Kända problem och begränsningar med WebEx Meeting Center-videokonferenser (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 19, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Jul 21, 2017
Version 4Show Document
 • View in full screen mode
 

Kända problem och begränsningar med WebEx-videokonferenser (WBS31)

WebEx Meeting Center-videokonferenser och CMR Hybrid vanligt förekommande kända problem

Detta avsnitt innehåller kända problem och begränsningar som påverkar WebEx Meeting Center-videokonferensmöten (tidigare kallat CMR Cloud-möten) och CMR Hybrid-möten:

  
 •  

  Skicka video från WebEx-program till videokonferenssystem eller -program  

    

  En WebEx Meeting Center-video eller CMR Hybrid-möte alltid börjar med den bästa videoupplösningen mellan videosystem och WebEx-programmet. Om högupplöst video finns tillgänglig är den också tillgänglig för alla mötesdeltagare. Om någon av mötesdeltagarna på WebEx-sidan upplever sämre nätverksförhållanden kommer upplösningen mellan TelePresence och WebEx att nedgraderas för att tillgodose mötesdeltagaren i fråga. Detta innebär att videoupplösningen även kommer att nedgraderas för övriga deltagare. Den lägsta bithastigheten som ett WebEx-program måste bearbeta från WebEx Cloud för att kunna ta emot både video och program- eller skärmdelning (kallades tidigare ”skrivbordsdelning”) är 1,2 Mbit/s. Om hastigheten är lägre än denna kommer WebEx-programmet endast att visa det delade programmet eller den delade skärmen.

    

  För information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfigurationen i WebEx Meeting Center-videokonferensmöten, se på Cisco WebEx Vitbok om nätverksbandbredd.

    

  För information om rekommenderade inställningar av bandbreddskonfigurationen i CMR Hybrid-möten, se ”Förutsättningar” i kapitlet ”Cisco WebEx-funktioner och viktig information” och ”Tips vid felsökning av låg bandbredd med WebEx Meeting Center-klienten på Windows eller Mac” i kapitlet ”Felsökning” i konfigurationsguiden till CMR Hybrid på sidan Konfigurationsguider till Cisco TelePresence Management Suite (TMS). Se Cisco WebEx vitbok om nätverksbandbredd för ytterligare information.

    

 •  

  Delningskvalitet på presentationer och data 

    

  Om du inte har tillräcklig bandbredd kan delningen av dina presentationer och dina data i WebEx-video- och CMR Hybrid-möten nedgraderas till XGA (1024 x 768 upplösning) och 5 fps. På TelePresence-system ser användare ett ”brevlåde”-format.

    

  Förutsatt att alla WebEx-klienter har minst 2Mbps bandbredd, användare i mötet kan njuta av 720p innehåll dela längst upp till 5 FPS.

    

  Om WebEx-klienter har minst 3 Mbit/s bandbredd är innehållsdelning kvaliteten 1080p vid 3 FPS.

    

 •  

  Videoupplevelse under möten  

    

  WebEx-användare ser endast den aktiva talarens, eller den senaste aktiva talarens, videoslutpunkt i WebEx-programmet. Videoslutpunktanvändare som inte talar syns inte i WebEx-programmet.

    

  Videoslutpunktanvändare ser endast den aktiva talaren, eller den senaste aktiva talaren, från WebEx på sina skärmar. WebEx-användare som inte talar syns inte på skärmen.

    

 •  

  Videovisning i helskärmsvy 

    

  När presentatörer växlar till videovisning i helskärmsvy under skärm-, program- eller dokumentdelning pausas delningen på deltagarsidan (den skärm som senast delades låser sig). När presentatören avslutar videovisning i helskärmsvy kommer delningen att återupptas automatiskt.

    

  Deltagarna blir kvar i videovisningens helskärmsvy när presentatören slutar dela och går automatiskt ut ur videovisning i helskärmsvy när presentatören börjar dela igen.

