Öppna och åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)

Document created by Cisco Localization Team on Jan 23, 2017Last modified by Cisco Localization Team on Aug 26, 2017
Version 8Show Document
 • View in full screen mode
 

Öppna och åtgärdade buggar i WebEx (WBS30)

Användning av Felsökningsverktyget

Kända problem (buggar) klassificeras efter svårighetsgrad. Denna versionsinformation omfattar beskrivning av följande:

 
 • Öppna kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

   

 • Åtgärdade kundrapporterade buggar med svårighetsgrad 1 till 3

   

 • Åtgärdade Cisco-rapporterade betydande buggar

   

 

Du hittar detaljer om buggar och kan söka efter andra buggar genom att använda Ciscos buggsökningsverktyg.

 
Innan du börjar

För att ha tillgång till Felsökningsverktyget behöver du följande:

 
 • Internetanslutning

   

 • Webbläsare

   

 • Användarnamn och lösenord på Cisco.com.

   

 
    
1    För att öppna buggsökningsverktyget går du till https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
2    Logga in med ditt användarnamn och lösenord från Cisco.com.
3    Ange buggens ID-nummer i fältet "Sök efter" och tryck sedan på Sök.
Tips       Du kan också gå till en specifik bugg genom att ange https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/<BUGGID> där <BUGGID> är ID:et på buggen som du söker efter (t.ex. CSCab12345).
Nästa steg

 

För mer information om hur du söker efter buggar, skapar sparade sökningar och buggrupper, välj Hjälp på sidan Felsökningsverktyg.

 

Öppna buggar i WebEx (WBS30)

 

 

De buggar som listas i följande tabell beskriver oväntade beteenden i denna version. Se Buggsökningsverktyget för mer information.

 
                                              
Tabell 1 Öppna buggar i WebEx-version WBS30
Identifierare Allvarlighetsgrad Område som berörs Beskrivning

CSCuv05285

3

Meeting Center

Meeting Center: Om presentatören delar via en CMR-slutpunkt kan skärmen komma att ”frysa” för vissa deltagare.

CSCuv36738

3

Mitt WebEx

Användarnamn: Möjligheten att byta användarnamn på tätt sammankopplade webbplatser har begränsats. Möjligheten för en användare att uppdatera ett annat användarnamn har tagits bort.

CSCuv35672

3

Produktivitetsverktyg

Meeting Center: Kanske inte registrerar hela anslutningstiden (mötets sluttid) om värden blir bortkopplad från mötet.

CSCuv12024

2

Meeting Center

Meeting Center: I vissa fall kan mötesdeltagare tillfälligt se en svart skärm i några sekunder under programdelning.

CSCuv47556

3

Meeting Center

Meeting Center: I vissa fall händer det att texten på Start/stopp-knappen inte uppdateras ordentligt när en PowerPoint-fil delas via fildelning och automatisk bläddring av bilder används. (Knappen fortsätter däremot att fungera som vanligt).

CSCuv64213

2

Produktivitetsverktyg

Produktivitetsverktyg: Om du försöker ställa in en WebEx-mötesserie som schemalagts från Mac PT visas ett felaktigt felmeddelande som anger att serien schemalagts med Windows PT vilket gör att du inte kan ställa in WebEx-mötesserien från Outlook.

CSCux94606

3

XMLAPI

XMLAPI: Förebyggandet av skapandet av flera personliga rum för en användare via XML API som en sida stöder inte detta.

CSCux75775

3

MyWebEx

Ett känt problem där talarens video låser sig i flera sekunder i en MP4-inspelning.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.23)

                               

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCvf24696

3

Ej tillämpligt

Problem med CCA-migrering åtgärdat.

CSCvd91076

3

NBR

Problem åtgärdat med att när en nätverksbaserad inspelning skulle spelas upp visades följande meddelande: ”Denna mötesinspelning har upphört eller är blockerad av säkerhetsskäl.”

CSCvf15874

4

URL API

Problem åtgärdat med att felloggarna inte korrekt identifierade meddelanden om startat möte utan/med fel värd eller skapare.

 

CSCvf38865

  
 

3

  
 

URL API

  
 

Åtgärdat ett problem där TelePresence-systemet gav felet ”Ett oväntat fel uppstod under kommunikationen med WebEx” vid försök att schemalägga ett videobaserat WebEx Meeting Center-möte.

  
 

CSCvf40733

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Åtgärdat ett problem med en tom Event Center-sida och att sidan slutade svara efter att användaren hade klickat på ”Schemalägg en händelse”.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.22)

  
           
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  
 

CSCve57088

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem med inringningsnummer som hade felaktig etikettering.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.2)

                          
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCve25311

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där Frågeverktyg för session inte skickade tillbaka några data.

