Open en opgeloste bugs in WebEx (WBS31)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 23, 2017Last modified by Cisco Localization Team on May 4, 2017
Version 5Show Document
 • View in full screen mode
 

Open en opgeloste bugs in WebEx (WBS31)

Het zoekprogramma voor bugs gebruiken

Bekende problemen (bugs) worden ingedeeld overeenkomstig hun ernstniveau. Deze release-opmerkingen bevatten beschrijvingen van het volgende:

 
 • Bekende door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 t/m 3

   

 • Opgeloste door de klant gevonden bugs met ernstniveau 1 t/m 3

   

 • Opgeloste door Cisco gevonden belangrijke bugs

   

 

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Software kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs.

 
Voordat u begint

Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, hebt u de volgende items nodig:

 
 • Internetverbinding

   

 • Webbrowser

   

 • Gebruikers-id en wachtwoord voor Cisco.com

   

 
    
1    Als u het zoekprogramma voor bugs wilt gebruiken, gaat u naar https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
2    Meld u aan met uw gebruikers-id en wachtwoord van Cisco.com.
3    Voer in het veld Zoeken naar het nummer van de bug-id in en druk op Enter.
Tip       U kunt ook naar een specifieke bug navigeren door https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGID> in te voeren, waarbij <BUGID> de id van de bug is waarnaar u zoekt (bijvoorbeeld CSCab12345).
Wat moet u nog meer doen

 

Voor informatie over hoe u moet zoeken naar bugs en hoe u opgeslagen zoekopdrachten en buggroepen maakt, selecteert u Help op de pagina Zoekprogramma voor bugs.

 

Open bugs voor WebEx (WBS31)

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

 
                                                   
Tabel 1 Bugs openen voor WebEx-versie WBS31
Identificatie Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving

CSCuv05285

3

Meeting Center

Meeting Center: scherm delen kan voor bepaalde deelnemers worden stilgezet als de presentator via een CMR-eindpunt deelt.

CSCuv36738

3

Mijn WebEx

Gebruikersnaam: de mogelijkheid om de gebruikersnaam te wijzigen op een strak gekoppelde site is beperkt. De mogelijkheid voor één gebruiker om een andere gebruikersnaam bij te werken is niet meer beschikbaar.

CSCuv35672

3

Productiviteitstools

Meeting Center: mogelijk wordt volledige verbindingstijd (eindtijd van vergadering) niet juist vastgelegd als de host de verbinding met de vergadering verliest.

CSCuv12024

2

Meeting Center

Meeting Center: in bepaalde gevallen zien deelnemers tijdens het delen van toepassingen met tussenpozen enige seconden een zwart scherm.

CSCuv47556

3

Meeting Center

Meeting Center: als een PowerPoint-bestand via bestand delen wordt gedeeld en automatische weergave van de volgende dia wordt gebruikt, wordt de tekst op de knop Starten/stoppen soms niet correct vernieuwd. (De functionaliteit van de knop werkt echter nog wel correct.)

CSCuv68193

2

Alle

Bekende problemen op meerdere platforms: deelnemen aan een WebEx-vergadering kan mislukken bij gebruik van FireFox met een proxy die alleen via VPN toegankelijk is. Het probleem is op te lossen door de proxy te verwijderen of verbinding te maken met VPN.

CSCuv64213

2

Productiviteitstools

Productiviteitstools: bij een poging een reeks vanuit Mac PT geplande WebEx-vergaderingen te annuleren, wordt onterecht het foutbericht weergegeven dat de reeks vanuit Windows PT is gepland. Hierdoor kan de WebEx-reeks niet vanuit Outlook worden geannuleerd.

CSCux94606

3

XMLAPI

XMLAPI: verhinderen dat een gebruiker meerdere PR-ruimten maakt via de XML-API als de pagina dit niet ondersteunt.

CSCux75775

3

MyWebEx

Een bekend probleem waarbij de video van de spreker enkele seconden wordt onderbroken in een MP4-opname.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.13)

  
                                                                            
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvb55314

5

Productiviteitstools

Een probleem met formulering is opgelost waarbij het uitschakelen van ';Gratis nummer weergeven;' in de instellingen van het dialoogvenster de inbelfunctie voor gratis nummers uitschakelde.

CSCvd29235

4

Productiviteitstools (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wachtwoorden niet automatisch worden ingevuld voor vergaderingen die zijn gepland toen het wachtwoord niet werd vereist of andere wachtwoordvereisten hadden die niet voldoen aan nieuwe wachtwoordvereisten.

CSCvd35179

3

Productiviteitstools

Een probleem is opgelost waarbij het weergeven van de agenda van een andere gebruiker bij het plannen van een vergadering namens die gebruiker heel langzaam is met Microsoft Outlook online.

CSCvd50288

3

Productiviteitstools

Een probleem is opgelost waarbij deelnemers die proberen aan een vergadering deel te nemen, een foutbericht ontvangen dat hun URL is geblokkeerd.

CSCvd56921

3

Meeting Center

Een probleem is opgelost waarbij de vergadering niet kan worden opgenomen bij gebruik van de optie “Andere teleconferentieaudio”.

CSCvd33943

3

Event Center

Een probleem is opgelost waarbij sommige gebruikers een fout 45104 ontvangen tijdens het delen van een Microsoft PowerPoint PPTX-bestand met video.

CSCvd46705

3

Meeting Center

Een probleem is opgelost met het dialoogvenster voor audioverbinding waar lange inbelnummers of toegangscodes niet juist werden weergegeven.

CSCvd42886

2

Meeting Center (Windows)

Een probleem is opgelost waarbij de toepassing onstabiel werd tijdens het starten van een vergadering.

 

CSCvd42465

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de goedkeuringsopties niet werden weergegeven tijdens het maken van een programma.

  
 

CSCvd45079

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij inbelnummers niet werden weergegeven als standaard instelling tijdens het configureren van een vergadering.

  
 

CSCvd13031

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de prestatie slecht was wanneer de Amazon Assistant-toepassing was geïnstalleerd.

  
 

CSCvd62439

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost met een e-mailadres voor eenmalig aanmelden dat werd gebruikt met meerdere namen, waarbij in alle e-mailuitnodingingen dezelfde ontvanger werd weergegeven.

  
 

CSCvd68873

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij er geen consistente of juiste initialen voor avatars werden weergegeven.

  
 

CSCvd53049

  
 

3

  
 

Training Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij gedempte deelnemers het dempen zelf ongedaan konden maken, zelfs wanneer de optie Dempen bij binnenkomst was ingeschakeld.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.12)

  
                                                                                                
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvc90009

3

URL API

Er is een probleem opgelost waarbij terugbellen niet werkte bij het starten van een directe vergadering met automatisch terugbellen met de URL API.

CSCvc87597

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij het opvragen van het rapport Trainingsopname het rapport Opnametoegang opleverde.

CSCvc65884

3

Alle Centers

Er is een probleem opgelost waarbij de Prullenbak deels werd bedekt door het menu.

CSCvc79883

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een vergaderingsnummer moest invoeren in plaats van registratiegegevens bij het registreren voor een Meeting Center-vergadering.

CSCvd13098

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Meeting Center soms instabiel werd na het starten van een vergadering die deel uitmaakte van een reeks.

CSCvd09912

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij het bericht 'Pagina kan niet worden weergegeven' werd weergegeven wanneer er op de link voor het wereldwijde inbelnummer werd geklikt na het wijzigen van de paginataal van de primaire taal naar een andere taal.

CSCvc32810

3

Meeting Center (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Microsoft PowerPoint-presentatie overschakelde van de weergavemodus naar de normale modus als een deelnemer deelnam aan een vergrendelde persoonlijke ruimte.

CSCvc95179

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Vergadering vergrendelen onverwacht werd weergegeven en verdween.

CSCvd00793

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Meeting Center soms instabiel werd na het beëindigen van een vergadering.

CSCvd06043

3

Meeting Center (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij sommige gedeelde inhoud niet in opnamen verscheen.

CSCvd02163

3

Meeting Center (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij andere Microsoft Windows-toepassingen niet meer reageerden na het delen van een bestand of toepassing in Meeting Center.

