Event Center: Komma igång med Event Center – Windows (WBS29.13, WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017
Version 3Show Document
 • View in full screen mode

Inledning

Den här guiden omfattar de grundläggande funktionerna som du kommer att använda när du schemalägger eller deltar i en Event Center-session via en Windows-dator. I guiden hittar du även anvisningar om hur du använder de vanligaste verktygen under en händelse.

 

Tillbaka till början


Händelseroller

Mötesdeltagare i en onlinehändelse i Event Center kan inneha en eller flera av fem olika roller. Dessa roller är värd, diskussionsdeltagare, presentatör, omröstningskoordinator eller deltagare. Att förstå och hantera dessa roller är en viktig del av att säkerställa att din händelse blir framgångsrik.

 • Värden ansvarar för att schemalägga, koordinera och hantera onlinehändelsen. Värden startar händelsen, tilldelar andra händelseroller och beviljar privilegier. Under händelsens gång kan värden kontrollera åtkomst, bjuda in ytterligare deltagare samt underlätta delning av innehåll. Vid händelsens slut ansvarar värden för att spara filer och avsluta sessionen.
 • En diskussionsdeltagare ansvarar främst för att hjälpa värden och presentatören så att händelsen fortgår så smidigt som möjligt. Hur många deltagare som helst kan bli diskussionsdeltagare. Värden kan be diskussionsdeltagare att agera som ämnesexperter, granska och svara på deltagares frågor i en Frågor och svar-session, svara på offentliga och privata chattmeddelanden, kommentera delat innehåll eller hantera omröstningar i egenskap av omröstningskoordinator.
 • Presentatören ansvarar för att dela och presentera information under händelsen. När de inbjudna diskussionsdeltagarna har anslutit till händelsen kan värden utse någon av dem till presentatör. Det är endast presentatören som har möjlighet att presentera information och dela innehåll. Värden kan när som helst omtilldela presentatörsrollen.
 • Omröstningskoordinatorn ansvarar för att förbereda omröstningar (före eller under händelsen), genomföra omröstningssessioner och dela resultaten av omröstningen under händelsen. Även värden och presentatören kan genomföra omröstningar under händelsen, men det kan underlätta att utse en omröstningskoordinator som kan hantera detta.
 • Deltagarna i en onlinehändelse är de som främst lyssnar och tittar på presentationer som presentatören och diskussionsdeltagarna framför. Om de tillåts att göra det kan deltagare även skicka och ta emot chattmeddelanden, skicka in frågor under Frågor och svar-sessioner, rita på en delad whiteboard samt begära att få tala. Deltagare kan inte dela eller hålla presentationer såvida de inte utses till diskussionsdeltagare av värden eller presentatören.

 

Tillbaka till början


Schemalägg en händelse

Om du vill schemalägga en händelse måste du minst fylla i avsnitten Grundläggande information, Datum och tid samt Ljudkonferensinställningar i händelseschemaläggaren.

 

Om du vill schemalägga en händelse:

 1. Klicka på Hålla en händelse > Schemalägg en händelse i den vänstra navigeringsraden på din WebEx Event Center-webbplats.
 2. Fyll i avsnittet Grundläggande information.
 3. Ange Datum och tid, inklusive eventuella skilda tidszoner för olika deltagare.
 4. Välj Ljudkonferensinställningar.
 5. Klicka på Schemalägg den här händelsen.

Du kan även lägga till ytterligare uppgifter så som om händelsen kräver registrering, utse presentatörer och diskussionsdeltagare, överföra material samt schemalägga händelseaviseringar och e-post för uppföljning.

 

Tillbaka till början


Starta en händelse

Om du vill starta en händelse:

1. Logga in din organisations Event Center -webbplats och klicka på Mitt WebEx i den övre navigeringsraden. En lista över händelser visas.

2. Hitta händelsen i listan och klicka på Starta. Händelsefönstret öppnas.

 

Tillbaka till början


Delta i en händelse

När värdar schemalägger händelser skickar de ett e-postmeddelande till de inbjudna deltagarna som innehåller information om hur de deltar. De kan även delta i händelsen via WebEx-webbplatsen.

 

Om du vill delta i en händelse:

 

Om du vill delta i en händelse ...Följer du dessa steg ...
... från ett e-postmeddelande

1. Öppna din inbjudan eller registreringsmeddelande och klicka sedan på länken för att delta i händelsen. Sidan Händelseinformation visas.

2. Under avsnittet Delta i händelse nu anger du ditt namn, din e-postadress och händelsens lösenord.

3. Klicka på Delta nu. Du ansluts nu till mötet.

... från en WebEx-webbplats

1. Öppna en webbläsare och gå till WebEx-webbplatsen.

2. Klicka på Lista över händelser under Delta i en händelse i den vänstra navigeringsraden. En lista över händelser visas.

