Gesprekken in Cisco Jabber voor Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 21, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Gesprekken in Cisco Jabber voor Android

Telefoonservicesaccounts

Wanneer u belt via Cisco Jabber, gebruikt de app uw werknummer. Dat nummer wordt getoond aan de persoon die u belt.   

U kunt op verschillende manieren een oproep plaatsen, afhankelijk van de manier waarop de systeembeheerder uw account instelt.   

Met een basistelefoonservicesaccount kunt u audiogesprekken voeren via Voice over Internet Protocol (VoIP). De systeembeheerder kan ook de volgende functies voor uw account inschakelen:   

 •     

  Video: u kunt videogesprekken voeren.

      

 •     

  Kiezen via kantoor (DvO): u kunt bellen met uw werknummer via uw mobiele spraaknetwerk.

      

 
                         
       

Tabel 1: vergelijking tussen het belgedrag van VoIP- en DvO-gesprekken
 

VoIP

      

DvO     

Gebruikte netwerken 

Wi-Fi- of mobiele gegevensnetwerken     

Mobiel spraaknetwerk     

Maximum aantal gesprekken tegelijk

      

Twee

Er is slechts één gesprek tegelijkertijd actief. Het andere gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.     

      

Eén

     

Functies tijdens gesprek     

      

(zoals In wacht of Conferentie)     

      

Beschikbaar     

Niet beschikbaar     

Inkomende oproepen     

Openen in Cisco Jabber     

Openen in systeemeigen telefoontoepassing

      

Uitgaande oproepen     

Cisco Jabber belt direct het nummer dat u invoert     

Cisco Jabber belt u terug voordat het nummer dat u invoert, wordt gebeld     

 
             
De volgende tabel bevat de gespreksinstellingen die u via het menu Cisco Jabber Instellingen kunt opgeven op basis van de instelling van uw telefoonservicesaccount.   

Tabel 2: gespreksinstellingen

Als het volgende voor uw account geldt...

Kunt u deze Cisco Jabber-instellingen wijzigen...

Video ingeschakeld     

     

Automatisch verzenden: gebruik deze instelling om automatische verzending van video bij gesprekken in en uit te schakelen.

      

Mobiel gegevensnetwerk: gebruik deze instelling om video automatisch in of uit te schakelen wanneer u een mobiel gegevensnetwerk gebruikt.

      
Opmerking             

Cisco Jabber geeft deze video-instellingen niet weer tijdens een videogesprek of als u de modus voor lage bandbreedte inschakelt.      

      
      

DvO niet ingeschakeld     

Lage bandbreedte: gebruik deze instelling om de audio te optimaliseren bij het voeren van VoIP-gesprekken wanneer u bent verbonden met een netwerk met lage bandbreedte.

DVO ingeschakeld     

     

Belopties: geef op of u via Cisco Jabber altijd VoIP-gesprekken wilt voeren, altijd gesprekken via uw mobiele spraaknetwerk wilt voeren of automatisch de belmethode wilt selecteren op basis van uw netwerkverbinding.

      

Lage bandbreedte: als u een beloptie selecteert die VoIP gebruikt, toont Cisco Jabber de instelling voor lage bandbreedte. Gebruik deze instelling om audio te optimaliseren bij het voeren van VoIP-gesprekken wanneer u verbonden bent met een netwerk met lage bandbreedte.

      

Een oproep plaatsen op een tablet

Tik op het zoekgebied om het scherm Toetsenblok te openen. Voer daarna een van de volgende stappen uit om te bellen:

 
 • Tik het nummer via het toetsenblok in en tik vervolgens op Bellen.

   

 • Voer een e-mailadres in, zoals gebruikersnaam@example.com en tik vervolgens op Bellen of op voor meer opties. 

    

    

Functies tijdens gesprek

Gesprek parkeren

Voltooi deze taak om een lopend gesprek te parkeren zodat u het kunt overdragen naar een ander apparaat of het tijdelijk in de wacht kunt zetten.

