Skróty klawiaturowe w aplikacji Cisco Jabber dla Mac 11.8 lub nowszej

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktywne połączenie

  
                         
 

Działanie

  
 

Skrót klawiaturowy

  
 

Rozłączanie

  
 

COMMAND + K

  
 

Wyciszenie/włączenie dźwięku

  
 

OPTION + COMMAND + STRZAŁKA W DÓŁ

  
 

Zwiększenie głośności

  
 

COMMAND + STRZAŁKA W GÓRĘ

  
 

Zmniejszenie głośności

  
 

COMMAND + STRZAŁKA W DÓŁ

  
 

Zawieszanie

  
 

Dostęp do opcji menu, gdy aktywne jest okno konwersacji. Klawisz TAB lub SHIFT + TAB umożliwia przemieszczanie się między przyciskami i obiektami w oknie.

  
 

Przekieruj połączenie

  
 

OPTION + COMMAND + T

  
 

Włączenie/wyłączenie automatycznego znikania paska sterowania połączeniami.

  

Dostępny tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja VoiceOver.

  
 

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

  
  

Połączenie przychodzące

        
             
DziałanieSkrót klawiaturowy
Odbieranie połączeniaCOMMAND + L
Odrzucenie, odebranieGdy aktywne jest okno rozmów, klawisz TAB lub SHIFT + TAB umożliwia przełączanie się między przyciskami Odrzuć lub Odbierz.
Odebranie połączenia i wyświetlenie identyfikatora abonenta dzwoniącego 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J umożliwia otwarcie menu stanu aplikacji Cisco Jabber

    

 2.  

  STRZAŁKA W DÓŁ umożliwia przemieszczanie się między opcjami menu i wybór opcji odbierania połączenia od xxx-xxx-xxxx.

    

 3.  

  Naciśnij klawisz ENTER.

    

  
        

Wiadomości błyskawiczne

  
                                           

Działanie

Skrót klawiaturowy

Rozpoczęcie czatu z wybranymi kontaktami.

COMMAND + N

Rozpoczęcie czatu grupowego z wieloma wybranymi kontaktami.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Przełączanie między kartami czatu.

CONTROL + TAB

Zamknięcie czatu.

COMMAND + W

Wyjście z pola wprowadzania wiadomości tekstowej.

SHIFT + TAB

Przywrócenie czcionki domyślnej.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Wyświetlenie wszystkich czcionek.

COMMAND + T

Pogrubienie

COMMAND + B

Kursywa

OPTION + COMMAND + I

Podkreślenie

COMMAND + U

Powiększenie

COMMAND + + (plus)

Mniejszy

COMMAND + - (minus)

Wyświetlenie kolorów

SHIFT + COMMAND + C

Skróty globalne

 

Globalne skróty klawiaturowe, gdy okno aplikacji Cisco Jabber znajduje się w tle.

   
             
DziałanieSkrót klawiaturowy
Odbieranie połączeniaCONTROL + COMMAND + L
Nawiązanie połączenia na podstawie tekstu zaznaczonego w aplikacjiSHIFT + COMMAND + 0 (zero) lub

COMMAND + )

Zmiana stanu 
 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J umożliwia otwarcie menu stanu aplikacji Cisco Jabber.

    

 2.  

  STRZAŁKA W DÓŁ umożliwia przechodzenie między opcjami.

    

 3.  

  Aby wybrać stan, naciśnij klawisz ENTER.

    

  
  
  

Wiadomości głosowe

    
                
DziałanieSkrót klawiaturowy
Usunięcie wiadomości głosowejDELETE
Opróżnienie kosza wiadomości głosowychOPTION + COMMAND + DELETE
Odtworzenie wiadomości głosowej (przełączanie między odtwarzaniem i wstrzymywaniem)OPTION + COMMAND + P
Wyświetlenie karty wiadomości głosowejCOMMAND + 4
        

Połącz

             
DziałanieSkrót klawiaturowy
NowePołSHIFT + COMMAND + N
PowtórzCOMMAND + R
Nawiązanie połączenia z kontaktem wybranym z listy kontaktówOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes