รวมผู้ติดต่อ Mac ภายใน ใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

รวมผู้ติดต่อภายในของ Mac ไว้ใน Jabber เพื่อโทรและค้นหา เมื่อคุณค้นหาผู้ติดต่อใน Jabber ผู้ติดต่อภายในจะปรากฏในผลการค้นหา ถ้าคุณรับการโทรติดต่อจากผู้ติดต่อภายใน Jabber จะแยกหมายเลขดังกล่าวลงในข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ

  

      
1    เลือก Jabber > การกำหนดค่า
2    เลือกแท็บ ทั่วไป
3    ในส่วน ผู้ติดต่อ ให้เลือก รวมผู้ติดต่อ Mac ภายใน กับผู้ติดต่อ Cisco Jabber ของคุณ  

รีสตาร์ทไคลเอ็นต์เพื่อดูผู้ติดต่อ

  
 


Attachments

    Outcomes