Obs! Om du vill delta i en ej listad händelse klickar du på Ej listad händelse i den vänstra navigeringsraden. Ange händelsenumret och klicka sedan på Delta nu.

3. Klicka på händelsens namn. Sidan Händelseinformation visas.

4. Ange ditt namn, din e-postadress och händelsens lösenord.

5. Klicka på Delta nu.

 

Tillbaka till början


Anslut till ljudkonferensen

Mötesdeltagare kan välja om de vill ansluta till ljudkonferensen via antingen en telefon eller en dator som använder VoIP (Internettelefoni).

 

Om du vill ansluta via telefon:

 

Välj …Sedan ...
Ring mig på ett nytt nummer
 1. Markera kryssrutan Kom ihåg telefonnumret på den här datorn om du vill spara numret inför framtida händelser.
 2. Klicka på Ring mig. Du kommer att bli uppringd och kan behöva trycka på 1 för att anslutas.
Ring mig <stored number>Klicka på Ring mig. Du kommer att bli uppringd och kan behöva trycka på 1 för att anslutas.
Jag ringer in
 1. Ring det angivna telefonnumret, ange händelsens åtkomstkod och ange ditt deltagar-ID. Du kommer att anslutas.
 2. Stäng fönstret.

 

Om du vill delta via en dator:

 1. Under Använd ljud via dator klickar du på Ring via dator. Du ansluts till ljudkonferensen.
 2. Justera högtalar- och mikrofoninställningar efter behov.

 

Tillbaka till början

 


Navigera i händelsefönstret

Händelsefönstret liknar ett konferensrum där personer träffas i verkligheten. Det är även här som händelsen hanteras och material delas. Alternativen i menyverktygsfältet överst i fönstret ger dig tillgång till ytterligare Event Center-funktioner.

Event_Center_window_with_callouts.png

Menyverktygsfält: Ger tillgång till Event Center-verktyg och -funktioner.

Kontrollerna Zooma och Helskärm: Zooma in, zooma ut eller visa innehåll i helskärmsläge.

Kommenteringsverktygsfält: Låter mötesdeltagare kommentera filer och whiteboards som delas under en händelse.

Innehållsvisare: Visar presentationer, dokument, videofiler, whiteboards och webbinnehåll.

Paneler: Dessa områden omfattar chatt, omröstning, frågor och svar, namn på mötesdeltagare samt inspelaren.

 

Tillbaka till början


Använd mötesdeltagarpanelen

I mötesdeltagarpanelen visas som standard endast namnen på värden och diskussionsdeltagarna för andra i händelsen. Deltagare ser sitt eget namn samt namnen på diskussionsdeltagarna och värden.

Mötesdeltagarnas vy:

EC_Participants_Panel_participant_view.png

Värdens vy:

EC_Participants_Panel_host_view.png

Värden kan klicka på Visa alla deltagare… för att visa en lista över deltagare.

EC_Attendee_List.png

Via denna lista kan värden stänga av ljudet för en deltagare, utse någon till diskussionsdeltagare eller avvisa en deltagare från händelsen.

 

Tillbaka till början


Dela innehåll

Du kommer åt alternativ för delning av innehåll under händelsen via menyn Dela.

 

Välj …Om du vill dela ...
Min skärm
Allt på din dators skärm.
Fil (inklusive video) …En fil på din dator.
ProgramEtt program på din dator.
WhiteboardEn whiteboard och kommenteringsverktyg.
WebbinnehållEn webbplats som deltagare kan navigera runt på.
WebbläsareEn webbplats som deltagare kan titta på.
MultimediaLjud- eller videofiler som nås via en webbadress (URL).
Mitt händelsefönsterHela ditt händelsefönster.

 

Tillbaka till början


Kommenteringsverktyg

Du kan kommentera filer och whiteboards som du delar under en händelse. Om du beviljar behörigheter för detta kan deltagare använda både text- och grafikverktyg för att markera, lägga till anteckningar och skapa enkla bilder. Sedan kan samtliga dokument sparas och distribueras.

 • För att visa eller dölja kommenteringsverktyg klickar du på Visa/dölj.
 • För att aktivera eller inaktivera kommenteringsbehörighet klickar du på Tillåt kommentering och väljer sedan mötesdeltagarens namn.

