Inställningar i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Inställningar i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Inaktivera VoIP-samtal över mobilnätverk

   

Om du inte vill få samtal eller ringa samtal via det mobila nätverket kan du inaktivera VoIP-samtal via mobilt nätverk.   

    
   
1    På skärmen Inställningar trycker du på Samtalsalternativ.    
2    Under Samtalskapacitet över mobilnätverk trycker du på Inaktivera samtalsfunktion.     Inaktivering av VoIP via mobilt nätverk medför följande ändringar:     
 •       

  Telefontjänster inaktiveras i Cisco Jabber.      

        

 •       

  Du kan inte ringa VoIP-samtal via Cisco Jabber eller ta emot inkommande samtal.      

        

 •       

  Batteriförbrukningen minskas.      

        

     

Ställ in ljudutgång för röstmeddelanden

Innan du börjar  

Kontrollera att telefontjänsten har aktiverats för ditt konto.  

   
   
1    Tryck på Ljud och video på skärmen Inställningar, under Samtal.   
2    Under Ljud ställer du in Inaktivera högtalare för röstmeddelande på Av.    När du spelar upp ett röstmeddelande spelas det upp på din telefons mottagare.   

Ställa in läget för låg bandbredd

   

Cisco Jabber använder läget för låg bandbredd för att optimera ljudet för nätverk med låg bandbredd. Detta kan förbättra samtalskvaliteten för VoIP-samtal.   

    

Kontakta systemadministratören om du har frågor om konfigurationen av systemet.   

    
Innan du börjar   
Ett av följande påståenden måste gälla:   
 •      

  Administratören har konfigurerat systemet så att det kan hantera samtal mellan enheter som använder olika codec     

       

    
    
   
1    Tryck på Ljud och video på skärmen Inställningar, under Samtal.    
2    Under Ljud ställer du in Läge för låg bandbredd på Av.          
     
OBS!             

Om du ringer till en enhet som inte stöder samma codec för låg bandbredd kan något av följande problem uppstå:      

       
 •        

  Du hör inget ljud       

          

 •        

  Samtalet frånkopplas omedelbart       

          

      
      
     

Ange en ringsignal

  

Om du vill ställa in en annan ringsignal än dem som finns tillgängliga på in iPhone eller iPad kan du ställa in Cisco Jabbers ringsignaler.  

   
   
1    På skärmen Inställningar, under Allmänt, trycker du på Ljud.   
2    Tryck på Ringsignal och välj din önskade ringsignal.    Ringsignalen spelas upp när du får ett inkommande samtal.   

Ställa in samtalsalternativ

     
Innan du börjar  

Den här proceduren gäller bara för telefontjänstkonton med funktionen Dial Via Office (DVO) aktiverad.  

   
    
1    På skärmen Inställningar, under Samtal, trycker du på Samtalsalternativ.   
2    Välj ett alternativ.                
AlternativBeskrivning
Voice over IP (VoIP)     

Ring alltid VoIP-samtal över mobildatanät eller trådlösa nätverk.     

Mobilröstnät     

Ring alltid DVO-samtal över enhetens mobilsamtalsnät.     

      

När du använder DVO ringer företagets telefonsystem tillbaks för att starta alla samtal.     

Välj automatiskt     

Låt Cisco Jabber välja VoIP- eller mobilröstnätverk baserat på nätverksanslutningen.     

       

När du använder DVO ringer företagets telefonsystem tillbaks för att starta alla samtal.     

3    Om du väljer Mobilsamtalsnät eller Välj automatiskt ska du bekräfta att delen Återuppringningsnummer för DVO har fyllts i med rätt återuppringningsnummer (vanligtvis ditt mobilnummer).   

Lägg till ett alternativt återuppringningsnummer för DvO

  

När du använder DVO ringer företagets telefonsystem tillbaks för att starta alla samtal. Återuppringningsnumret för DVO är vanligtvis ditt mobilnummer.  

   
     
1    På skärmen Inställningar, under Samtal, trycker du på Samtalsalternativ.   
2    Tryck på Använd annat nummer i delen Återuppringningsnummer för DVO.   
3    Ange det alternativa återuppringningsnumret för DVO.   
4    Tryck på Spara.   

Konfigurera ett röstbrevlådekonto

Innan du börjar  

Be systemadministratören om din kontoinformation. Du behöver ett användarnamn, ett lösenord, en serveradress och i vissa fall en port för röstbrevlådekonton.  