CSCve26208

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där markören inte automatiskt flyttades till fältet för användarnamn vid inloggning.

 

CSCvd77282

  
 

3

  
 

Webbplatsadministration

  
 

Ändrade en inställning i administrationen av WebEx så att avgiftsfria nummer nu är aktiverade som standard för nya konton.

  
 

CSCve40901

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade ett problem där videobaserade möten i WebEx Meeting Center inte öppnades korrekt.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.20)

  
                                                                  
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvd88313

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där användarnamnet och e-postadressen inte sparades i Microsoft Internet Explorer 11.

CSCvd91228

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där internettelefonin (VoIP) inte fungerade i vissa möten.

CSCvd89561

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där mötesvärdar inte kunde återansluta till ett möte från TelePresence efter att ha blivit frånkopplade på ett onormalt sätt.

CSCve04169

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där återkommande mötesinformation visade fel datum och veckodag.

CSCvd67375

3

Event Center

Åtgärdade ett problem där inspelningar fortsatte att buffra under uppspelning.

CSCvd84297

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där skrivbordsprogrammet kraschade i väntan på att värden skulle godkänna deltagaren om deltagaren anslutit till mötet med produktivitetsverktyg.

CSCvd50468

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där WebEx iPhone-app inte kunde överföra WebEx-mötet till skrivbordsprogrammet.

CSCvd35179

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett prestandaproblem med Windows produktivitetsverktyg där det gick långsamt att skapa och uppdatera ett WebEx-möte när Outlook-klienten var i online-läge.

CSCvd96969

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där produktivitetsverktygen för Windows inte kunde skicka ut uppdaterade inbjudningar till undantagsmöten efter att värden hade ersatt en bilaga av undantaget.

CSCve00660

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där produktivitetsverktygen band fel sessionstyp och mötesmall vid schemaläggning av en personlig konferens eller ett möte med enbart ljud om namnet på sessionstypen duplicerades med det vanliga mötets sessionstyp.

 

CSCve05351

  
 

3

  
 

Alla center

  
 

Åtgärdat ett problem där inställningarna för tidszon och språk inte bevarades mellan sessioner i Microsoft Internet Explorer 11.

  
 

CSCve06311

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där mötesvärden kom till det personliga rummet istället för till mötesinformationssidan när de klickade på länken Delta i möte.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.19)

  
                
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvd46556

2

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där användare fick ett felmeddelande när de försökte ansluta till ett möte med Mozilla Firefox 51.0.1 (32-bitar). Meeting Center

CSCvd33943

3

Event Center

Åtgärdade ett problem där vissa användare fick felmeddelandet 45104 när de delade en Microsoft PowerPoint PPTX-fil som innehöll en video.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.18)

  
                               
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvc79883

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användaren ombads ange ett mötesnummer i stället för registreringsinformation när denne försökte registrera sig till ett möte i Meeting Center.

CSCvd02163

3

Meeting Center (Windows)

Åtgärdat ett problem där andra Microsoft Windows-program slutade svara efter att ha delat ett möte eller ett program i Meeting Center.

CSCvd09912

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där meddelandet ”Sidan kan inte visas” visades när man klickade på länken för globalt inringningsnummer, efter att ha ändrat sidans språk från huvudspråket till ett annat språk.

 

CSCvd23710

  
 

3

  
 

Support Center

  
 

Åtgärdade problemet med att ett fel uppstod när man öppnade rapporten för Samtalsvolym.

  
 

CSCvd30441

  
 

2

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdade problemet med att användare fick en global felsida när de försökte att ansluta till ett möte i personliga rum.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.17)

  
                                                   
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvc57549

3

Support Center

Åtgärdat ett problem där Support Center inte öppnades under felsäkert läge i Safari 10.

CSCvc67110

3

Support Center

Åtgärdat ett problem där Support Center inte öppnades på en Mac med Google Chrome.

CSCvc67249

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där Training Center inte öppnades på Linux med Google Chrome.

CSCvc69607

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där deltagare ibland fick felmeddelandet ”Du kan inte delta i sessionen eftersom en annan deltagare redan har anslutit sig med denna registrering”.

CSCvc66228

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där tillfälliga lösenord ändrades till permanenta lösenord.

CSCvc63268

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där Microsoft Outlook blev instabilt när användare redigerade en enkel förekomst av ett återkommande möte.

CSCvc76854

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem vid schemaläggning av ett möte där användare togs bort från Till-fältet om videosystemets SMTP-adress innehöll en användares e-postadress.

CSCvc78740

3

Produktivitetsverktyg (Mac)

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac blockerade popupen ”Skicka till alla” eller ”Skicka till uppdaterade” när användare schemalade möten i Microsoft Outlook.