CSCvc44326

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij video niet werd weergegeven met een Blackmagic Design Intensity-video capture-kaart die is gekoppeld aan de computer met USB 3.0.

CSCvd09901

3

Event Center (Mac)

Er is een probleem opgelost met vastlopende video en lage bandbreedte vanaf de cameraweergave van de presentator wanneer deelnemers aan het praten waren.

N.v.t.

5

Meeting Center, Event Center, Training Center

Het chatten in het dialoogvenster Vervaldatum vergadering is geoptimaliseerd.

 

CSCvd15738

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Het probleem is opgelost waarbij het woord ';null'; werd weergegeven achter het inbelnummer in e-mailuitnodigingen.

  
 

CSCvd17727

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Het probleem is opgelost waarbij meerdere gebruikers deelnemen aan een vergadering en gebruikers onverwacht werden gedempt of de verbinding met de vergadering verloren.

  
 

CSCvd19942

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Het probleem is opgelost waarbij het vergadervenster niet kon worden verplaatst van de ene naar de andere monitor wanneer de browser was gemaximaliseerd.

  
 

CSCvd30441

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Het probleem is opgelost in persoonlijke ruimten waarbij gebruikers een algemene foutpagina werd getoond wanneer zij probeerden deel te nemen aan een vergadering.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.11)

  
                                                                                                     
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvc67350

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij dubbele of onjuiste IP-adressen werden weergegeven in aanwezigheidsrapporten.

CSCvc67249

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij Training Center niet werd geopend in Linux wanneer Google Chrome werd gebruikt.

CSCvc67110

3

Support Center

Er is een probleem opgelost waarbij Support Center niet werd geopend op een Mac wanneer Google Chrome werd gebruikt.

CSCvc64623

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in sommige opnamen geen video werd weergegeven.

CSCvc57549

3

Support Center

Er is een probleem opgelost waarbij Support Center niet werd geopend in Safari 10 in de veilige modus.

CSCvc69607

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers soms de foutmelding 'U kunt niet deelnemen aan de sessie omdat een andere deelnemer al deelneemt met deze registratie' ontvingen.

CSCvc64610

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen andere teleconferentie konden opnemen omdat de bedieningsfunctie om de numerieke landcode voor inbellen te selecteren, niet werkte.

CSCvc67068

  

CSCvc68952

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost in het veld ';Voer uw videoadres in'; waarbij sommige tekens ertoe leidden dat de knop Bel mij werd uitgeschakeld, zelfs als de tekens een geldig onderdeel van de URI waren.

CSCvc45285

3

Event Center

Er is een probleem opgelost in het whiteboard van Event Center waarbij tekstinhoud die in Microsoft Windows 10 uit een Microsoft Office 2016-toepassing werd gekopieerd, niet kon worden geplakt.

CSCvc69236

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Microsoft PowerPoint-presentaties die video's bevatten die in DivX-indeling waren gecodeerd, niet konden worden gedeeld.

CSCvc64269

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost met het gebruik van Windows 10 op een Dell-computer waarbij de WebEx-toepassing instabiel werd en het bericht verscheen dat in de WebEx-toepassing een probleem was opgetreden en dat de toepassing moest worden gesloten.

CSCvc78740

3

Productiviteitstools (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-productiviteitstools de pop-up ';Naar allen verzenden'; of ';Naar bijgewerkte verzenden'; blokkeerde wanneer gebruikers een vergadering planden in Microsoft Outlook.

CSCvc61176

3

Productiviteitstools (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker in Mac-productiviteitstools werd gevraagd ';Een service-account voor een teleconferentie genereren'; wanneer de teleconferentiebevoegdheid van de gebruiker was uitgeschakeld.

CSCvc63268

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij Outlook niet meer reageerde na het meerdere keren openen en sluiten van een WebEx-vergadering.

CSCvc57707

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij een vergadering in een persoonlijke ruimte niet werd gestart op een videosysteem van WebEx Meeting Center met TSP.

CSCvc69275

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een traceercode niet handmatig konden bewerken.

CSCvc76854

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers tijdens het plannen van een vergadering uit het veld Aan werden verwijderd als het SMTP-adres van het videosysteem het e-mailadres van een gebruiker bevatte.

CSCvc72047

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij de wereldwijde inbelverbinding tijdens het plannen van een vergadering op een TSP-site niet aan de uitnodigingse-mail werd toegevoegd.

CSCvc74021

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij het pictogram van Windows-productiviteitstools op de taakbalk werd weergegeven, zelfs wanneer ';Het pictogram WebEx-productiviteitstools op de taakbalk weergeven'; was uitgeschakeld.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.10)

                                                                                                                                        

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvb87381

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij dubbele IP-adressen werden weergegeven in het gebruiksrapport.

CSCvc31409

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de pagina voor het opnieuw instellen van het wachtwoord leeg was als gebruikers langer dan 24 uur wachtten voordat ze hun wachtwoord opnieuw instelden.

CSCvc33503

3

Meeting Center (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een fout optrad als verschillende gebruikers, allemaal met verschillende taalinstellingen, aan een vergadering deelnamen.

CSCvc32810

3

Meeting Center (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Microsoft PowerPoint-presentatie overschakelde van de weergavemodus naar de normale modus als een deelnemer deelnam aan een vergrendelde vergadering in een persoonlijke ruimte.

CSCvc29315

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij hosts geen afzonderlijke enquêteresultaten konden opslaan.

CSCvc10239

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de toepassing onstabiel werd of 2 tot 3 minuten niet meer reageerde na het starten van een vergadering op een Wipro-notebook.

CSCvc39865

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij op de video van een webcam alleen een grijs scherm werd weergegeven.

CSCvc48745

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers vanaf een mobiele telefoon toegang konden krijgen tot een gebeurtenis en het formulier konden insturen zonder een telefoonnummer in te voeren, zelfs als er voor de gebeurtenis een telefoonnummer was vereist.

CSCvc52133

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een IPv6-waarschuwingsbericht ontvingen.

CSCvc49139

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers ';E-mailopties bewerken'; niet konden selecteren tijdens het plannen van een sessie en Training Center instabiel werd.

CSCvc38335

3

Sitebeheer

Er is een probleem met interpunctie in e-mailberichten opgelost.

CSCvc38271

3

MyWebEx

Er is een probleem opgelost waarbij het automatisch genereren van een PCN-account (nummer van persoonlijke conferentie) niet voor alle WebEx-sites werkte.

CSCvc30189

4

URL API

Er is een probleem opgelost waarbij bij het plannen in Productiviteitstools de sessietypen met ';&'; in de naam een fout veroorzaakten.

CSCvc29365

2

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij netwerkopnamen niet werden afgespeeld in Microsoft Internet Explorer 11 en Edge voor de WebEx-site.

CSCvb98524

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost in het dashboard Opnamedownload waarbij een time-out optrad voor rapporten.

CSCvc51405

4

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers een e-mail ontvingen als een trainingssessie in een reeks werd verwijderd, zelfs als de host had geselecteerd om naar niemand een e-mail te verzenden.

CSCvc27808

3

Mijn WebEx

Er is een probleem opgelost waarbij het openen van de Prullenbak in Microsoft Internet Explorer 10 een getattribute-fout veroorzaakte.

CSCvc57387

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij een Event Center-sessie niet als sjabloon werd opgeslagen als de optie E-mailherinneringen voor vergadering uitschakelen (MC, TC en EX) was uitgeschakeld.

CSCvc52460

3

Alle Centers

Er is een probleem opgelost waarbij het beeld ongeveer elke 2-3 minuten gedurende 1 tot 5 seconden vastliep.

CSCvc54353

2

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij bij het opstarten van een WebEx-vergadering onleesbare tekens werden weergegeven op het scherm.

CSCvc38288

3

Alle Centers

Er is een probleem opgelost waarbij video-opnamen die in MP4 werden gestreamd, vastliepen.

CSCvc27274

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij avatars niet altijd werden weergegeven in vergaderingen.

CSCvc50366

2

Meeting Center (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij scherm delen met TelePresence beeld van lage kwaliteit afspeelde.

