Röstmeddelanden i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Röstmeddelanden i Cisco Jabber för Android

Röstmeddelandeikoner

                
Tabell 1 Röstmeddelandeikoner
SymbolBeskrivning
Oläst meddelande
Viktigt meddelande
Säkert meddelande
Privat meddelande

Svara på ett röstmeddelande

Ring tillbaka till en kontakt

    
1    Tryck på röstmeddelandet på skärmen Röstmeddelanden för att visa detaljerad information om meddelandet.
2    Tryck på på röstbrevlådeskärmen Detaljer.  
3    Gör så här om du använder Dial via Office (DVO):    
 1. Tryck på Svara om du vill ta samtalet.     
 2. Knappa in ett nummer på knappsatsen om du ombeds att göra det.
  När du har godkänt samtalet ringer företagets telefonsystem det angivna numret. DvO-samtalet öppnas i det inbyggda telefonprogrammet.   

Skicka ett chattmeddelande

Du kan använda den här metoden om ditt röstmeddelandekonto är konfigurerat med den visuella röstmeddelandefunktionen.

   
1    Tryck på röstmeddelandets användarnamn på skärmen Röstmeddelanden för att visa detaljerad information om meddelandet.
2    Tryck på på röstbrevlådeskärmen Detaljer.

Skicka ett textmeddelande

Du kan skicka ett textmeddelande till röstmeddelandenumret.
   
1    På röstmeddelandeskärmen trycker du på röstmeddelandets användarnamn för att se information om meddelandet.
2    På meddelandets informationsskärm trycker du på Textmeddelande.

Vidarebefordra röstmeddelanden

Du kan vidarebefordra ditt röstmeddelande till andra Jabber-användare. Du kan även spela in ett röstmeddelande och bifoga det till det röstmeddelande som du är på väg att vidarebefordra. Röstmeddelandet får vara max. 30 minuter långt. Därefter stoppas inspelningen och röstmeddelandet bifogas till det röstmeddelande som du är på väg att vidarebefordra. Du kan lyssna på inspelningen och spela in den på nytt om du vill. Du kan inte vidarebefordra privata röstmeddelanden till andra Jabber-användare.
      
1    Tryck på fliken Röstmeddelanden. I Inkorgen trycker du på röstmeddelandet för att se information om meddelandet.
2    På meddelandets informationsskärm trycker du på alternativet Vidarebefordra.
3    För att bifoga ditt röstmeddelande trycker du på alternativet Bifoga ditt röstmeddelande.
4    Spela in ditt röstmeddelande och tryck på Stopp. Din inspelning bifogas till röstmeddelandet som du är på väg att vidarebefordra.
5    Lägg till Jabber-användare i Till-fältet eller välj användare under fliken Senaste och tryck på Skicka.
 

Attachments

  Outcomes