Open en opgeloste bugs in WebEx (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 23, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 26, 2017
Version 7Show Document
 • View in full screen mode
 

Open en opgeloste bugs in WebEx (WBS30)

Het zoekprogramma voor bugs gebruiken

Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen bevatten beschrijvingen van het volgende:

 
 • Bekende door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 t/m 3

   

 • Opgeloste door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 t/m 3

   

 • Opgeloste door Cisco gevonden belangrijke bugs

   

 

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Software kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs.

 
Voordat u begint

Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, hebt u de volgende items nodig:

 
 • Internetverbinding

   

 • Webbrowser

   

 • gebruikers-id en wachtwoord voor Cisco.com

   

 
    
1    Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, gaat u naar https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
2    Meld u aan met uw gebruikers-id en wachtwoord van Cisco.com.
3    Voer in het veld Zoeken naar het nummer van de bug-id in en druk op Enter.
Tip       U kunt ook naar een specifieke bug navigeren door https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID> in te voeren, waarbij <BUGID> de id van de bug is waarnaar u zoekt (bijvoorbeeld CSCab12345).
De volgende stappen

 

Voor informatie over hoe u moet zoeken naar bugs en hoe u opgeslagen zoekopdrachten en buggroepen maakt, selecteert u Help op de pagina Zoekprogramma voor bugs.

 

Open bugs voor WebEx (WBS30)

 

 

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

 
                                              
Tabel 1 Open bugs voor WebEx-versie WBS30
Identificatie Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving

CSCuv05285

3

Meeting Center

Meeting Center: scherm delen kan voor bepaalde deelnemers worden stilgezet als de presentator via een CMR-eindpunt deelt.

CSCuv36738

3

Mijn WebEx

Gebruikersnaam: de mogelijkheid om de gebruikersnaam te wijzigen op een strak gekoppelde site is beperkt. De mogelijkheid voor één gebruiker om een andere gebruikersnaam bij te werken is niet meer beschikbaar.

CSCuv35672

3

Productiviteitstools

Meeting Center: mogelijk wordt volledige verbindingstijd (eindtijd van vergadering) niet juist vastgelegd als de host de verbinding met de vergadering verliest.

CSCuv12024

2

Meeting Center

Meeting Center: in bepaalde gevallen zien deelnemers tijdens het delen van toepassingen met tussenpozen enige seconden een zwart scherm.

CSCuv47556

3

Meeting Center

Meeting Center: als een PowerPoint-bestand via bestand delen wordt gedeeld en automatische weergave van de volgende dia wordt gebruikt, wordt de tekst op de knop Starten/stoppen soms niet correct vernieuwd. (De functionaliteit van de knop werkt echter nog wel correct.)

CSCuv64213

2

Productiviteitstools

Productiviteitstools: bij een poging een reeks vanuit Mac PT geplande WebEx-vergaderingen te annuleren, wordt onterecht het foutbericht weergegeven dat de reeks vanuit Windows PT is gepland. Hierdoor kan de WebEx-reeks niet vanuit Outlook worden geannuleerd.

CSCux94606

3

XMLAPI

XMLAPI: verhinderen dat een gebruiker meerdere PR-ruimten maakt via de XML-API als de pagina dit niet ondersteunt.

CSCux75775

3

MyWebEx

Een bekend probleem waarbij de video van de spreker enkele seconden wordt onderbroken in een MP4-opname.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.23)

                               

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvf24696

3

N.v.t.

Er is een probleem met CCA-migratie opgelost.

CSCvd91076

3

NBR

Er is een probleem opgelost waarbij een poging om een netwerkopname af te spelen, resulteerde in het bericht 'Deze vergaderingopname is verlopen of is geblokkeerd om beveiligingsredenen'.

CSCvf15874

4

URL API

Er is een probleem opgelost waarbij berichten voor een vergadering die was gestart zonder of met een onjuiste host of maker, niet correct werden geïdentificeerd in foutenlogboeken.

 

CSCvf38865

  
 

3

  
 

URL API

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij het TelePresence-systeem de fout 'Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens de communicatie met WebEx' retourneerde bij een poging een op video gebaseerde WebEx Meeting Center-vergadering te plannen.

  
 

CSCvf40733

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de Event Center-pagina leeg was en niet meer reageerde nadat de gebruiker op 'Een gebeurtenis plannen' had geklikt.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.22)

  
           
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  
 

CSCve57088

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij inbelnummers verkeerd waren gelabeld.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.2)

                          
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCve25311

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de sessiequerytool geen gegevens geeft.

CSCve26208

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de cursor niet automatisch verplaatst naar het veld Gebruikersnaam bij aanmelden.

 

CSCvd77282

  
 

3

  
 

Sitebeheer

  
 

Er is een instelling in WebEx-beheer gewijzigd zodat gratis nummers nu standaard worden ingeschakeld voor nieuwe accounts.

  
 

CSCve40901

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de video-gebaseerde WebEx Meeting Center-vergaderingen niet goed worden geopend.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.20)

  
                                                                  
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvd88313

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikersnaam en het e-mailadres niet werden onthouden in Microsoft Internet Explorer 11.

CSCvd91228

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij VoIP niet werkte in sommige vergaderingen.

CSCvd89561

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij hosts van vergaderingen niet opnieuw konden deelnemen aan een vergadering via TelePresence als de verbinding onverwacht werd verbroken.

CSCve04169

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de verkeerde datum en weekdag werden getoond bij terugkerende vergaderingen.

CSCvd67375

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij opnamen die werden teruggekeken continu bleven bufferen.

CSCvd84297

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaubladtoepassing crashte tijdens het wachten tot de host de deelnemer accepteerde, als de deelnemer wilde deelnemen aan de vergadering via Productiviteitstools.

CSCvd50468

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij de WebEx iPhone-app de WebEx-vergadering niet kon overdragen aan de bureaubladtoepassing.

CSCvd35179

3

Productiviteitstools

Er is een Windows Productiviteitstools-prestatieprobleem opgelost waarbij WebEx-vergaderingen maken en bijwerken traag verliep wanneer de Outlook-client in online-modus was.

CSCvd96969

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools voor Windows geen bijgewerkte uitnodigingen voor een uitzonderingsvergadering kon verzenden nadat de host een bijlage van de uitzondering had vervangen.

CSCve00660

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools het verkeerde sessietype en vergaderingssjabloon bond bij het plannen van een persoonlijke conferentie als de naam voor het sessietype met alleen audio werd gedupliceerd met het reguliere sessietype van de vergadering.

 

CSCve05351

  
 

3

  
 

Alle Centers

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van de tijdzone en locatie in Microsoft Internet Explorer 11 niet werden bewaard tussen sessies.

  
 

CSCve06311

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de vergaderingshost bij het klikken op de link Deelnemen aan vergadering naar de Persoonlijke ruimte werd geleid in plaats van naar de pagina Vergaderinginformatie

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.19)

  
                
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvd46556

2

Meeting Center

Een probleem is opgelost waarbij gebruikers een foutbericht ontvangen wanneer ze proberen deel te nemen aan een vergadering met behulp van Mozilla Firefox 51.0.1 32-bits.Meeting Center

CSCvd33943

3

Event Center

Een probleem is opgelost waarbij sommige gebruikers een fout 45104 ontvangen tijdens het delen van een Microsoft PowerPoint PPTX-bestand met video.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.18)

  
                               
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvc79883

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een vergaderingsnummer moest invoeren in plaats van registratiegegevens bij het registreren voor een Meeting Center-vergadering.

CSCvd02163

3

Meeting Center (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij andere Microsoft Windows-toepassingen niet meer reageerden na het delen van een bestand of toepassing in Meeting Center.

CSCvd09912

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij het bericht 'Pagina kan niet worden weergegeven' werd weergegeven wanneer er op de link voor het wereldwijde inbelnummer werd geklikt na het wijzigen van de paginataal van de primaire taal naar een andere taal.

 

CSCvd23710

  
 

3

  
 

Support Center

  
 

Het probleem is opgelost waarbij bij toegang tot het gesprekvolumerapport een foutbericht wordt weergegeven.

  
 

CSCvd30441

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Het probleem is opgelost in persoonlijke ruimten waarbij gebruikers een algemene foutpagina werd getoond wanneer zij probeerden deel te nemen aan een vergadering.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.17)

  
                                                   
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvc57549

3

Support Center

Er is een probleem opgelost waarbij Support Center niet werd geopend in Safari 10 in de veilige modus.

CSCvc67110

3

Support Center

Er is een probleem opgelost waarbij Support Center niet werd geopend op een Mac wanneer Google Chrome werd gebruikt.

CSCvc67249

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij Training Center niet werd geopend in Linux wanneer Google Chrome werd gebruikt.

CSCvc69607

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers soms de foutmelding 'U kunt niet deelnemen aan de sessie omdat een andere deelnemer al deelneemt met deze registratie' ontvingen.

CSCvc66228

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij tijdelijke wachtwoorden werden gewijzigd in permanente wachtwoorden.

CSCvc63268

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Microsoft Outlook onstabiel werd wanneer gebruikers een afzonderlijk exemplaar van een terugkerende vergadering bewerkten.

CSCvc76854

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers tijdens het plannen van een vergadering uit het veld Aan werden verwijderd als het SMTP-adres van het videosysteem het e-mailadres van een gebruiker bevatte.

