Klávesové zkratky v aplikaci Cisco Jabber pro Mac 11.8 a novější

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Aktivní hovor

  
                         
 

Akce

  
 

Klávesová zkratka

  
 

Ukončení hovoru

  
 

COMMAND + K

  
 

Přepínač ztlumení zvuku – zap./vyp.

  
 

OPTION + COMMAND + ŠIPKA DOLŮ

  
 

Zvýšit hlasitost

  
 

COMMAND + ŠIPKA NAHORU

  
 

Snížit hlasitost

  
 

COMMAND + ŠIPKA DOLŮ

  
 

Přidržení hovoru

  
 

Přístup získáte prostřednictvím nabídek, je-li aktivní okno konverzace, nebo pomocí kláves TAB nebo SHIFT + TAB, které umožňují přesouvání mezi tlačítky a objekty v okně.

  
 

Přepojení hovoru

  
 

OPTION + COMMAND + T

  
 

Přepínání automatického zeslabení panelu řízení hovorů – zap./vyp.

  

K dispozici jen tehdy, když je povolena funkce VoiceOver.

  
 

COMMAND + OPTION + SHIFT + H

  
  

Příchozí hovor

        
             
AkceKlávesová zkratka
Přijetí hovoruCOMMAND + L
Odmítnout, PřijmoutKdyž je aktivní okno konverzace, klávesy TAB nebo SHIFT + TAB umožňují přesun na tlačítko Odmítnout nebo Přijmout.
Přijetí hovoru a zobrazení ID volajícího 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J: Otevře se nabídka stavu aplikace Cisco Jabber.

    

 2.  

  ŠIPKA DOLŮ: Umožňuje se přesouvat mezi položkami nabídky a zvolit možnost Přijmout·hovor·od·účastníka xxx-xxx-xxxx.

    

 3.  

  Stiskněte klávesu ENTER.

    

  
        

Rychlé zprávy

  
                                           

Akce

Klávesová zkratka

Slouží k zahájení konverzace s vybraným kontaktem.

COMMAND + N

Slouží k zahájení konverzace s více vybranými kontakty.

OPTION + SHIFT + COMMAND + N

Slouží k přepínání mezi kartami konverzace.

CONTROL + TAB

Slouží k zavření konverzace.

COMMAND + W

Slouží k opuštění pole pro zadávání textu zprávy.

SHIFT + TAB

Umožňuje obnovit výchozí písmo.

OPTION + SHIFT + COMMAND + T

Umožňuje zobrazit všechna písma.

COMMAND + T

Tučné

COMMAND + B

Kurzíva

OPTION + COMMAND + I

Podtržení

COMMAND + U

Větší

COMMAND + + (plus)

Menší

COMMAND + – (minus)

Zobrazit barvy

SHIFT + COMMAND + C

Globální zkratky

 

Globální klávesové zkratky, když je okno aplikace Cisco Jabber na pozadí.

   
             
AkceKlávesová zkratka
Přijetí hovoruCONTROL + COMMAND + L
Vytočení vybraného textu v aplikaciSHIFT + COMMAND + 0 (nula) nebo

COMMAND + )

Změnit stav 
 
 1.  

  CONTROL + COMMAND + J: Otevře se nabídka stavu aplikace Cisco Jabber.

    

 2.  

  ŠIPKA DOLŮ pro přesun mezi možnostmi.

    

 3.  

  Stiskněte ENTER a vyberte stav.

    

  
  
  

Hlasové zprávy

    
                
AkceKlávesová zkratka
Odstranění hlasové zprávyDELETE
Vysypání koše hlasových zprávOPTION + COMMAND + DELETE
Přehrání hlasové zprávy (přepínání mezi přehráváním a pozastavením)OPTION + COMMAND + P
Zobrazení karty hlasových zprávCOMMAND + 4
        

Hovor

             
AkceKlávesová zkratka
VolatSHIFT + COMMAND + N
OpakovatCOMMAND + R
Umístění hovoru vybranému kontaktu do seznamu kontaktůOPTION + COMMAND + C
    
    
 

Attachments

  Outcomes