ปุ่มลัดคีย์บอร์ดของ Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

การโทรที่ใช้งานอยู่

  
                         
 

วิธีการ

  
 

ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

  
 

วางสาย

  
 

COMMAND + K

  
 

เปิด/ปิดเสียง

  
 

OPTION + COMMAND + ลูกศรลง

  
 

เพิ่มระดับเสียง

  
 

COMMAND + ลูกศรขึ้น

  
 

ลดระดับเสียง

  
 

COMMAND + ลูกศรลง

  
 

พักสาย

  
 

เข้าใช้งานได้ผ่านเมนูขณะกำลังใช้งานหน้าต่างการสนทนา หรือกด TAB หรือ SHIFT+TAB เพื่อเลื่อนผ่านปุ่มและอ็อบเจ็กต์ต่างๆ ในหน้าต่าง

  
 

โอนสาย

  
 

OPTION + COMMAND + T

  
 

เปิด/ปิดการซ่อนแถบควบคุมการโทรอัตโนมัติ

  

ใช้ได้เฉพาะขณะเปิดใช้งาน VoiceOver

  
 

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

  
  

สายโทรเข้า

        
             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCOMMAND + L
"ตัดสาย, รับสาย"ขณะที่เลือกหน้าต่างการสนทนาอยู่ ให้กด TAB หรือ SHIFT + TAB เพื่อเลื่อนไปที่ปุ่มตัดสายหรือรับสาย
รับสายและดู ID ผู้โทร 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J เพื่อเปิดเมนูสถานะ Cisco Jabber

    

 2.  

  DOWN ARROW เพื่อเลื่อนผ่านเมนูตัวเลือก และเลือก รับสายจาก xxx-xxx-xxxx

    

 3.  

  กด ENTER

    

  
        

ข้อความ

  
                                           

วิธีการ

ปุ่มลัดคีย์บอร์ด

เริ่มต้นการแชทกับผู้ติดต่อที่เลือก

COMMAND + N

เริ่มต้นการแชทกลุ่มกับผู้ติดต่อมากกว่าหนึ่งรายที่เลือก

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

สลับระหว่างแท็บแชท

CONTROL + TAB

ปิดแชท

COMMAND + W

ออกจากช่องพิมพ์ข้อความที่จะส่ง

SHIFT + TAB

คืนค่าแบบอักษรเริ่มต้น

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

แสดงแบบอักษรทั้งหมด

COMMAND + T

ตัวหนา

COMMAND + B

ตัวเอียง

OPTION + COMMAND + I

ขีดเส้นใต้

COMMAND + U

ใหญ่ขึ้น

COMMAND + + (plus)

เล็กกว่า

COMMAND + - (minus)

แสดงสี

SHIFT + COMMAND + C

ปุ่มลัดหลัก

 

ปุ่มลัดคีย์บอร์ดหลักขณะที่หน้าต่าง Cisco Jabber อยู่ในพื้นหลัง

   
             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
รับสายCONTROL + COMMAND + L
โทรตามข้อความที่เลือกในแอพพลิเคชันSHIFT + COMMAND + 0 (ศูนย์) หรือ

COMMAND + )

เปลี่ยนสถานะ 
 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J เพื่อเปิดเมนูสถานะ Cisco Jabber

    

 2.  

  ลูกศรลง เพื่อเลื่อนผ่านตัวเลือก

    

 3.  

  กด ENTER เพื่อเลือกสถานะ

    

  
  
  

ข้อความเสียง

    
                
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
ลบข้อความเสียงDELETE
ทิ้งข้อความเสียงเปล่าOPTION + COMMAND + DELETE
เล่นข้อความเสียง (สลับระหว่างเล่นและหยุดพัก)OPTION + COMMAND + P
ดูแท็บข้อความเสียงCOMMAND + 4
        

โทร

             
วิธีการปุ่มลัดคีย์บอร์ด
โทรใหม่SHIFT + COMMAND + N
โทรซ้ำCOMMAND + R
โทรไปยังผู้ติดต่อที่เลือกในรายชื่อผู้ติดต่อOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes