Połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 22, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode
 

Połączenia w aplikacji Cisco Jabber dla systemu Android

Konta z usługami telefonicznymi

Gdy dzwonisz z aplikacji Cisco Jabber, pokazuje ona osobie, do której dzwonisz, Twój służbowy numer telefonu.   

Dzwonić można na różne sposoby w zależności od konfiguracji konta użytkownika wybranej przez administratora.   

Konto z podstawowymi usługami telefonicznymi umożliwia nawiązywanie połączeń głosowych za pomocą funkcji Voice over Internet Protocol (VoIP). Administrator może dodatkowo włączyć na koncie następujące funkcje:   

 •     

  Wideo — możliwe są połączenia wideo.

      

 •     

  Dzwoń za pośrednictwem biura — umożliwia dzwonienie za pomocą służbowego numeru telefonu i głosowej sieci komórkowej.

      

 
                         
       

Tabela 1 Porównanie działania połączeń VoIP i Dzwoń za pośrednictwem biura
 

VoIP

      

Dzwoń za pośrednictwem biura     

Używane sieci 

Wi-Fi oraz sieci danych telefonii komórkowej     

Głosowa sieć komórkowa     

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń

      

Dwa

Tylko jedno połączenie jest aktywne w danej chwili — drugie jest automatycznie wstrzymywane.     

      

Jeden

     

Funkcje dostępne w trakcie połączeń     

      

(np. wstrzymanie lub połączenia konferencyjne)     

      

Dostępny     

Niedostępne     

Połączenia przychodzące     

Otwierane w aplikacji Cisco Jabber     

Otwierane w aplikacji telefonu macierzystego

      

Połączenia wychodzące     

Cisco Jabber natychmiast dzwoni pod wprowadzony numer     

Cisco Jabber oddzwania do Ciebie, zanim zadzwoni pod wprowadzony numer     

 
             
W poniższej tabeli wymieniono ustawienia połączeń, które można wybrać w menu Ustawienia Cisco Jabber w zależności od konfiguracji usług telefonicznych na koncie użytkownika.   

Tabela 2 Ustawienia połączeń

Jeśli konto to...

Możesz zmienić te ustawienia aplikacji Cisco Jabber...

Tryb wideo włączony     

     

Wysyłaj automatycznie — to ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie wideo podczas połączeń.

      

Sieć danych telefonii komórkowej — to ustawienie pozwala włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie wideo podczas połączeń za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej.

      
Uwaga             

W aplikacji Cisco Jabber te ustawienia nie są dostępne podczas połączenia wideo ani po włączeniu trybu małej przepustowości.      

      
      

Nie włączono funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura     

Tryb małej przepustowości — to ustawienie pozwala zoptymalizować dźwięk podczas połączeń VoIP za pośrednictwem sieci o małej przepustowości.

Włączono funkcję Dzwoń za pośrednictwem biura     

     

Opcje połączeń — określają, czy aplikacja Cisco Jabber ma zawsze nawiązywać połączenia VoIP, zawsze nawiązywać połączenia przy użyciu głosowej sieci komórkowej czy automatycznie wybierać metodę połączenia na podstawie używanego połączenia sieciowego.

      

Tryb małej przepustowości — jeśli wybrano opcję połączeń przy użyciu funkcji VoIP, w aplikacji Cisco Jabber jest wyświetlane ustawienie trybu małej przepustowości. To ustawienie pozwala zoptymalizować dźwięk podczas połączeń VoIP za pośrednictwem sieci o małej przepustowości.

      

Dzwonienie z tabletu

Dotknij pola wyszukiwania, aby otworzyć ekran Klawiatura numeryczna, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zadzwonić:

 
 • Wpisz numer przy użyciu klawiatury numerycznej, a następnie dotknij przycisku Połącz.

   

 • Wprowadź adres e-mail, np. uzytkownik@example.com, a następnie dotknij przycisku Połącz albo dotknij ikony , by zobaczyć więcej opcji. 

    

    

Funkcje dostępne w trakcie połączeń

Parkowanie połączenia

Wykonanie tego zadania spowoduje zaparkowanie trwającego połączenia, co umożliwi jego przekazanie na inne urządzenie lub tymczasowe wstrzymanie.

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .

       

 2. Dotknij opcji Parkuj.

    

 3. Przejmij połączenie na innym urządzeniu lub wznów na bieżącym urządzeniu.   

   

Połączenia konferencyjne

       
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .

       

 2. Dotknij opcji Konferencja.     

       

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

       

  Aplikacja Cisco Jabber automatycznie wstrzymuje pierwsze połączenie i wyświetla stan obydwu.     

   

  1. Wpisz numer telefonu i wybierz przycisk Połącz.

    

  2. Wpisz nazwę lub adres wideo, a następnie dotknij odpowiedniej pozycji w wynikach wyszukiwania.

    

 4. Na pasku kontrolnym dotknij opcji Scal.

   

    

Zawieszanie i wznawianie połączeń

       
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .    

   

 2.      

  Dotknij opcji Zawieś.     

       

 3.      

  Aby wznowić połączenie, dotknij przycisku Wznów.     

       

    

Scal połączenia

       

Funkcja Scal umożliwia połączenie dwóch trwających połączeń w połączenie konferencyjne.   

    

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Funkcja Scal jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.   

    
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .    

   

 2. Dotknij przycisku Scal.

       

 3. Dotknij przycisku OK.    

   

 4. (Opcjonalnie) Dotknij ikony , aby wyświetlić listę uczestników konferencji.    

   

    

Przenoszenie połączenia do sieci komórkowej

       

Ta procedura dotyczy tylko połączeń VoIP w aplikacji Cisco Jabber. Ta funkcja jest niedostępna dla połączeń Dzwoń za pośrednictwem biura.   

    
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .

       

 2. Dotknij opcji Przenieś na telefon komórkowy.    

   

 3. Dotknij przycisku OK.    

   

 4. Dotknij opcji Odbierz, gdy telefon zacznie dzwonić.    

   

    

Pokaż statystyki połączeń

 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .    

   

 2. Dotknij opcji Statystyki połączeń.

   

Przełączanie między połączeniami

       

Podczas trwania dwóch połączeń internetowych tylko jedno z nich jest aktywne w danej chwili — drugie jest automatycznie wstrzymywane.

    
 1. Dotknij czerwonego paska, aby przełączyć połączenia.   

   

Przekazywanie połączenia

     
 1. Na ekranie trwającego połączenia dotknij ikony .    

   

 2.      

  Dotknij opcji Przekaż.     

       

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

   

  1. Wpisz numer telefonu i wybierz przycisk Połącz.

    

  2. Wpisz nazwę lub adres wideo, a następnie dotknij odpowiedniej pozycji w wynikach wyszukiwania.

    

    

Sterowanie kamerami zdalnymi

   

Podczas połączeń obsługujących sterowanie kamerami zdalnymi możesz wyregulować kamerę zdalną tak, by zapewnić sobie lepszy widok podczas połączeń wideo, albo kontrolować układ kamer podczas konferencji. Ikona Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną jest wyświetlana podczas połączenia, jeśli można kontrolować kamerę zdalną. Po wybraniu tej ikony możesz, w zależności od sposobu nawiązania połączenia, poruszać kamerą zdalną albo zmieniać układ konferencyjny ekranów wideo.   

    

Jeśli dzwonisz bezpośrednio do działu lub osoby, która ma urządzenie z kamerą, którą można kontrolować, będziesz mieć nad nią kontrolę, nawet jeśli wiele osób naraz nawiązało połączenie z tym urządzeniem. Jeśli jednak masz połączenie z mostkiem, możesz kontrolować tylko układ konferencji, wybierając sposób wyświetlania różnych kamer na swoim ekranie połączenia konferencyjnego.   

    
Zanim rozpoczniesz   

Upewnij się, że system, do którego dzwonisz, obsługuje sterowanie kamerą zdalną. Ta funkcja musi być włączona przez administratora konferencji wideo.   

    
   
1    Po rozpoczęciu połączenia wideo wybierz ikonę Wyświetl elementy sterujące kamerą zdalną.    
2    Użyj przycisków obrotu, odchylania lub powiększania, aby sterować połączeniem.          
     
 •       

  W przypadku bezpośrednich połączeń z urządzeniami elementy sterujące umożliwiają obracanie kamery w lewo lub prawo, pochylanie w dół lub odchylanie do góry, a także przybliżanie lub oddalanie.      