CSCvc78740

3

Productiviteitstools (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-productiviteitstools de pop-up ';Naar allen verzenden'; of ';Naar bijgewerkte verzenden'; blokkeerde wanneer gebruikers een vergadering planden in Microsoft Outlook.

CSCvc80098

3

Productiviteitstools (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac Productiviteitstools niet automatisch kon aanmelden als het e-mailadres waarmee de eerste keer werd aangemeld hoofdlettertekens bevatte.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.16)

  
                                         
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  
 

CSCvc20891

  
 

3

  
 

Productiviteitstools

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij een vergadering uit een reeks niet kon worden bijgewerkt in Productiviteitstools als de tijdzone van het lokale systeem niet gelijk was aan de ingestelde tijdzone op de WebEx-site.

  
 

CSCvc41742

  
 

5

  
 

Productiviteitstools (Mac)

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij op een Mac de knoptekst ';WebEx-vergadering toevoegen'; werd afgekapt.

  
 

CSCvb87381

  
 

3

  
 

Sitebeheer

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij onjuiste IP-adressen werden weergegeven in gebruiksrapporten.

  
 

CSCvc31409

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de pagina voor het opnieuw instellen van het wachtwoord leeg was als gebruikers langer dan 24 uur wachtten voordat ze hun wachtwoord opnieuw instelden.

  
 

CSCvc48745

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers vanaf een mobiele telefoon toegang konden krijgen tot een gebeurtenis en het formulier konden insturen zonder een telefoonnummer in te voeren, zelfs als er voor de gebeurtenis een telefoonnummer was vereist.

  
 

CSCvc36124

  
 

3

  
 

Meeting Center, Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Bellen via de computer op het tabblad Snel starten kon worden geselecteerd voordat de toepassing klaar was om te bellen.

  
 

CSCvb87566

  
 

-

  
 

WebACD

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij het bericht ';Kan geen verbinding maken met de website'; sporadisch werd weergegeven voor SSO-websites (eenmalige aanmelding).

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.15)

  
                                    
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  
 

CSCvc05861

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de standaardvergaderingssjablonen niet konden worden ingesteld bij het plannen van een vergadering.

  
 

CSCvb26888

  
 

4

  
 

Support Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de waarde voor de parameter meetingKey niet juist werd overgedragen vanuit Cisco WebEx Remote Access en Cisco WebEx Access Anywhere.

  
 

CSCvb63393

  
 

4

  
 

Productiviteitstools

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij het verbindingstype van Hybride CMR-vergaderingen niet werd opgeslagen onder het menu Geavanceerde TelePresence-instellingen.

  
 

CSCvc07695

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij Chinese en Japanse namen onjuist werden weergegeven in e-mailberichten waarin de vergadering werd geweigerd.

  
 

CSCvc17276

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij voor deelnemers de status In behandeling zichtbaar bleef door extra spaties in een e-maildomein in de registratieregels.

  
 

CSCvc13550

  
 

3

  
 

Productiviteitstools

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij e-mailuitnodigingen als platte tekst werden verzonden in plaats van als HTML.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.14)

  
                                                                       
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvb51276

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker geen vergadering meer kon plannen namens een andere gebruiker.

CSCvb49923

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij probleemrapporten niet werden verzonden.

CSCvb53525

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij het hosttype niet kon worden gewijzigd zodra een alternatieve host aan een sessie deelnam.

CSCvb68861

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Meeting Center-vergaderingen en Training Center-sessies standaard werden ingesteld op het TSP-account (teleconferentieserviceprovider), ook als het teleconferentietype was ingesteld op Geen.

CSCvb67373

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging voor vergadering de waarde Nee had bij het bekijken van de vergadering, ook als de waarde door de sitebeheerder was ingesteld op Ja.

CSCvb55314

2

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in Windows 10 Microsoft Kladblok soms niet meer reageerde bij het delen van een tekstbestand en dat Adobe Acrobat Reader soms niet meer reageerde bij het delen van een PDF.

CSCvb68693

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost waarbij een algemene koppeling in een uitnodiging voor een vergadering ';%ParticipantCode%'; weergaf, in plaats van de huidige waarde.

CSCvb39799

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen afzonderlijke vergadering van een reeks vergaderingen konden openen.

CSCvb25252

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij het standaard-PCM-inbelnummer niet juist was.

CSCvb55366

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers zich niet konden aanmelden bij Productiviteitstools doordat de API-waarde sessionTicket werd afgekapt.

CSCvb59865

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gegevens van persoonlijke conferenties niet juist werden weergegeven in Productiviteitstools.

CSCvb65924

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij het verzenden van een uitnodiging voor een WebEx-vergadering mislukte en in de map Concepten bleef staan.

CSCvb49923

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Windows Productiviteitstools niet functioneerde indien uitgevoerd met verschillende besturingsaccountrechten in Microsoft Outlook.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.13)

  
                                                   
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvb21118

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij inbelnummers niet werden weergegeven in de e-mailuitnodiging voor de vergadering.

CSCvb11164

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers aan een vergadering nog aan de vergadering konden deelnemen nadat deze al door de host was beëindigd.

CSCvb30431

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de host van de vergadering onjuist naar de toepassing werd doorverbonden.

CSCvb36785

4

URL API

Er is een probleem opgelost met alternatieve hosts en fouten met het wachtwoord voor de vergadering wanneer de host al aan een vergadering had deelgenomen.

CSCvb31886

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij contactgegevens in een onjuiste indeling die uit een door komma's gescheiden CSV-bestand zijn geïmporteerd, niet leiden tot de juiste feedback en uitleg over de voorbeeldindeling.

CSCvb03472

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij opsommingstekens in dollartekens werden gewijzigd in Microsoft PowerPoint.

CSCvb18905

3

Meeting Center

Er is een probleem met deelnemen aan vergaderingen opgelost dat zich voordeed bij het gebruik van een Dell Latitude 11 5175-tablet.

CSCvb23344

2

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Meeting Center af en toe niet meer reageerde bij deelname via audio op een Windows-computer.

CSCvb37083

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij de toepassing en de database voor het vergaderingstype niet meer synchroon liepen.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.12)

                                                                                                                         

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCva04705

3

WebEx-beheer

Help-document van sitebeheer over "PhoneCntry," "CellCntry," "AP1Cntry" en "AP2Cntry" bijgewerkt en vastgelegd dat de waarde van deze items een underscore-teken (_) kan bevatten.

CSCva49364

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met bepaalde alternatieve hosts die de vergadering niet konden starten bij vergaderingen met veel alternatieve hosts.

CSCva41330

3

WebEx-beheer

Een bug opgelost waarbij het geëxporteerde CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) voor een sessiequery niet werkte wanneer de taal van de gebruiker stond ingesteld op Japans.

CSCva43164

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij Japanse karakters in voor- en achternamen incorrect werden weergegeven in de e-mailuitnodigingssjabloon.

CSCva61571

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij de WebEx-speler voor netwerkopnamen soms niet werkte in een vergrendelingsversie.

CSCva58959

3

Opname

Een probleem opgelost voor het afspelen van WRF-bestandopnamen (WebEx Recording Format) op Mac OS 10.11.

CSCva34558

3

Mijn WebEx

Een probleem opgelost met een afwijking in de rapportering waarbij bevestigde deelnemers wel in het registratierapport werden weergegeven, maar niet het in het aanwezigheidsrapport.

CSCva25301

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met het niet kunnen gebruiken van de functie Nu vergaderen vanuit de Cisco Jabber-toepassing, om een WebEx-vergadering te starten.

CSCva85515

3

Event Center

Een probleem opgelost met Event Center waarbij het toevoegen van een aangepaste vraag in het aanmeldformulier een systeemfout veroorzaakte.

CSCva10077

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in een WebEx- en TelePresence-vergadering (hybride CMR) waarbij, wanneer de WebEx-toepassing niet meer reageerde wanneer de eerste persoon aan de vergadering deelnam, video niet meer kon worden gestart gedurende de rest van de vergadering.

CSCva33344

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij de notitietool met laseraanwijzer niet op de juiste manier werd vastgelegd in de opname.

CSCva37415

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij de actieve spreker nog steeds werd weergegeven in alleen-VoIP-vergaderingen, ook wanneer de sitebeheeroptie ';kijken wie er spreekt'; was uitgeschakeld.

CSCuz90192

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij een overschreden vergaderingscapaciteit een systeemfout voortbrengt in plaats van een waarschuwingsbericht.

CSCva09189

2

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij de informatie van de TelePresence-ruimte werd verwijderd uit de tekst van de e-mailuitnodiging als de vergadering was bewerkt met de Mac-versie van Productiviteitstools.

CSCva16270

5

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij TelePresence-ruimten niet op alfabetische volgorde werden weergegeven als een WebEx en TelePresence-vergadering (voorheen 'hybride CMR-vergadering') werd gepland.

CSCva07007

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij de bijgewerkte e-mailuitnodiging HTML niet juist weergaf nadat de host een nieuwe voorgestelde tijd had geaccepteerd zonder de Microsoft Outlook-afspraak te openen.

CSCva19645

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Microsoft Outlook een incorrecte HTML-code genereerde in een e-mailuitnodiging voor een WebEx-vergadering met video (voorheen CMR Cloud-vergadering) vanuit Productiviteitstools.

CSCva33046

2

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools voor Mac niet werkte met de 64-bits versie van Microsoft Outlook voor Mac.

CSCva49998

3

URL API

Een probleem opgelost waarbij uitnodigingen voor vergaderingen van Productiviteitstools %MeetingNumberNS% niet ondersteunden.

CSCva67252

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools een persoonlijke ruimte-vergadering van een gebruiker verwijderde als de gebruiker omschakelde tussen een reguliere WebEx-vergadering en een persoonlijke ruimte-vergadering voor een vergaderinggebeurtenis.

CSCva57379

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij de Productiviteitstools ervoor konden zorgen dat Microsoft Outlook 2010 niet meer reageerde wanneer Outlook werd afgesloten wanneer de gebruiker de functie Snel afsluiten voor Outlook uitschakelde.

CSCva99409

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij, als de host nog niet deelneemt aan de vergadering en de eerste deelnemer de host wordt, de vergadering inactief wordt als de eerste deelnemer de vergadering vervolgens verlaat.

CSCva19430

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de tekst ';Toevoegen aan agenda'; in het emailbericht van de vergadering met een lege koppeling werd weergegeven wanneer de optie ';iCalendar (Toevoegen aan Mijn agenda voor EC, MC en TC weergeven)'; niet door de sitebeheerder was ingeschakeld.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.10)

                                                                                      
BugnummerErnstniveauBeïnvloed productgebiedBeschrijving

CSCuz90077

3

Support Center

Het probleem in Support Center is opgelost dat overschrijdingen niet via sitebeheer konden worden uitgeschakeld.

CSCuz93821

3

Alle Centers

Het probleem is opgelost dat sommige gebruikers geen toegang kregen tot hun voorlopige rapporten in Mijn WebEx.

CSCuz95956

3

Event Center

Er is een probleem opgelost in Event Center waarbij het HTML-kenmerk align=';top'; niet werd geaccepteerd.

CSCuz98955

3

Event Center

Het probleem in Event Center is opgelost dat de tekengrootte voor het veld Beschrijving niet overeenkwam met de andere velden op de pagina.

CSCuz97683, CSCuz88162, CSCuz97693

3

Event Center

Het probleem in Event Center is opgelost dat afzonderlijke enquêteresultaten niet konden worden opgeslagen.

CSCuz75056

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost dat WBS30 niet automatisch werd geüpgraded na massa-implementatie van het WBS30 Productiviteitstools-pakket.

CSCva18277

4

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de pijlen om de schuiven tussen miniaturen van video's van deelnemers soms niet goed werden weergegeven.

CSCuz88062

3

URL API

Het probleem is opgelost waarbij mobiele gebruikers die voor het eerst deelnamen, niet naar app-stores werden geleid om WebEx te downloaden wanneer ze de deelname startten vanuit hun mobiele agenda-uitnodigingen.

CSCuz71729

3

URL API

Het probleem is opgelost waarbij een host geen vergadering in het Event Center kon starten vanuit een e-mail wanneer deze in Productiviteitstools was gepland.

CSCva06688

3

URL API

Het probleem is opgelost waarbij aanmelding van Productiviteitstools voor Mac niet mogelijk was als de gebruiker of de vergaderinggegevens speciale tekens bevatte.

CSCuy59813

3

Meeting Center

Het probleem met Internet Explorer 11 of Windows 10 is opgelost waarbij de gebruiker werd gevraagd om een toepassing te downloaden in plaats van deel te nemen aan vergaderingen.

CSCva06629

2

Meeting Center

Visuele instructies toegevoegd in het scherm voor deelname aan een vergadering voor Firefox 47 en latere browsers waarin gebruikers op de hoogte werden gesteld om toe te staan dat Container voor ActiveTouch werd uitgevoerd om deel te nemen aan de WebEx-vergadering.

CSCuy59813

3

Meeting Center

Het probleem met Internet Explorer 11 of Windows 10 is opgelost waarbij de gebruiker werd gevraagd om een toepassing te downloaden in plaats van deel te nemen aan vergaderingen.

CSCva08236

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij registratiekoppelingen die uit e-mailberichten naar Microsoft Word waren gekopieerd, de registratiepagina niet openden, maar in plaats daarvan werden doorgestuurd naar een pagina waarin de gebruiker werd gevraagd het vergaderingnummer in te voeren.

CSCva21304

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij individuele enquêteresultaten soms niet juist werden weergegeven voor de host.

CSCva58967

2

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Microsoft Internet Explorer 11 waarbij het secundaire laadscherm stopte bij 99% en de browser niet werd omgeleid naar de startpagina.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.9)

                                                        

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuz37244

3

Meeting Center, Training Center, Event Center

Er is een probleem opgelost in de pagina Mijn WebEx > Voorkeuren onder Planningsopties, waar de host geen e-mailadres kon invullen met hoofdletters in het planningstoestemmingsveld.

CSCuw35518

6

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van de persoonlijke ruimte incorrect worden gewijzigd wanneer de sitebeheerder ongerelateerde configuratiewijzigingen doorvoert.

CSCuz51523

3

Meeting Center

Er is paginering toegevoegd aan de pagina Bladeren door vergaderingen om de opvraging en weergave van een groot aantal vergaderingen aan de gebruiker te voorkomen.

CSCuz33894

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij uitzonderingen van de vergaderingreeksen die werden bewerkt in de productiviteitstools voor Windows niet konden worden bewerkt of verwijderd in de productiviteitstools voor Mac.

CSCuz53295

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost waarbij Productiviteitstools voor Mac verwijdering van een hybride CMR-vergadering (Collaboration Meeting Rooms) niet toestonden wanneer de service-URL van de Cisco TMS (Telepresence Management Suite) in sitebeheer eindigde met een slash ';/';.

CSCuz53490

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers Windows-productiviteitstools voor Windows niet konden gebruiken om een vergadering te plannen namens een andere host als een Microsoft Exchange-account meerdere e-mailadressen had.

CSCuz53729, CSCuz65839

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen hybride CMR-vergadering konden verwijderen met productiviteitstools wanneer de starttijd van de vergadering was verlopen.

CSCuz53635

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij een onjuiste landvlag werd weergegeven in het dialoogvenster ';Alle algemene inbelnummers'; wanneer een Canadees nummer bij de standaardbetaalnummers en gratis nummers stond.

CSCuz79386

3

Event Center

Er is een verwijzing verwijderd naar de afbeeldingstag in de knopinfo bij het veld Beschrijving Event Center aangezien de afbeeldingstag niet langer wordt ondersteund.

CSCuz80455

2

WebEx-speler

Het probleem is opgelost dat ervoor zorgde dat de Cisco WebEx-speler crashte bij het afspelen van WRF-bestanden (WebEx Recording Format).

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.8)

                                                                       

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuy97210

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij sitebeheerders het importeren en exporteren van de gebruikers op de back-upsite niet konden uitvoeren, wanneer de gebruikersoptie 'Importeren/exporteren van GBS-ondersteuning' was uitgeschakeld voor de site en het bericht werd weergegeven aan klanten als melding.

CSCuz01830, CSCuz02900

3

Meeting Center

Probleem opgelost dat verwarring veroorzaakte over de functie gedeeltelijk terugspelen van opnamen door een opnamebeschrijving toe te voegen aan de pagina Opgenomen vergadering bewerken om duidelijk te maken dat het opgeven van start- en eindtijden zowel invloed heeft op afspelen van opnamen als op gedownloade opnamen.

CSCuz07967

3

Sitebeheer

Probleem opgelost in sitebeheer waarbij bepaalde instellingen afwijkende waarden bevatten voor de CSV-bestanden Pagina en Gebruikers exporteren.

CSCuy89199

3

Meeting Center

Voor sites die gebruikmaken van geïntegreerde audio van telefoonserviceproviders (TSP) kan het land Nigeria vanaf nu worden geselecteerd als het land of de regio voor het inbeltelefoonnummer voor een TSP-audioaccount.

CSCuy58110

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij de namen van deelnemers aan de vergadering in bepaalde gevallen werden weergegeven als 'anoniem'.

CSCuz16479

3

Meeting Center

Probleem opgelost in de WebEx-vergadertoepassing waarbij het delen van een mediabestand er mogelijk in resulteerde dat de audio en video voor deelnemers niet synchroon liepen.

CSCuz09982

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij een WebEx-vergadering automatisch werd toegevoegd wanneer organisatoren alleen een Lync-vergadering wilden plannen.

CSCuz01900

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij een extra streepje werd weergegeven in het gratis inbelnummer wanneer een Hybride CMR-vergadering (samenwerkingsvergaderruimte (CMR} met TSP-audio werd gepland.

CSCuz10195

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in Productiviteitstools waarbij de optietekst Externe deelnemers toestaan andere opties overlapte op het tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen'; van het dialoogvenster WebEx-instellingen.

CSCuz10189

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in Productiviteitstools waarbij het label ';Wachtwoord'; het bijbehorende veld overlapte op het tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen'; van het dialoogvenster WebEx-instellingen.

CSCuz14329

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in de Mac-versie van Productiviteitstools waarbij een reeks vergaderingen niet kon worden bewerkt als een van de eerdere uitzonderingen was beëindigd en verwijderd.

CSCuz14421

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij het versienummer inconsistent was tussen het dialoogvenster Info en de programmalijst van Microsoft Windows.