CSCvc80098

3

Produktivitetsverktyg (Mac)

Åtgärdat ett problem där Mac produktivitetsverktyg inte kunde logga in automatiskt om e-postadressen vid den första inloggningen innehöll versaler.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.16)

  
                                         
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  
 

CSCvc20891

  
 

3

  
 

Produktivitetsverktyg

  
 

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen inte kunde uppdatera mötesserien om tidszonen i det lokala systemet var en annan än tidszonen på WebEx-webbplatsen.

  
 

CSCvc41742

  
 

5

  
 

Produktivitetsverktyg (Mac)

  
 

Problem åtgärdat på Mac som innebar att knapptexten ”Lägg till WebEx-möte” var trunkerad.

  
 

CSCvb87381

  
 

3

  
 

Webbplatsadministration

  
 

Problem åtgärdat som innebar att felaktiga IP-adresser visades i användningsrapporter.

  
 

CSCvc31409

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Problem åtgärdat som innebar att sidan för lösenordsåterställning visades som tom om användarna väntade i mer än 24 timmar med att återställa sina lösenord.

  
 

CSCvc48745

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Åtgärdat ett problem där deltagare kunde komma åt en händelse från en mobilenhet och skicka in formuläret utan att ange ett telefonnummer, även om händelsen krävde ett telefonnummer.

  
 

CSCvc36124

  
 

3

  
 

Meeting Center, Event Center

  
 

Åtgärdat ett problem där knappen Ring med dator på fliken Snabbstart kunde väljas innan programmet var redo att ringa.

  
 

CSCvb87566

  
 

  
 

WebACD

  
 

Åtgärdat ett problem där meddelandet ”Kan inte ansluta till webbplatsen” visades till och från på webbplatser med enkel inloggning (SSO).

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.15)

  
                                    
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  
 

CSCvc05861

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Problem med standardmötesmallar som inte gick att ställas in vid schemaläggning av möten har åtgärdats.

  
 

CSCvb26888

  
 

4

  
 

Support Center

  
 

Åtgärdade ett problem där värdet för parametern meetingKey inte överfördes korrekt från Cisco WebEx Remote Access och Cisco WebEx Access Anywhere.

  
 

CSCvb63393

  
 

4

  
 

Produktivitetsverktyg

  
 

Åtgärdade ett problem där mötestypen för CMR Hybrid inte sparades under Avancerade inställningar för TelePresence-menyn.

  
 

CSCvc07695

  
 

3

  
 

Meeting Center

  
 

Åtgärdat ett problem där e-postmeddelanden med mötesavslag visade kinesiska och japanska namn felaktigt.

  
 

CSCvc17276

  
 

3

  
 

Event Center

  
 

Åtgärdat ett problem med registreringsregler där extra mellanslag i e-postdomänen resulterade i att deltagare blev kvar i statusen Väntande.

  
 

CSCvc13550

  
 

3

  
 

Produktivitetsverktyg

  
 

Problem åtgärdat där e-postinbjudningar skickades som oformaterad text i stället för som HTML.

  
  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.14)

  
                                                                       
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvb51276

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att en användare inte kunde schemalägga ett möte på uppdrag av en annan användare.

CSCvb49923

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där problemrapporter inte skickades.

CSCvb53525

3

Training Center

Problem åtgärdat som innebar att värdtypen inte kunde ändras efter att en alternativ värd hade anslutit sig till sessionen.

CSCvb68861

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där Meeting Center-möten och Training Center-sessioner återgick till det satta standardkontot för telefonitjänstleverantör (TSP) även om telekonferenstypen var satt till Ingen.

CSCvb67373

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att värdet i Exkludera lösenord från e-postinbjudan? såg ut att vara Nej när man granskade mötesuppgifterna, trots att värdet hade konfigurerats som Ja av webbplatsadministratören.

CSCvb55314

2

Meeting Center

Problem åtgärdat i Windows 10 som innebar att Microsoft Anteckningar slutade svara vid delning av textfiler och att Adobe Acrobat Reader kunde sluta svara vid delning av PDF-filer.

CSCvb68693

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där den globala länken till en mötesinbjudan visade ”%ParticipantCode%” istället för det faktiska värdet.

CSCvb39799

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där användare inte kunde öppna enstaka förekomster i en mötesserie.

CSCvb25252

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där PCM-standardnumret för inringning var felaktigt.

CSCvb55366

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att användare inte kunde logga in i produktivitetsverktygen eftersom API-värdet sessionTicket hade kortats av.

CSCvb59865

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen inte visade korrekta uppgifter om personliga konferensmöten.

CSCvb65924

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att sändningen av en WebEx-mötesinbjudan misslyckades och blev kvar i mappen Utkast.

