Profil i stan w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
 

Profil i stan w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Włączanie ikon dostępności

Domyślnie w programie Cisco Jabber są używane standardowe ikony stanu. W aplikacji można także włączyć ułatwienia dostępu w postaci ikon, które informują o stanie za pomocą symboli.   

     
1    Aby używać ikon z ułatwieniami dostępu, dotknij opcji Ustawienia > Wyświetlanie.
2    Włącz przełącznik Ikony dostępności. 
                     
Ikona standardowaIkona dostępnościOpis
Dostępny
Niedostępny
Nie przeszkadzać
Offline

Nowe ikony aplikacji Jabber informujące o obecności

Z powodu zmiany w systemie Android ikona aplikacji Jabber na pasku powiadomień urządzenia z systemem Android nie informuje o obecności za pomocą koloru.  Dotyczy to wszystkich urządzeń z systemem Android w wersji 5.1.1 lub nowszej. 

Obecność jest pokazywana za pomocą koloru na pasku nawigacyjnym aplikacji Jabber.

Na wszystkich urządzeniach z systemem Android w wersji 5.1.1 lub nowszej aplikacja Jabber ma nowe ikony informujące o obecności:
                

Ikona

Opis

Dostępny

Niedostępny

Nie przeszkadzać

Offline

Edytowanie zdjęcia profilowego

        
1    W aplikacji przesuń palcem w prawą stronę lub dotknij ikony , aby przejść do paska nawigacyjnego.
2    Otwórz swój profil.
3    Z okna Mój status przejdź na ekran szczegółów profilu, a następnie dotknij ikony edycji.
4    Wybierz zdjęcie zapisane na urządzeniu lub zrób zdjęcie aparatem.
5    Dotknij opcji Done (Gotowe).

Wyświetlanie dużego obrazu awatara

Możesz wyświetlić większego awatara swojego zdjęcia profilowego lub awatara dowolnego kontaktu. Dotknij ikony awatara, aby wyświetlić jego większy obraz. Aplikacja Cisco Jabber obsługuje automatyczne obracanie ekranu, co pozwala wyświetlić zdjęcie w trybie poziomym lub pionowym. Dotknij zdjęcia w dowolnym miejscu, aby wrócić do wyświetlania informacji z profilu kontaktu.

Wyświetlanie ikony urządzenia mobilnego

Obok statusu dostępności jest wyświetlana ikona urządzenia mobilnego pokazująca, że używasz usługi Jabber za pośrednictwem urządzenia mobilnego.
Zanim rozpocznieszTa funkcja musi zostać najpierw skonfigurowana przez administratora. Jeśli ta opcja jest niewidoczna, poproś o pomoc administratora.
      
1    W aplikacji przesuń palcem w prawą stronę lub dotknij ikony , aby przejść do paska nawigacyjnego.
2    Otwórz swój profil.
3    W oknie Mój status włącz opcję Pokazuj ikonę, gdy używam urządzenia mobilnego. Gdy użytkownik jest zalogowany w usłudze Jabber za pośrednictwem klienta na komputerze i klienta na urządzeniu mobilnym, priorytet ma status z urządzenia, na którym klient jest aktywny.

Ustawienia profilu użytkownika

W profilach użytkowników znajdują się opcje dzwonienia, czatowania i wysłania wiadomości e-mail. Po dotknięciu którejś z tych opcji jest otwierana odpowiednia aplikacja. Na przykład po dotknięciu ikony dzwonienia aplikacja Jabber zadzwoni do danego kontaktu. Jeśli nie masz aktywnych usług telefonicznych, aplikacja Jabber zadzwoni do kontaktu za pośrednictwem sieci komórkowej. Po dotknięciu opcji czatu zostanie otwarte okno czatu Jabber, a po dotknięciu opcji e-mail — domyślna aplikacja e-mail.
 

Attachments

    Outcomes