CSCuz01886

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in Windows Productiviteitstools waarbij de optie Mij onthouden niet werkte voor bepaalde gebruikers.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.7)

                                                                                                                                   

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuy45417

3

Sitebeheer

Probleem opgelost waarbij de e-mailmelding voor een gebruiker om de lengte van de hostpincode te wijzigen, nog steeds naar een gebruiker werd verzonden die eerder de rechten voor CMR Cloud had, maar nu niet meer.

CSCux05854

3

Meeting Center

Functie toegevoegd die ervoor zorgt dat een vergadering automatisch wordt beëindigd als de door de host geplande vergadertijd voorbij is en de host niet heeft deelgenomen aan de vergadering

CSCux05861

3

Meeting Center

Functie toegevoegd die ervoor zorgt dat gebruikers alleen opnieuw kunnen deelnemen aan een vergadering die eerder door de host is beëindigd als de host aanwezig is.

CSCuy44232

3

Event Center

Probleem opgelost waarbij Event Center de HTML-code niet weergaf die in het veld Beschrijving voor een geplande gebeurtenis was ingesloten.

CSCuy36106

3

Meeting Center

Duidelijk bericht toegevoegd voor gebruikers waarin wordt uitgelegd waarom ze de audiopincode in hun voorkeuren moeten herstellen of instellen na het aanmelden.

CSCuy44130

3

Training Center

Het probleem is opgelost waarbij Training Center nog steeds de audio-optie Andere teleconferentieservice weergaf in gevallen waarin deze functie niet was ingericht of ingeschakeld.

CSCuy48342

3

Training Center

Probleem opgelost waarbij Training Center gebruikers toestond te registreren voor een trainingssessie die al beëindigd was.

CSCuy46844

3

URL API

Verbeterde e-mailsjablonen waarbij namen van landen worden weergegeven naast telefoonnummers voor WebEx-vergaderingen met TSP-audio (telefonieserviceprovider).

CSCuy57251

3

Sitebeheer

Probleem opgelost waarbij nieuwe accountaanvragen die in behandeling waren niet werden weergegeven nadat de site werd gewijzigd van niet-SSO naar SSO (eenmalige aanmelding).

CSCuy57386

3

Event Center

Probleem opgelost waarbij Event Center dezelfde registratie-ID voor twee deelnemers genereerde

CSCuy52852

3

Meeting Center

Probleem opgelost waardoor een hoog CPU-gebruik op Mac OS X Yosemite werd veroorzaakt tijdens het delen van een scherm of een toepassing.

CSCuy60621

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij een gebruiker mogelijk een korte weergave van de vergadering in de persoonlijke ruimte krijgt voordat de gebruiker de lobby binnengaat.

CSCuy11531

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij een foutbericht werd weergegeven in de gebeurtenisweergave van Microsoft Windows 10 wanneer het proces van Productiviteitstools abnormaal werd beëindigd.

CSCux49709

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij de tijd voor de vergaderingreeks niet juist werd weergegeven op de WebEx-site bij het plannen via Microsoft Outlook (de tijdzone van de Outlook-toepassing verschilde van de tijdzone op de WebEx-site).

CSCuy52914

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij TelePresence-ruimten werden verwijderd wanneer een hybride CMR-vergadering werd gepland met TelePresence-ruimten (zonder WebEx) en de instellingen vervolgens werden gewijzigd.

CSCuy56725

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost voor het bijwerken van verschillende vergaderingen in een vergaderingreeks in Outlook.

CSCuy64232

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost met de interoperabiliteit van Productiviteitstools in Mac en Windows voor vergaderingreeksen waarbij gebruik wordt gemaakt van het sjabloon voor de uitnodigingsmail voor deelnemers. Als een gebruiker met de Windows-versie van Productiviteitstools een vergadering(reeks) maakt of bewerkt, kan die vergadering(reeks) nu ook worden bewerkt met de Mac-versie van Productiviteitstools.

CSCuy66069

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij WebEx niet reageerde als gebruikers WebEx-vergaderingen probeerden te plannen met de Windows-versie van Productiviteitstools, die massaal werd geïmplementeerd met Microsoft Systems Management Server (SMS).

CSCuy84999 

4

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost met een e-mailsjabloon waarbij één variabele onjuist in het Duits was vertaald.

CSCuy90778 

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost met het beperken van de deelnemerscapaciteit in persoonlijke ruimten tot 25 in plaats van 1000 voor bepaalde sites.

CSCuy95292

3

Training Center

Probleem in Training Center opgelost met betrekking tot de juiste plaatsing van PayPal-fondsen.

CSCuy97907

3

Event Center

Probleem in Event Center opgelost met betrekking tot via een API geplande gebeurtenissen met zeer lange wachtwoorden.

CSCuy99659

3

Sitebeheer

Er is een sitebeheerprobleem opgelost voor sites waarvoor NBR-opname opnieuw toewijzen is uitgeschakeld. De sitebeheerder mag niet de mogelijkheid hebben NBR-opnamen opnieuw toe te wijzen voor deze sites.

CSCuy99659

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers die op een koppeling Deelnemen klikten om aan een vergadering deel te nemen, een foutbericht kregen.

CSCuy64232

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost met de interoperabiliteit van Productiviteitstools met Mac/Windows voor sites waarop alleen een deelnemersjabloon is ingeschakeld. Vergaderingen gepland met Windows PT kunnen nu worden bewerkt in Mac PT.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.6)

                                                                                                                                                                                               

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCux77671

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen terugkerende vergadering konden instellen met een einddatum na december 2014.

CSCux77707

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in de hybride CMR (samenwerkingsvergaderruimte) de duur van de vergadering onjuist is wanneer de Cisco TMS-planning (Telepresence Management Suite) 13 uur is.

CSCux50101

6

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij een Meeting Center-sessie niet begint wanneer deze wordt gestart vanuit Cisco Jabber.

CSCux86977

6

MyWebEx

Er is de mogelijkheid toegevoegd om gebruikersnamen op te halen wanneer deelnemers zich aanmelden bij een WebEx-site die geen SSO-verificatie (eenmalige aanmelding) gebruikt.

CSCur11531

2

Mijn WebEx

Er is ondersteuning toegevoegd voor het uploaden van grote bestanden zoals opnames in het gedeelte Mijn bestanden van Mijn WebEx.

CSCux14001

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij de opdracht Nu vergaderen niet werkte voor deelnemers van Cisco Jabber 11.0 en later.

CSCux89105

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij het selecteren van de optie Deze URL-domeinnamen toestaan in de optie Sitebeheer niet werkte.

CSCux95341

2

Mijn WebEx

Er is een probleem opgelost op de pagina Mijn profiel waarbij een foutbericht werd weergegeven wanneer een gebruiker het wachtwoord wilde veranderen.

CSCuw48673

6

Event Center

Er is een probleem in Event Center opgelost, waarbij afbeeldingen die onderdeel vormden van een beschrijving van een opname niet werden weergegeven.

CSCuy06742

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij een onjuiste tijdsindeling werd weergegeven in WebACD-rapporten van sitebeheer.

CSCuy09461

3

Meeting Center

Er is een spelfout opgelost in het meldingenvenster bij het opnieuw plannen van een vergadering.

CSCuy29432

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij het gebruiksrapport niet werd weergegeven wanneer andere talen dan Engels werden gebruikt.

CSCuy16627

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij het ophalen van een programma uit Programmabeheer tot een time-outfout leidde.

CSCuy28017

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van een CMR-vergadering resulteerde in een onjuiste weergave van de optie om video uit te schakelen als inactief.

CSCuy20813

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij wijziging van het vergaderingstype ertoe leidde dat een persoonlijke ruimte inactief werd in de instellingen ';Nu vergaderen';.

CSCuy11363

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij het importeren van een gebruiker ertoe leidde dat de optie Vergadering na afloop automatisch verwijderen inactief werd.

CSCux77950

3

Productiviteitstools, Event Center

Er is een probleem opgelost voor de Productiviteitstool waar bij het plannen van een Event Center-vergadering de Franse Event Center-vergaderingssjabloon niet werd gevolgd.

CSCux86148

6

Productiviteitstools

Er is een probleem met Productiviteitstools opgelost waarbij de reeks ConfCallParticipant niet werd toegepast op de sjabloon ';Uitnodiging voor actieve vergadering'; voor de persoonlijke ruimte.

CSCux49709

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadertijden niet overeenkwamen op de WebEx-site en in Microsoft Outlook wanneer de host een reeks vergaderingen plande vanuit Productiviteitstools waarbij de tijdzone in Outlook verschilde van de computertijdzone.

CSCux76957

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost met de planning van Hybride CMR-vergaderingen waarbij Productiviteitstools e-mailadressen van deelnemers niet herkende als deze onderdeel waren van een TelePresence-adres voor een ruimte.

CSCux45057

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij een foutbericht werd weergegeven wanneer een gedelegeerde assistent probeerde een vergaderingreeks alleen voor Microsoft Outlook te verplaatsen, terwijl de reeks was gepland zonder Productiviteitstools.

CSCuy00213

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij Productiviteitstools niet reageerde nadat een verificatiefoutbericht van het netwerk was gevonden tijdens het bijwerken naar een nieuwere versie van Productiviteitstools.