CSCvb49923

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen i Windows inte kunde köras under olika OS-kontoprivilegier i Microsoft Outlook.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.13)

  
                                                   
 

Buggnummer

  
 

Allvarlighetsgrad

  
 

Produktområde som berörs

  
 

Beskrivning

  

CSCvb21118

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att inringningsnummer inte syntes i e-postinbjudan till möten.

CSCvb11164

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesdeltagare kunde delta i möten även efter att värden hade avslutat dem.

CSCvb30431

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesvärdens nyckel överfördes felaktigt till programmet.

CSCvb36785

4

URL API

Problem åtgärdat som innebar fel med alternativa värdar och möteslösenord när värden redan deltog i ett möte.

CSCvb31886

3

Event Center

Problem åtgärdat som innebar att felaktigt formaterad kontaktinformation som importerades från kommaavgränsade (CSV) filer inte resulterade i korrekt feedback och förklaring av urvalsformatet.

CSCvb03472

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att punktlisttecken ändrades till dollartecken i Microsoft PowerPoint.

CSCvb18905

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med att delta i möten via en Dell Latitude 11 5175-surfplatta.

CSCvb23344

2

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där Meeting Center ibland slutade svara när användaren deltog i ljud via en Windows-dator.

CSCvb37083

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där mötestypen inte var synkroniserad mellan programmet och databasen.

  

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.12)

                                                                                                                         

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCva04705

3

WebEx-administration

Uppdaterade webbplatsadministrationens hjälpdokument om ”PhoneCntry”, ”CellCntry”, ”AP1Cntry” och ”AP2Cntry” samt specificerade värdet för poster som kan innehålla ett understreck ”_”.

CSCva49364

3

Meeting Center

Löste ett problem som innebar att vissa alternativa värdar inte kunde starta möten när mötena inbegrep flera alternativa värdar.

CSCva41330

3

WebEx-administration

Åtgärdade en bugg som innebar att exporterade filer med kommaseparerade värden (CSV-filer) för sessionsfrågor inte fungerade när användarens språk var inställt till japanska.

CSCva43164

3

Meeting Center

Löste ett problem som resulterade i att för- och efternamn med japanska tecken inte visades korrekt i e-postmallen för mötesinbjudan.

CSCva61571

3

Inspelning

Åtgärdade ett problem som innebar att WebEx nätverksinspelare ibland inte fungerade i spärrade versioner.

CSCva58959

3

Inspelning

Åtgärdade ett problem med uppspelning av WRF-inspelningar (WebEx Recording Format) på Mac OS 10.11.

CSCva34558

3

Mitt WebEx

Löste en avvikelse inom rapportering som resulterade i att bekräftade deltagare visades i registreringsrapporten men inte i närvarorapporten.

CSCva25301

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som innebar att alternativet Träffas nu, med vilket man kan starta ett WebEx-möte, inte visades i Cisco Jabber-programmet.

CSCva85515

3

Event Center

Åtgärdade ett problem i Event Center som innebar att ett systemfel uppstod när en anpassad fråga lades till i registreringsformuläret.

CSCva10077

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med WebEx- och TelePresence-möten (CMR Hybrid) där video inte kunde användas under hela mötet om WebEx-programmet slutade svara när användaren började delta i mötet.

CSCva33344

3

Inspelning

Åtgärdade ett problem som innebar att kommenteringsverktyget med laserpekare inte spelades in på rätt sätt i inspelningar.

CSCva37415

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där den aktiva talaren fortfarande visades i endast-VoIP (internettelefoni)-möten även om alternativet ”se vem som talar” hade inaktiverats i webbplatsadministrationen.

CSCuz90192

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där överskridande av möteskapacitet genererade ett systemfel i stället för ett varningsmeddelande.

CSCva09189

2

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där informationen om TelePresence-rum försvann från huvudtexten i e-postinbjudan om mötet redigerades med Mac-versionen av produktivitetsverktygen.

CSCva16270

5

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där TelePresence-rum inte listades i alfabetisk ordning vid schemaläggning av ett WebEx- och TelePresence-möte (tidigare kallat ”CMR Hybrid-möte”).

CSCva07007

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem i produktivitetsverktygen som innebar att den uppdaterade e-postinbjudan inte kunde generera HTML korrekt när värden bekräftade en ny föreslagen tid utan att öppna Microsoft Outlook-bokningen.

CSCva19645

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem som innebar att Microsoft Outlook genererade en felaktig HTML-kod i e-postinbjudan till ett WebEx-möte med video (tidigare kallat ”CMR Cloud-möte”) via produktivitetsverktygen.

CSCva33046

2

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där Mac-versionen av produktivitetsverktygen inte fungerade med Microsoft Outlook 64-bitar för Mac.

