บันทึกแชทไปยัง Outlook ใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทโดยอัตโนมัติได้ในโฟลเดอร์ Cisco Jabber Chats ใน Microsoft Outlook คุณลักษณะนี้ถูกเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ และบางช่องอาจไม่สามารถแก้ไขได้

  

       
1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
2    เลือก แชท แล้วเลือก บันทึกแชท
3    เลือกตัวเลือก บันทึกเซสชันของแชทลงในโฟลเดอร์ "Cisco Jabber Chats" ใน Microsoft Outlook แล้วใส่ข้อความที่ต้องการ
4    เลือก ใช้
 


Attachments

    Outcomes