    

  Om två bildskärmar används av WebEx-programmet på Mac eller PC kan användare visa video i helskärmsläge på den ena bildskärmen och en skärm- eller programdelning på den andra skärmen. Detta görs genom att dra videofönstret till den andra bildskärmen och välja ikonen ”Visa alla mötesdeltagare i helskärmsläge”.

    

 •  

    Presentatören kan ofrivilligt komma att inaktivera video för alla mötesdeltagare 

    

  Om en WebEx-användare som är presentatör i mötet avmarkerar alternativet Video i dialogrutan Mötesalternativ, inaktiveras video för alla mötesdeltagare, oavsett om de deltar via ett WebEx-mötesprogram eller från ett videokonferenssystem. För att återställa video för alla mötesdeltagare ska mötesvärden eller presentatören kryssa i alternativet Video i dialogrutan Mötesalternativ.

    

 •  

  Ingen Video i hämtade MP4-inspelningar

    

  Hämtade inspelningar i MP4-format som kan innehålla både video av en aktiv talare och delat innehåll visas inte videodelen av inspelningen. Lösningen för det här är att spela upp inspelningen online.

    

 •  

  Annat telekonferensljud

    

  Ljudanslutningsalternativet Annat telekonferensljud stöds inte för CMR Hybrid- och WebEx-videokonferensmöten.

    

 •  

  Konton för ljud via telefonitjänstleverantörer (TSP)  

    

  För vissa TSP-ljudkonton (telefonitjänstleverantörskonton) gäller följande: Om en värd med ett TSP-konto schemalägger två närliggande CMR Hybrid- eller WebEx Meeting Center-videokonferensmöten där det andra mötet är schemalagt att starta direkt efter att det första slutar, och om TelePresence-schemaläggningssystemet automatiskt förlänger det första mötet efter dess schemalagda sluttid, kommer det andra mötet automatiskt att avslutas eftersom samma TSP-ljudkonto och värdåtkomstkod inte kan användas till båda mötena samtidigt.

    

  För att komma runt det här problemet kan värdar konfigurera två olika TSP-ljudkonton med olika värdåtkomstkoder och använda ett konto för det första mötet och det andra kontot för det andra mötet. Alternativt kan administratören slå av alternativet som gör att TelePresence-systemet automatiskt förlänger mötet.

    

 •  

    WebEx-mötesfunktioner 

    

  Om du är värd för ett möte som omfattar TelePresence-system är följande WebEx-funktioner inte tillgängliga:

    

  •  

   Whiteboard

     

  •  

   Dokumentdelning

     

  •  

   Omröstningar

     

  •  

   Filöverföring

     

  •  

   Chatta (med mötesdeltagare i TelePresence-rum)

     

    
  

För en lista över kompatibla videosystem och -program, se Kompatibilitet och stöd för WebEx Meeting Center-video.

 

Problem med videokonferenser i WebEx Meeting Center

 
 •  

  Ring mitt videosystem

    

  Alternativet att Ring mitt videosystem kan misslyckas om deltagare måste trycka på '1' och inga RMS- eller Tväranslutningslicenser har installerats på kundens Expressway-C och Expressway-E para.

    

 •  

    Visningsnamn 

    

  Visningsnamn på användare av videokonferenssystem visas inte i videofönstret under WebEx-möten.  Detta problem kommer att åtgärdas i framtida versioner.

    

 •  

  Lämna eller återansluta till ett personligt mötesrum 

    

  När värdar avslutar ett WebEx Meeting Center-videokonferensmöte genom att lämna det personliga rummet och sedan återansluter till det personliga rummet igen inom några sekunder kan det hända att de hör en ljudsignal som varnar om ogiltigt möte. Om detta inträffar ska värden avsluta samtalet och vänta några sekunder innan han eller hon åter ringer till det personliga mötesrummet.

    

 •  

  12-timmarsgräns 

    

  Ett schemalagt WebEx Meeting Center-videokonferensmöte kan inte vara längre än 12 timmar. Värden och mötesdeltagarna kan återansluta till mötet eller schemalägga ett nytt.

    

 •  

  Ljud via telefonitjänstleverantörer (TSP) 

    

  Användare på video-system kommer inte att kunna delta i möten via WebEx-webbplatser som använder TSP ljudkonferens bryggor tills Mötesvärden har konfigurerat det avgiftsbelagda telefonnumret för deras leverantör. För att undvika detta problem under möten rekommenderar vi att värden anger det avgiftsbelagda numret för TSP-ljudtjänsten när han eller hon konfigurerar sitt personliga mötesrum.

    

  På grund av att vissa utringningssekvenser innefattar flera steg och längre bearbetningstider som inte kan avbrytas, kan det ta en stund innan ljud från WebEx-användare som deltar via telefon kan avlyssnas av videosystem och videosystem kan avlyssnas av telefoner. Under denna tid får användare som deltar via videoenheter eller -program inte någon indikation om att deras ljud inte hörs av användare som deltar via WebEx. För att undvika detta problem bör samtliga mötesdeltagare vänta tills TSP-ljudets utringningssekvens är slutförd, vilket indikeras av att ikoner i form av telefonheadset dyker upp vid mötesdeltagarnas namn i mötesdeltagarlistan.

    

 •  

  Nätverksproblem 

    

  På grund av nätverksförsämringar på en användares video-system visas visningsnamnen på mötesdeltagare i trunkerad i vyn för aktiv närvaro videoslutpunkt.

    

 •  

  Videosystem som deltar i utan kryptering 

    

  Om deltagarna ansluter till ett möte med video-system som inte ställa in krypterade signalering länkar eller Använd krypterade medialänkar, mötet inte anses vara helt säker, eftersom det innefattar enheter vars anslutningar inte kan säkras.

    

 •  

  Säkerhet kring samtalsanslutningar

    

  Den krypterade möte statusikonen på videosystem utnyttja Telepresence Interoperability Protocol (TIP) eller samtal-Info säkerhetsattribut visar inte pålitligt krypteringsstatus i möten. Även om alla samtalsanslutningar är krypterade kommer denna ikon fortfarande att indikera ett okrypterat möte.

    

 •  

  Stöd för Microsoft Lync eller Microsoft Skype för företagsprogram

    

  •  

   Innehåll som delas i ett WebEx Meeting Center-videokonferensmöte kodas om till den primära videokanalen i programmet Skype for Business.

     

  •  

   Klienter med RTV-videokodeken stöds inte, inklusive Lync 2011 på Mac OS.

     

  •  

   För att säkerställa 2-vägsvideo i ett möte måste användare välja Video och välj sedan starta Video i programmet innan du ansluter till mötet.

     

  •  

   Användare kan behöva välja Starta video ytterligare en gång efter att de har anslutit till mötet.

     

    
  

Kända problem med att använda WebEx Meeting Center-videokonferenser i Spark

  
 •  

  Spark och Mozilla Firefox

    

  När Spark-användare i Mozilla Firefox delar sin skärm kommer WebEx-användare att se en svart skärm istället för det delade innehållet. När WebEx-användare delar sin skärm kommer Spark-användare i Firefox att se det delade innehållet.

    

 •  

  Videosamtal med återuppringning till videotelefoner i Cisco IP Phone 8800-serien som registrerats för tjänsten Spark-samtal

    

  När du startar ett videosamtal med återuppringning från mötet till videotelefoner i Cisco IP Phone 8800-serien som registrerats för tjänsten Spark-samtal, där webbplatsen har konfigurerats så att DTMF-nyckel 1 krävs för att ansluta till mötet, misslyckas anslutningen. Lösningen för de här enheterna är att inaktivera kravet på att ange DTMF-nyckel 1 för att ansluta till möten.

    

 

Integreringsproblem med CMR Hybrid

Följande problem gäller gemensamma möten mellan WebEx och TelePresence i CMR Hybrid-lösningen:

  
 •  

  Mötesdeltagarlista 

    

  •  

   WebEx-värden i ett gemensamt CMR Hybrid-möte mellan WebEx och TelePresence kommer inte att kunna se en fullständig lista över alla WebEx- och TelePresence-mötesdeltagare.