CSCva49998

3

URL API

Åtgärdade ett problem där mötesinbjudningar i produktivitetsverktygen inte hade stöd för %MeetingNumberNS%.

CSCva67252

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem som innebar att produktivitetsverktygen tog bort användarens personliga rum-möte om användaren växlade mellan ett vanligt WebEx-möte och ett personligt rum-möte inom mötesförekomsterna.

CSCva57379

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där produktivitetsverktygen gjorde så att Microsoft Outlook 2010 slutade svara när Outlook avslutades och användaren hade inaktiverat snabbavstängningsfunktionen för Outlook.

CSCva99409

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där mötet blev inaktivt om värden ännu inte hade anslutit så att den första deltagaren utsågs till värd och den deltagaren sedan lämnade mötet.

CSCva19430

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där texten ”Lägg till i kalendern” visades i mötesmeddelandet med en tom länk när alternativet ”iCalendar (visa Lägg till i min kalender för MC, TC och EC)” inte hade aktiverats av webbplatsadministratören.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.10)

                                                                                      
BuggnummerAllvarlighetsgradProduktområde som berörsBeskrivning

CSCuz90077

3

Support Center

Åtgärdat ett problem i Support Center där övervärden inte kunde inaktiveras av webbplatsadministrationen.

CSCuz93821

3

Alla center

Åtgärdade ett problem där vissa användare nekades åtkomst till sina preliminärrapporter i Mitt WebEx.

CSCuz95956

3

Event Center

Åtgärdade ett problem i Event Center där HTML-attributet align="top" inte godkändes.

CSCuz98955

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center där textstorleken som använts för beskrivningsfältet inte matchade de andra fälten på sidan.

CSCuz97683, CSCuz88162, CSCuz97693

3

Event Center

Åtgärdat ett problem i Event Center där enskilda omröstningsresultat inte kunde sparas.

CSCuz75056

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där WBS30 inte automatiskt uppgraderades efter en massimplementering av paketet WBS30 produktivitetsverktyg.

CSCva18277

4

Meeting Center

Åtgärdade ett fel som innebar att pilarna som används till att skrolla mellan deltagarnas videominiatyrer ibland inte visas korrekt.

CSCuz88062

3

URL API

Löste ett problem att förstagångsanvändare med mobil inte blev dirigerade till appbutikerna för att hämta WebEx i samband med att de öppnade sina mobila kalenderinbjudningar.

CSCuz71729

3

URL API

Åtgärdat ett problem där en värd inte kunde starta ett Event Center-möte från ett e-postmeddelande om det var schemalagt med produktivitetsverktygen.

CSCva06688

3

URL API

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac inte kunde logga in om användaren eller mötesinformationen innehöll specialtecken.

CSCuy59813

3

Meeting Center

Löste ett problem med Internet Explorer 11 på Windows 10 där användare uppmanades att hämta ett program istället för att delta i möten.

CSCva06629

2

Meeting Center

Lade till visuella instruktioner i skärmbilden Delta i möte för Firefox 47 och senare webbläsare. Instruktionerna informerar användarna om att man ska tillåta att ActiveTouch General Container körs för att man ska kunna delta i ett WebEx-möte.

CSCuy59813

3

Meeting Center

Löste ett problem med Internet Explorer 11 på Windows 10 där användare uppmanades att hämta ett program istället för att delta i möten.

CSCva08236

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där registreringslänkar som kopierades från e-postmeddelanden till Microsoft Word inte öppnade registreringssidan utan istället dirigerade användarna till en sida där de ombads ange mötesnumret.

CSCva21304

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Meeting Center där individuella omröstningsresultat, i vissa fall, inte visades korrekt för värden.

CSCva58967

2

Meeting Center

Åtgärdat ett problem i Microsoft Internet Explorer 11 där sekundära inläsningsskärmar stannade vid 99 %, utan att webbläsaren omdirigerade till landningssidan.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.9)

                                                        

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuz37244

3

Meeting Center, Training Center, Event Center

Åtgärdade ett problem på sidan Mitt WebEx > Inställningar under “Alternativ för schemaläggning”, där värden inte kunde fylla i en e-postadress med versaler i fältet för schemaläggningstillstånd.

CSCuw35518

6

Meeting Center

Inställningarna för Personliga rum ändrades på ett felaktigt sätt när webbplatsadministratören genomför orelaterade konfigurationsändringar.

CSCuz51523

3

Meeting Center

Sidnumrering har lagts till på sidan Bläddra bland möten för att förebygga hämtning och visning av ett stort antal möten för användaren.

CSCuz33894

3

Produktivitetsverktyg

Undantag i mötesserier som redigerades i produktivitetsverktygen för Windows kunde inte redigeras eller tas bort i produktivitetsverktygen för Mac.

CSCuz53295

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där produktivitetsverktygen för Mac inte tillät borttagning av Hybrid-möten i mötesrum för samarbete (CMR) om Cisco TelePresence Management Suite (Cisco TMS)-tjänstens URL i webbplatsadministrationen avslutades med ett snedstreck ”/”.

CSCuz53490

3

Produktivitetsverktyg

Användare kunde inte använda Windows produktivitetsverktyg för att schemalägga ett möte åt en annan värd när ett Microsoft Exchange-konto har flera e-postadresser.

CSCuz53729, CSCuz65839

3

Produktivitetsverktyg

Produktivitetsverktygen tog inte bort hybridmöten i mötesrum för samarbete (CMR) när starttiden för mötet passerats.

CSCuz53635

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där en felaktig flagga visades i dialogrutan ”Alla globala inringningsnummer” när ett kanadensiskt nummer fanns bland avgiftsfria och avgiftsbelagda standardnummer.

CSCuz79386

3

Event Center

Tog bort en referens till bildtaggen i verktygstipset i Event Centers beskrivningsfält eftersom bildtaggen inte längre stöds.

CSCuz80455

2

WebEx-spelare

Åtgärdat ett problem som orsakade att Cisco WebEx-spelaren kraschade under uppspelning av WebEx Recording Format (WRF)-filer.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.8)

                                                                       

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuy97210

3

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem där webbplatsadministratörer inte kunde utföra import och export av användare på backup-webbplatsen när alternativet ”stöd GSB för att importera/exportera användare” var inaktiverat för webbplatsen, och visade detta meddelande för kunder

CSCuz01830, CSCuz02900

3

Meeting Center

Löst ett problem som orsakade förvirring beträffande playback-funktionen för partiell inspelning genom att lägga till en inspelningsbeskrivning på sidan Redigera inspelat möte för att förtydliga att specificering av start- och sluttid påverkar både playback-inspelningar och nedladdade inspelningar.

CSCuz07967

3

Webbplatsadministration

Löst ett problem i webbplatsadministration där vissa inställningar hade olika värden för Page- och User Export CSV-filerna.

CSCuy89199

3

Meeting Center

För webbplatser som använder TSP-integrerad (Telephony Service Provider) audio kan nu Nigeria väljas som landet eller regionen för uppringningsnumret för ett TSP-audiokonto.

CSCuy58110

3

Meeting Center

Löst ett problem där namnen på mötesdeltagare i vissa fall visades som ”anonyma”.

CSCuz16479

3

Meeting Center

Löst ett problem i WebEx-mötesapplikationen där delning av en mediafil kunde resultera i att audio och video var osynkroniserade för deltagarna.

CSCuz09982

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Produktivitetsverktyg där ett WebEx-möte lades till automatiskt när organisatörer endast ville schemalägga ett Lync-möte.

CSCuz01900

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Produktivitetsverktyg där ett extra streck visades i det kostnadsfria uppringningsnumret vid schemaläggning av ett CMR-hybridmöte (Collaboration Meeting Rooms) med TSP-audio.

CSCuz10195

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i produktivitetsverktygen där alternativtexten Tillåt externa deltagare överlappade med andra alternativ under inställningsfliken ”Träffas nu” i dialogrutan WebEx-inställningar.

CSCuz10189

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i produktivitetsverktygen där etiketten ”Lösenord” överlappade med dess fält under inställningsfliken ”Träffas nu” i dialogrutan WebEx-inställningar.

CSCuz14329

3

Produktivitetsverktyg

Löst ett problem i Mac-versionen av Produktivitetsverktyg där en mötesserie inte kunde redigeras om ett av dess tidigare undantag avslutades och togs bort.

CSCuz14421

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem i Windows-versionen av produktivitetsverktygen där versionsnumret var inkonsekvent mellan dialogrutan Om och Microsoft Windows-programlistan.

CSCuz01886

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem med produktivitetsverktygen i Windows där alternativet Kom ihåg mig inte fungerade för vissa användare.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.7)

                                                                                                                                   

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCuy45417

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där användare som hade fått CMR Cloud-privilegiet och sedan fått det borttaget fortsatte att få e-postbekräftelser om att de skulle ändra längden på värdens PIN-kod.

CSCux05854

3

Meeting Center

Har lagt till logiken att automatiskt avsluta mötet när värdens schemalagda mötestid har tagit slut och värden inte har deltagit i mötet.

CSCux05861

3

Meeting Center

Har lagt till logik som kräver att värden är närvarande för att användare ska kunna delta i ett möte som värden tidigare har avslutat och som de deltar i igen.

CSCuy44232

3

Event Center

Åtgärdat ett problem där Event Center inte visade HTML-koden som var inbäddad i beskrivningsfältet för en schemalagd händelse.

CSCuy36106

3

Meeting Center

Lagt till tydliga meddelanden som förklarar varför användare måste återställa eller ställa in ljud-PIN-koden i sina inställningar efter inloggning.

CSCuy44130

3

Training Center

Åtgärdade ett problem där Training Center fortsatte att visa ljudalternativet Andra telekonferenstjänster även om de inte var tillhandahållna eller aktiverade.

CSCuy48342

3

Training Center

Åtgärdat ett problem där Training Center tillät användare att registrera sig för ett utbildningsmöte som redan hade avslutats.

CSCuy46844

3

URL API

Förbättrade e-postmallar visar landsnamnet bredvid telefonnumret för WebEx-möten med ljud från telefonitjänsteleverantörer (TSP).

CSCuy57251

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem där väntande nya kontoförfrågningar inte listades efter att webbplatsen hade ändrats från icke-SSO till SSO.

CSCuy57386

3

Event Center

Åtgärdat ett problem som innebar att Event Center skapade samma registrerings-ID för två olika mötesdeltagare.

CSCuy52852

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem med hög CPU-användning i Mac OS X Yosemite under skärm- och programdelning.

CSCuy60621

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där användare kunde se mötet i personliga rum ett kort tag innan de kom till lobbyn.

CSCuy11531

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där ett felmeddelande visades i Microsoft Windows10-händelsevisaren när produktivitetsverktygets tjänsteprocess avslutades onormalt.

CSCux49709

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där tiden för mötesserien inte visades korrekt på WebEx-webbplatsen när man schemalade via Microsoft Outlook (tidszonen för Outlook-programmet skiljde sig från tidszonen på WebEx-webbplatsen).

CSCuy52914

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där TelePresence-rummen togs bort om man schemalade ett CMR Hybrid-möte med TelePresence-rum (utan WebEx) och sedan ändrade inställningarna.

CSCuy56725

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem med uppdateringen av mötesserier i Outlook.

CSCuy64232

3

Produktivitetsverktyg

För möteswebbplatser som endast använder deltagarens e-postmall för mötesinbjudan har ett kompatibilitetsproblem åtgärdats i produktivitetsverktyget för Mac och Windows. Om en användare med Windows produktivitetsverktyg skapar eller redigerar ett möte, kan mötet eller mötesserien nu redigeras med produktivitetsverktyget för Mac.

CSCuy66069

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där WebEx slutade svara när användare försökte schemalägga WebEx-möten med Windows produktivitetsverktyg som hade distribuerats via Microsoft Systems Management Server (SMS).

CSCuy84999 

4

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem med e-postmallar där en variabel var felaktigt översatt till tyska.

CSCuy90778 

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med begränsningen av deltagarkapaciteten i personliga rum till 25 i stället för 1 000, på vissa webbplatser.

CSCuy95292

3

Training Center

Åtgärdade ett problem med Training Center relaterat till korrekt visning av Paypal-medel.

CSCuy97907

3

Event Center

Åtgärdade ett problem med Event Center relaterat till API-schemalagda händelser med väldigt långa lösenord.

CSCuy99659

3

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem med webbplatsadministrationen på webbplatser där ”Omtilldela NBR-inspelning” är inaktiverat. Webbplatsadministratören bör inte ha möjlighet att utföra omtilldelning av NBR-inspelning på dessa webbplatser.

CSCuy99659

3

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötesdeltagare fick ett felmeddelande när de försökte klicka på en länk för att Delta i ett möte.

CSCuy64232

3

Produktivitetsverktyg

Löste ett interoperabilitetsfel för Mac/Windows produktivitetsverktyg för webbplatser som har aktiverat Endast deltagarmall. Möten som schemalagts med Windows PT kan nu redigeras med Mac PT.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.6)

                                                                                                                                                                                               

Buggnummer

Allvarlighetsgrad

Produktområde som berörs

Beskrivning

CSCux77671

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där användare inte kunde skapa ett återkommande möte med ett slutdatum efter december 2014.

CSCux77707

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där varaktigheten för ett mötesrum för samarbete (CMR) Hybrid-möte är felaktigt när Cisco TelePresence Management Suite (TMS)-schemat är 13 timmar.

CSCux50101

6

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där en Meeting Center-session som startas via Cisco Jabber inte startar.

CSCux86977

6

MyWebEx

Lade till möjligheten att hämta användarnamnen om mötesdeltagarna är inloggade på en WebEx-webbplats som inte använder enkel inloggningsautentisering (SSO).

CSCur11531

2

Mitt WebEx

Lagt till support för överföring av större filer, såsom inspelningsfiler, i avsnittet Mina filer i Mitt WebEx.

