Röstmeddelanden i Cisco Jabber för iPhone och iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Röstbrevlådekonton

Systemadministratören kan aktivera den visuella röstbrevlådefunktionen för ditt röstbrevlådekonto. Med den visuella röstbrevlådan arbetar du med dina meddelanden från enhetens skärm istället för att svara på röstinstruktioner. Du kan även se en lista över dina meddelanden utan att behöva ringa upp röstbrevlådan.

Ring upp ett nummer från ett röstmeddelande

   
1    Tryck på bredvid ett meddelande på skärmen Röstmeddelanden.
2    Tryck på Ring tillbaka på röstbrevlådeskärmen Detaljer.          

Gör så här om du använder Dial via Office (DVO):

     
 1. Tryck på Svara om du vill ta samtalet.
 2. Knappa in ett nummer på knappsatsen om du ombeds att göra det.
  När du har accepterat samtalet ringer företagets telefonsystem upp. DVO-samtalet öppnas i det inbyggda telefonprogrammet.

Skicka ett textmeddelande från ett röstmeddelande

   

Du kan använda den här metoden om ditt röstbrevlådekonto är konfigurerat med visuell röstbrevlåda.

    
   
1    Tryck på bredvid ett meddelande på skärmen Röstmeddelanden.
2    Tryck på Textmeddelande på röstbrevlådeskärmen Detaljer.

Starta chatt från ett röstmeddelande

   

Du kan använda den här metoden om ditt röstbrevlådekonto är konfigurerat med visuell röstbrevlåda.

    
   
1    Tryck på bredvid ett meddelande på skärmen Röstmeddelanden.
2    Tryck på Chatt på röstbrevlådeskärmen Detaljer.

Vidarebefordra röstmeddelanden

Du kan nu vidarebefordra röstmeddelanden till andra Jabber-användare. Du kan vidarebefordra ett röstmeddelande till flera användare samtidigt. Dock kan du bara vidarebefordra ett röstmeddelande åt gången. Du kan även bifoga din röstinspelning till röstmeddelandet. Inspelningen stoppas automatiskt efter 30-minutersgränsen eller om lagringsutrymmet på enheten tar slut. Ditt inspelade meddelande bifogas automatiskt till röstmeddelandet som du är på väg att vidarebefordra. Du kan inte vidarebefordra privata röstmeddelanden.
      
1    Tryck på ikonen Röstmeddelanden.
2    Markera röstmeddelandet som du vill vidarebefordra och tryck sedan på Mer.
3    Tryck på Vidarebefordra röstmeddelande.
4    För att bifoga ditt eget inspelade meddelande till det vidarebefordrade röstmeddelandet trycker du på Bifoga ditt röstmeddelande och sedan på mikrofonikonen för att börja spela in. När du är klar trycker du på Stopp.
5    Lägg till Jabber-användare i Till-fältet eller välj användare under fliken Senaste och tryck på Skicka.
 

Attachments

  Outcomes