CSCvc36124

3

Meeting Center, Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Bellen via de computer op het tabblad Snel starten kon worden geselecteerd voordat de toepassing klaar was om te bellen.

CSCvb87566

-

WebACD

Er is een probleem opgelost waarbij het bericht ';Kan geen verbinding maken met de website'; sporadisch werd weergegeven voor SSO-websites (eenmalige aanmelding).

CSCvc80152

CSCvc50691

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij de toepassing Meeting Center instabiel werd wanneer een vergadering waarvan enquêteren was uitgeschakeld, werd beëindigd.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.9)

  
                                                                       
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  
 

CSCux27654

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens het deelnemen aan een vergadering via de URL-API de instructie voor terugbellen naar de vergaderingstoepassing niet correct werd doorgegeven.

  
 

CSCvb92398

  
 

3

  
 

Meeting Center (Mac)

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij een 7010-foutmelding werd weergegeven en de gebruiker niet aan een vergadering kon deelnemen.

  
 

CSCvc07695

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij Chinese en Japanse namen onjuist werden weergegeven in e-mailberichten waarin de vergadering werd geweigerd.

  
 

CSCvb82313

  
 

3

  
 

Sitebeheer

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij inconsistente nummers bestonden in het Rapport Gespreksvolume van sessie en de opnamen Sessiedetails.

  
 

CSCvc17276

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij voor deelnemers de status In behandeling zichtbaar bleef door extra spaties in een e-maildomein in de registratieregels.

  
 

CSCvc20927

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de opties voor inbellen en terugbellen niet werden weergegeven als was deelgenomen aan een vergadering.

  
 

CSCvc19483

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker een trackingId-fout kreeg als hij deelnam aan een vergadering.

  
 

CSCvc24559

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij vergaderingen die waren gepland tijdens de zomertijd en waarvoor de tijd voor deelnemen vóór host werd bereikt nadat de zomertijd was beëindigd, een globale foutpagina werd weergegeven.

  
 

CSCvc26946

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij koppelingen naar globale inbelnummers niet werkten.

  
 

CSCvc27194

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij een time-out optrad voor het Event Center-activiteitenrapport.

  
 

CSCvc26438

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij bij het deelnemen aan een vergadering met een URL, de gebruiker naar de pagina Vergaderingsinformatie met een uitgeschakelde knop Deelnemen werd gestuurd.

  
 

CSCvc29066

  
 

3

  
 

Training Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de naam van de presentator niet altijd werd weergegeven in de aankomende gebeurtenis.

  
 

CSCvb26888

  
 

4

  
 

Support Center

  
 

Er is een probleem opgelost waarbij de waarde voor de parameter meetingKey niet juist werd overgedragen vanuit Cisco WebEx Remote Access en Cisco WebEx Access Anywhere.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.8)

  
                                                                                           
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvb51276

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker geen vergadering meer kon plannen namens een andere gebruiker.

CSCvb53525

3

Training Center

Er is een probleem opgelost waarbij het hosttype niet kon worden gewijzigd zodra een alternatieve host aan een sessie deelnam.

CSCvb67373

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij Wachtwoord uitsluiten van e-mailuitnodiging voor vergadering de waarde Nee had bij het bekijken van de vergadering, ook als de waarde door de sitebeheerder was ingesteld op Ja.

CSCvb21477

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers van een vergadering het e-mailbericht ontvingen dat ze een Event Center-gebeurtenis niet hadden bijgewoond, ook als ze deze wel hadden bijgewoond.

CSCvb55314

2

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in Windows 10 Microsoft Kladblok soms niet meer reageerde bij het delen van een tekstbestand en dat Adobe Acrobat Reader soms niet meer reageerde bij het delen van een PDF.

CSCvb63894

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in Mac OS menu-items voor het delen van het scherm en audio-opties waren uitgeschakeld.

CSCvb67407

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij WebEx-opnamen niet konden worden geconverteerd naar MP4-indeling.

CSCvb69093

2

SDK

Er is een probleem opgelost waarbij de speler voor netwerkopnamen geen oudere opnamen met gedeelde videobestanden kon afspelen.

CSCvb65487

2

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in Mac OS de vergadering stopte bij het analyseren van een PAC-bestand (Proxy Auto-Config).

CSCvb41698

1

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij in Mac OS de vergadering soms niet meer reageerde bij het delen van het bureaublad.

CSCvb68693

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost waarbij een algemene koppeling in een uitnodiging voor een vergadering ';%ParticipantCode%'; weergaf, in plaats van de huidige waarde.

CSCvb65924

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij het verzenden van een uitnodiging voor een WebEx-vergadering mislukte en in de map Concepten bleef staan.

CSCvb59865

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gegevens van persoonlijke conferenties niet juist werden weergegeven in Productiviteitstools.

CSCvb55366

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers zich niet konden aanmelden bij Productiviteitstools doordat de API-waarde sessionTicket werd afgekapt.

CSCvb39799

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen afzonderlijke vergadering van een reeks vergaderingen konden openen.

CSCvb49923

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij probleemrapporten niet werden verzonden in Windows.

CSCvb25252

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij het standaardinbelnummer voor persoonlijke conferenties niet juist was.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.7)

  
                                                        
 

Bugnummer

  
 

Ernstniveau

  
 

Beïnvloed productgebied

  
 

Beschrijving

  

CSCvb21118

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij inbelnummers niet werden weergegeven in de e-mailuitnodiging voor de vergadering.

CSCvb11164

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers aan een vergadering nog aan de vergadering konden deelnemen nadat deze al door de host was beëindigd.

CSCvb25079

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers een foutmelding kregen wanneer ze deelnamen aan een vergadering of een vergadering startten vanuit knooppuntsites.

CSCvb26763

3

Event Center

Bericht toegevoegd aan gebruikers die proberen een verlopen opname te bekijken.

CSCvb26760

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen opname konden bekijken van een gebeurtenis waarvoor gebeurteniskosten in rekening worden gebracht.

CSCvb30431

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de host van de vergadering onjuist naar de toepassing werd doorverbonden.

CSCvb36785

4

URL API

Er is een probleem opgelost met alternatieve hosts en fouten met het wachtwoord voor de vergadering wanneer de host al aan een vergadering had deelgenomen.

CSCvb31886

3

Event Center

Er is een probleem opgelost waarbij contactgegevens in een onjuiste indeling die uit een door komma's gescheiden CSV-bestand zijn geïmporteerd, niet leiden tot de juiste feedback en uitleg over de voorbeeldindeling.

CSCvb03472

3

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij opsommingstekens in dollartekens werden gewijzigd in Microsoft PowerPoint.

 

CSCvb45452

  
 

3

  
 

Training Center

  
 

Het probleem is opgelost waarbij de sessie werd beëindigd wanneer de host drukte op Enter tijdens het toevoegen van tekst.

  
  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.6)

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCva70559

2

WebEx Audio

Een probleem opgelost waarbij Telepresence-gebruikers niet konden deelnemen aan vergaderingen in hybride samenwerkingsvergaderruimten (hybride CMR) of deze niet konden starten nadat een klant een upgrade had uitgevoerd naar Cloud Connected Audio.

CSCva67252

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools een persoonlijke ruimte-vergadering van een gebruiker verwijderde als de gebruiker omschakelde tussen een reguliere vergadering en een persoonlijke ruimte-vergadering voor een vergaderinggebeurtenis.

CSCva10364

3

Meeting Center

Een probleem in Meeting Center opgelost waarbij E2E-gecodeerde alleen-VoIP-vergaderingen konden crashen wanneer deelnemers die deelnamen vanaf een computer en deelnemers die deelnamen via de mobiele Windows-app aan dezelfde vergadering deelnamen.

CSCva57379

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools ervoor kon zorgen dat Microsoft Outlook 2010 niet meer reageerde wanneer Outlook werd afgesloten wanneer de gebruiker de functie Snel afsluiten voor Outlook uitschakelde.

CSCva56985

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij het dialoogvenster ';Uitnodigen en herinneren'; niet juist werd weergegeven op Windows 10 Surface-apparaten.

CSCva55565

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij de actieve spreker nog steeds werd weergegeven in alleen-VoIP-vergaderingen, ook wanneer de sitebeheeroptie ';kijken wie er spreekt'; was uitgeschakeld.