 

VerktygBeskrivning
Annotate_Pointer_Tool_Icon.pngAnvänd pekaren för att dra uppmärksamhet till specifika punkter på skärmen. Färg tilldelas när någon deltar i en session. Klicka och välj sedan Namnpekare eller Laserpekare.
Annotate_Text_Tool_Icon.pngAnvänd textverktyget för att lägga till text. När du har skrivit klart klickar du för att visa texten för mötesdeltagarna. Ändra färg genom att välja i färgpaletten.
Annotate_Line_Tool.pngAnvänd linjeverktyget för att rita raka linjer. Ändra färg genom att välja i färgpaletten. Klicka och välj sedan linjetyp. Rita genom att dra med musen.
Annotate_Shape_Tool.pngAnvänd formverktyget om du vill rita fyrkanter, rektanglar, ovaler eller cirklar och lägga till bock- eller kryssmarkeringar. Ändra färg genom att välja i färgpaletten. Klicka och välj sedan en form- eller markeringstyp.
Annotate_Pen_Tool.pngAnvänd pennverktyget för att rita fritt. Ändra färg genom att välja i färgpaletten. Klicka och välj sedan bläck- eller blyertspenna.
Annotate_Color_Palette.pngKlicka för att öppna färgpaletten och välj sedan en färg för text-, linje-, form- eller pennverktygen. Den valda färgen används nästa gång du väljer verktyget.
Annotate_Eraser_Tool.pngKlicka för att välja verktyget och klicka sedan på kommentaren du vill radera. Eller klicka och välj alternativet att rensa pekare och kommentarer.

 

Tillbaka till början


Använd video

Den nuvarande presentatören kan alltid sända video under en händelse. Upp till fem diskussionsdeltagare kan dela sin video under en händelse. Du kan ändra en deltagares roll till diskussionsdeltagare om du vill att denne ska kunna dela sin video.

 

Om du vill starta eller stoppa din video:

Klicka på kameraikonen på mötesdeltagarpanelen. Ikonen blir grön och din videosändning visas överst i mötesdeltagarpanelen. Klicka på kameraikonen igen för att stoppa din video.

 

Videoalternativ:

Du kan styra videoinställningar och växla mellan olika kameror som är anslutna till din dator genom att klicka på ikonen Ange videoalternativ överst på mötesdeltagarpanelen.

 

Miniatyrvy:

Om du vill se miniatyrbilder av andra diskussionsdeltagares videor flyttar du muspekaren över din egen video och väljer Visa videominiatyrer.

 

Helskärmsläge:

Om du vill expandera videobilden till helskärmsläge flyttar du muspekaren över videon och väljer Visa alla mötesdeltagare i helskärm. När du vill avsluta helskärmsläge klickar du på Avsluta helskärmsvisning. Om du vill avsluta din egen video när du befinner dig i helskärmsläge klickar du på Stoppa min video.

 

Diskussionsdeltagares video:

Om du vill låta upp till fem diskussionsdeltagare dela sina videor under tiden du använder helskärmsläge klickar du på Alternativ för diskussionsdeltagarvideo. Sedan markerar du kryssrutan bredvid diskussionsdeltagarens namn för att låta dem dela sin video.

Om du vill fokusera på en enskild diskussionsdeltagare klickar du på Lås stor video och väljer sedan antingen den aktiva talaren eller en specifik diskussionsdeltagare.

 

Tillbaka till början


Använd inspelaren

WebEx nätverksbaserade inspelare fångar både skärmaktivitet och ljud på en WebEx-inspelningsserver. Servern bearbetar inspelade data och skickar sedan inspelningsfilen till din personliga inspelningsmapp på din WebEx-servicewebbplats. Inspelade filer sparas i det så kallade Advanced Recording Format (.arf) som är ett patentskyddat WebEx-format.

 

Använda inspelaren:

1. Starta din händelse.

2. Om sidan Snabbstart visas klickar du på Spela in. Eller så väljer du Starta inspelning i händelsemenyn.

EC_Event_menu.png

   Obs! Inspelarpanelen kan även öppnas genom att du klickar på ikonen Inspelare i aktivitetsfältet under mötesdeltagarpanelen.

 

3. När en anslutning har upprättats öppnas inspelarpanelen och inspelningen påbörjas.

Recorder_panel.png

4. Klicka på Paus-knappen när du tillfälligt vill stoppa inspelningen, och klicka på knappen igen när du vill återuppta den.

5. Klicka på Stopp-knappen för att avsluta inspelningen helt. En uppmaning visas där du måste bekräfta att du vill avsluta inspelningen.

Obs! En ny inspelning skapas varje gång du stoppar inspelningen och sedan startar den igen. Om du pausar och återupptar inspelningen med Paus-knappen skapas endast en inspelning.

6. Gå till Mitt WebEx > Mina filer > Mina inspelningar när du vill komma åt dina inspelningar efter att mötet har avslutats.

 

Tillbaka till början


Avsluta eller lämna händelse

Endast värden kan avsluta en händelse, men deltagare kan när som helst lämna händelsen innan den avslutas.

 

1. Välj Avsluta händelse eller Lämna händelse via menyn Arkiv.

 

Värdens vy:

EC_File_menu_Host_view.png

 

2. Bekräfta genom att klicka på Avsluta händelse eller Lämna händelse.

EC_End_Event_dialog.png

 

Tillbaka till början

Attachments

  Outcomes