Chatten met Cisco Jabber voor iPad en iPhone

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Chatten in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Een oproep plaatsen tijdens een chatsessie

    
1    Tik tijdens een chatgesprek op voor iPhone of op voor iPad.
2    Tik op Bel voor iPhone.
3    Tik het nummer in dat u wilt bellen.

Een Cisco WebEx-vergadering starten tijdens een chatsessie

   
1    Tik tijdens een chatgesprek op voor iPhone of op voor iPad.
2    Tik op voor iPhone.

Een bestand overdragen tijdens een chatsessie

Als uw beheerder de functie heeft ingeschakeld, kunt u een bestandsoverdracht starten tijdens een chatsessie.

     
1    Selecteer de knop in het chatvenster.
2    Selecteer het bestandstype in de getoonde opties.
3    Selecteer het bestand op het apparaat.

Bestanden kunnen op het apparaat zijn opgeslagen of tijdens de overdracht worden vastgelegd voor foto's en video.

4    Wacht tot het bestand is overgedragen.

Een overgedragen bestand ontvangen tijdens een chatsessie

Als uw beheerder bestandsoverdracht heeft ingeschakeld, kunt u bestanden ontvangen van een deelnemer aan de chat.

   
1    Selecteer Accepteer als dat wordt gevraagd.
2    Wacht tot de bestandsoverdracht is voltooid.

Een groepchat starten

  

U kunt groepchats gebruiken om chatberichten naar twee of meer contactpersonen tegelijk te verzenden. Groepchats zijn niet permanent. Dit betekent dat u ze kunt gebruiken om met twee of meer personen te chatten maar dat er geen geschiedenis wordt opgeslagen.   

   

Het maximumaantal deelnemers dat u aan een groepschat kunt toevoegen is 200. Er wordt een melding weergegeven in Jabber wanneer het maximumaantal deelnemers is bereikt.  

   
      
1    U kunt een groepschat starten vanuit het scherm Chats of door een chatvenster te openen met een deelnemer van de groepschat. Als u een groepchat wilt starten met de contactpersonen in een groep in uw lijst met contactpersonen, drukt u op de kop van de groep en houd u deze vast.    
2    Als u een chatvenster hebt geopend, tikt u op en tikt u vervolgens op om deelnemers toe te voegen. Als u zich in het scherm Chats bevindt, tikt u op .          
3    In het zoekveld Aan: voert u de naam in van de contactpersoon die u aan de groepschat wilt toevoegen.    
4    Tik op Onderwerp om het onderwerp van de groepschat op te geven.    
5    Tik op Klaar.    

Een uitzendbericht verzenden

     
1    Druk vanuit uw lijst met contactpersonen op de kop van de groep waarmee u wilt chatten en houd deze vast.
2    Tik op Uitzendbericht verzenden. Het dialoogvenster Uitzendbericht verzenden wordt weergegeven.
3    Voer uw bericht in het tekstvak in. Als u meer personen aan het uitzendbericht wilt toevoegen, kunt u naar hen zoeken in het veld Aan en deze personen toevoegen. Contactpersonen naar wie u het uitzendbericht niet wilt verzenden, kunt u uit het veld Aan verwijderen.
4    Tik op Verzenden.

Afbeeldingen in het chatvenster weergeven

   

Jabber ondersteunt het verzenden van .gif-, .jpeg-, .jpg- en .png-afbeeldingen tijdens het chatten. U kunt de afbeelding in het chatvenster van Jabber weergeven. Raak de afbeelding aan en houd deze vast voor meer opties. De .gif-afbeeldingen die in de chat worden verzonden, worden automatisch doorlopend afgespeeld.   

    
     
1    Als u afbeeldingen en video wilt verzenden, tikt u in het gespreksvenster van de chat op het pictogram .        
2    Selecteer uw afbeelding of video via een van de volgende opties:          
 • Camera     
 • Foto     
 • Video     
 • Bestand     
 • In de cache opgeslagen bestanden     
     
3    Als u het bestand voor het verzenden wilt comprimeren, tikt u op de optie Comprimeren.    
4    Tik op Verzenden.    

Chatgesprekken opslaan

   

Jabber slaat tot 20 chatgesprekken op in de chatgespreksgeschiedenis. Deze gesprekken worden ook hersteld nadat u Jabber voor iPad en iPhone opnieuw start. Tik op het tabblad Chats en selecteer een van de chatgesprekken in de lijst met chats om het gesprek weer te geven.   

    
   
1    Ga naar Instellingen > Weergeven als u de lijst met chats wilt opslaan.    
2    Schakel de optie Lijst met chats automatisch opslaan in. De lijst met chats is beschikbaar totdat u Jabber herstelt of de toepassingsgegevens van Jabber wist.    
 

Attachments

  Outcomes