CSCva18698

3

Event Center

Een probleem opgelost in Event Center waarbij het minimaliseren van het gebeurtenisvenster van de host ertoe leidde dat het gebeurtenisvenster van de deelnemer ook werd geminimaliseerd.

CSCva44492

3

Video

Een probleem opgelost waarbij videoterugbellen mislukte wanneer de configuratie niet correct was.

CSCva43716

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij het afspelen van een opname crashte of terugkeerde naar het begin van de opname in de Chrome-browser.

CSCva29727

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Mac-productiviteitstools geen verbinding konden maken met de WebEx-site als de gebruiker die was aangemeld bij het Mac-besturingssysteem anders was dan de gebruiker die Outlook opende.

CSCva32098

3

Support Center

Een probleem opgelost waardoor sitebeheerders WebACD-voorkeursinstellingen voor bepaalde agents niet konden opslaan.

CSCva07007

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij de bijgewerkte e-mailuitnodiging HTML niet juist weergaf nadat de host een nieuwe voorgestelde tijd had geaccepteerd zonder de Outlook-afspraak te openen.

CSCva09189

2

Productiviteitstools

Een probleem opgelost in de Mac-versie van Productiviteitstools waarbij de TelePresence-ruimte werd verwijderd uit de tekst van de e-mailuitnodiging als de vergadering was bewerkt met de Mac-versie van Productiviteitstools.

CSCva07057

3

Alle Centers

Een probleem opgelost waarbij de draagbare KiTTY-toepassing niet kon worden gedeeld.

CSCuz79551

3

Event Center

Het probleem is opgelost waarbij een witte balk onder aan de afbeelding verscheen bij het delen van een PDF-bestand met behulp van Event Center op de Mac.

CSCuy78359

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools de vergadering niet kon bijwerken als de regel voor zomer- en wintertijd van de tijdzone van de afspraak afweek van de tijdzone die de gebruiker had ingesteld op de WebEx-site.

CSCuz30136

1

Opname

Een probleem opgelost waarbij geen audio kon worden opgenomen op de TSP-site.

CSCuz26129

2

WebEx Audio

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers een PSTN-gebruiker (public switched telephone network) of CCS-gebruiker (Cloud Connected Audio) niet konden horen.

CSCuz24070

3

Alle Centers

Een probleem opgelost waarbij de WebEx Meeting Manager niet kon worden geïnstalleerd doordat de Teradata.net-provider was geïnstalleerd.

CSCuy93960

3

Training Center

Een inrichtingsprobleem opgelost met Training Center waardoor een configuratiefout optrad in Hands On Lab tijdens het opstarten.

CSCuy92390

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij van sommige opnamebestanden van vergaderingen in WebEx Advanced Recording Format Files (ARF) vermeld werd dat ze beschadigd zijn in de WebEx-speler voor netwerkopnamen.

CSCva87687

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij in een opname in WebEx Recording Format (WRF) geen audio werd afgespeeld.

CSCuy44137

3

Support Center

Een probleem opgelost met Support Center waarbij het overzetten van grote gegevensbestanden een systeemfout veroorzaakte.

CSCva58959

3

Opname

Een probleem opgelost voor het afspelen van WRF-opnamen in Mac OS 10.11.

CSCva68666

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij de URL van de opname niet werkte wanneer er voor de site een sitebrede disclaimer was ingeschakeld.

CSCuz83788

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in Windows 10 waarbij het scherm werd stil gelegd wanneer de functie scherm delen werd geactiveerd.

CSCva85515

3

Event Center

Een probleem opgelost met Event Center waarbij het toevoegen van aangepaste vragen kon leiden tot een fout in het aanmeldformulier.

CSCva85156

3

Event Center

Een probleem opgelost waarbij een vergadering niet kon worden gestart op een Mac wanneer het openbare telefoonnet (PSTN, public switsched telephone network) werd uitgeschakeld.

CSCva43164

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij Japanse karakters in voor- en achternamen incorrect werden weergegeven in de e-mailuitnodigingssjabloon.

CSCva66955

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij de knop Meer niet werkte in de opnamelijst in Meeting Center in Internet Explorer 8.

CSCva61571

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij de WebEx-speler voor netwerkopnamen soms niet werkte in een vergrendelingsversie.

CSCva63663

3

Training Center

Het probleem is opgelost met Training Center waarbij de actieve spreker nog steeds zichtbaar was na volledig te zijn uitgeschakeld voor een site.

CSCva63605

3

Event Center

Een probleem opgelost met Event Center waarbij de actieve spreker nog steeds zichtbaar was na volledig te zijn uitgeschakeld voor een site

CSCva45637

3

WebEx-beheer

Een melding toegevoegd voor de sitebeheeroptie Account deactiveren na [N] dagen inactiviteit wanneer een gebruiker ongeldige waarden invoert.

CSCva49897

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met de weergave van de site van een gebruiker nadat deze was ingeschakeld voor persoonlijke ruimten door de sitebeheerder.

CSCva34558

3

Event Center

Een probleem opgelost met Event Center waarbij in het Registratierapport een deelnemer werd weergegeven als aanwezig terwijl het aanmeldproces in werkelijkheid was mislukt.

CSCva54305

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij het niet mogelijk was een toegewezen Spark-ruimte te maken voor een vervolgdiscussie nadat de vergadering was afgelopen.

CSCva57004

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij het niet mogelijk was de profielkoppeling van een gebruiker te openen vanuit de weergave van de persoonlijke ruimte op volledig scherm.

CSCva55584

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij een nieuwe host Productiviteitstools of de installatiewizard van de persoonlijke ruimte niet kon openen nadat zijn/haar nieuwe account was gemaakt.

CSCva19645

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Microsoft Outlook een incorrecte HTML-code genereerde in een e-mailuitnodiging voor een WebEx-vergadering met video (voorheen CMR Cloud-vergadering) vanuit Productiviteitstools.

CSCva10458

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in Meeting Center waarbij de naam van de inbelgebruiker niet juist werd weergegeven in de vergadering.

CSCva04705

3

WebEx-beheer

Help-document over PhoneCntry, CellCntry, AP1Cntry en AP2Cntry bijgewerkt en vastgelegd dat de waarde van deze items een underscore-teken (_) kan bevatten.

CSCva08905

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij de vergadertoepassing niet meer reageerde nadat gebruikers de Bell mij-functie gebruikten.

CSCva10077

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in een WebEx- en TelePresence-vergadering (hybride CMR) waarbij, wanneer de WebEx-toepassing niet meer reageerde wanneer de eerste persoon aan de vergadering deelnam, video niet meer kon worden gestart gedurende de rest van de vergadering.

CSCva29297

3

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools voor Windows het incorrecte versienummer weergaf na een massa-implementatie van een upgrade van WBS30 naar WBS31.6.

CSCva35967

1

Productiviteitstools

Een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools voor Mac niet werkte met de 64-bits versie van Microsoft Outlook.

CSCva37415

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij de actieve spreker nog steeds werd weergegeven in alleen-VoIP-vergaderingen, ook wanneer de sitebeheeroptie ';kijken wie er spreekt'; was uitgeschakeld.

CSCva39151

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij gebruikers niet werden doorgestuurd naar de pagina Persoonlijke ruimte waaraan ze probeerden deel te nemen nadat ze zich bij de site hadden aangemeld. In plaats daarvan werden ze naar hun eigen pagina Persoonlijke ruimte doorgestuurd.

CSCva47519

3

Support Center

Een probleem opgelost met Support Center waarbij de helpkoppeling niet naar de juiste locatie verwees.

CSCva49364

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met bepaalde alternatieve hosts die de vergadering niet konden starten bij vergaderingen met veel alternatieve hosts.

CSCva49368

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij gebruikers die zich hadden afgemeld niet meer als deelnemer konden deelnemen aan een persoonlijke ruimte wanneer de host van die persoonlijke ruimte zich eerder had aangemeld bij de persoonlijke ruimte vanuit dezelfde browser.