CSCux98428

4

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools op het Mac-besturingssysteem geen SSO-aanmeldgegevens (eenmalige aanmelding) meer had bewaard na het opnieuw opstarten van het besturingssysteem.

CSCuy33308

3

Productiviteitstools

Er is probleem opgelost waarbij Productiviteitstools voor Mac soms geen verbinding kon maken met een WebEx-site.

CSCuy38042

3

Productiviteitstools

Er is een probleem met Windows opgelost waarbij er automatisch een videoconferentie werd gepland wanneer een gebruiker een TelePresence-ruimte als resource toevoegde in Microsoft Outlook.

CSCuy37825

CSCuy38412

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Windows Productiviteitstools niet reageerde in een configuratie met Microsoft Office 365, Windows 7 en Microsoft Outlook 2013.

CSCuv42317

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools niet reageerde bij gebruik met EMC SourceOne.

CSCuy42765

3

Productiviteitstools

Verbeterde berichtgeving voor het scenario waarbij Productiviteitstools een probleem had met het maken van verbinding met het Cisco TelePresence Management System (Cisco TMS).

CSCux27654

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens het deelnemen aan een vergadering via de URL-API de instructie voor terugbellen naar de vergaderingstoepassing niet correct werd doorgegeven.

CSCux35401

4

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij de trainingssessie van een deelnemer onjuist werd beëindigd wanneer hij uit een deelsessieruimte werd verwijderd.

CSCux41777

3

Meeting Center, Event Center, Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij WatchDog het delen van PowerPoint-bestanden in de UCF-modus (Universal Communications Format) blokkeerde.

CSCux43487

3

Meeting Center, Event Center, Training Center, Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Microsoft PowerPoint- of PDF-bestanden die werden geüpload om te delen leeg bleven.

CSCux27604

3

Support Center

Er is een probleem opgelost waarbij in het Windows 10-besturingssysteem audio of video voor WebACD niet werd gestart.

CSCux32981

3

Mijn WebEx

Er is een probleem opgelost bij Remote Access met gebruik van een proxy.

CSCux42883

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost met hybride audio van de TSP (telefonieserviceprovider) op de Mac waarbij de verwachte volgorde voor de SDK-functies niet werd gevolgd.

CSCux47573

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij het Meeting Center niet reageerde wanneer de optie Mijn video starten in alle vergaderingen niet was ingeschakeld en Videoherinnering niet weergeven wanneer vergadering start wel was ingeschakeld.

CSCuw29737

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost in Microsoft Windows waarbij gebruikers met een id in niet-Romeinse tekensets geen vergaderingen konden starten via de TFS-methode (Temporary File Solution).

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.5)

                                                                                                                                                  

Bugnummer

 

Ernstniveau

 

Beïnvloed productgebied

 

Beschrijving

 

CSCux29864

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost met het invoeren van cijfers op de WebEx-site via een Frans toetsenbord.

CSCux32804

 

3

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost waarbij werd doorverwezen naar de standaardpagina Persoonlijke ruimte in plaats van de pagina Deelnemen aan vergadering, bij het selecteren van een vergaderingskoppeling.

CSCux32719

 

4

 

Event Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij er een fout optrad in Event Center wanneer panelleden deelnamen via een koppeling met een geldig vooraf ingevuld wachtwoord.

CSCux32885

 

3

 

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij in het veld SupportPR een onjuiste waarde voor SSO-sites (single sign-on) werd weergegeven in een CSV-bestand (door komma's gescheiden waarden) dat is gegenereerd vanuit een gebruikersaccountexport.

CSCux31442

 

3

 

Training Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij in Training Center niet de juiste hulp werd geboden bij een fout waarbij een komma werd toegevoegd in het veld Voornaam.

 

CSCux25759

 

3

 

Documentatie

 

De documentatie met informatie over het veld SupportPR in het CSV-bestand dat wordt gebruikt voor het importeren en exporteren van gebruikersaccountgegevens en om aan te geven dat het veld MyPMR niet meer beschikbaar is, is bijgewerkt.

 

CSCux38239

 

3

 

Sitebeheer

 

Er is een probleem opgelost waarbij werd doorverwezen naar een pagina ';Service niet beschikbaar'; wanneer werd geprobeerd de koppeling voor Meeting Center-ondersteuningstraining aan te passen.

 

CSCux41609

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij de opdrachtoptie *1 onjuist werd weergegeven nadat PCN *1 uitbellen was uitgeschakeld voor de site.

 

CSCux67387

 

3

 

Training Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij geen inhoud werd weergegeven in het rapport Gebruiksgegevens voor live-training wanneer de sessienaam een tabtaken bevatte.

 

CSCux66353

 

3

 

Sitebeheer

 

Er is een probleem opgelost waarbij wereldwijd inbellen niet werd ingeschakeld wanneer een gebruiker zich aanmeldde voor een account.

 

CSCuw36392

 

3

 

Alle Centers

 

Er is een probleem opgelost bij een e-mailmelding waarbij gebruikers hun wachtwoord twee keer moesten herstellen.

CSCux69999

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost met de weergave van een onjuiste starttijd in de e-mailmelding voor een terugkerende vergadering.

CSCux41813

 

3

 

Productiviteitstools, URL-API

 

Er is een probleem opgelost waarbij het gratis nummer voor een vergadering onjuist werd weergegeven in Productiviteitstools voor Chinees (vereenvoudigd).

 

CSCux19753

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij een vergadering niet kon worden bijgewerkt in Productiviteitstools nadat het vergaderingstype van de site was gewijzigd.

 

CSCux31221

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij Microsoft Outlook crashte nadat een uitzonderingsvergadering werd geselecteerd in een reeks vergaderingen met veel uitzonderingen.

 

CSCux17421

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost dat wanneer een gebruiker een WebEx-vergadering plant vanuit Microsoft Outlook 2013 en deze annuleert, de vergadering alleen wordt geannuleerd in Outlook maar nog steeds wordt weergegeven op de WebEx-site.

 

CSCux41828

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een afkappingsprobleem opgelost voor lokalisatie van het audioverbindingstype.

 

CSCux41516

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost dat wanneer een WebEx-site die geen ondersteuning biedt voor SSO-switches (single sign-on) naar een SSO-site, de niet-SSO-versie van het dialoogvenster werd weergegeven.

CSCux55675

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij het bijwerken van een nieuwe niet-WebEx-vergaderingreeks (wanneer een gebruiker de vergadering namens een andere host plande) in een gehoste Office 365-omgeving erg lang duurde.

CSCux27654

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een bekend probleem opgelost waarbij tijdens het deelnemen aan een vergadering via de URL-API de instructie voor terugbellen naar de vergaderingstoepassing niet correct werd doorgegeven.

 

CSCux35401

 

4

Training Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij de Training Center-sessie van een deelnemer onjuist werd beëindigd wanneer hij uit een deelsessieruimte werd verwijderd.

 

CSCux27604

 

3

 

Support Center

 

Er is een probleem met audio en video voor WebACD opgelost in de Windows 10-omgeving.

CSCux42883

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost met hybride audio van de TSP (telefonieserviceprovider) waarbij de verwachte volgorde voor de SDK-functies niet werd gevolgd.

 

CSCux47573

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de vergaderingtoepassing mogelijk crashte wanneer de instelling ';Mijn video starten in alle vergaderingen'; niet was ingeschakeld en ';Videoherinnering niet weergeven wanneer vergadering start'; wel was ingeschakeld.

CSCux59008 en CSCux58997

 

3

 

Event Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers de geluidsuitzending van Event Center niet langer konden horen na een netwerkfailover.

CSCuw93068

 

3

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij in grote vergaderingen, wanneer in de vergadering de functie ';Uitnodigen en herinneren'; werd gebruikt, sommige genodigden geen e-mailuitnodigingen ontvingen.

 

CSCuw97008

 

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij vergaderingen crashten bij het afspelen van .mov,- .wmv- of .avi-bestanden.

 

CSCux07039

 

3

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij aangepaste informatiesjablonen mogelijk niet volledig werden weergegeven in het tabblad Info tijdens een vergadering.

 

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.4)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Bugnummer Ernstniveau Beïnvloed productgebied Beschrijving

CSCuw63245

 

3

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost waarbij op de pagina voor het opnemen van gebeurtenissen de foutmelding ';De gewenste pagina is niet beschikbaar'; of ';Service niet beschikbaar'; werd weergegeven.

 

CSCuw95055

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij een vergadering niet kon worden gepland als het vergaderwachtwoord een apostrof bevatte.

CSCuw93741

 

3

 

Meeting Center

Ondersteuning toegevoegd voor de landcode ';Nigeria'; voor genodigden die zich registreren voor een vergadering of gebeurtenis.

 

CSCuw95386

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost voor gebruikers van Productiviteitstools waarvoor SAML-SSO (eenmalige aanmelding) is ingeschakeld voor site-URL's met hoofdletters. De parameterwaarde van de site-URL voor SAML is niet correct verwerkt omdat deze geen kleine letters bevat.

 

CSCuw80472

 

3

 

Event Center

 

Probleem opgelost waarbij deelnemers die zijn geregistreerd voor Event Center nog steeds worden gevraagd hun wachtwoord in te voeren om deel te nemen aan een gebeurtenis.