 1. Tik in het gespreksscherm op .

       

 2. Tik op Parkeren.

    

 3. Haal het gesprek van een ander apparaat op of hervat het gesprek op het huidige apparaat.   

   

Telefonische vergaderingen

       
 1. Tik in het gespreksscherm op .

       

 2. Tik op Conferentie.     

       

 3. Voer een van de volgende stappen uit:

       

  Cisco Jabber zet uw eerste gesprek automatisch in de wacht en geeft de status van beide gesprekken weer.     

   

  1. Voer een telefoonnummer in en selecteer Bellen.

    

  2. Voer een naam of videoadres in en tik op een item in de zoekresultaten.

    

 4. Tik in de systeembalk op Samenvoegen.

   

    

Gesprekken in de wacht zetten en hervatten

       
 1. Tik in het gespreksscherm op .    

   

 2.      

  Tik op In wacht.     

       

 3.      

  Tik op Hervatten om het gesprek te hervatten.     

       

    

Gesprekken samenvoegen

       

Met de functie Gesprekken samenvoegen kunt u twee actieve gesprekken samenvoegen tot een telefonische vergadering.   

    

Deze procedure is alleen van toepassing op VoIP-gesprekken via Cisco Jabber. De functie Gesprekken samenvoegen is niet beschikbaar voor DvO-gesprekken.   

    
 1. Tik in het gespreksscherm op .    

   

 2. Tik op Samenvoegen.

       

 3. Tik op OK.    

   

 4. (Optioneel) Tik op om een lijst met de deelnemers aan de conferentie weer te geven.    

   

    

Een gesprek naar een mobiel netwerk verplaatsen

       

Deze procedure is alleen van toepassing op VoIP-gesprekken via Cisco Jabber. Deze functie is niet beschikbaar voor DvO-gesprekken.   

    
 1. Tik in het gespreksscherm op .

       

 2. Tik op Naar mobiel verplaatsen.    

   

 3. Tik op OK.    

   

 4. Tik op Beantwoorden wanneer uw apparaat overgaat.    

   

    

Gespreksstatistieken weergeven

 1. Tik in het gespreksscherm op .    

   

 2. Tik op Gespreksstatistieken.

   

Tussen gesprekken schakelen

       

Wanneer u met twee internetgesprekken bent verbonden, is er op elk moment slechts één gesprek actief. Het andere gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.

    
 1. Tik op de rode balk om tussen de twee gesprekken te schakelen.   

   

Een gesprek doorverbinden

     
 1. Tik in het gespreksscherm op .    

   

 2.      

  Tik op Doorverbinden.     

       

 3. Voer een van de volgende stappen uit:

   

  1. Voer een telefoonnummer in en selecteer Bellen.

    

  2. Voer een naam of videoadres in en tik op een item in de zoekresultaten.

    

    

Externe camera beheren

   

In oproepen die FECC ondersteunen, kunt u de externe camera aanpassen om een beter zicht te krijgen tijdens videogesprekken. U kunt ook de vergaderlay-out van camera's beheren. Het pictogram Externe cameracontrole weergeven wordt in uw gesprek weergegeven als controle van de externe camera is ingeschakeld. Als u het pictogram selecteert, kunt u het, afhankelijk van de manier waarop het gesprek is verbonden, gebruiken om de externe camera te verplaatsen of de vergaderlay-out van de videoschermen te wijzigen.   

    

Als u rechtstreeks belt met een eenheid of persoon die een apparaat met een te beheren camera heeft, kunt u de externe camera ook beheren als meerdere mensen tegelijk met dat apparaat bellen. Als u echter een bridge belt, kunt u alleen de vergaderlay-out beheren door te selecteren hoe de verschillende camera's in uw videovergadering moeten worden weergegeven.   

    
Voordat u begint   

Zorg dat het systeem dat u belt far-end camera control (FECC) ondersteunt. Deze functie moet worden ingeschakeld door de beheerder van uw videovergaderingen.   

    
   
1    Nadat u een videogesprek hebt gestart, selecteert u het pictogram Externe cameracontrole weergeven.    
2    Gebruik de knop Pannen, Kantelen en Zoomen om het gesprek te beheren.          
     
 •       

  Voor rechtstreekse gesprekken naar apparaten gebruikt u de knoppen om de camera naar links of rechts te pannen, omhoog of omlaag te kantelen en in of uit te zoomen.      

