Czat w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPad i iPhone

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Czat w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Dzwonienie podczas sesji czatu

    
1    Podczas rozmowy na czacie dotknij ikony na iPhonie albo na iPadzie.
2    Dotknij opcji Połącz na iPhonie.
3    Wybierz numer, pod który chcesz zadzwonić.

Rozpoczynanie spotkania WebEx podczas sesji czatu

   
1    Podczas rozmowy na czacie dotknij ikony na iPhonie albo na iPadzie.
2    Dotknij opcji na iPhonie.

Przesyłanie pliku podczas sesji czatu

Jeśli administrator systemu włączył tę funkcję, podczas sesji czatu możesz rozpocząć przesyłanie pliku.

     
1    Wybierz przycisk w oknie czatu.
2    Wybierz typ pliku z podanych opcji.
3    Wybierz plik z urządzenia.

Możesz wybrać plik zapisany w pamięci urządzenia albo zrobić zdjęcie lub nagrać film do przesłania.

4    Zaczekaj na zakończenie przesyłania pliku.

Odbieranie przesłanego pliku podczas sesji czatu

Jeśli administrator systemu włączył przesyłanie plików, możesz odbierać pliki od uczestników czatu.

   
1    Gdy zostanie wyświetlone pytanie, wybierz opcję Akceptuję.
2    Zaczekaj na zakończenie przesyłania pliku.

Rozpoczynanie czatu grupowego

  

Czat grupowy umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do wielu kontaktów naraz. Czaty grupowe nie są trwałe — możesz za ich pomocą komunikować się z wieloma osobami naraz, ale historia tych czatów nie jest zapisywana.   

   

Maksymalna liczba uczestników czatu grupowego to 200 osób. Aplikacja Jabber wyświetla powiadomienie po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników.  

   
      
1    Czat grupowy można rozpocząć albo na ekranie Czaty, albo otwierając okno czatu z jednym z uczestników. Aby rozpocząć czat grupowy z osobami należącymi do jednej grupy na liście kontaktów, naciśnij i przytrzymaj nagłówek grupy.    
2    Jeśli masz otwarte okno czatu, możesz dodać uczestników, dotykając opcji , a następnie opcji . Jeśli masz otwarty ekran Czaty, dotknij pozycji .          
3    W polu Do: wpisz nazwę kontaktu, który chcesz dodać do czatu grupowego.    
4    Dotknij opcji Temat, aby wpisać temat czatu grupowego.    
5    Dotknij opcji Gotowe.    

Wysyłanie wiadomości rozgłoszeniowych

     
1    Na liście kontaktów naciśnij i przytrzymaj nagłówek grupy, z którą chcesz rozpocząć czat.
2    Dotknij opcji Wyślij wiadomość rozgłoszeniową. Zostanie wyświetlone okno Wyślij wiadomość rozgłoszeniową.
3    Wprowadź wiadomość w polu tekstowym. Jeśli chcesz dodać więcej osób, możesz je wyszukać w polu Do, a następnie dodać. Możesz też usunąć z pola Do osoby, do których nie chcesz wysłać wiadomości rozgłoszeniowej.
4    Dotknij przycisku Wyślij.

Wyświetlanie obrazów w oknie czatu

   

Aplikacja Jabber umożliwia wysyłanie plików gif, jpeg, jpg oraz png podczas czatu. Obrazy są wyświetlane w oknie czatu aplikacji Jabber. Dotknięcie i przytrzymanie obrazu daje dostęp do dodatkowych opcji. Wysłane na czacie pliki gif są automatycznie odtwarzane w zapętleniu.   

    
     
1    Aby wysłać zdjęcia i filmy, w oknie czatu dotknij ikony .        
2    Wybierz obraz lub film, korzystając z następujących opcji:          
 • Kamera     
 • Zdjęcie     
 • Wideo     
 • Plik     
 • Pliki w pamięci podręcznej     
     
3    Aby skompresować plik przed wysłaniem, dotknij opcji Kompresuj.    
4    Dotknij przycisku Wyślij.    

Zapisywanie rozmów na czacie

   

Aplikacja Jabber przechowuje w historii maksymalnie 20 rozmów. Są one dostępne nawet po ponownym uruchomieniu aplikacji Jabber dla urządzeń iPad i iPhone. Dotknij karty Czaty i wybierz dowolny czat z listy, aby go wyświetlić.   

    
   
1    Aby zapisać listę czatów, otwórz Ustawienia > Wyświetlanie.    
2    Włącz opcję Automatycznie zapisuj listę czatów. Lista czatów będzie dostępna do momentu zresetowania aplikacji Jabber lub wyczyszczenia jej danych.    
 

Attachments

  Outcomes