 

CSCuw91332

 

3

 

Alle

 

Probleem opgelost waarbij in sommige gevallen op de pagina Wereldwijd inbelnummer een blanco nummer wordt weergegeven voor het gratis inbelnummer.

CSCux02164

 

3

 

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij de URL-API voor het hosten van een vergadering met automatisch delen de WL-parameter negeert.

CSCuw93076

 

3

 

Training Center, Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij Training Center niet werd gestart vanuit Productiviteitstools (en uitgeschakeld werd weergegeven) als dit was ingesteld als de standaard in de instellingen voor ';Nu vergaderen'; in Mijn WebEx.

CSCux04792

 

3

 

Training Center, Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij Training Center niet werd gestart vanuit Productiviteitstools (resulteerde in een lege pagina) als dit was ingesteld als de standaard in de instellingen voor ';Nu vergaderen'; in Mijn WebEx.

 

CSCuw93346

 

3

 

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij de planner regeleinden verwijdert als de informatie voor de audioconferentie wordt aangepast.

CSCuw83386

 

3

 

Sitebeheer

 

Probleem opgelost waarbij er geen foutmelding wordt weergegeven over een ongeldige gebruikers-id tijdens het importeren van gebruikers.

CSCux06196

 

3

 

Training Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij in Training Center geen sessie werd toegevoegd aan het agendaprogramma van een gebruiker voor afgemelde hosts.

CSCux04766

 

3

 

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij het in Event Center lang duurde om de programmagegevens weer te geven nadat was geklikt op de programma-URL ';Lijst met programma's';.

 

CSCux11311

 

3

 

Meeting Center

 

Probleem aangepakt waarbij geen vergadering kan worden gestart op Linux-machines vanwege een draaiende bal.

 

CSCux12467

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost met de weergave van dubbele nummergegevens voor inbellen onder het gedeelte ';back-upnummers';.

CSCux13125

 

3

 

Event Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij het eerdere panellid werd verwijderd wanneer een gebruiker een panellid toevoegde vanuit een URL-API.

CSCux11420

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker niet kon deelnemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte vanaf een Apple iPhone of iPad wanneer op de site SSO (single sign-on) was vereist.

 

CSCux12731

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de informatie van het videosysteem onjuist werd weergegeven nadat videoterugbellen was uitgeschakeld voor de site.

CSCux18341

 

3

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost met de weergave van de verkeerde standaardinbelnummers op de pagina Voorkeuren voor gebruikers die geen algemene inbelrechten hebben.

 

CSCux22841

 

3

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost met de weergave van een defecte koppeling ';servicevoorwaarden'; na het uploaden van een profielfoto.

 

CSCux18073

 

3

 

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij opgenomen trainingstoegangsrapporten na migratie van een site niet beschikbaar waren.

CSCux20110

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools het juiste inbelnummer niet weergaf.

 

CSCux14537

 

3

 

Training Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij Training Center een kortingscouponcode niet correct toepaste.

 

CSCux14249

 

3

 

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij de URL-API-registratie voor Training Center werd toegestaan voor sessies op basis van betaling.

 

CSCux23521

 

3

 

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij Event Center geen e-mailberichten verzond voor uitnodigingen en herinneringen.

 

CSCux26631

 

3

 

Event Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij Event Center toestond dat een deelnemer zich registreerde voor een gebeurtenis die vol was.

 

CSCux14648

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij bij het starten van een directe vergadering vanuit Lync soms iemand naar de verkeerde persoonlijke ruimte werd geleid.

 

CSCuw39461

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij eindgebruikers iemand anders niet kunnen aanwijzen als alternatieve host omdat de Outlook-API het e-mailadres van de deelnemer niet kan ophalen.

 

CSCuw57160

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij de toepassing Productiviteitstools niet de WebEx-instellingen voor het gebruik van het standaardvergaderingssjabloon volgt.

 

CSCuw59079

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij het annuleren van een WebEx-vergadering in Microsoft Outlook resulteert in een lege e-mailuitnodiging.

CSCuw82905

 

3

 

Productiviteitstools

 

Het pictogram WebEx-productiviteitstools in Microsoft Outlook heeft een nieuw ontwerp om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

 

CSCuv47801

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost voor de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij wijzigingen in de URL's van sites bij stille installatie niet werden doorgevoerd.

CSCuw99089

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost voor de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij, wanneer naar SSO-sites (single sign-on) werd geschakeld, er fouten met de compatibiliteitsweergave verschenen in de aanmeldingspagina van de SSO-site.

 

CSCux01239

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost voor de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij, wanneer u het wachtwoord van uw besturingssysteem wijzigt, de inhoud van de uitnodiging verkeerd werd uitgelijnd zonder spaties.

 

CSCuw20963

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost op Mac-productiviteitstools waarbij gebruikers geen vergaderingen konden verwijderen die deel uitmaakten van een reeks.

 

CSCuw91613

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost dat leidde tot lege uitnodigingen die oorspronkelijk namens een andere host met de Windows-versie van Productiviteitstools werden gepland en vervolgens door de host met Mac-productiviteitstools werden bewerkt.

 

CSCux10178

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost met de integratie van Lotus Notes waarbij, nadat de integratie van WebEx-productiviteitstools handmatig werd geïnstalleerd en verwijderd, het WebEx-pictogram nog steeds op de werkbalk werd weergegeven.

CSCux12666

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost voor de Mac-versie van Productiviteitstools waarbij, als een gebruiker een reeks terugkerende vergaderingen plande en een van de vergaderingen in de agenda van Microsoft Outlook sleepte om er een uitzondering van te maken, de informatie voor de uitzonderingsvergadering niet juist op de WebEx-site werd weergegeven.

CSCux13031

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij de standaardinstellingen van sitebeheer voor audiotonen voor deelnemen en verlaten niet werden gebruikt.

CSCux27826

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost in de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij gebruikers geen vergadering in de persoonlijke ruimte konden plannen zonder de audioverbindingsoptie ';Andere teleconferentie'; te selecteren als de siteconfiguratie voor audio standaard was ingesteld op ';Andere teleconferentie';.

CSCux27633

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost voor de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij op nieuwe pc's de compatibiliteitsweergavefout werd weergegeven.

CSCuw40870

 

3

 

Support Center en Access Anywhere

 

Probleem opgelost waarbij Remote Access en Access Anywhere niet online gaan vanwege de firewall in een certificaatcontrole waarbij proxy's worden geblokkeerd.

CSCuw93068

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost voor grote vergaderingen (meer dan 100 deelnemers) waarbij enkele ontvangers geen e-mail ontvingen als de functie ';Uitnodigen en herinneren'; in de vergadering werd gebruikt.

CSCuw96998

 

3

 

Training Center

 

Probleem opgelost waarbij bij het opslaan van Vraag en antwoord-informatie geen duidelijke bevestiging wordt gegeven dat de informatie is opgeslagen en het opgeslagen txt-bestand met een vertraging wordt weergegeven.

 

CSCuw82876

 

3

 

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij na het ontkoppelen van een USB-audioapparaat op het scherm ';computeraudio testen'; het weergegeven apparaat niet automatisch werd vernieuwd naar de ingebouwde microfoon op het hoofdaudioscherm.

CSCuw91298

 

3

 

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij de functie ';Dempen bij binnenkomst'; niet werkte voor deelnemers van ';Uitnodigen via telefoon'; voor Training Center op de Mac.

CSCuw99663

 

3

 

Training Center

Probleem opgelost waarbij in sommige gevallen de host de Vraag en antwoord-informatie niet kan opslaan.

CSCux04046

 

2

 

Meeting Center

 

Probleem opgelost met het deelnemen aan een vergadering in de Chrome-browser in Meeting Center op de Mac.

 

CSCuw02207

 

3

 

Support Center

 

Probleem opgelost waarbij proxy-verificatie verschijnt als WebACD opnieuw wordt gestart.

 

CSCux01518

 

3

 

Training Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij in Training Center de optie ';Teleconferentie opnemen'; werd weergegeven als alleen VoIP beschikbaar was.

 

CSCuw97008

 

3

 

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij een vergadering crasht als een videobestand wordt gedeeld in Meeting Center op de Mac.

 

CSCux07039

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een bekend probleem opgelost waarbij een aangepast vergaderingsjabloon werd gebruikt waarbij informatie op het tabblad ';Vergaderinformatie'; niet precies werd weergegeven zoals in de sjabloon.

CSCuw01922

 

3

 

Support Center en Access Anywhere

 

Probleem opgelost in Remote Access en Access Anywhere waarbij een gedeelde toepassing niet kan worden weergegeven op een externe Windows 10-computer.

 

CSCux14041

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij opnamen met alleen VoIP onjuist een teleconferentieprompt weergaven.

CSCux27640

 

3

 

Support Center, Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij Support Center de fout ';Cisco WebEx-service is gestopt'; weergaf na de installatie van Productiviteitstools.

 

CSCux32440

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij de verkeerde tijd voor deelname aan een vergadering werd weergegeven voor vergaderingen met een enquête.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.3)

 
                                                                                                                                                                                                                                       
Bugnummer Ernstniveau Beïnvloed productgebied Beschrijving

CSCuw47384

 

3

 

Sitebeheer

 

Probleem opgelost waarbij in sommige gevallen een time-out optreedt bij het generen van het gebruiksrapport van WebEx-sitebeheer.

