Ενσωμάτωση τοπικών επαφών Mac στο Cisco Jabber for Mac 11.8 και νεότερο

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Συμπεριλάβετε τις τοπικές σας επαφές Mac στο Jabber για κλήσεις και αναζητήσεις. Όταν κάνετε αναζήτηση για επαφές στο Jabber, οι τοπικές επαφές σας θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Εάν δεχθείτε μια κλήση από μια τοπική επαφή, το Jabber θα επιλύσει αυτόν τον αριθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επαφών σας.

  

      
1    Επιλέξτε Jabber > Προτιμήσεις.
2    Επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.
3    Στην ενότητα Επαφές, επιλέξτε Ενσωμάτωση τοπικών επαφών Mac με τις επαφές σας Cisco Jabber.  

Επανεκκινήστε την εφαρμογή σας για να δείτε τις επαφές.

  
 


Attachments

    Outcomes