สร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลใน Cisco Jabber สำหรับ Mac 11.8 และใหม่กว่า

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

คุณสามารถสร้างข้อความสถานะส่วนบุคคลเพื่อแทนที่ข้อความเริ่มต้น และบอกผู้ติดต่อว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ได้อย่างรวดเร็ว

  

       
1    ในหน้าต่างฮับ ให้เลือกไอคอนสถานะ
2    เลือก เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง
3    ใส่คำอธิบายของสถานะที่กำหนดเอง แล้วเลือกชนิดสถานะ
4    เลือก เพิ่ม
 


Attachments

    Outcomes