Δημιουργία προσωπικών μηνυμάτων κατάστασης στο Cisco Jabber for Mac 11.8 και νεότερο

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά μηνύματα κατάστασης για να αντικαταστήσετε τα προεπιλεγμένα μηνύματα και να πείτε στις επαφές σας τι κάνετε με μια ματιά.

  

       
1    Στο κεντρικό παράθυρο, επιλέξτε το εικονίδιο κατάστασης.
2    Επιλέξτε Προσθήκη προσαρμοσμένης κατάστασης.
3    Καταχωρήστε μια περιγραφή προσαρμοσμένης κατάστασης και επιλέξτε έναν τύπο κατάστασης.
4    Επιλέξτε το στοιχείο Προσθήκη.
 


Attachments

    Outcomes