     

  •  

   TelePresence-mötesdeltagare listas som ”TelePresence-system” i WebEx-mötesdeltagarlistan under ett CMR Hybrid-möte.

     

    
 •    

  Undantag i en återkommande mötesserie med WebEx produktivitetsverktyg  

    

  Undantag till återkommande CMR Hybrid-möten stöds dock nu i WebEx produktivitetsverktyg. ”Föräldralösa” möten stöds fortfarande inte. Du kan till exempel inte lägga till ett WebEx-möte och TelePresence-rum till en enskild förekomst i en Outlook-exklusiv mötesserie. Om du vill att dessa funktioner ska vara tillgängliga i en enskild förekomst måste du göra hela serien till ett WebEx- och TelePresence-möte.

    

  Ändringar i en mötesserie med undantag som ändrades innan version WBS30 följer Microsoft Outlook-reglerna för behandling av undantagsegenskaper (där detta är möjligt).

    

  Om en värd ändrar temat på eller ändrar mötestiden för en enstaka förekomst inom en återkommande serie CMR Hybrid-möten genom att ändra direkt i Microsoft Outlook-kalendern och sedan tar bort WebEx från hela serien, kommer WebEx-mötesinformationen fortfarande att visas i undantagsmötet.

    

  Om värden schemalägger en återkommande serie CMR Hybrid-möten och datumet för den första förekomsten passerar utan att mötet startas, kan värden inte uppdatera datumet för denna enskilda förekomst. Värden kan emellertid ändra datumet för hela mötesserien.

    

  Om du tar bort ett WebEx-möte från en enskild förekomst i en CMR Hybrid-mötesserie ändras det till ett TelePresence-exklusivt möte. Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS) kommer dock även fortsättningsvis att ange WebEx-information för undantagsmötet.

    

  Om du ändrar samtliga enskilda mötesförekomster i en och samma mötesserie till undantag och sedan försöker lägga till ett TelePresence-möte i hela serien utgår Cisco TelePresence Management Suite for Microsoft Exchange (Cisco TMSXE) från att serien redan har ägt rum och tillhandahåller därför inte schemaläggaren av eller värden för mötet med några varningsaviseringar. Användaren kan kringgå detta problem genom att ta bort den aktuella serien och sedan skapa en ny serie där TelePresence lagts till, för att sedan redigera de individuella undantagen inom denna serie som undantag, eller genom att ta bort samtliga undantag och skapa enskilda möten.

    

 •    

  Undantag i en återkommande mötesserie med WebEx produktivitetsverktyg  

    

  Även om version WBS29.11 har stöd för undantag i en återkommande mötesserie för endast-WebEx-möten på CMR Hybrid-webbplatser, stöds inte undantag i återkommande CMR Hybrid-mötesserier i WBS29.11. Om ett undantagsmöte i en mötesserie skapas via antingen Cisco TelePresence Management Suite (TMS) schemaläggningsmetoder (Cisco TelePresence Management Suite Administrator, Cisco Smart Scheduler, o.s.v.) eller via mobila kalendrar som synkroniseras med Microsoft Exchange som är anslutet till TMS, kan det resultera i att användare inte kan delta i WebEx-delen av mötet via ett WebEx-program. Detta gäller om undantaget inträffar vid en senare tidpunkt än den senaste ordinarie mötesförekomsten i serien.

    

  Följande problem finns för undantag till en återkommande mötesserie med CMR Hybrid-möten och produktivitetsverktyg:

    

  •  

   Undantag till en mötesserie för CMR Hybrid-möten stöds fortfarande INTE i WBS29.13 och användare varnas för detta (ändringsalternativ som inte stöds visas till exempel inte och felmeddelanden ingår i e-postinbjudningar) när de försöker schemalägga sådana med hjälp av produktivitetsverktygen.

     

  •  

   WebEx-mötesprogram och TelePresence-enheter kan delta i samma CMR Hybrid-möten även om ett normalt undantag har skapats för en mötesserie. WebEx stödjer inte att överblivna mötesundantag kan skapas, till exempel att lägga till WebEx till en förekomst i en mötesserie.

