Czat w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Rozpoczynanie czatu grupowego

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów naraz. Czaty grupowe nie są trwałe — możesz za ich pomocą komunikować się z wieloma osobami naraz, ale historia tych czatów nie jest zapisywana.

  

Maksymalna liczba uczestników czatu grupowego to 200 osób. Aplikacja Jabber wyświetla powiadomienie po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników.

      
1    Czat grupowy można rozpocząć albo na ekranie Czaty, albo otwierając okno czatu z jednym z uczestników.
2    Jeśli masz otwarte okno czatu, możesz dodać uczestników, dotykając opcji , a następnie opcji . Jeśli masz otwarty ekran Czaty, dotknij pozycji .
3    W polu Do: wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do czatu grupowego.
4    Dotknij opcji Temat, aby wpisać temat czatu grupowego.
5    Dotknij opcji Done (Gotowe).

Dzwonienie podczas sesji czatu

    
1    Gdy masz otwarty czat, dotknij opcji , a następnie ikony Połączenie telefoniczne.
2    Wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.
3    Jeśli używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, wykonaj następujące czynności:
 1. Dotknij przycisku Odbierz, aby przyjąć połączenie.
 2. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej.
  Gdy przyjmiesz połączenie, korporacyjny system wywołania zadzwoni pod wybrany przez Ciebie numer. Połączenie przy użyciu funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura zostanie otwarte w aplikacji telefonu macierzystego.

Rozpoczynanie spotkania Cisco WebEx podczas sesji czatu

   
1    Aby rozpocząć spotkanie WebEx podczas rozmowy na czacie:
 • Na telefonie: dotknij ikony , a następnie ikony Spotkanie WebEx.

   

 • Na tablecie wybierz ikonę Spotkanie Cisco WebEx na ekranie czatu.

   

Jeśli aplikacja Cisco WebEx Meeting jest zainstalowana na urządzeniu, zostanie otwarta, a jeśli nie jest zainstalowana, pojawi się prośba o jej pobranie. Jeśli pojawi się taka prośba, wprowadź swoje poświadczenia WebEx.

2    Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nawiązać połączenie i wziąć udział w spotkaniu.

Wyświetlanie historii czatu

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli historia czatu jest niewidoczna, poproś o pomoc administratora.

   
1    W aktywnej rozmowie na czacie możesz przesunąć w dół, aby załadować wcześniejsze wiadomości.
2    Jeśli jest wiele wcześniejszych wiadomości, przesuń w dół ponownie, aby zobaczyć dalsze.

Przesyłanie plików

 

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora. Jeśli nie możesz przesłać pliku podczas sesji czatu, poproś o pomoc administratora.

  
    
1    W oknie rozmowy na czacie dotknij opcji , a następnie ikony Plik.
2    Wybierz plik do przesłania z urządzenia.
3    Wybierz przycisk Otwórz.

Wiadomość rozgłoszeniowa

Wiadomość rozgłoszeniową możesz wysłać do wielu kontaktów naraz — możesz wybrać poszczególne kontakty z listy albo całą grupę. Odbiorcy otrzymują wiadomości rozgłoszeniowe podobnie jak wiadomości czatu.

     
1    Z listy kontaktów wybierz kontakty, do których chcesz wysłać wiadomość rozgłoszeniową. Jeśli chcesz wysłać wiadomość rozgłoszeniową do całej grupy, wybierz nagłówek grupy kontaktów.
2    Dotknij opcji i wybierz opcję Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.
3    Wprowadź wiadomość w polu tekstowym.

Jeśli chcesz dodać więcej osób, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać.

4    Kliknij przycisk Send (Wyślij).

Podgląd wiadomości błyskawicznych w oknie czatu aplikacji Jabber

 

Gdy rozmawiasz na czacie Jabber z użytkownikiem 1, a otrzymasz wiadomość od użytkownika 2, możesz wyświetlić podgląd wiadomości od użytkownika 2, pozostając w dotychczasowym oknie czatu z użytkownikiem 1. Tak samo możesz zobaczyć podgląd wiadomości z czatu grupowego. Jeśli dotkniesz okienka podglądu wiadomości, zostanie otwarte okno tego czatu.

  

Wyświetlanie obrazów w oknie czatu

   

Aplikacja Jabber umożliwia wysyłanie plików gif, jpeg, jpg oraz png podczas czatu. Obrazy są wyświetlane w oknie czatu aplikacji Jabber. Dotknięcie i przytrzymanie obrazu daje dostęp do dodatkowych opcji. Wysłane na czacie pliki gif są automatycznie odtwarzane w zapętleniu.

    

Aby wysłać obrazy lub filmy:

    
     
1    W oknie rozmowy na czacie dotknij ikony .
2    Wybierz obraz lub film, korzystając z następujących opcji:          
 • Kamera     
 • Zdjęcie     
 • Wideo     
 • Plik     
 • Pliki w pamięci podręcznej     
     
3    Po wybraniu obrazu lub filmu możesz zobaczyć jego podgląd w oknie Podgląd. Obraz można skompresować przed wysłaniem.
4    Dotknij przycisku Wyślij.    
 

Attachments

  Outcomes