Spotkania w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 22, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurowanie prywatnego mostka TelePresence

   

Prywatny mostek TelePresence umożliwia korzystanie z połączeń konferencyjnych, gdy nie jest używany klient spotkań Cisco WebEx.

    

Uwaga


Jeśli konto użytkownika ma włączony pokój spotkań CMR, nie można skonfigurować prywatnego mostka TelePresence.

 
 
     
1    Na ekranie Ustawienia dotknij opcji Mostek konferencyjny.    
2    Włącz opcję Używaj usługi konferencyjnej.              

Jeśli pokój spotkań CMR jest włączony, a administrator systemu skonfigurował mostek konferencyjny, opcja Używaj usługi konferencyjnej jest domyślnie włączona.     

    
3    Wpisz numer mostka konferencyjnego i numer PIN (opcjonalnie).    

Jeśli numer mostka konferencyjnego został skonfigurowany przez administratora systemu, nie możesz samodzielnie skonfigurować opcji Numer. Możesz jednak wpisać Kod PIN prowadzącego i Kod PIN gościa.     

     
4    Dotknij opcji Zastosuj.     Prywatny mostek TelePresence jest skonfigurowany do wykonywania połączeń konferencyjnych.    

Rozszerzanie czatu grupowego do pokoju spotkań CMR

 

Podczas czatu grupowego można zainicjować połączenie konferencyjne ze wszystkimi uczestnikami tego czatu.   

 
Zanim rozpoczniesz   

Zainstalowany jest klient usługi Cisco WebEx w wersji 8.0 lub nowszej, w którym skonfigurowano obsługę połączeń konferencyjnych.

    
Konto użytkownika ma włączony dostęp do pokoju spotkań CMR.

Uwaga


Jeśli nie włączono dostępu do pokoju spotkań CMR, ale prywatny mostek TelePresence ma skonfigurowaną obsługę połączeń konferencyjnych, możesz nawiązywać połączenia konferencyjne przy użyciu numeru tego mostka.

 
 
 

Przed zainstalowaniem aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android musi być zainstalowana aplikacja klienta Cisco WebEx.   

 
   
1    Na telefonach z systemem Android: dotknij ikony menu rozwijanego w oknie Czat grupowy.    
2    Zaproś uczestników do połączenia konferencyjnego.    
 1. Na telefonach komórkowych: dotknij przycisku Rozpocznij konferencję, aby rozpocząć połączenie konferencyjne, albo dotknij przycisku Spotkanie teraz, aby rozpocząć spotkanie.     
 2. Na tabletach: w prawym górnym rogu okna czatu grupowego dotknij ikony , aby rozpocząć połączenie konferencyjne, albo dotknij ikony , aby rozpocząć spotkanie.     
 

Nawiążesz połączenie konferencyjne, a do uczestników czatu zostaną wysłane zaproszenia do połączenia konferencyjnego.     

 

Rozpoczynanie spotkania natychmiastowego za pomocą funkcji Mój osobisty pokój

Zanim rozpoczniesz   

Zainstalowana jest najnowsza wersja klienta usługi Cisco WebEx, w którym skonfigurowano obsługę połączeń konferencyjnych.   

    

W usłudze Cisco WebEx jest skonfigurowane używanie pokoju osobistego dla wszystkich spotkań natychmiastowych.   

    
    
1    Wybierz co najmniej jeden kontakt.    
2    Dotknij ikony menu rozwijanego.    
3    Możesz użyć jednej z następujących opcji:    
 1. Dotknij przycisku Rozpocznij połączenie konferencyjne, aby zaprosić uczestników do połączenia konferencyjnego.     
 2. Dotknij przycisku Spotkanie teraz, aby zaprosić uczestników do spotkania Cisco WebEx.     
  Nawiążesz połączenie ze swoim pokojem osobistym, a uczestnicy otrzymają zaproszenie do dołączenia do połączenia konferencyjnego lub spotkania Cisco WebEx.    

Połączenie kalendarza na urządzeniu z aplikacją Jabber dla systemu Android

 

Wydarzenia zaplanowane w kalendarzu urządzenia są zintegrowane z aplikacją Jabber. Aby zobaczyć wydarzenia, dotknij karty Spotkania na pasku nawigacyjnym aplikacji Jabber. Wydarzenia są uporządkowane według dat, a aplikacja Jabber wyświetla jednocześnie wydarzenia z dwóch dni: bieżącego i następnego. Dotknij przycisku Dołącz, aby dołączyć do wydarzenia za pomocą urządzenia z systemem Android.

  
 

Attachments

  Outcomes