Wiadomości głosowe w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Wiadomości głosowe w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Ikony wiadomości głosowych

                
Tabela 1: ikony wiadomości głosowych
IkonaOpis
Nieprzeczytana wiadomość
Ważna wiadomość
Bezpieczna wiadomość
Prywatna wiadomość

Odpowiedz na wiadomość głosową

Oddzwoń do kontaktu

    
1    Na ekranie Wiadomości głosowe dotknij wiadomości głosowej, aby wyświetlić jej szczegóły.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij przycisku .  
3    Jeśli używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, wykonaj następujące czynności:    
 1. Dotknij przycisku Odbierz, aby przyjąć połączenie.     
 2. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej.
  Gdy przyjmiesz połączenie, korporacyjny system wywołania zadzwoni pod wybrany przez Ciebie numer. Połączenie przy użyciu funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura zostanie otwarte w aplikacji telefonu macierzystego.   

Wyślij wiadomość czatu

Możesz korzystać z tej procedury, jeśli masz konto poczty głosowej z włączoną funkcją wizualnej poczty głosowej.

   
1    Na ekranie Wiadomości głosowe dotknij nazwy użytkownika z wiadomości głosowej, aby wyświetlić szczegóły wiadomości.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij przycisku .

Wyślij wiadomość tekstową

Na numer, z którego pochodzi wiadomość głosowa, możesz wysłać w odpowiedzi wiadomość tekstową.
   
1    Na ekranie Wiadomości głosowe dotknij nazwy użytkownika z wiadomości głosowej, aby wyświetlić szczegóły wiadomości.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij przycisku Wiadomość tekstowa.

Przekazywanie wiadomości głosowych

Otrzymane wiadomości głosowe możesz przekazywać innym użytkownikom usługi Jabber. Możesz też nagrać własną wiadomość głosową i dodać ją do przekazywanej. Twoja wiadomość głosowa może mieć maksymalnie 30 minut. Po upływie tego czasu nagrywanie zostaje zatrzymane, a nagrana wiadomość zostaje dodana do wiadomości przekazywanej dalej. Możesz odsłuchać swoje nagranie i w razie potrzeby nagrać wiadomość od nowa. Prywatnej wiadomości głosowej nie można przekazać żadnemu użytkownikowi usługi Jabber.
      
1    Dotknij karty Wiadomości głosowe. Na ekranie Skrzynka odbiorcza dotknij wiadomości głosowej, aby wyświetlić jej szczegóły.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij opcji Przekaż.
3    Aby dodać własną wiadomość głosową, dotknij opcji Dodaj własną wiadomość głosową.
4    Nagraj wiadomość głosową i dotknij przycisku Zatrzymaj. Nagranie zostanie dodane do przekazywanej wiadomości głosowej.
5    Dodaj użytkowników usługi Jabber w polu Do lub wybierz użytkowników na karcie Ostatnie, a następnie dotknij przycisku Wyślij.
 

Attachments

  Outcomes