Wiadomości głosowe w aplikacji Cisco Jabber dla urządzeń iPhone i iPad

Document created by Cisco Localization Team on Jan 12, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Konta poczty głosowej

Administrator systemu może włączyć wizualną pocztę głosową na Twoim koncie poczty głosowej. Wizualna poczta głosowa pozwala na dostęp do wiadomości głosowych za pomocą ekranu telefonu bez konieczności reagowania na polecenia dźwiękowe. Możesz też zobaczyć listę swoich wiadomości bez dzwonienia na numer poczty głosowej.

Oddzwanianie na wiadomość głosową

   
1    Na ekranie Wiadomości głosowe dotknij opcji obok wiadomości.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij opcji Oddzwoń.          

Jeśli używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, wykonaj następujące czynności:

     
 1. Dotknij przycisku Odbierz, aby przyjąć połączenie.
 2. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej.
  Gdy przyjmiesz połączenie, korporacyjny system wywołania oddzwoni. Połączenie przy użyciu funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura zostanie otwarte w aplikacji telefonu macierzystego.

Odpowiadanie wiadomością tekstową na wiadomość głosową

   

Możesz korzystać z tej procedury, jeśli masz konto poczty głosowej z włączoną funkcją wizualnej poczty głosowej.

    
   
1    Na ekranie Wiadomości głosowe dotknij opcji obok wiadomości.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij przycisku Wiadomość tekstowa.

Rozpoczynanie czatu z poziomu wiadomości głosowej

   

Możesz korzystać z tej procedury, jeśli masz konto poczty głosowej z włączoną funkcją wizualnej poczty głosowej.

    
   
1    Na ekranie Wiadomości głosowe dotknij opcji obok wiadomości.
2    Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij przycisku Czat.

Przekazywanie wiadomości głosowych

Otrzymane wiadomości głosowe możesz teraz przekazywać innym użytkownikom usługi Jabber. Jedną wiadomość głosową możesz przekazać wielu użytkownikom naraz. Możesz natomiast przekazać tylko jedną wiadomość naraz. Do przekazywanej wiadomości głosowej możesz też dołączyć własne nagranie. Nagrywanie wiadomości zakończy się automatycznie po upływie 30 minut lub zapełnieniu pamięci urządzenia. Nagrana wiadomość zostaje automatycznie dołączona do przekazywanej wiadomości głosowej. Nie można przekazywać prywatnych wiadomości głosowych.
      
1    Dotknij ikony Wiadomości głosowe.
2    Wybierz wiadomość głosową, którą chcesz przekazać, a następnie dotknij opcji Więcej.
3    Dotknij opcji Przekaż wiadomość głosową.
4    Aby nagrać i dodać swoją wiadomość, dotknij opcji Dołącz własną wiadomość głosową, a następnie dotknij ikony mikrofonu, co rozpocznie nagrywanie. Gdy skończysz, dotknij opcji Zatrzymaj.
5    Dodaj użytkowników usługi Jabber w polu Do lub wybierz użytkowników na karcie Ostatnie, a następnie dotknij przycisku Wyślij.
 

Attachments

  Outcomes