz otwarty ekran Czaty, dotknij ikony . Jeśli masz otwarte okno czatu, możesz dodać uczestników, dotykając ikony , a następnie ikony .
2    W polu Do: obszaru wyszukiwania wpisz nazwę kontaktu.
3    Dotknij opcji Temat, aby wpisać temat czatu grupowego, a następnie dotknij opcji Gotowe.

Nawiązywanie połączenia podczas czatu

   
1    W oknie czatu aplikacji Jabber dotknij ikony , a następnie wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.
2    Jeśli używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, wykonaj następujące czynności:
 1. Dotknij przycisku Odbierz, aby przyjąć połączenie.
 2. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej.
  Gdy przyjmiesz połączenie, korporacyjny system wywołania zadzwoni pod wybrany przez Ciebie numer. W aplikacji telefonu zostanie otwarte połączenie typu DvO (Dzwoń za pośrednictwem biura).

Rozpoczynanie spotkania WebEx podczas czatu

Przed rozpoczęciem spotkania WebEx upewnij się, że w urządzeniu zainstalowano aplikację Cisco WebEx Meetings, a użytkownik jest zalogowany.
   
1    Jeśli korzystasz z aplikacji Jabber w telefonie, dotknij ikony , a następnie ikony . Jeśli korzystasz z aplikacji Jabber na tablecie, wybierz ikonę spotkania Cisco WebEx.
2    Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie i wziąć udział w spotkaniu.

Wyświetlanie historii czatu aplikacji Jabber

W oknie Czat przesuń palcem w dół, aby zobaczyć wiadomości. Jeśli nie widzisz wiadomości, być może funkcja ta nie jest włączona. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.

Wysyłanie plików podczas czatu

 

W oknie czatu aplikacji Jabber dotknij ikony , a następnie ikony Plik. Wybierz plik, a następnie wybierz polecenie Otwórz. Jeśli nie możesz wysłać plików, być może funkcja ta nie jest włączona. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.

  

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych przy użyciu aplikacji Jabber

Możesz wybrać poszczególne kontakty albo całą grupę kontaktów i wysłać wiadomość rozgłoszeniową do wszystkich wybranych kontaktów naraz. Odbiorcy otrzymują wiadomości rozgłoszeniowe podobnie jak wiadomości czatu.

Aby wybrać więcej kontaktów, naciśnij dłużej dany kontakt, dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Aby wybrać grupę kontaktów, naciśnij dłużej nazwę grupy, a następnie wybierz polecenie Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Aby dodać więcej kontaktów, użyj pola wyszukiwania Do. Wprowadź wiadomość w polu tekstowym i dotknij opcji Wyślij.

Podgląd wiadomości w oknie czatu

 

Gdy rozmawiasz na czacie Jabber z użytkownikiem 1, a otrzymasz wiadomość od użytkownika 2, możesz wyświetlić podgląd wiadomości od użytkownika 2, pozostając w dotychczasowym oknie czatu z użytkownikiem 1.

  

Tak samo możesz zobaczyć podgląd wiadomości z czatu grupowego. Jeśli dotkniesz okienka podglądu wiadomości błyskawicznych, zostanie otwarte okno tego czatu.

  

Wysyłanie obrazów podczas czatu

   

Podczas czatu możesz wysyłać obrazy w formacie .gif, .jpeg, .jpg oraz .png. Dotknięcie i przytrzymanie obrazu daje dostęp do dodatkowych opcji.

    

Aby wysłać obrazy lub filmy:

    
   
1    W oknie czatu aplikacji Jabber dotknij ikony , wybierz obraz i sprawdź jego podgląd w oknie Podgląd.
2    Skompresuj plik obrazu przed jego wysłaniem i dotknij opcji Wyślij.

Wysyłanie animowanych emotikonów

   

Aplikacja Jabber ma teraz 18 animowanych emotikonów. Aby wysyłać i odbierać animowane emotikony, obaj komunikujący się użytkownicy muszą mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Jabber. Jeśli któryś z użytkowników nie ma najnowszej wersji aplikacji Jabber, animowane emotikony będą wyświetlane w oknie czatu na jego urządzeniu jako ciągi znaków.

  

Animowanego emotikona nie można wysłać razem z tekstem. Animowane emotikony można wysyłać również za pomocą kodów tekstowych. Na przykład w celu wysłania animowanego emotikona „Głośny śmiech” wpisz (laughoutloud).

  

Dostępne są następujące kody tekstowe do wysyłania animowanych emotikonów:

  
 •  

  (wavehand)

    

 •  

  (tearsofjoy)

    

 •  

  (smileofsatisfaction)

    

 •  

  (sadwithtears)

    

 •  

  (angryface)

    

 •  

  (beingcool)

    

 •  

  (beingcrazy)

    

 •  

  (cryoutloud)

    

 •  

  (claphands)

    

 •  

  (raiseeyebrows)

    

 •  

  (burstintotears)

    

 •  

  (feelingawkward)

    

 •  

  (speechless)

    

  

Aby wysłać animowany emotikon:

  
 1.  

  W oknie Czat dotknij ikony emotikona.

    

 2.  

  Dotknij karty z animowanymi emotikonami, która znajduje się obok karty ze statycznymi emotikonami.

    

 3.  

  Wybierz emotikon i dotknij go, aby wysłać go użytkownikowi.

    

  
 

Attachments

  Outcomes