 

CSCuv42317

  
 

3

  
 

Productiviteitstools

  
 

Het probleem is opgelost waarbij Outlook werd stilgezet bij het openen van gearchiveerde e-mail, op het moment dat Productiviteitstools en EMC SourceOne werden gebruikt.

  

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.5.20)

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCva06806

3

URL API

Probleem opgelost waar, als het primaire getal en back-upgetal hetzelfde waren, het getal twee keer werd weergegeven.

CSCva04705

3

WebEx-beheer

Help-document van sitebeheer over "PhoneCntry," "CellCntry," "AP1Cntry" en "AP2Cntry" bijgewerkt en vastgelegd dat de waarde van deze items een underscore-teken (_) kan bevatten.

CSCuz98668

2

Training Center

Een probleem opgelost met Training Center waarbij de opnamebeschrijving toegankelijk was voor een ongeautoriseerde gebruiker.

CSCva47519

3

Support Center

Een probleem opgelost met Support Center waarbij de helpkoppeling niet naar de juiste locatie verwees.

CSCuy93960

3

Training Center

Een inrichtingsprobleem opgelost met Training Center waardoor een configuratiefout optrad in Hands On Lab tijdens het opstarten.

CSCva32098

3

WebEx-beheer

Een probleem opgelost waarbij sitebeheerders geen WebACD-voorkeuren konden instellen voor sommige agents.

CSCva49364

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met bepaalde alternatieve hosts die de vergadering niet konden starten bij vergaderingen met veel alternatieve hosts.

CSCva10458

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij een deelnemer aan de vergadering onjuist werd weergegeven nadat de optie om aan te melden was ingeschakeld tijdens het plannen.

CSCva34558

3

Mijn WebEx

Een probleem opgelost met een afwijking in de rapportering waarbij bevestigde deelnemers wel in het registratierapport werden weergegeven, maar niet het in het aanwezigheidsrapport.

CSCva41330

3

WebEx-beheer

Een bug opgelost waarbij het geëxporteerde CSV-bestand (met door komma's gescheiden waarden) voor een sessiequery niet werkte wanneer de taal van de gebruiker stond ingesteld op Japans.

CSCva58967

2

Meeting Center

Een probleem met Internet Explorer 11 opgelost waarbij, nadat een WebEx-vergadering was begonnen, een tweede venster niet kon worden gesloten en waarbij door de browser niet werd doorgestuurd naar de bestemmingspagina.

CSCva43164

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij Japanse karakters in voor- en achternamen incorrect werden weergegeven in de e-mailuitnodigingssjabloon.

CSCva54305

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij het niet mogelijk was een toegewezen Spark-ruimte te maken voor een vervolgdiscussie nadat de vergadering was afgelopen.

CSCva66955

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost met een defecte knop ';Meer'; bij het selecteren van een opname in Internet Explorer 8.

CSCva58959

3

Opname

Een probleem opgelost voor het afspelen van WRF-bestandopnamen (WebEx Recording Format) op Mac OS 10.11.

CSCva72755

3

Meeting Center, opname

Een probleem opgelost waarbij een opname niet kon worden afgespeeld nadat deze was teruggezet uit de prullenbak.

CSCva19430

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met het onjuist weergeven van de optie Toevoegen aan agenda in e-mailuitnodigingssjablonen, als die optie was uitgeschakeld door de sitebeheerder.

CSCva49897

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met de weergave van de pagina Persoonlijke ruimte van een gebruiker als de startpagina, nadat deze was ingeschakeld voor persoonlijke ruimten door de sitebeheerder.

CSCva57004

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij het niet mogelijk was de profielkoppeling van een gebruiker te openen vanuit de weergave van de persoonlijke ruimte op volledig scherm.

CSCva55584

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij een nieuwe host Productiviteitstools of de installatiewizard van de persoonlijke ruimte niet kon openen nadat zijn/haar nieuwe account was gemaakt.

CSCva49368

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij gebruikers die zich hadden afgemeld niet meer als deelnemer konden deelnemen aan een persoonlijke ruimte wanneer de host van die persoonlijke ruimte zich eerder had aangemeld bij de persoonlijke ruimte vanuit dezelfde browser.

CSCva39151

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij gebruikers niet werden doorgestuurd naar de pagina Persoonlijke ruimte waaraan ze probeerden deel te nemen nadat ze zich bij de site hadden aangemeld. In plaats daarvan werden ze naar hun eigen pagina Persoonlijke ruimte doorgestuurd.

CSCva49998

3

URL API

Een probleem opgelost waarbij uitnodigingen voor vergaderingen van Productiviteitstools %MeetingNumberNS% niet ondersteunden.

CSCva76928

3

Meeting Center, Training Center en Event Center

De webpagina is bijgewerkt om de prullenbak voor WebEx-opnamen weer te geven in de opnamelijsten van Meeting Center, Event Center en Training Center.

CSCva25301

3

Mijn WebEx

Een probleem opgelost met het niet kunnen gebruiken van de functie Nu vergaderen vanuit de Cisco Jabber-toepassing, om een WebEx-vergadering te starten.

CSCva68666

3

Meeting Center, opname

Een probleem opgelost waarbij de opname-URL ongeldig werd nadat deze was geplakt in een Word-document.

CSCva83155

3

Meeting Center

Ondersteuning voor talen toegevoegd voor de Help-pagina voor deelnemen aan een vergadering waarnaar wordt gelinkt vanuit e-mailuitnodigingssjablonen voor vergaderingen.

CSCva85515

3

Event Center

Een probleem opgelost met Event Center waarbij het toevoegen van een aangepaste vraag in het aanmeldformulier een systeemfout veroorzaakte.

CSCva10077

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in een WebEx- en TelePresence-vergadering (hybride CMR) waarbij, wanneer de WebEx-toepassing niet meer reageerde wanneer de eerste persoon aan de vergadering deelnam, video niet meer kon worden gestart gedurende de rest van de vergadering.

CSCva33344

3

Opname

Een probleem opgelost waarbij de notitietool met laseraanwijzer niet op de juiste manier werd vastgelegd in de opname.

CSCva37415

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij de actieve spreker nog steeds werd weergegeven in alleen-VoIP-vergaderingen, ook wanneer de sitebeheeroptie ';kijken wie er spreekt'; was uitgeschakeld.

CSCva10077

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in een WebEx- en TelePresence-vergadering (hybride CMR) waarbij, wanneer de WebEx-toepassing niet meer reageerde wanneer de eerste persoon aan de vergadering deelnam, video niet meer kon worden gestart gedurende de rest van de vergadering.

CSCva37415

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij de actieve spreker nog steeds werd weergegeven in alleen-VoIP-vergaderingen, ook wanneer de sitebeheeroptie ';kijken wie er spreekt'; was uitgeschakeld.

CSCva55406

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij het atwbxui15.dll-bestand twee keer werd geïnstalleerd.

CSCva43435

3

Meeting Center

Een probleem opgelost met het gebruik van Bellen via computer waarbij de apparaatnaam niet juist werd weergegeven in het dialoogvenster Audioverbinding.

CSCva59989

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij geen bevestigingsbericht werd weergegeven wanneer een gebruiker inhoud probeerde te delen van een videosysteem dat verbonden was met dezelfde computer waarmee de gebruiker had deelgenomen aan de WebEx-vergadering.

CSCva53201

2

Alle Centers

Een probleem opgelost in Windows 10 waar bij het delen van de Kladblok-toepassing in een vergadering, de Kladblok-toepassing vastliep.

CSCva18698

3

Event Center

Een probleem opgelost in Event Center waarbij het minimaliseren van het gebeurtenisvenster van de host ertoe leidde dat het gebeurtenisvenster van de deelnemer ook werd geminimaliseerd.

CSCuz83788

3

Alle Centers

Een probleem opgelost in 64-bits Windows 10 waarbij, in sommige gevallen, het delen van een scherm leidde tot vastlopen als een externe camera was ingeschakeld.

CSCva07057

3

Meeting Center

Een probleem opgelost in Meeting Center waarbij het venster van de KiTTY-toepassing niet kon worden gedeeld door middel van toepassingen delen.

