Opsæt møder ved hjælp af Cisco Jabber til iPhone og iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Møder i Cisco Jabber til iPhone og iPad

Konfigurer privat teletilstedeværelsesbro

   

Du kan bruge den private teletilstedeværelsesbro til konferenceopkald, når funktionen Samarbejdsmøderum ikke er aktiveret for din konto på Cisco WebEx.   

    

Note


    

Hvis mødelokale til samarbejde er aktiveret, og konferencebroen er konfigureret af systemadministratoren, er valgmuligheden Brug min konferencetjeneste aktiveret som standard. Du kan ikke konfigurere konferencebroens nummer, hvis det allerede er defineret af administratoren.    

    
    
     
1    På skærmen Indstillinger trykkes på Konferencebro.    
2    Slå indstillingen Brug min konferencetjeneste til.    
3    Indtast nummeret på din brokonference og din pinkode.    
4    Tryk på Anvend.     Den private teletilstedeværelsesbro er konfigureret til at foretage konferenceopkald.    

Eskaler en gruppechat til et samarbejdsmøderum

   

Når du er i en gruppechat, kan du starte et konferenceopkald med alle deltagerne i gruppechatten.   

    
Inden du begynder   

Cisco WebEx-klient version 8.0 eller nyere er installeret og konfigureret til konferenceopkald.   

    
Adgang til samarbejdsmøderum er aktiveret for din konto.    

Note


     

Hvis mødelokale til samarbejde ikke er aktiveret, kan brugerne foretage konferenceopkald ved hjælp af deres TelePresence-bronummer, forudsat at de private indstillinger for TelePresence-broen er konfigureret til konferenceopkald.    

     
    
    

Sørg for, at du installerer WebEx-klienten, før du installerer Cisco Jabber til iPhone og iPad.   

    
   
1    På en iPhone skal du i vinduet Gruppechat trykke på .        
2    Inviter dine deltagere til konferenceopkaldet.    
 1. For iPhones skal du trykke på for at starte et konferenceopkald eller trykke på for at starte et WebEx-møde.     
 2. For iPads skal du i øverste højre hjørne af gruppechatvinduet trykke på for at starte et konferenceopkald eller trykke på for at starte et WebEx-møde.     
      

Du er forbundet til konferenceopkaldet, og der sendes en invitation til dine deltagere om at deltage i konferencen eller WebEx-mødet.     

     

Start et onlinemøde ved hjælp af mit personlige rum

Inden du begynder   

Cisco WebEx-klient version 8.0 eller nyere er installeret og konfigureret til konferenceopkald.   

    

Cisco WebEx-indstillingerne er konfigureret til at bruge personligt rum til dine IM-møder.   

    
   
1    Åbn chatvinduet for den kontakt, du vil invitere til et onlinemøde, og tryk på .        
2    Tryk på .     Du kan også trykke påWebEx-møde på en kontakts profil for at starte et onlinemøde ved hjælp af dit personlige lokale.     Du er sluttet til dit personlige rum, og der sendes en invitation til din deltager om at deltage i dit møde.    

Integrer din enheds kalender med Jabber til iPad og iPhone

   

De planlagte møder i din enhedskalender er nu integreret med Jabber. Tryk på fanen Møder fra indstillingsvinduet Jabber for at finde dine mødeanmodninger. Du finder møder planlagt for to dage – den aktuelle dag og den næste dag. Tryk på Deltag for at deltage i mødet ved hjælp af din iPhone eller iPad.   

    
 

Attachments

  Outcomes