Indstillinger for Cisco Jabber til iPhone og iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Indstillinger i Cisco Jabber til iPhone og iPad

Deaktiver VoIP-opkald over mobilnetværk

   

Hvis du ikke ønsker at modtage opkald eller foretage opkald på mobilnet, kan du deaktivere VoIP-opkald over mobilnet.   

    
   
1    Tryk på Opkaldsindstillingerindstillings-skærmen.    
2    Tryk på Deaktiver opkaldsfunktion under Opkaldskapacitet over mobilnetværk.     Deaktivering af IP på mobilnetværk resulterer i følgende ændringer:     
 •       

  Telefontjenester er deaktiveret på Cisco Jabber.      

        

 •       

  Du kan ikke foretage VoIP-opkald fra Cisco Jabber eller modtage indgående opkald.      

        

 •       

  Batteriforbrug reduceres.      

        

     

Indstil lydudgang for talemeddelelser

Inden du begynder  

Kontrollér, at telefontjenesten er aktiveret for din konto.  

   
   
1    Tryk på Lyd og video under Opkald på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Indstil Deaktivér højtalere for talebeskeder til off under Lyd.    Når du afspiller en talemeddelelse, afspilles den i telefonen.   

Indstil tilstanden Lav båndbredde

   

Cisco Jabber bruger tilstanden Lav båndbredde til at optimere lyden til netværk med lav båndbredde. Dette kan forbedre opkaldskvaliteten for VoIP-opkald.   

    

Kontakt systemadministratoren, hvis du har spørgsmål vedrørende systemets opsætning.   

    
Inden du begynder   
Sørg for, at ét af følgende er opfyldt:   
 •      

  Administratoren skal konfigurere systemet til at håndtere opkald mellem enheder, der bruger forskellige codecs     

       

    
    
   
1    Tryk på Lyd og video under Opkald på skærmbilledet Indstillinger.    
2    Indstil Lav båndbreddeindstilling til off under Lyd.          
     
Note             

Hvis du ringer op til en enhed, der ikke understøtter samme codec til lav båndbredde, kan du opleve et af følgende problemer:      

       
 •        

  Du kan ikke høre lyd       

          

 •        

  Opkaldet afbrydes straks       

          

      
      
     

Indstil en ringetone

  

Hvis du vil indstille en anden ringetone, der ikke er tilgængelig på iPhone eller iPad, kan du indstille Cisco Jabber-ringetonerne.  

   
   
1    Tryk på Lyde under GenereltIndstillings-skærmen.   
2    Tryk på Ringetone og vælg en ringetone.    Ringetonen afspilles, når du modtager et indgående opkald.   

Indstil opkaldsmuligheder

     
Inden du begynder  

Denne fremgangsmåde gælder kun for Telefontjenester-konti, hvor DVO-funktionen (Dial Via Office) er slået til.  

   
    
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.   
2    Vælg en indstilling.                
IndstillingBeskrivelse
Tale over IP (VoIP)     

Foretag altid VoIP-opkald via mobildatanetværk eller Wi-Fi-netværk.     

Mobilt talenetværk     

Foretag altid DVO-opkald via din enheds mobiltalenetværk.     

      

Når du bruger DVO, ringer firmaets telefonsystem tilbage til dig for at starte alle opkald.     

Auto.vælg     

Lad Cisco Jabber vælge VoIP- eller mobiltelefoninetværk baseret på netværksforbindelsen.     

       

Når du bruger DVO, ringer firmaets telefonsystem tilbage til dig for at starte alle opkald.     

3    Hvis du vælger enten Mobiltalenetværk eller Vælg automatisk, skal du kontrollere, at der står det rette tilbagekaldsnummer i afsnittet DVO-tilbagekaldsnummer (som regel dit mobiltelefonnummer).   

Tilføj et alternativt DVO-tilbagekaldsnummer

  

Når du bruger DVO, ringer firmaets telefonsystem tilbage til dig for at starte alle opkald. DVO-tilbagekaldsnummeret er normalt dit mobiltelefonnummer.  

   
     
1    Tryk på Opkaldsindstillinger under OpkaldIndstillings-skærmen.   
2    Tryk påBrug alternativt nummer i DVO-tilbagekaldsnummersektionen.   
3    Angiv det alternative DVO-tilbagekaldsnummer.   
4    Tryk på Gem.   

Konfigurer en voicemailkonto

Inden du begynder  

Bed systemadministratoren om at give dig kontooplysningerne. Du skal bruge et brugernavn, en adgangskode, en serveradresse og i visse tilfælde et portnummer til voicemail-konti.  