CSCva57334

3

WebEx-beheer

Een opmaakprobleem is opgelost in de logbestanden van de Web Tracer-tool als de taal van het besturingssysteem stond ingesteld op ';Frans.';

CSCva63663

3

Training Center

Een probleem opgelost met Training Center waarbij de actieve spreker nog steeds zichtbaar was na volledig te zijn uitgeschakeld voor een site.

CSCva85156

3

Meeting Center, opname

Een probleem opgelost in Meeting Center waarbij Mac-gebruikers, in sommige gevallen, geen opname konden starten.

CSCva79591

3

Meeting Center en Event Center

Een probleem opgelost in 64-bits Windows 10 om te verzekeren dat de juiste .exe-bestanden worden verwijderd als de uninstaller wordt uitgevoerd.

CSCva85114

3

Alle Centers

Een probleem opgelost in Windows 10 waarbij sommige pagina's niet correct werden weergegeven als een PDF-bestand werd gedeeld.

CSCva08905

3

Meeting Center

Een probleem opgelost waarbij de Meeting Center-toepassing niet meer reageerde als de gebruiker koos voor de audio-optie Bel mij.

CSCva36015

2

Alle Centers

Een probleem opgelost waarbij MacBook Air-computers geen video's met een resolutie van 720p konden verzenden of ontvangen.

CSCva10559

1

Alle Centers

Een probleem opgelost waarbij geen video kon worden bekeken op een computer met een Diamond One-Touch Video Capture VC500-apparaat.

CSCva29719

2

Training Center

Een probleem opgelost met Training Center waarbij het besturingssysteem van Mac niet meer reageerde als de deelsessie met automatische toewijzing was ingesteld en een presentator een bestand deelde.

CSCva77415

2

Alle Centers

Een probleem opgelost waarbij, onder bepaalde omstandigheden, deelnemers de video van een andere deelnemer niet konden zien als die video was vergrendeld door de host.

CSCva43002

2

Cloud Collaboration Management

Een probleem opgelost waarbij de SiteID-eigenschap niet werd bijgevoegd in de reactie voor nieuwe sites.

CSCva58832

2

Cloud Collaboration Management

Een probleem opgelost met oppervlakkige validatie waarbij de isValid-eigenschap correct terugkwam, maar een verkeerde foutcode had. Hierdoor mislukten sommige toepassingen.

CSCva87133

3

Support Center

Het probleem is opgelost waarbij het rapport van klantenservicemedewerkers niet werd gegenereerd.

CSCva99409

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij, als de host nog niet deelneemt aan de vergadering en de eerste deelnemer de host wordt, de vergadering inactief wordt als de eerste deelnemer de vergadering vervolgens verlaat.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.5)

                                                                                                                         
BugnummerErnstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuz95956

3

Event Center

Het probleem is opgelost in Event Center waarbij het HTML-kenmerk align="top" niet werd geaccepteerd in het veld Beschrijving.

CSCuz98955

3

Event Center

Het probleem in Event Center is opgelost dat de tekengrootte voor het veld Beschrijving niet overeenkwam met de andere velden op de pagina.

CSCuz97683, CSCuz88162, CSCuz97693

3

Event Center

Het probleem in Event Center is opgelost dat afzonderlijke enquêteresultaten niet konden worden opgeslagen.

CSCuz90077

3

Support Center

Het probleem is opgelost in Support Center waarbij uitschakelen van de optie 'Opname automatisch afdwingen wanneer vergadering begint' in Sitebeheerder ervoor zorgde dat de optie 'overschrijding toestaan' ontoegankelijk was.

CSCuz86939

3

Sitebeheer

Het probleem is opgelost waarbij interne en externe gebruikers niet konden worden geïdentificeerd met het beheergebruiksrapport.

CSCuz93821

3

Alle Centers

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers geen tijdelijke rapporten konden weergeven vanuit Mijn WebEx.

CSCuy5973

2

Alle Centers

Het probleem is opgelost waarbij Microsoft Internet Explorer 11-browsers Persoonlijke ruimte-pagina's niet konden openen.

CSCuz88062

3

URL API

Het probleem is opgelost waarbij mobiele gebruikers die voor het eerst deelnamen, niet naar app-stores werden geleid om WebEx te downloaden wanneer ze de deelname startten vanuit hun mobiele agenda-uitnodigingen.

CSCuz71729

3

URL API

Het probleem is opgelost waarbij een host geen vergadering in het Event Center kon starten vanuit een e-mail wanneer deze in Productiviteitstools was gepland.

CSCva06688

3

URL API

Het probleem is opgelost waarbij aanmelding van Productiviteitstools voor Mac niet mogelijk was als de gebruiker of de vergaderinggegevens speciale tekens bevatte.

CSCuz97711

3

Sitebeheer

De verwarrende tekenreeksen voor serviceaanvragen en nieuwe aanmeldingsaanvragen op de startpagina van Sitebeheer zijn bijgewerkt.

CSCuy59813

3

Meeting Center

Het probleem met Internet Explorer 11 of Windows 10 is opgelost waarbij de gebruiker werd gevraagd om een toepassing te downloaden in plaats van deel te nemen aan vergaderingen.

CSCva06629

2

Meeting Center

Visuele instructies toegevoegd in het scherm voor deelname aan een vergadering voor Firefox 47 en latere browsers waarin gebruikers werden geïnformeerd uitvoering van ActiveTouch General Container toe te staan om te kunnen deelnemen aan de WebEx-vergadering.

CSCva19343

3

Sitebeheer

Het probleem is opgelost waarbij sitebeheerders geen opnamen opnieuw konden toewijzen of verwijderen bij het bewerken van gebruikerspagina's.

CSCuz75441

3

Training Center

Het probleem is opgelost in Training Center waarbij de functie 'Dempen bij binnenkomst' niet juist werkte voor trainingssessies met alleen VoIP.

CSCuz83890

2

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij een DLL-bestand soms zorgde voor crashen van de client.

CSCuz93003

6

Training Center

Het probleem is opgelost in Training Center waarbij niet alle deelnemers audio konden horen in 'Alleen VoIP'-oefensessies.

CSCva18277

4

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij de pijlen om te schuiven tussen miniaturen van video's van deelnemers soms niet goed werden weergegeven.

CSCva29145

3

Meeting Center (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Meeting Center-toepassing blokkeerde in Mac OS 10.7.5.

CSCva08236

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij registratiekoppelingen die uit e-mailberichten naar Microsoft Word waren gekopieerd, de registratiepagina niet openden, maar in plaats daarvan werden doorgestuurd naar een pagina waarin de gebruiker werd gevraagd het vergaderingnummer in te voeren.

CSCva21304

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Meeting Center waarbij individuele enquêteresultaten soms niet juist werden weergegeven voor de host.

CSCva58967

2

Meeting Center

Het probleem is opgelost in Microsoft Internet Explorer 11 waarbij het secundaire laadscherm stopte bij 99% en de browser niet werd omgeleid naar de startpagina.

CSCuz45483

3

Alle Centers

Het probleem is opgelost in de WebEx-opname-editor waarbij exporteren naar WMV-indeling resulteerde in een foutmelding.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.4)

                                                                                                          

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuz46093

2

Support Center

Het probleem is opgelost met het Support Center waarbij de pagina voor pre-sessiedeelname de foutmelding ';Ongeldig sessienummer'; weergaf, zelfs als een geldig sessienummer was ingevoerd.

CSCuz37244

3

Meeting Center, Training Center, Event Center

Er is een probleem opgelost in de pagina Mijn WebEx > Voorkeuren onder Planningsopties, waar de host geen e-mailadres kon invullen met hoofdletters in het planningstoestemmingsveld.

CSCuw35518

6

Meeting Center

Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen van de persoonlijke ruimte incorrect worden gewijzigd wanneer de sitebeheerder ongerelateerde configuratiewijzigingen doorvoert.

CSCuz51523

3

Meeting Center

Er is paginering toegevoegd aan de pagina Bladeren door vergaderingen om de opvraging en weergave van een groot aantal vergaderingen aan de gebruiker te voorkomen.

CSCuz51035

2

Training Center

Er is een probleem opgelost in Training Center waar promotiecodes nieuwer dan de aanmaakdatum van de opname werden geweigerd.

