ลบข้อความสถานะส่วนบุคคลใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

คุณสามารถลบข้อความสถานะส่วนบุคคลเฉพาะอย่าง หรือลบข้อความสถานะส่วนบุคคลทั้งหมด

  

      
1    ในหน้าต่างฮับ ให้เลือกไอคอนสถานะ
2    โฮเวอร์เหนือสถานะที่กำหนดเอง แล้วคุณสามารถลบได้โดยการเลือก X
3    เมื่อต้องการลบสถานะที่กำหนดเองทั้งหมดของคุณ ให้เลือก ลบสถานะที่กำหนดเอง
 


Attachments

    Outcomes