Android için Cisco Jabber’da Kişiler

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 23, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Yeni Kişi Grubu Ekleme

   
1    Kişiler ekranında simgesine dokunun.
2    Grup Ekle’ye dokunun.   

Yeni bir kişi grubu oluşturamıyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.

  

Dizin Grubu Ekleme

Dizin grupları kuruluşunuz için yöneticiniz tarafından yönetilir. Kişiler listenize bir dizin grubu eklediğinizde, bu dizin grubuna atanmış kişiler otomatik olarak kişilerinizdeki gruba eklenir. Kuruluşunuzun dizini ile otomatik olarak senkronize olduğundan bu listeyi yönetmeniz gerekmez. Yani yönetici kuruluş dizinine bir kişi eklediğinde veya bu dizinden bir kişi çıkardığında, Kişiler listenize de eklenir veya bu listeden çıkarılır. Bir dizin grubunu kişi listesinden dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

Dizin grubundan 100’den fazla kişi varsa bu gruptaki hiç kimse için iletişim durumu görüntülenmez.

Başlamadan Önce

Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Dizin grupları ekleyemiyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.

     
1    Kişiler ekranında simgesine dokunun.
2    Dizin Grubu Ekle’ye dokunun.   
 
Önemli: Kişi listenize 1.000’den fazla kişi ekleyemezsiniz.
  
  
3    Eklemek istediğiniz grubun adını Dizin Grubu Ekle alanına girin.
Not       Arama özelliğiniz yoksa dizin grubu adını yöneticinizin sağlaması gerekir.
4    Bitti’ye dokunun. Dizin grubundaki herkes Kişi listenize eklenir.

Kişi Grubunu Kaldırma

 

Mevcut bir kişi grubunu kaldırabildiğinizden emin olun. Sistem yöneticiniz bu özelliği etkinleştirmiş olmalıdır. Kişi gruplarını kaldıramıyorsanız yardım için sistem yöneticinizle iletişim kurun.

  
   
1    Kişiler ekranında, kaldırmak istediğiniz gruba dokunun ve basılı tutun.
2    Kişi grubunu kaldırmak için Grubu Kaldır’a dokunun.

Bir Kişiyi Gruba Ekleme

     
1    Bir kişi arayın.
2    Kişi adına dokunun ve Kişilere Ekle’ye dokunun.
3    Gruba Ata açılır listesine dokunun ve kişiyi mevcut bir gruba atayın.
4    Bitti’ye dokunun.

Bir Kişiyi Başka Gruba Taşıma

Kişileri bir gruptan başka bir gruba taşıyabilirsiniz. Bir seferde sadece bir kişi taşıyabilirsiniz. Özel kişileri ve dizin grubundaki kişileri başka bir gruba taşıyamazsınız. Ayrıca bir kişiyi bir dizin grubuna taşıyamazsınız.
    
1    Kişileri bir gruptan başka bir gruba taşımak için kişiye dokunun ve basılı tutun.
2    Kişi adının yanındaki düzenle simgesine dokunun ve basılı tutun.
3    Kişiyi istediğiniz gruba sürükleyip bırakın.

Bir Kişiyi Gruptan Kaldırma

   
1    Kişiye dokunun ve basılı tutun.
2    Çöp simgesine dokunun.

Özel Kişiler

 

Masaüstü için Jabber istemcilerinde oluşturulan özel kişiler artık Android için Jabber’da görünür. Özel Kişileri kullanarak, dizindeki mevcut kişi listesine dizinde olmayan kullanıcıları (anlık mesajlaşma adresleri olmasa da) ekleyebilirsiniz.

Özel Kişiler, dizindeki mevcut kişilere telefon numaraları eklemenize olanak tanır. Çağrı yapabilir, sohbet başlatabilir, e-posta ve metin mesajları gönderebilirsiniz. Özel kişileri sık kullanılan kişiler olarak işaretleyebilirsiniz.

Masaüstü için Jabber istemcilerinde özel kişiler oluşturma, değiştirme veya silme hakkında bilgi için en yeni Cisco Jabber Masaüstü İstemcileri için Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.


Not


Özel kişilerle WebEx oturumu başlatamazsınız.


 

Kişinin Anlık Mesajlaşma veya Telefon bilgileri yoksa çağrı ya da sohbet düğmesi gizlidir. Özel kişilerin Anlık Mesajlaşma adresleri varsa iletişim durumları görüntülenir. Özel kişilerin sadece telefon numaraları varsa iletişim durumları görüntülenmez.

Bir özel kişinin Anlık Mesajlaşma veya e-posta adresi kurumsal dizin dizindeki bir kişiyle eşleşirse kurumsal dizindeki kişi bilgisi olarak birleştirilen bilgiler görüntülenir. Jabber, görünen ad özniteliği için özel kişi adını, diğer kişi bilgileri içinse birleştirilmiş bilgileri görüntüler.

 

Attachments

  Outcomes