CSCuz33894

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij uitzonderingen van de vergaderingreeksen die werden bewerkt in de productiviteitstools voor Windows niet konden worden bewerkt of verwijderd in de productiviteitstools voor Mac.

CSCuz41162

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost in Productiviteitstools voor Windows waar gebruikers geen Microsoft Outlook-vergaderinggebeurtenis met alleen genodigden voor de TelePresence-ruimte konden bewerken.

CSCuz34010

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waar Productiviteitstools voor Mac inconsistente productversienummers weergaf in het dialoogvenster Info en in bestandsinformatie.

CSCuz53295

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost waarbij Productiviteitstools voor Mac verwijdering van een hybride CMR-vergadering (Collaboration Meeting Rooms) niet toestonden wanneer de service-URL van de Cisco TMS (Telepresence Management Suite) in sitebeheer eindigde met een slash ';/';.

CSCuz53490

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers Windows-productiviteitstools voor Windows niet konden gebruiken om een vergadering te plannen namens een andere host als een Microsoft Exchange-account meerdere e-mailadressen had.

CSCuz53729, CSCuz65839

3

Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen hybride CMR-vergadering konden verwijderen met productiviteitstools wanneer de starttijd van de vergadering was verlopen.

CSCuz69518

3

Event Center

Er is een probleem opgelost met het Event Center dat de aankoop verhinderde van een programma met meer dan 20 live-gebeurtenissen of 20 opnames.

CSCuz71248

3

Meeting Center

Er is een probleem verholpen in een reeks terugkerende vergaderingen waarbij het annuleren van de vergadering voorafgaand aan een uitzonderingsvergadering de host verhinderde in het starten van de uitzonderingsvergadering.

CSCuz53635

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij een onjuiste landvlag werd weergegeven in het dialoogvenster ';Alle algemene inbelnummers'; wanneer een Canadees nummer bij de standaardbetaalnummers en gratis nummers stond.

 CSCuz69641

3

Event Center

Het probleem is opgelost waarbij TSP-audiosites alleen de Engelse taal konden ondersteunen in de Event Center-toepassing.

CSCuz71844

3

Event Center

Het Event Center-probleem is opgelost waarbij het veld Promotiecode niet werd weergegeven op de betalingspagina voor opnamen.

CSCuz50064

2

Meeting Center

Het probleem is opgelost in het WebEx-whiteboard waarbij het gebruik van het tekstverwerkingsprogramma ervoor kon zorgen dat WebEx crashte.

CSCuz55272

2

Meeting Center

Het probleem is opgelost waarbij een Android-gebruiker soms de audio-opties van andere deelnemers uitschakelt als de Android-gebruiker deelneemt aan een TSP-vergadering vóór de host.

CSCuz76048

3

Sitebeheer

Het probleem met sitebeheer is opgelost waarbij op de pagina met sitegegevens de pagina- en toepassingsversies niet konden worden weergegeven met een consistente versie-indeling.

CSCuz80455

2

WebEx-speler

Het probleem is opgelost dat ervoor zorgde dat de Cisco WebEx-speler crashte bij het afspelen van WRF-bestanden (WebEx Recording Format).

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.3)

                                                                                                                                   

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuy97210

3

Sitebeheer

Probleem opgelost waarbij sitebeheerders het importeren en exporteren van de gebruikers op de back-upsite niet konden uitvoeren, wanneer de gebruikersoptie 'Importeren/exporteren van GBS-ondersteuning' was uitgeschakeld voor de site en het bericht werd weergegeven aan klanten als melding.

CSCuz01830, CSCuz02900

6

Meeting Center

Probleem opgelost dat verwarring veroorzaakte over de functie gedeeltelijk terugspelen van opnamen door een opnamebeschrijving toe te voegen aan de pagina Opgenomen vergadering bewerken om duidelijk te maken dat het opgeven van start- en eindtijden zowel invloed heeft op afspelen van opnamen als op gedownloade opnamen.

CSCuy96360

3

Sitebeheer

Er is een probleem opgelost waarbij de limiet voor hostlicenties van Enterprise Edition niet door klanten kon worden verlaagd via een klantondersteuningsticket, zelfs wanneer de sitebeheerder al enkele hostaccounts had gedeactiveerd op de site.

CSCuz07967

3

Sitebeheer

Probleem opgelost in sitebeheer waarbij bepaalde instellingen afwijkende waarden bevatten voor de CSV-bestanden Pagina en Gebruikers exporteren.

CSCuy89199

3

Meeting Center

Voor sites die gebruikmaken van geïntegreerde audio van telefoonserviceproviders (TSP) kan het land Nigeria vanaf nu worden geselecteerd als het land of de regio voor het inbeltelefoonnummer voor een TSP-audioaccount.

CSCuy58110

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij de namen van deelnemers aan de vergadering in bepaalde gevallen werden weergegeven als 'anoniem'.

CSCuz05180

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij de menu's Host, Opmerking en Ondertiteling niet gezien konden worden nadat de hostrol werd overgedragen en weer teruggenomen.

CSCuy99245

3

Meeting Center

Het probleem is opgelost met de functie ';Probleemrapport genereren'; op de Mac waarbij het probleemrapport in sommige gevallen niet kon worden opgeslagen.

CSCuz09930

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij een onjuiste avatar werd weergegeven op een videosysteem waarin de naam van de deelnemer niet-ASCII-tekens bevatte.

CSCuy97252

3

Meeting Center

Probleem opgelost in Meeting Center waarbij de vergaderingen in sommige gevallen niet startte wanneer werd deelgenomen via de Temporary File Solution (TFS).

CSCuz12264

2

Meeting Center

Een klein weergaveprobleem opgelost met avatars in de Mac-versie van de WebEx-vergadertoepassing.

CSCuz09925

3

Meeting Center

Probleem met de weergave van avatars tussen TelePresence en Mac in Meeting Center opgelost.

CSCuz11063

3

Meeting Center

Probleem opgelost dat zich voordeed tijdens het delen van het scherm waarbij deelnemers de muis van de presentator niet konden zien nadat het beheer werd teruggevraagd.

CSCuz16479

3

Meeting Center

Probleem opgelost in de WebEx-vergadertoepassing waarbij het delen van een mediabestand er mogelijk in resulteerde dat de audio en video voor deelnemers niet synchroon liepen.

CSCuz09982

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij een WebEx-vergadering automatisch werd toegevoegd wanneer organisatoren alleen een Lync-vergadering wilden plannen.

CSCuz01900

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij een extra streepje werd weergegeven in het gratis inbelnummer wanneer een Hybride CMR-vergadering (samenwerkingsvergaderruimte (CMR} met TSP-audio werd gepland.

CSCuz10195

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in Productiviteitstools waarbij de optietekst Externe deelnemers toestaan andere opties overlapte op het tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen'; van het dialoogvenster WebEx-instellingen.

CSCuz10189

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in Productiviteitstools waarbij het label ';Wachtwoord'; het bijbehorende veld overlapte op het tabblad Instellingen voor ';Nu vergaderen'; van het dialoogvenster WebEx-instellingen.

CSCuy70923

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in Productiviteitstools waarbij de vergadertoepassing werd gedownload wanneer de vergadering vanuit Productiviteitstools werd gestart, zelfs wanneer de vergadertoepassing al was geïnstalleerd.

CSCuz14329

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in de Mac-versie van Productiviteitstools waarbij een reeks vergaderingen niet kon worden bewerkt als een van de eerdere uitzonderingen was beëindigd en verwijderd.

CSCuz14421

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in de Windows-versie van Productiviteitstools waarbij het versienummer inconsistent was tussen het dialoogvenster Info en de programmalijst van Microsoft Windows.

CSCuz01886

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost in Windows Productiviteitstools waarbij de optie Mij onthouden niet werkte voor bepaalde gebruikers.

CSCuz16038

3

Productiviteitstools

Het probleem is opgelost waarbij reeksen vergaderingen die werden gepland met de Mac-versie van Productiviteitstools maar waarvan één van de uitzonderingen was gemaakt met de Windows-versie van Productiviteitstools, niet langer konden worden bewerkt of verwijderd met de Mac-versie van Productiviteitstools.

