Skapa personliga statusmeddelanden i Cisco Jabber för Mac 11.8 och senare

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Du kan skriva personliga statusmeddelanden istället för de förinställda meddelandena så att dina kontakter direkt kan se vad du har för dig.

  

       
1    I huvudfönstret väljer du statusikonen.
2    Välj Lägg till anpassad status.
3    Ange en beskrivning av anpassad status och välj en statustyp.
4    Välj Lägg till.
 


Attachments

    Outcomes