Kontakty w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 22, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Dodawanie nowej grupy kontaktów

   
1    Na ekranie Kontakty dotknij ikony .
2    Dotknij opcji Dodaj grupę.   

Jeśli nie możesz utworzyć nowej grupy kontaktów, poproś o pomoc administratora systemu.

  

Dodawanie grupy książki adresowej

Grupy książki adresowej są przeznaczone dla całej firmy i zarządza nimi administrator. Gdy dodasz grupę książki adresowej do swojej listy kontaktów, lista osób należących do tej grupy zostanie automatycznie dodana do grupy w Twoich kontaktach. Nie musisz samodzielnie modyfikować tej listy, ponieważ jest ona automatycznie synchronizowana z książką adresową firmy. Gdy administrator doda lub usunie kogoś w książce adresowej firmy, ta osoba zostanie też dodana lub usunięta w tej grupie w Twoich kontaktach. Grupę książki adresowej możesz w każdej chwili usunąć ze swojej listy kontaktów.

Jeśli w grupie książki adresowej jest ponad 100 osób, dla nikogo z tej grupy nie będzie wyświetlana informacja o dostępności.

Zanim rozpoczniesz

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz dodać grup książki adresowej, poproś o pomoc administratora systemu.

     
1    Na ekranie Kontakty dotknij ikony .
2    Dotknij opcji Dodaj grupę książki adresowej.   
 
Ważne: Do swojej listy kontaktów możesz dodać najwyżej 1000 osób.
  
  
3    W oknie Dodawanie grupy książki adresowej wpisz nazwę grupy, którą chcesz dodać.
Uwaga       Jeśli nie możesz korzystać z wyszukiwania, nazwę grupy książki adresowej musi Ci podać administrator.
4    Dotknij opcji Done (Gotowe). Do Twojej listy kontaktów zostaną dodane wszystkie kontakty z grupy książki adresowej.

Usuwanie grupy kontaktów

 

Możesz usunąć grupę kontaktów. Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu. Jeśli nie możesz usunąć grupy kontaktów, poproś o pomoc administratora systemu.

  
   
1    Na ekranie Kontakty dotknij grupy kontaktów, którą chcesz usunąć, i przytrzymaj ją.
2    Dotknij opcji Usuń grupę, aby usunąć grupę kontaktów.

Dodawanie kontaktu do grupy

     
1    Wyszukaj kontakt.
2    Dotknij nazwy kontaktu, a następnie dotknij opcji Dodaj do kontaktów.
3    Dotknij listy rozwijanej Przypisz do grupy i przypisz kontakt do istniejącej grupy.
4    Dotknij opcji Done (Gotowe).

Przenoszenie kontaktu do innej grupy

Kontakty można przenosić między grupami. Kontakty można przenosić tylko pojedynczo. Kontaktów niestandardowych i kontaktów z grup książki adresowej nie można przenieść do żadnej innej grupy. Nie można też przenosić kontaktów do grupy książki adresowej.
    
1    Aby przenieść kontakty z jednej grupy do innej, dotknij kontaktu i przytrzymaj go.
2    Dotknij ikony edycji obok nazwy kontaktu i przytrzymaj ją.
3    Przeciągnij kontakt do odpowiedniej grupy.

Usuwanie kontaktu z grupy

   
1    Dotknij kontaktu i przytrzymaj go.
2    Dotknij ikony kosza.

Kontakty niestandardowe

 

Kontakty niestandardowe utworzone w komputerowych klientach Jabber są teraz widoczne w aplikacji Jabber dla systemu Android. Funkcja kontaktów niestandardowych umożliwia dodanie kontaktów spoza książki adresowej do istniejącej listy kontaktów z książki adresowej, nawet jeśli te kontakty nie mają adresu dla wiadomości błyskawicznych.

Można też dodawać numery telefonów do istniejących kontaktów z książki adresowej. Możesz zadzwonić, rozpocząć czat, wysłać wiadomość e-mail lub wiadomość tekstową. Kontakt niestandardowy możesz ustawić jako ulubiony kontakt dla danej osoby.

Informacje o sposobie tworzenia, modyfikowania i usuwania kontaktów niestandardowych w komputerowych klientach Jabber znajdują się w Podręczniku użytkownika komputerowych klientów Cisco Jabber.


Uwaga


Z kontaktami niestandardowymi nie można nawiązać sesji WebEx.


 

Jeśli kontakt nie ma adresu dla wiadomości błyskawicznych lub telefonu, przycisk czatu lub dzwonienia jest ukryty. Jeśli kontakty niestandardowe mają adres dla wiadomości błyskawicznych, wyświetlana jest informacja o ich obecności. Jeśli mają tylko numery telefonu, informacja o obecności nie jest widoczna.

Jeśli adres dla wiadomości błyskawicznych lub adres e-mail kontaktu niestandardowego odpowiada kontaktowi z książki adresowej firmy, ten drugi kontakt będzie zawierać połączone informacje z obu. Jako nazwa wyświetlana w aplikacji Jabber będzie widoczna nazwa kontaktu niestandardowego, a pozostałe szczegóły kontaktu będą zawierać połączone informacje.

 

Attachments

  Outcomes