ฝากสายข้อความเสียงใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

คุณสามารถฝากสายข้อความเสียงไปยังผู้ติดต่อ คุณยังสามารถบันทึกข้อความของคุณเองเพื่อส่งไปพร้อมกับข้อความที่ฝากสาย

  

       
1    จากหน้าต่างฮับของคุณ เลือกแท็บ ข้อความเสียง
2    คลิกขวาบนข้อความเสียง แล้วเลือก ฝากสายข้อความเสียง
3    เลือก บันทึก เพื่อบันทึกข้อความของคุณเองเพื่อแนบไปกับข้อความเสียง
4    เพิ่มผู้ติดต่อแล้วเลือก ส่ง
 


Attachments

    Outcomes