     

  •  

   Värdar kan fortfarande redigera följande objekt för en CMR-mötesserie som inte har undantag: WebEx-specifika egenskaper, till exempel alternativa värdar, ljudalternativ och lösenord till WebEx-möten; Microsoft Outlook-standardegenskaper, till exempel ämne och deltagare; samt TelePresence-egenskaper.

     

  •  

   När ett undantag har gjorts för en CMR Hybrid-mötesserie gäller följande villkor:

     

   •  

    Standardegenskaperna i Outlook kan fortfarande redigeras såväl för undantaget som för mötesserien.

      

   •  

    TelePresence-egenskaperna kan inte redigeras för antingen undantaget eller för mötesserien (panelen för att redigera TelePresence-inställningar är inaktiverad).

      

   •  

    De särskilda WebEx-egenskaperna kan inte redigeras varken för undantaget eller mötesserien.

      

     
  •  

   Om en serie med enbart WebEx-möten har undantag kan TelePresence inte läggas till i den.

     

  •  

   Till skillnad från tidigare versioner är följande funktioner inte tillgängliga för CMR Hybrid-användare av WBS 29.11.3 och senare:

     

   •  

    CMR Hybrid-användare har inte möjlighet att redigera TelePresence-egenskaper eller WebEx-specifika egenskaper i en CMR Hybrid-serie med undantag.

      

   •  

    CMR Hybrid-användare har inte möjlighet att lägga till eller ta bort TelePresence eller WebEx från en serie med undantag.

      

     
  •  

   Mac-versionen av produktivitetsverktygen, som är nya i WBS29.13, beräknas ha liknande begränsningar för undantag i en mötesserie.

     

    
 •  

  Göra någon till presentatör 

    

  Ett TelePresence-system blir presentatör när en VGA-kabel ansluts till den bärbara datorn. I ett vanligt WebEx-möte måste användare be mötesvärden att göra användaren till presentatör. Möjligheten för vem som helst i ett möte att ”ta över bollen” eller att be om att bli presentatör är aktiverad för CMR Hybrid-användare som standard. Från och med WBS29.11 ger Alla kan dela-funktionen alla behörighet att dela utan att behöva begära presentatörsrollen. Detta alternativ är också aktiverat som standard för CMR Hybrid-användare. Om du är ansluten till både Cisco Jabber och WebEx på samma dator och försöker dela innehåll från Jabber kommer du att få upprepande delningsfönster. Vi rekommenderar att du alltid delar från WebEx om du har både Jabber och WebEx på din dator.

    

 •  

  Tidszon 

    

  Tidszonen på WebEx-webbplatsen måste överensstämma med tidszonen i Cisco TelePresence Management Suite, annars kommer mötestiden inte att synkroniseras.

    

 •  

  Lämna ett möte 

    

  När alla TelePresence-slutpunkter lämnar ett CMR Hybrid-möte och det inte finns några WebEx-programanvändare som kan överta värdrollen (eller om de enda kvarvarande deltagarna i CMR Hybrid-mötet använder enbart ljud), samt om kapacitetsbegränsningarna i TelePresence Management Suite inte gör det möjligt för TelePresence-sidan av mötet att automatiskt förlängas efter schemalagd sluttid, kommer mötet att avslutas. Detta till skillnad från WebEx-exklusiva möten, där alternativet finns att automatiskt förlänga mötet om deltagarna endast använder ljud.

    

 •  

  Fil- och whiteboard-delning 

    

  Fil- och whiteboard-delning stöds inte i CMR Hybrid-möten. Vi rekommenderar att du istället använder skärm- eller programdelning.

    

 •  

  Ljudkodek 

    

  Cisco rekommenderar G.722-ljudkodeken på CMR Hybrid-länken för bästa användarupplevelse. G.711-kodeken stöds också som ett alternativ. Vi varken rekommenderar eller stöder användandet av G.729-kodeken på CMR Hybrid-länken.

    

 
 

Attachments

  Outcomes