Διαγραφή προσωπικών μηνυμάτων κατάστασης στο Cisco Jabber for Mac 11.8 και νεότερο

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα προσωπικά μηνύματα κατάστασης ή να διαγράψετε όλα τα προσωπικά σας μηνύματα κατάστασης.

  

      
1    Στο κεντρικό παράθυρο, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης.
2    Μετακινήστε τον δείκτη επάνω σε μια προσαρμοσμένη κατάσταση και μπορείτε να τη διαγράψετε επιλέγοντας το X.
3    Για να διαγράψετε όλες τις προσαρμοσμένες καταστάσεις σας, επιλέξτε Διαγραφή προσαρμοσμένων καταστάσεων.
 


Attachments

    Outcomes