Möten i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 23, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Konfigurera den privata Telepresence-bryggan

   

Du kan använda den privata telepresence-bryggan för konferenssamtal när du inte använder mötesklienten Cisco WebEx.

    

OBS!


Om Collaboration Meeting Room har aktiverats för ditt konto kan du inte konfigurera den privata telepresence-bryggan.

 
 
     
1    På skärmen Inställningar trycker du på Konferensbrygga.    
2    Aktivera alternativet Använd min konferenstjänst.              

Om mötesrum för samarbete (CMR) är aktiverat och administratören har konfigurerat konferensbryggan är alternativet Använd min konferenstjänst aktiverat som standardinställning.     

    
3    Ange din bryggas konferensnummer och PIN-nummer (frivilligt).    

Om systemadministratören har konfigurerat konferensbryggnumret kan du inte konfigurera alternativet Nummer. Du kan dock skriva in Värd-PIN-koden och Gäst-PIN-koden.     

     
4    Tryck på Använd.     Den privata Telepresence-bryggan är inte inställd på att ringa konferenssamtal.    

Höj en gruppchatt till ett mötesrum för samarbete

 

När du är i en gruppchatt kan du starta ett konferenssamtal med alla deltagare i gruppchatten.   

 
Innan du börjar   

Cisco WebEx-klient version 8.0 eller senare har installerats och konfigurerats för konferenssamtal.

    
Från ditt konto kommer du in på mötesrummet för samarbete.

OBS!


Om tillträde till Collaboration Meeting Room inte har aktiverats men inställningarna för den privata telepresence-bryggan har konfigurerats för konferenssamtal, så kan du ändå ringa konferenssamtal med telepresence-bryggans nummer.

 
 
 

Se till att installera Cisco WebEx-klienten innan du installerar Cisco Jabber för Android.   

 
   
1    På Android-telefoner trycker du på rullgardinsmenyikonen i fönstret Gruppchatt.    
2    Bjud in deltagarna till konferenssamtalet.    
 1. På mobiltelefoner trycker du på Starta konferens för att starta ett konferenssamtal eller på Träffas nu för att starta ett möte.     
 2. För surfplattor trycker du på för att starta ett videokonferenssamtal eller på för att starta ett möte, högst upp till höger i ett gruppchattsfönster.     
 

Du ansluts till konferenssamtalet och deltagarna får en inbjudan till att gå med i konferensen.     

 

Starta ett möte direkt med mitt personliga rum

Innan du börjar   

Den senaste versionen av Cisco WebEx-klienten är installerad och konfigurerad för konferenssamtal.   

    

Cisco WebEx-inställningen är konfigurerad gör att använda ett personliga rum för alla dina direktmöten.   

    
    
1    Välj en eller fler kontakter.    
2    Tryck på ikonen för rullgardinsmenyn.    
3    Du kan använda något av följande alternativ:    
 1. Tryck på Starta konferenssamtal för att bjuda in dina mötesdeltagare till konferenssamtalet.     
 2. Tryck på Träffas nu för att bjuda in dina mötesdeltagare till Cisco WebEx-mötet.     
  Du är ansluten till ditt personliga rum, och dina deltagare får en inbjudan till att delta i ditt konferenssamtal eller Cisco WebEx-möte.    

Integrera kalendern på din enhet med Jabber för Android

 

Möten som finns schemalagda i kalendern på din enhet är integrerade i Jabber. Tryck på fliken Möten i navigeringsraden i Jabber för att hitta dina händelser. Händelserna är sorterade efter datum, och Jabber visar händelser inom två dagar (dagens datum och nästa dag) åt gången. Tryck på Delta-knappen för att delta i händelsen från din Android-enhet.

  
 

Attachments

  Outcomes