   
    
1    Tryck på Röstbrevlåda på skärmen Inställningar, under Konton.   
2    Skriv in kontoinformationen du fick av systemadministratören.   
3    Tryck på Spara.   

Visa meddelanden och friskrivningsklausuler

    
1    Tryck på Om på skärmen Inställningar, under Hjälp.   
2    Tryck på Meddelanden och friskrivningar.   
3    Tryck på ett av följande alternativ för att visa relaterat innehåll:   
 • Meddelande om nödnummer    
 • Meddelande om Open Source    
 • Meddelande om problemrapportering    
 • Meddelande om stark kryptering    
 • Användning och felspårning    

Skicka feedback till Cisco

Innan du börjar  
 •     

  Installera ett e-postprogram på enheten.    

      

 •     

  Be att få e-postadressen för problemrapporter av systemadministratören.    

      

   
     
1    På skärmen Inställningar under Hjälp.   
2    Under Hjälp trycker du på Skicka feedback till Cisco.         

Ditt e-postprogram öppnas med ett nytt meddelande.    

    
3    Ange din feedback.   
4    Tryck på Skicka.   

Visa användarhandböcker

   
1    Tryck på Användarhandböcker på skärmen Inställningar, under Hjälp.   
2    Tryck för att visa följande innehåll.                
AlternativBeskrivning
Snabbstartvideor      

Videoöversikt av funktionerna och fördelarna med Cisco Jabber.            

Snabbstartsguide      

Anvisningar som hjälper dig att logga in på Cisco Jabber för första gången och använda vissa huvudfunktioner.      

Användarhandbok      

Utförliga anvisningar till hur du använder Cisco Jabber.            

Skicka problemrapport

Innan du börjar   

    

 •      

  Installera ett e-postprogram på enheten.     

       

 •      

  Be att få e-postadressen för problemrapporter av systemadministratören.     

       

    
      
1    Tryck på Problemrapportering på skärmen Inställningar, under Hjälp.    
2    Tryck på Detaljerad loggning för att aktivera funktionen.    
3    Återskapa problemet.    
4    Tryck på Skicka problemrapport via e-post.          

Cisco Jabber öppnar ditt e-postprogram med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler.     

     
5    Beskriv problemet i e-postmeddelandets textdel och skicka det till systemadministratören.          
Tips                        
     
Vad göra härnäst

   

Viktigt!    

Du kan spara på batteriet och lagringsutrymmet genom att trycka på Detaljerad loggning för att stänga av funktionen när du inte längre behöver den.    

        
    

Skapa anpassade HTML-flikar

Du kan skapa anpassade HTML-flikar i Jabber. Flikarna är synliga i inställningsfönstret och i fönstret Anpassade flikar. Genom att trycka på dessa flikar i inställningsfönstret öppnas destinations-URL:en i Jabber. Administratörer kan också lägga till anpassade flikar.   Du kan lägga till högst 10 anpassade flikar. Om administratören har skapat 10 anpassade flikar kan du inte lägga till fler anpassade flikar. Du kan inte heller ta bort anpassade flikar som administratören har lagt till.   
       
1    Tryck på din profilbild och sedan på Inställningar > Anpassade flikar.    
2    Tryck på Lägg till anpassad flik.    
3    Skriv in namnet på sidan och URL:en i tillämpliga fält.    
4    Tryck på Lägg till.    
5    För att ta bort en anpassad flik går du till fönstret Anpassade flikar och trycker på Redigera.    
6    Tryck på ikonen -- som dyker upp intill den anpassade flik som du vill ta bort och tryck sedan på Ta bort.    

Vidarebefordra samtal

Jabber har stöd för alternativet att vidarebefordra samtal.   

Konfigurera Vidarebefordra samtal:   

    
   
1    Gå till Inställningar > Samtal > Vidarebefordra samtal.    
2    Du har följande vidarebefordringsalternativ för inkommande samtal:          
 •       

  Vidarebefordra inga samtal     

        

 •       

  Röstbrevlåda     

        

 •       

  Mobil     

        

 •       

  Hem     

        

 •       

  Anpassa – Tryck på detta alternativ för att vidarebefordra samtal till ett alternativt nummer.      

         

  Skriv in numret, inklusive lands- och riktnummer.     

       

     
 

Attachments

  Outcomes