        

 •  
  W przypadku połączeń z mostami elementy sterujące służą do wyboru układu konferencji.   
                        
   

  Opcja         

            
           

  Opis         

            
           

  Odchylenie w górę         

            
           

  Strzałka w górę         

            
           

  Pochylenie w dół         

            
           

  Strzałka w dół         

            
           

  Obrót w lewo         

            
           

  Strzałka w lewo         

            
           

  Obrót w prawo         

            
           

  Strzałka w prawo         

            
           

  Przybliżenie         

            
           

  + logować         

            
           

  Oddalenie         

            
           

  - logować         

            
         
        
      
     

Nawiązywanie połączenia między klientami Jabber

   

Połączenia głosowe i wideo między klientami Jabber są możliwe bez rejestrowania się w systemie Cisco Unified Communications Manager.

    

Jak działa połączenie między klientami Jabber:

   
 •     

  Połączenie między aplikacjami Jabber można nawiązać tylko z jednym kontaktem naraz.     

      

 •     

  Jeśli w trakcie połączenia między klientami Jabber zostanie nawiązane połączenie z innym kontaktem, trwające połączenie zostanie zakończone.

      

 •     

  Jeśli rozpoczniesz połączenie między klientami Jabber z osobą, która w tym samym czasie rozpoczęła takie połączenie z Tobą, połączenie zostanie nawiązane automatycznie i nie pojawi się powiadomienie o połączeniu przychodzącym.

      

 •     

  Podczas połączenia przez telefon komórkowy nie możesz odbierać połączeń między klientami Jabber. Przychodzące połączenie tego typu będzie widoczne jako nieodebrane.    

      

 •     

  Gdy masz połączenie między klientami Jabber i odbierzesz połączenie przez telefon komórkowy, pierwsze połączenie zostanie natychmiast zakończone.

      

   

  

   
Zanim rozpoczniesz   

Ta funkcja musi zostać włączona przez administratora systemu.

    
    
1    Na ekranie Kontakty dotknij zdjęcia kontaktu. Zostaną wyświetlone szczegóły kontaktu.
2    Na ekranie ze szczegółami kontaktu dotknij nazwy kontaktu.     Zostanie wyświetlony ekran Profil.    
3    Na ekranie Profil dotknij opcji Połączenie Jabber, aby zadzwonić.

Ustawianie dzwonka i sygnału powiadomienia o czacie aplikacji Jabber

   
1    Aby ustawić dzwonek połączeń, przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięki > Dzwonek połączenia i wybierz dzwonek.
2    Aby ustawić sygnał dźwiękowy powiadomienia o czacie, przejdź do opcji Ustawienia > Dźwięki > Sygnał dźwiękowy powiadomień i wybierz sygnał.

Wyłączanie połączeń VoIP w sieci komórkowej

W Ustawieniach aplikacji Jabber możesz wyłączyć lub włączyć połączenia VoIP za pośrednictwem sieci komórkowej.

  

Po wyłączeniu połączeń VoIP w sieci komórkowej:

  
 •  

  Usługi telefoniczne będą odłączone

    

 •  

  Połączenia przychodzące nie będą się pojawiać

    

 •  

  Nie można nawiązać połączenia VoIP

    

 •  

  Zmniejszy się wykorzystanie baterii przez aplikację Jabber

    

    
1    Otwórz Ustawienia.
2    Otwórz Opcje połączeń w sekcji Połączenie. Zostanie otwarte okno Możliwość dzwonienia za pośrednictwem sieci komórkowej. W oknie Możliwość dzwonienia za pośrednictwem sieci komórkowej są dostępne trzy opcje:
 • Tylko dźwięk <Wartość domyślna>

   

 • Używaj dźwięku i wideo

   

 • Wyłącz funkcję dzwonienia

   

3    Wybierz opcję Wyłącz funkcję dzwonienia.

Minimalizowanie okna połączenia wideo

Dotknij przycisku wstecz urządzenia Android, aby zminimalizować okno połączenia wideo. Dotknij zminimalizowanego okna połączenia wideo, aby wyświetlić je na pełnym ekranie. Wideo możesz przeciągnąć w dowolne miejsce na urządzeniu.
 

Attachments

  Outcomes