 

CSCuw41277

 

3

 

Sitebeheer

 

Probleem opgelost waarbij een beheerder die WebEx-sitebeheer gebruikt, er in sommige gevallen niet in slaagt om een gebruikerswachtwoord te wijzigen.

 

CSCuw47779

 

3

 

Sitebeheer

 

Probleem opgelost waarbij een aantal opnamen ontbreekt wanneer een beheerder die WebEx-sitebeheer gebruikt, een gebruikersaccount bewerkt.

 

CSCuw49850

 

3

 

Meeting Center

 

Een probleem voor sommige gebruikers om toegang te krijgen tot Meeting Center na het aanmelden, is opgelost.

 

CSCuw36392

 

3

 

Alle Centers

 

Probleem opgelost waarbij nieuwe gebruikers hun wachtwoord twee keer moeten herstellen.

 

CSCuw62026

 

3

 

Alle Centers

 

Er is een probleem opgelost waarbij de optie ';Deelnemers worden teruggebeld'; niet werd behouden na inschakeling.

 

CSCuw59260

 

3

 

Event Center

 

Foutcode opgelost die wordt gegenereerd door een ongeldige HTML-tag in een Event Center-programmaomschrijving.

 

CSCuw45317

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een koppeling zagen om een hostaccount aan te vragen nadat de hostaccountaanmelding was uitgeschakeld in WebEx-sitebeheer.

 

CSCuw61593

 

3

 

Event Center

 

Een probleem is opgelost waarbij geluidsuitzending en andere teleconferentie niet starten als netwerkopnamen zijn uitgeschakeld.

 

CSCuw63207

 

3

 

Documentatie

 

Er is een probleem opgelost waarbij een beheerder die WebEx-sitebeheer gebruikte en een HTML-e-mailsjabloon van Event Center bewerkte, een oudere versie zag van het document ';HTML-tags en -attributen ondersteunen';.

 

CSCuw71953

 

3

 

Event Center

 

Een probleem is opgelost waarbij een beheerder die WebEx-sitebeheer gebruikt niet in staat is om de instellingen voor de gebeurtenisopname te bewerken wanneer de taal is ingesteld op het Russisch.

 

CSCuw71933

 

3

 

Meeting Center

 

Een aantal problemen met de weergaveuitlijning bij het opnemen van de webpagina-interface zijn opgelost.

 

CSCuw61070

 

3

 

Sitebeheer

 

Er is een probleem opgelost waarbij de WebEx-sitebeheeroptie ';Aanmelding verplichten voor sitetoegang'; ontbrak bij sites met eenmalige aanmelding.

 

CSCuw71847

 

3

 

Sitebeheer

 

In sjablonen voor e-mails met uitnodigingen is verduidelijkt dat het niet mogelijk is de vergadering toe te voegen aan de agenda op mobiele apparaten.

 

CSCuw78303

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij werd voorkomen dat bepaalde e-maildomeinen deelnamen aan een vergadering.

 

CSCuw79328

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij een host een exemplaar van een terugkerende vergadering bewerkte die was gepland door iemand die het eerder was toegestaan namens die host te plannen.

 

CSCuw85277

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost dat voorkwam dat gebruikers deelnamen aan het tweede exemplaar van een reeks terugkerende vergaderingen als de optie was ingeschakeld om vóór de host deel te nemen.

 

CSCuw85517

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij werd voorkomen dat hosts vergaderingen planden als er ongeldige invoer werd ingevoerd in het traceercodeveld van de sitebeheerder.

 

CSCuw69405

 

3

 

Support Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij de Franse vertaling niet nauwkeurig was op de startpagina van het Support Center.

 

CSCuw83202

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost met de ontvangst van de fout ';Telefoon niet beschikbaar'; bij het plannen van een vergadering.

 

CSCut64622

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij hosts vergaderingen die zijn gepland met Productiviteitstools en Microsoft Outlook, niet kunnen verwijderen nadat hun gebruikersnaam is gewijzigd.

 

CSCuv48324

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools wachtwoorden niet opsloeg wanneer ';Wachtwoord onthouden'; was ingeschakeld.

 

CSCuw17257

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij wijziging van de status ';In een WebEx-vergadering'; niet in Lync of Office Communicator verscheen.

 

CSCuw19728

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost met de Lync-integratie waarbij genodigden geen koppeling voor de vergadering ontvingen van hosts die op ';Vergadering starten'; klikten in het Lync-chatvenster.

 

CSCuw43344

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij Productiviteitstools niet automatisch wordt bijgewerkt, ook niet als de gebruiker al een uur is aangemeld.

 

CSCuw32764

 

3

 

Productiviteitstools, Support Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers niet in staat waren om met Productiviteitstools een Support Center-sessie te starten via ';Nu vergaderen';.

 

CSCuv43860

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij een alternatieve host niet kan worden toegevoegd als zijn of haar weergavenaam een haakje bevat.

 

CSCuw34900

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij een Windows-gebruiker namens een Mac-gebruiker een hybride CMR-vergadering plant en een TelePresence-ruimte boekt. De Mac-gebruiker opent de geplande vergadering met Productiviteitstools en kan de geboekte TelePresence-ruimte niet zien.

 

CSCuw33120

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij hosts problemen hebben met aanmelding zonder beheerrechten na een stille installatie van de integratie van Productiviteitstools met Lotus Notes.

 

CSCuw45025

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost met de Franse vertaling van Productiviteitstools waarbij een extra haakje verschijnt en het woord 'toepassingen' wordt afgekapt in de instellingen van de Windows-versie van Productiviteitstools.

 

CSCuw48410

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers die de opties Gebruikersnaam en wachtwoord onthouden hadden ingeschakeld en van site wisselden, foutmeldingen over een onjuiste gebruikersnaam of een onjuist wachtwoord zagen als ze hun gebruikersnaam opnieuw invoerden.

 

CSCuw34903

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij de zin ';De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen'; van de Outlook-uitnodiging verdween bij gebruikers die een hybride CMR-vergadering naar de uitzonderingen in de agenda sleepten.

 

CSCuw33120

 

3

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij hosts problemen hebben met aanmelding zonder beheerrechten na een stille installatie van de integratie van Productiviteitstools met Lotus Notes.

 

CSCuw29886

 

4

 

Productiviteitstools

 

Probleem opgelost waarbij een host die in Productiviteitstools voor Lotus Notes een vergadering bewerkt en deelnemers toevoegt, geen dialoogvenstermelding te zien krijgt om de update naar iedereen te verzenden of alleen naar toegevoegde of verwijderde deelnemers.

 

CSCuw73112

 

3

 

Productiviteitstools

 

Een probleem met de Franse vertaling van de knop ';Nu vergaderen'; is opgelost.

 

CSCuw78834

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij de weergave van de agenda van vandaag van Microsoft Outlook verdween na de installatie van Productiviteitstools.

 

CSCuu40678

 

1

 

Meeting Center

 

Een probleem is opgelost waarbij sommige deelnemers een lege uitnodiging ontvangen.

 

CSCuw47520

 

3

 

Alle Centers

 

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker na afsluiting van een vergadering mogelijk een automatisch gemaakte tijdelijke map zag in ';Mijn documenten';, waarna deze onmiddellijk werd verwijderd.

 

CSCuv72482

 

3

 

Meeting Center

 

Een probleem is opgelost waarbij de vergadertoepassing het openen van video-instellingen in Citrix VDI niet toestaat.

 

CSCuw45356

 

3

 

Alle Centers

 

Probleem opgelost waarbij de deelname aan de vergadering blijft steken op 99% in de netwerkomgeving van de klant.

 

CSCuw49478

 

2

 

Meeting Center

 

Een crashprobleem door het interne cameratype in de Windows-vergadertoepassing is opgelost.

 

CSCuw39280

 

3

 

Meeting Center

 

Een probleem is opgelost waarbij gebruikers op 99% van de laadstatus van de Mac-vergaderingstoepassing blijven steken.

 

CSCuw53435

 

3

 

Meeting Center

 

Een probleem met deelnemen in Mac Chrome 45 is opgelost.

 

CSCuw45560

 

3

 

Event Center

 

Een Event Center-crashprobleem veroorzaakt door het delen van een videobestand is opgelost.

 

CSCuw92136

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost met de functie voor het opslaan van het whiteboard.

 
 

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.2)

 
                                                                                                
Bugnummer Ernstniveau Beïnvloed productgebied Beschrijving

CSCuv76990

 

3

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker niet rechtstreeks na het aanmelden kan deelnemen aan een vergadering.

 

CSCuw13950

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost met het gebruik van einddatums in de indeling van het Verenigd Koninkrijk bij het plannen van een terugkerende vergadering.

 

CSCuw03543

 

3

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost waarbij een klant GET niet kan gebruiken om onze URL-API aan te roepen nadat de site is geüpgraded.

 

CSCuv92427

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost met het kopiëren en plakken van een vergaderingsnummer bij het deelnemen aan een vergadering in de browser Safari van Mac.

 

CSCuv94840

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij niet kan worden deelgenomen aan een persoonlijke ruimte wanneer de eerste deelnemer deelneemt via een videoconferentiesysteem en de functie voor terugbellen is uitgeschakeld voor de WebEx-site.