        

 •  
  Voor gesprekken naar bridges gebruikt u de knoppen om de te gebruiken vergaderlay-out te selecteren.   
                        
   

  Optie         

            
           

  Beschrijving         

            
           

  Omhoog kantelen         

            
           

  Pijl omhoog         

            
           

  Omlaag kantelen         

            
           

  Pijl omlaag         

            
           

  Naar links pannen         

            
           

  Pijl naar links         

            
           

  Naar rechts pannen         

            
           

  Pijl naar rechts         

            
           

  Inzoomen         

            
           

  plusteken (+)         

            
           

  Uitzoomen         

            
           

  minteken (-)         

            
         
        
      
     

Een gesprek van Jabber naar Jabber voeren

   

Met Jabber-to-Jabber-spraak- en videogesprekken kunt u gesprekken tussen twee Jabber-clients voeren zonder u in Cisco Unified Communications Manager te registreren.

    

Zo werkt een Jabber-to-Jabber-gesprek:

   
 •     

  U kunt een Jabber-to-Jabber-gesprek slechts met één contactpersoon tegelijk voeren.     

      

 •     

  Als u tijdens een Jabber-to-Jabber-gesprek een andere contactpersoon belt, wordt uw lopende gesprek beëindigd.

      

 •     

  Wanneer u een Jabber-to-Jabber-gesprek met een contactpersoon begint en uw contactpersoon tegelijkertijd een Jabber-to-Jabber-gesprek met u begint, wordt uw gesprek automatisch verbonden en krijgt u geen melding van een binnenkomend gesprek.

      

 •     

  Als u mobiel aan het bellen bent, kunt u geen Jabber-to-Jabber-gesprek beantwoorden. Het inkomende Jabber-to-Jabber-gesprek wordt als een gemiste oproep weergegeven.    

      

 •     

  Wanneer u tijdens een Jabber-to-Jabber-gesprek een mobiel gesprek ontvangt, wordt het Jabber-to-Jabber-gesprek onmiddellijk beëindigd als u het mobiele gesprek beantwoordt.

      

   

  

   
Voordat u begint   

Uw systeembeheerder moet deze functie inschakelen.

    
    
1    Tik in het scherm Contacten op de afbeelding van de contactpersoon. Hiermee worden de details van de contactpersoon weergegeven.
2    Tik op de naam van de contactpersoon via de contactpersoondetails.     Hiermee wordt het scherm Profiel geopend.    
3    Tik in het scherm Profiel op de optie Jabber-gesprek om te bellen.

Instellen welke beltoon en meldingstoon voor chats er voor Jabber worden gebruikt

   
1    Als u de beltoon voor gesprekken wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Geluiden > Beltoon en selecteert u de gewenste beltoon.
2    Als u de meldingstoon voor chats wilt instellen, gaat u naar Instellingen > Geluiden > Meldingstoon en selecteert u de gewenste meldingstoon voor chats.

VoIP-gesprek via mobiel netwerk uitschakelen

U kunt VoIP-gesprek via mobiel netwerk uitschakelen of inschakelen in Jabber Instellingen.

  

Als u de functie VoIP-gesprek via mobiel netwerk uitschakelt, is het volgende van toepassing:

  
 •  

  Telefoonservices worden uitgeschakeld

    

 •  

  Er worden geen inkomende gesprekken ontvangen

    

 •  

  U kunt geen VoIP-gesprek voeren

    

 •  

  Het accugebruik voor Jabber wordt beperkt

    

    
1    Ga naar Instellingen.
2    Ga naar Belopties in het gedeelte Gesprek. Het venster Mogelijkheid om via mobiel netwerk te bellen wordt geopend. Er zijn drie opties voor Mogelijkheid om via mobiel netwerk te bellen:
 • Alleen audio <standaardwaarde>

   

 • Audio en video gebruiken

   

 • Belfunctie uitschakelen

   

3    Kies Belfunctie uitschakelen.

Videogespreksvenster minimaliseren

Tik op de knop Terug op uw Android-apparaat om het videogespreksvenster te minimaliseren. Tik op het geminimaliseerde videogespreksvenster om het videogesprek op volledig scherm weer te geven. U kunt de video op uw apparaat verslepen en plaatsen waar u wilt.
 

Attachments

  Outcomes