Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Cisco Jabber for Mac 11.8 και νεότερο

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Ενεργή κλήση

  
                         
 

Ενέργεια

  
 

Συντόμευση πληκτρολογίου

  
 

Τέλος κλήσης

  
 

COMMAND + K

  
 

Εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σίγασης ήχου

  
 

OPTION + COMMAND + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

  
 

Αύξηση έντασης

  
 

COMMAND + ΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

  
 

Μείωση έντασης

  
 

COMMAND + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

  
 

Αναμονή

  
 

Πρόσβαση μέσω των μενού όταν το παράθυρο συνομιλίας είναι ενεργό, ή TAB ή SHIFT+TAB για μετακίνηση διαμέσου των κουμπιών και των αντικειμένων στο παράθυρο.

  
 

Μεταβίβαση κλήσης

  
 

OPTION + COMMAND + T

  
 

Εναλλαγή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης αυτόματου σταδιακού σβησίματος ταινίας ελέγχου κλήσεων.

  

Διαθέσιμο μόνο όταν το VoiceOver είναι ενεργοποιημένο.

  
 

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

  
  

Εισερχόμενη κλήση

        
             
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Απάντηση σε κλήσηCOMMAND + L
Απόρριψη, ΑπάντησηΌταν το παράθυρο συνομιλίας είναι σε εστίαση, TAB ή SHIFT + TAB για μετακίνηση στο κουμπί Απόρριψη ή Απάντηση.
Απάντηση σε κλήση και εμφάνιση του αναγνωριστικού καλούντος 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J για άνοιγμα του μενού κατάστασης Cisco Jabber

    

 2.  

  ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για μετακίνηση διαμέσου των επιλογών μενού και επιλογή απάντησης κλήσης από xxx-xxx-xxxx.

    

 3.  

  Πατήστε ENTER.

    

  
        

Άμεσα μηνύματα

  
                                           

Ενέργεια

Συντόμευση πληκτρολογίου

Έναρξη συνομιλίας με την επιλεγμένη επαφή.

COMMAND + N

Έναρξη ομαδικής συνομιλίας με πολλαπλές επιλεγμένες επαφές.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Εναλλαγή μεταξύ καρτελών συνομιλίας.

CONTROL + TAB

Κλείσιμο συνομιλίας.

COMMAND + W

Έξοδος από το πεδίο καταχώρησης κειμένου μηνύματος.

SHIFT + TAB

Επαναφορά προεπιλεγμένης γραμματοσειράς.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Εμφάνιση όλων των γραμματοσειρών.

COMMAND + T

Έντονη γραφή

COMMAND + B

Πλάγια γραφή

OPTION + COMMAND + I

Υπογράμμιση

COMMAND + U

Μεγαλύτερο

COMMAND + + (συν)

Μικρότερο

COMMAND + - (πλην)

Εμφάνιση χρωμάτων

SHIFT + COMMAND + C

Γενικές συντομεύσεις

 

Γενικές συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν το παράθυρο Cisco Jabber βρίσκεται στο παρασκήνιο.

   
             
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Απάντηση σε κλήσηCONTROL + COMMAND + L
Κλήση του επιλεγμένου κειμένου σε μια εφαρμογήSHIFT + COMMAND + 0 (μηδέν) ή

COMMAND + )

Αλλαγή κατάστασης 
 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J για άνοιγμα του μενού κατάστασης Cisco Jabber.

    

 2.  

  ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για μετακίνηση διαμέσου των επιλογών.

    

 3.  

  Πατήστε ENTER για επιλογή μιας κατάστασης.

    

  
  
  

Μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή

    
                
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Διαγραφή φωνητικού μηνύματοςDELETE
Άδειασμα κάδου απορριμμάτων φωνητικών μηνυμάτωνOPTION + COMMAND + DELETE
Αναπαραγωγή φωνητικού μηνύματος (εναλλαγή αναπαραγωγής και παύσης)OPTION + COMMAND + P
Προβολή καρτέλας φωνητικών μηνυμάτωνCOMMAND + 4
        

Κλήση

             
ΕνέργειαΣυντόμευση πληκτρολογίου
Νέα κλήσηSHIFT + COMMAND + N
ΕπανάκλησηCOMMAND + R
Πραγματοποίηση κλήσης στην επιλεγμένη επαφή στη λίστα επαφώνOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes