Vergaderingen in Cisco Jabber voor Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 21, 2017
Version 6Show Document
 • View in full screen mode
 

De privé-TelePresence-bridge instellen

   

U kunt de privé-TelePresence-bridge gebruiken voor telefonische vergaderingen als u de Cisco WebEx-vergaderclient niet gebruikt.

    

Opmerking


Als Collaboration Meeting Room is ingeschakeld voor uw account, kunt u de privé-TelePresence-bridge niet instellen.

 
 
     
1    Tik in het scherm Instellingen op Conferentiebridge.    
2    Schakel de optie Mijn conferentieservice gebruiken in.              

Als Collaboration Meeting Room is ingeschakeld en conferentiebridge door de systeembeheerder is geconfigureerd, wordt de optie Mijn conferentieservice gebruiken standaard ingeschakeld.     

    
3    Voer uw bridgeconferentienummer en pincode in (optioneel).    

Als het conferentiebridgenummer door de systeembeheerder is geconfigureerd, kunt u de optie Nummer niet configureren. U kunt echter wel de hostpincode en de gastpincode invoeren.     

     
4    Tik op Toepassen.     De privé-TelePresence-bridge is ingesteld op het maken van conferentiegesprekken.    

Een groepchat doorsturen naar een samenwerkingsvergaderruimte

 

Tijdens een groepchat kunt u een conferentiegesprek starten met alle deelnemers aan de groepchat.   

 
Voordat u begint   

Cisco WebEx-client versie 8.0 of hoger is geïnstalleerd en ingesteld voor conferentiegesprekken.

    
Toegang tot Collaboration Meeting Room is ingeschakeld voor uw account.

Opmerking


Als er geen toegang tot Collaboration Meeting Room is ingeschakeld maar de instellingen voor de privé-Telepresence-bridge zijn ingesteld op telefonische vergaderingen, kunnen gebruikers toch telefonische vergaderingen houden via het Telepresence-bridgenummer.

 
 
 

Zorg dat u de Cisco WebEx-client installeert voordat u Cisco Jabber voor Android installeert.   

 
   
1    Tik op Android-telefoons op het pictogram voor het vervolgkeuzemenu in het venster Groepschat.    
2    Nodig uw deelnemers uit voor de telefonische vergadering.    
 1. Tik op mobiele telefoons op Conferentie starten om een conferentiegesprek te starten of tik op Nu vergaderen om een vergadering te starten.     
 2. Tik op tablets op om een telefonische vergadering te starten of op om een vergadering te starten, in de rechterbovenhoek van het groepschatvenster.     
 

U bent verbonden met de telefonische vergadering en uw deelnemers krijgen een uitnodiging om aan de vergadering deel te nemen.     

 

Een directe vergadering starten via mijn persoonlijke ruimte

Voordat u begint   

De nieuwste versie van Cisco WebEx-client is geïnstalleerd en geconfigureerd voor telefonische vergaderingen.   

    

De Cisco WebEx-instelling is ingesteld op het gebruik van een persoonlijke ruimte voor al uw directe vergaderingen.   

    
    
1    Selecteer een of meer contactpersonen.    
2    Tik op het pictogram voor het vervolgkeuzemenu.    
3    U kunt een van de volgende opties gebruiken:    
 1. Tik op Conferentiegesprek starten om uw deelnemers uit te nodigen voor het conferentiegesprek.     
 2. Tik op Nu vergaderen om uw deelnemers uit te nodigen voor de Cisco WebEx-vergadering.     
  U bent verbonden met uw persoonlijke ruimte en uw deelnemers krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan de telefonische vergadering of de Cisco WebEx-vergadering.    

De agenda van uw apparaat integreren met Jabber voor Android

 

De gebeurtenissen die in de agenda van uw apparaat staan gepland, zijn geïntegreerd met Jabber. Tik in de navigatiebalk van Jabber op het tabblad Vergaderingen om uw gebeurtenissen te zoeken. De gebeurtenissen worden op datum gerangschikt en Jabber geeft de gebeurtenissen voor twee dagen tegelijk (de huidige dag en de volgende dag) weer. Tik op de knop Deelnemen om aan de gebeurtenis deel te nemen vanaf uw Android-apparaat.

  
 

Attachments

  Outcomes