 

CSCuw19361

 

3

 

Event Center

 

Er is een probleem opgelost dat ertoe leidde dat het type audioverbinding ';WebEx Audio'; niet standaard werd weergegeven in Productiviteitstools.

 

CSCuv94703

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker twee muisaanwijzers te zien krijgt tijdens het delen in Safari op een Mac.

 

CSCuw05590

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij een zeer hoog CPU-gebruik wordt gedetecteerd tijdens het delen van schermen en toepassingen op een MacBook Pro met het besturingssysteem Yosemite 10.10.3.

 

CSCuw08230

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers vergaderingen niet kunnen starten of eraan deelnemen.

 

CSCuw13575

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij het gebruik van een videocamera van 4K USB 3.0 ertoe leidt dat de Mac-vergaderclient crasht.

 

CSCuv57882

 

4

 

Event Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij de knopinfo voor het audiopictogram in de lijst met deelnemers het onjuiste bericht toont voor een deelnemer die via de computer verbinding met audio heeft gemaakt.

 

CSCuw13451

 

3

 

Meeting Center

 

Er is een probleem opgelost waarbij de hostrol in sommige gevallen wordt overgedragen aan een deelnemer in de lobby van de persoonlijke ruimte.

 

CSCuw16870

 

3

 

Opnamen afspelen

 

Er is een probleem opgelost waarbij een netwerkopname niet kan worden afgespeeld met een proxyconfiguratie.

 

CSCuv94533

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij SSO-gebruikers (eenmalige aanmelding) zich niet kunnen aanmelden en Productiviteitstools vastloopt.

 

CSCuv73129

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een ernstig vertragingsprobleem opgelost bij het beheren van meerdere Microsoft Outlook-agenda's na het installeren van WebEx-productiviteitstools.

 

CSCuv34636

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost waarbij, na het installeren van Productiviteitstools, de gebruikersreferenties van de WebEx-site en CMR niet automatisch worden gevuld.

 

CSCuv34551

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er zijn problemen opgelost met het gebruik van de parameter /qb bij het implementeren van Productiviteitstools via massa-installatie in Windows.

 

CSCuw02536

 

3

 

Productiviteitstools

 

Er is een probleem opgelost met een onjuiste e-mailsjabloon nadat de site is geüpgraded.

 
 
 

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.1)

 
                                                                                      
Bugnummer Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving

CSCuv68193

 

2

 

Alle

 

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet deel kon nemen aan een vergadering in Firefox wanneer VPN was uitgeschakeld en een proxy was geconfigureerd.

 

CSCuv20012

 

3

 

Meeting Center

 

Het probleem in Sitebeheer is opgelost dat deelnemers toch hun e-mailadres moesten invoeren als een sitebeheerder 'E-mailadres van deelnemer verplichten' had uitgeschakeld.

 
CSCuv24243 4

Meeting Center

 
Problemen met de downloadfunctie van de toepassing zijn opgelost.
CSCuv23380 3 Event Center er kan een time-out optreden voor het rapport met onvermelde opnamen wanneer een grote hoeveelheid gegevens wordt geëxtraheerd.
CSCuv32868 3 Sitebeheer De bug is opgelost zodat een beheerder traceercodegegevens geheel kan bekijken, zelfs als er veel keuzen zijn.
CSCuv41502 3

Meeting Center

 
Het probleem voor geïntegreerde Meeting Place-sites is opgelost, waarbij een host ook persoonlijke conferenties kon plannen als hij of zij geen toestemming had om te plannen.
CSCuv15177 3 Event Center er kan een time-out optreden voor het rapport met gebeurtenisactiviteiten wanneer een grote hoeveelheid gegevens wordt geëxtraheerd.
CSCuv12937 3 Event Center er kan een time-out optreden voor het aanwezigheidsrapport wanneer een grote hoeveelheid gegevens wordt geëxtraheerd.
CSCuv60311 3 Productiviteitstools Het probleem is opgelost dat hosts het welkomstbericht niet konden bewerken bij het plannen van een vergadering via Productiviteitstools.
CSCuv10189 4

Meeting Center

 
De mogelijkheid voor gebruikers om MPEG-4 (MP4)-opnamen naar de opnamepagina van Meeting Center te uploaden, is hersteld.
CSCuv57751 3 Event Center Het probleem is opgelost dat bij het afspelen van een opname niet het hele onderwerp werd getoond.
CSCuv66131 4 Sitebeheer Het probleem is opgelost dat een koppeling naar de exportgebruikerslijst de gebruiker terugbracht naar de startpagina van Sitebeheer in plaats van het bestand te downloaden.
CSCuv83119 3 Alle Centers De mogelijkheid voor hosts om een query uit te voeren op Mijn WebEx-rapporten, is hersteld.
CSCuu76149 3 Opnamen Het probleem van een zeer slechte geluidskwaliteit wanneer een WRF-indeling (WebEx Recording Format) werd geconverteerd naar een WMV-bestand (Windows Media Video), is opgelost.
CSCuv33064 3 Productiviteitstools Het probleem is opgelost dat soms optrad als een gebruiker een vergadering annuleerde terwijl er geen WebEx-vergadering was toegevoegd en de gebruiker vervolgens tekst in de uitnodiging voor de geannuleerde vergadering invoerde. Ontvangers ontvingen deze tekst niet in de uitnodiging voor de geannuleerde vergadering.
US46382 3 CMR Cloud Het probleem is opgelost dat er e-mailberichten over de upgrade van CMR Cloud-accounts werden verzonden, ook al was de site niet ingericht op het verzenden van e-mailberichten over accountupdates.
 
 

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.0.5)

 
                               
Identificatie Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving
CSCuv28965 3 CMR Cloud CMR Cloud: het probleem is opgelost dat de CMR Cloud-functionaliteit niet werkte voor gebruikers met een TSP-audioaccount (telefonieserviceprovider) van wie het WebEx-account op de Cisco Collaboration Management-console was gemaakt.
CSCuv53113 3 CMR Cloud CMR Cloud: het probleem is opgelost dat een Apple iPad- of iPhone-gebruiker die aan een vergadering deelnam of deze verliet terwijl iemand inhoud deelde, leidde tot een zwart scherm voor alle deelnemers aan de vergadering.
CSCuv62113 3

Meeting Center

 
Meeting Center: het probleem is opgelost dat de vergaderingtoepassing crashte nadat de upgrade naar de nieuwe UI-bibliotheek was uitgevoerd.
CSCuv41291 3

Meeting Center

 
Meeting Center: het probleem is opgelost dat de vergadering van een Mac-gebruiker soms crashte wanneer hij of zij probeerde inhoud te delen in een TelePresence-vergadering.
CSCuv48703 3 CMR Cloud CMR Cloud: de mogelijkheid voor een sitebeheerder om de WebEx-gebruikersnaam als de id van de persoonlijke ruimte te gebruiken, is hersteld voor het maken van nieuwe accounts.
 
 

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS30.0)

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Identificatie Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving
CSCuu28080

2

 

Meeting Center

 
Meeting Center: het probleem is opgelost waardoor de Mac-toepassing soms crashte.
CSCut44690

2

 
Mobiele toepassingen Mobiele deelnemers kunnen via een deelnamekoppeling op mobiele toepassingen aan vergaderingen deelnemen zonder dat er wordt gevraagd om een wachtwoord als dat niet vereist is.
CSCus78267

2

 
Event Center Event Center: archiefregistratie heeft de beschikbare schijfruimte opgebruikt.
CSCus79887

2

 

Meeting Center

 
Meeting Center: het probleem is opgelost dat gebruikers van Mac 10.8/Mac 10.9 vergaderingen niet konden starten of niet konden deelnemen aan vergaderingen via FireFox35.
CSCut39522 2 Productiviteitstools De genodigde kan niet worden getoond in de lijst van de alternatieve host.
CSCut41682 2

Meeting Center

 
Meeting Center: het probleem met verlopen certificaten op de Mac is opgelost.
CSCut42195 2 Training Center Training Center-praktijklab: in de volledig-schermweergave werd de sneltoets Ctrl+F zowel door de lokale machine onderschept als naar de externe computer gestuurd.
CSCus32910 2 Training Center Training Center: de aangepaste koppeling voor Support -> Downloaden werkte niet en werd naar de standaardlocatie hersteld.
CSCus65150 2

Meeting Center

 
Hosts kunnen oude vergaderingssjablonen met einddatums in het verleden blijven gebruiken om terugkerende vergaderingen te plannen.
CSCus76211 2

Meeting Center

 
Het conflictprobleem met de hostsleutel voor de persoonlijke ruimte is opgelost.
CSCuu60154 2 Alle Alleen TSP-audio: export bevatte ongeldige indeling voor het landnummer van TSP-audioaccounts. Opnieuw importeren van die gegevens werkte, maar leidde ertoe dat NBR mislukte.
CSCuu56770 2 Productiviteitstools Pictogram WebEx-productiviteitstools ontbreekt in Outlook voor de Mac.
CSCuv08661 2 Training Center Training Center-praktijklab: crash van toepassing
CSCut81426 2

Meeting Center

 
Er is een tijdelijke oplossing voor het probleem dat een vergadering in een persoonlijke ruimte niet kan worden gestart op een site die via een knooppunt is ingeschakeld.
CSCut20624 2 Alle Het probleem is opgelost dat video die wordt gedeeld door de presentator, niet kan worden bekeken door deelnemers.