Vergaderingen instellen met Cisco Jabber voor iPhone en iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Vergaderingen in Cisco Jabber voor iPhone en iPad

De privé-TelePresence-bridge instellen

   

U kunt de privé-TelePresence-bridge gebruiken voor conferentiegesprekken als de functie Samenwerkingsvergaderruimte niet is ingeschakeld voor uw account in Cisco WebEx.   

    

Opmerking


    

Als Samenwerkingsvergaderruimte wel is ingeschakeld en uw conferentiebridge is geconfigureerd door uw systeembeheerder, is de optie Mijn conferentieservice gebruiken standaard ingeschakeld. U kunt het conferentiebridgenummer niet instellen als het al door de beheerder is ingesteld.    

    
    
     
1    Tik in het scherm Instellingen op Conferentiebridge.    
2    Schakel de optie Mijn conferentieservice gebruiken in.    
3    Voer uw bridgeconferentienummer en pincode in.    
4    Tik op Toepassen.     De privé-TelePresence-bridge is ingesteld op het maken van conferentiegesprekken.    

Een groepchat doorsturen naar een samenwerkingsvergaderruimte

   

Tijdens een groepchat kunt u een conferentiegesprek starten met alle deelnemers aan de groepchat.   

    
Voordat u begint   

Cisco WebEx-client versie 8.0 of hoger is geïnstalleerd en ingesteld voor conferentiegesprekken.   

    
Toegang tot Collaboration Meeting Room is ingeschakeld voor uw account.    

Opmerking


     

Als de toegang tot samenwerkingsvergaderruimte (CMR) niet is ingeschakeld, kunnen gebruikers conferentiegesprekken voeren via het Telepresence-bridgenummer, mits de instellingen voor de privé-Telepresence-bridge zijn geconfigureerd voor conferentiegesprekken.    

     
    
    

Zorg dat u de WebEx-client installeert voordat u Cisco Jabber voor iPhone en iPad installeert.   

    
   
1    Op een iPhone tikt u in het venster Groepschat op .        
2    Nodig uw deelnemers uit voor het conferentiegesprek.    
 1. Op een iPhone tikt u op om een conferentiegesprek te starten of tikt u op om een WebEx-vergadering te starten.     
 2. Op een iPad tikt u in de rechterbovenhoek van het groepchatvenster op om een conferentiegesprek te starten of tikt u op om een WebEx-vergadering te starten.     
      

U wordt verbonden met het conferentiegesprek en uw deelnemers krijgen een uitnodiging om aan het conferentiegesprek of de WebEx-vergadering deel te nemen.     

     

Een directe vergadering starten via mijn persoonlijke ruimte

Voordat u begint   

Cisco WebEx-client versie 8.0 of hoger is geïnstalleerd en ingesteld voor conferentiegesprekken.   

    

De Cisco WebEx-instelling is ingesteld op het gebruik van een persoonlijke ruimte voor al uw directe vergaderingen.   

    
   
1    Open het chatvenster van de contactpersoon die u wilt uitnodigen voor een directe vergadering en tik op .        
2    Tik op .     U kunt ook op WebEx-vergadering op het profiel van een contactpersoon tikken om een directe vergadering te starten via uw persoonlijke ruimte.     U wordt verbonden met uw persoonlijke ruimte en uw deelnemer krijgt een uitnodiging om deel te nemen aan het conferentiegesprek of de WebEx-vergadering.    

De agenda van uw apparaat integreren met Jabber voor iPad en iPhone

   

De vergaderingen die in de agenda van uw apparaat staan gepland, zijn nu geïntegreerd met Jabber. Tik in het instellingenvenster van Jabber op het tabblad Vergaderingen om uw vergaderverzoeken te zoeken. U vindt geplande vergaderingen voor twee dagen: de huidige dag en de volgende dag. Tik op Deelnemen om deel te nemen aan de vergadering met uw iPhone of iPad.   

    
 

Attachments

  Outcomes