Konfigurera möten med hjälp av Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Möten i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Konfigurera den privata Telepresence-bryggan

   

Du kan använda den privata telepresence-bryggan för konferenssamtal när funktionen Collaboration Meeting Rooms inte har aktiverats för ditt konto på Cisco WebEx.   

    

OBS!


    

Om mötesrum för samarbete (CMR) är aktiverat och administratören har konfigurerat konferensbryggan är alternativet Använd min konferenstjänst aktiverat som standardinställning. Det går inte att konfigurera konferensbryggans nummer om den redan har konfigurerats av administratören.    

    
    
     
1    På skärmen Inställningar trycker du på Konferensbrygga.    
2    Aktivera alternativet Använd min konferenstjänst.    
3    Ange ditt nummer för konferensbryggan och PIN-numret.    
4    Tryck på Använd.     Den privata Telepresence-bryggan är inte inställd på att ringa konferenssamtal.    

Höj en gruppchatt till ett mötesrum för samarbete

   

När du är i en gruppchatt kan du starta ett konferenssamtal med alla deltagare i gruppchatten.   

    
Innan du börjar   

Cisco WebEx-klient version 8.0 eller senare har installerats och konfigurerats för konferenssamtal.   

    
Från ditt konto kommer du in på mötesrummet för samarbete.    

OBS!


     

Om mötesrum för samarbete (CMR) inte är aktiverat kan användarna ringa konferenssamtal med hjälp av sina telepresence-bryggnummer, förutsatt att de privata telepresence-brygginställningarna är konfigurerade för konferenssamtal.    

     
    
    

Se till att installera WebEx-klienten innan du installerar Cisco Jabber för iPhone och iPad.   

    
   
1    På iPhone går du till fönstret Gruppchatt och trycker på .        
2    Bjud in deltagarna till konferenssamtalet.    
 1. På iPhone trycker du på för att starta ett konferenssamtal eller på för att starta ett WebEx-möte.     
 2. På iPad högst upp i högre hörnet på gruppchattsfönstret trycker du på för att starta ett konferenssamtal eller på för att starta ett WebEx-möte.     
      

Du ansluts till konferenssamtalet och deltagarna får en inbjudan till att delta i konferensen eller WebEx-mötet.     

     

Starta ett möte direkt med mitt personliga rum

Innan du börjar   

Cisco WebEx-klient version 8.0 eller senare har installerats och konfigurerats för konferenssamtal.   

    

Cisco WebEx-inställningen är konfigurerad gör att använda ett personliga rum för alla dina direktmöten.   

    
   
1    Öppna chattfönstret för den kontakt du vill bjuda in till ett snabbmöte och tryck på .        
2    Tryck på .     Du kan även trycka på WebEx-möte på en kontakts profil för att starta ett direktmöte i ditt personliga rum.     Du ansluts till ditt personliga rum och den andra deltagaren får en inbjudan till att delta i din konferens.    

Integrera kalendern på din enhet med Jabber för iPad och iPhone

   

Möten som finns schemalagda i kalendern på din enhet är nu integrerade i Jabber. Tryck på fliken Möten i inställningsfönstret i Jabber för att hitta dina mötesförfrågningar. Här hittar du möten som är schemalagda inom två dagar – på den aktuella dagen och dagen efter. Tryck på Delta för att delta i mötet från din iPhone eller iPad.   

    
 

Attachments

  Outcomes