CSCuy86940

3

Productiviteitstools

De Mac-versie van Productiviteitstools geblokkeerd voor het bewerken van vergaderingen in persoonlijke ruimten die zijn gepland met de Windows-versie van Productiviteitstools, omdat vergaderingen in persoonlijke ruimten niet worden ondersteund in de Mac-versie van Productiviteitstools voor deze versie.

CSCuy43861

4

Event Center

Een spelfout van het woord ';Inschrijving'; op de pagina Event Center is opgelost.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.2)

                                                                                                                                   

Bugnummer

Ernstniveau

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCuy45417

3

Sitebeheer

Probleem opgelost waarbij de e-mailmelding voor een gebruiker om de lengte van de hostpincode te wijzigen, nog steeds naar een gebruiker werd verzonden die eerder de rechten voor CMR Cloud had, maar nu niet meer.

CSCux05854

3

Meeting Center

Functie toegevoegd die ervoor zorgt dat een vergadering automatisch wordt beëindigd als de door de host geplande vergadertijd voorbij is en de host niet heeft deelgenomen aan de vergadering

CSCux05861

3

Meeting Center

Functie toegevoegd die ervoor zorgt dat gebruikers alleen opnieuw kunnen deelnemen aan een vergadering die eerder door de host is beëindigd als de host aanwezig is.

CSCuy44232

3

Event Center

Probleem opgelost waarbij Event Center de HTML-code niet weergaf die in het veld Beschrijving voor een geplande gebeurtenis was ingesloten.

CSCuy36106

3

Meeting Center

Duidelijk bericht toegevoegd voor gebruikers waarin wordt uitgelegd waarom ze de audiopincode in hun voorkeuren moeten herstellen of instellen na het aanmelden.

CSCuy44130

3

Training Center

Het probleem is opgelost waarbij Training Center nog steeds de audio-optie Andere teleconferentieservice weergaf in gevallen waar dit niet was ingericht of ingeschakeld.

CSCuy48342

3

Training Center

Probleem opgelost waarbij Training Center gebruikers toestond te registreren voor een trainingssessie die al beëindigd was.

CSCuy52852

3

Meeting Center

Probleem opgelost waardoor een hoog CPU-gebruik op Mac OS X Yosemite werd veroorzaakt tijdens het delen van een scherm of een toepassing.

CSCuy63652

3

Meeting Center

Probleem opgelost op de Mac waarbij de vergadering tot 1% laadde en vervolgens stopte vanwege een ongeldig .ini-bestand.

CSCuy60621

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij een gebruiker mogelijk een korte weergave van de vergadering in de persoonlijke ruimte krijgt voordat de gebruiker de lobby binnengaat.

CSCuy31417

3

Support Center

Probleem opgelost in WebACD waarbij gebruikers met tussenpozen een foutmelding ontvingen wanneer zij probeerden deel te nemen aan sessies met meerdere proxy's.

CSCuy11531

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij een foutbericht werd weergegeven in de gebeurtenisweergave van Microsoft Windows 10 wanneer het proces van Productiviteitstools abnormaal werd beëindigd.

CSCux49709

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij de tijd voor de vergaderingreeks niet juist werd weergegeven op de WebEx-site bij het plannen via Microsoft Outlook (de tijdzone van de Outlook-toepassing verschilde van de tijdzone op de WebEx-site).

CSCuy52914

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij TelePresence-ruimten werden verwijderd wanneer een hybride CMR-vergadering werd gepland met TelePresence-ruimten (zonder WebEx) en de instellingen vervolgens werden gewijzigd.

CSCuy56725

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost voor het bijwerken van verschillende vergaderingen in een vergaderingreeks in Outlook.

CSCuy50949

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost voor hybride CMR-vergaderingen dat voorkwam wanneer exemplaren van vergaderingen werden bewerkt met cache van Microsoft Outlook Exchange uitgeschakeld.

CSCuy66069

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij WebEx niet reageerde als gebruikers WebEx-vergaderingen probeerden te plannen met de Windows-versie van Productiviteitstools, die massaal werd geïmplementeerd met Microsoft Systems Management Server (SMS).

CSCuy84999 

4

Sitebeheer

Probleem met een e-mailsjabloon opgelost waarbij één variabele onjuist in het Duits was vertaald.

CSCuy94980

2

URL API

De regressie voor de ondersteuning van het argument BackURL met HTTP Get-aanvragen is nu opgelost.

CSCuy90778

3

Meeting Center

Probleem opgelost met het beperken van de deelnemerscapaciteit in persoonlijke ruimten tot 25 in plaats van 1000 voor bepaalde sites.

CSCuy95292

3

Training Center

Probleem in Training Center opgelost met betrekking tot de juiste plaatsing van PayPal-fondsen.

CSCuy97907 

3

Event Center

Probleem in Event Center opgelost met betrekking tot via een API geplande gebeurtenissen met zeer lange wachtwoorden.

CSCuy99659

3

Sitebeheer

Een sitebeheerprobleem opgelost voor sites waarvoor NBR-opname opnieuw toewijzen is uitgeschakeld. De sitebeheerder mag niet de mogelijkheid hebben NBR-opnamen opnieuw toe te wijzen voor deze sites.

CSCuy99660 

3

Meeting Center

Probleem opgelost dat deelnemers die op een koppeling klikken om aan een vergadering deel te nemen, een foutbericht krijgen.

CSCuz10043

2

Event Center

Probleem met Event Center en de weergave van de pagina Programmadetails opgelost.

Opgeloste bugs voor WebEx (WBS31.1)

                                                                       
Identificatie Ernstniveau Beïnvloed gebied Beschrijving

CSCux76957

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost in Hybride CMR-vergaderingen (samenwerkingsvergaderruimte) die via WebEx-productiviteitstools zijn gepland, waarbij een e-mailadres van een gebruiker ten onrechte werd beschouwd als een Cisco TelePresence-systeem, met planningsfouten als gevolg.

CSCux72290

3

Meeting Center

Probleem is opgelost waarbij een gebruiker niet aan een vergadering kan deelnemen als de Windows-proxy niet op Automatisch is ingesteld.

CSCux71288

3

Sitebeheer

Probleem opgelost waarbij de CMR Cloud-rechten niet correct worden weergeven in de WebEx-sitebeheeropties voor een hostaccount.

CSCux49709

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij een terugkerende vergadering die is gepland via Productiviteitstools soms met een onjuiste datum en tijd wordt weergegeven in de lijst met vergaderingen op de WebEx-site.

CSCux45060

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost met Productiviteitstools voor Mac waarbij een TelePresence-ruimte niet overeenkomt met de systeemweergave van Cisco TMS (TelePresence Management Suite).

CSCux14203

2

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij gebruikers in een CMR Cloud-vergadering te maken krijgen met stilstaande video of blokjesvideo.

CSCux05819

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij deelnemers die gebruikmaken van videoconferentiesystemen de laatste WebEx-video van gebruikers met video te zien krijgen in plaats van het huidige gebruikerssilhouet met alleen audio.

CSCuw80533

2

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij gebruikers een foutmelding vanwege lage bandbreedte ontvangen in CMR Cloud-vergaderingen die zijn gestart vanuit een videoconferentiesysteem.

CSCuw29737

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij gebruikers met een profielnaam met niet-alfabetische tekens niet via een tijdelijke toepassing aan een vergadering kunnen deelnemen.

CSCuv62624

3

Meeting Center

Probleem opgelost waarbij audio ontbreekt in een opname van een hybride CMR-vergadering.

CSCuy00213

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost waarbij Productiviteitstools niet reageerde nadat een verificatiefoutbericht van het netwerk was gevonden tijdens het bijwerken naar een nieuwere versie van Productiviteitstools.

CSCux77950

3

Productiviteitstools

Probleem opgelost voor Productiviteitstools waar bij het plannen van een Event Center-vergadering de Franse Event Center vergaderingssjabloon niet werd gevolgd.

CSCux86148

3

Productiviteitstools

Het probleem met Productiviteitstools is opgelost waarbij de tekenreeks van de Cloud Collaboration Management-portal niet werd toegepast op de e-mailsjabloon ';actieve vergadering'; voor de persoonlijke ruimte.

 

Attachments

  Outcomes