   
    
1    Tryk på Besked under Konti på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Indtast kontooplysningerne, som systemadministratoren har givet dig.   
3    Tryk på Gem.   

Vis adviseringer og forbehold

    
1    Tryk på Om under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Tryk på Advisering og forbehold.   
3    Tryk på en af følgende valgmuligheder for at se det pågældende indhold:   
 • Advisering om nødopkaldsnr.    
 • Advisering om Åben kilde    
 • Advisering om problemrapport    
 • Advisering om stærk kryptering    
 • Sporing af brug og fejl    

Send feedback til Cisco

Inden du begynder  
 •     

  Konfigurer et e-mailprogram på din enhed.    

      

 •     

  Bed systemadministratoren om e-mailadressen til problemrapporter.    

      

   
     
1    Under Hjælp på skærmen Indstillinger.   
2    Tryk på Send feedback til Cisco under Hjælp.         

E-mailprogrammet åbnes med en ny meddelelse.    

    
3    Skriv din feedback.   
4    Tryk på Send.   

Vis brugervejledninger

   
1    Tryk på Brugervejledninger under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.   
2    Tryk for at se følgende indhold.                
IndstillingBeskrivelse
Hurtig start af videoer      

Videorundtur i funktionerne og fordelene ved Cisco Jabber.            

Guiden Hurtigstart      

Instruktioner til at hjælpe dig logge på Cisco Jabber for første gang og bruge et par vigtige funktioner.      

Brugervejledning      

Detaljerede instruktioner til at hjælpe dig med at bruge Cisco Jabber.            

Send problemrapport

Inden du begynder   

    

 •      

  Konfigurer et e-mailprogram på din enhed.     

       

 •      

  Bed systemadministratoren om e-mailadressen til problemrapporter.     

       

    
      
1    Tryk på Problemrapportering under Hjælp på skærmbilledet Indstillinger.    
2    Tryk på Detaljeret logføring for at slukke det.    
3    Genskab dit problem.    
4    Tryk på Send problemrapportse-mail.          

Cisco Jabber åbner din e-mailapplikation med en ny meddelelse, der indeholder en forhåndsudfyldt emnelinje og vedhæftede logfiler.     

     
5    Angiv en beskrivelse af problemet i e-mailens brødtekst, og send den til systemadministratoren.          
Tip                        
     
Hvad der så skal gøres

   

Vigtigt:    

For at spare på batteriet og lagerplads skal du trykke på detaljeret logging for at slukke for det, efter du ikke længere har brug for det.    

        
    

Opret brugertilpassede HTML-faner

Du kan oprette brugertilpassede HTML-faner i Jabber. Disse faner vises i indstillingsvinduet og i vinduet Brugertilpassede faner. Ved at trykke på disse faner fra indstillingsvinduet tages du til destinations-URL-adressen i Jabber. Administratorer kan også tilføje brugertilpassede faner.   Du kan tilføje kun 10 brugertilpassede faner. Hvis administratoren har skabt 10 brugertilpassede faner, så kan du ikke tilføje yderligere brugertilpassede faner. Du kan heller ikke slette de brugertilpassede faner, din administrator har tilføjet.   
       
1    Tryk på dit profilbillede, og tryk derefter på Indstillinger > Brugertilpassede faner.    
2    Tryk på Tilføj brugertilpasset fane.    
3    Angiv sidenavnet og URL-adressen i de relevante felter.    
4    Tryk på Tilføj.    
5    For at fjerne en brugertilpasset fane skal du i vinduet Brugertilpassede faner trykke på Rediger.    
6    Tryk på ikonet --, der vises ved siden af den brugertilpassede fane, du vil slette, og tryk så på Slet.    

Viderestilling

Jabber understøtter valgmuligheden Opkaldsvideresendelse.   

For at indstille Opkaldsvideresendelse:   

    
   
1    Gå til Indstillinger > Opkald > Opkaldsvideresendelse.    
2    Du har følgende valgmuligheder for at videresende dine indgående opkald:          
 •       

  Videresend ikke opkald     

        

 •       

  Voicemail     

        

 •       

  Mobil     

        

 •       

  Startside     

        

 •       

  Brugertilpas – du kan trykke på denne valgmulighed for at videresende opkald til et alternativt nummer.      

         

  Angiv nummeret med lande- og områdekode.     

       

     
 

Attachments

  Outcomes