CSCux14001

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett fel med att kommandot Träffas nu inte fungerade för deltagare som använder Cisco Jabber 11.0 och senare.

CSCux89105

3

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem att alternativet Tillåt följande URL-domännamn på sidan administrering av webbplatsen inte fungerade.

CSCux95341

2

Mitt WebEx

Löst ett problem på sidan Min profil där ett felmeddelande visades när en användare försökte ändra sitt lösenord.

CSCuw48673

6

Event Center

Åtgärdade ett problem med Event Center där bilder som infogades som en del av inspelningens beskrivning inte visades.

CSCuy06742

3

Webbplatsadministration

Åtgärdat ett problem med ett felaktigt tidsformat för WebACD-rapporter i administrering av webbplatsen.

CSCuy09461

3

Meeting Center

Åtgärdat en felstavning i meddelandefönstret när man schemalägger ett möte igen.

CSCuy29432

3

Training Center

Åtgärdade ett problem med att användarrapporten inte visades när andra språk än engelska användes.

CSCuy16627

3

Event Center

Åtgärdade ett problem med att hämta ett program från programhanteraren vilket resulterade i ett timeout-fel.

CSCuy28017

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med att schemaläggning av ett CMR-möte resulterade i att alternativet att markera video som inaktiv visades felaktigt.

CSCuy20813

3

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem med att ett personligt mötesrum blev inaktivt i inställningarna för ”Träffas nu” när mötestypen ändrades.

CSCuy11363

3

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett fel med att import av ny användare resulterade i att alternativet Ta automatiskt bort möte blev inaktivt.

CSCux77950

3

Produktivitetsverktyg, Event Center

Åtgärdat ett produktivitetsverktygsproblem där schemaläggning av ett Event Center-möte inte följde den franska Event Center-mötesmallen.

CSCux86148

6

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem med produktivitetsverktygen som innebar att ConfCallParticipant- strängen inte tillämpades i mallen "Invitation to a Meeting in Progress" för Personligt rum.

CSCux49709

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där mötestiderna skilde sig åt mellan WebEx-webbplatsen och Microsoft Outlook om värden schemalade en mötesserie från produktivitetsverktyget och Outlook inte hade samma tidszon som den lokala datorn.

CSCux76957

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem med att produktivitetsverktyg för ett CMR Hybrid-möte inte korrekt känner igen e-postadressen för en mötesdeltagare om den också var en del av adressen för ett TelePresence-rum.

CSCux45057

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdat ett problem där ett fel visades när en delegerad assistent försökte flytta värdens mötesserie som endast fanns i Microsoft Outlook, och som hade schemalagts utan produktivitetsverktyg.

CSCuy00213

3

Produktivitetsverktyg

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen inte svarade efter att ett nätverkscertifieringsfel upptäcktes vid uppdatering till en senare version av produktivitetsverktygen.

CSCux98428

4

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem där produktivitetsverktyg med Mac-operativsystem inte längre kom ihåg inloggningsuppgifterna för enkel inloggning (SSO) efter att operativsystemet hade startats om.

CSCuy33308

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett intermittent fel där Mac-versionen av produktivitetsverktygen inte kunde ansluta till en WebEx-plats.

CSCuy38042

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem med Windows där en videokonferens schemalades automatiskt varje gång en användare lade till ett TelePresence-rum som resurs i Microsoft Outlook.

CSCuy37825

CSCuy38412

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem med att Windows produktivitetsverktyg inte svarade när det konfigurerades med Microsoft Office 365, Windows 7, och Microsoft Outlook 2013.

CSCuv42317

3

Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem som innebar att produktivitetsverktyget inte svarade när det användes med EMC SourceOne.

CSCuy42765

3

Produktivitetsverktyg

Förbättrad meddelandetjänst för scenariot där produktivitetsverktyg har problem med att ansluta till Cisco TelePresence Management System (Cisco TMS).

CSCux27654

3

Meeting Center

Åtgärdat ett problem där mötesdeltagande via URL-API:en inte skickade de korrekta anvisningarna för återuppringning till mötesprogrammet.

CSCux35401

4

Training Center

Åtgärdat ett problem där utbildningsmötet för en mötesdeltagare avslutades felaktigt när de uteslöts från ett privat rum.

CSCux41777

3

Meeting Center, Event Center och Training Center

Åtgärdat ett problem där WatchDox förhindrade PowerPoint-filer från att delas i Universal Communications Format (UCF)-läge.

CSCux43487

3

Meeting Center, Event Center, Training Center, Produktivitetsverktyg

Åtgärdade ett problem som innebar att en PowerPoint eller PDF-fil som är överförd för delning är tom.

CSCux27604

3

Support Center

Åtgärdade ett problem där ljud eller video inte startade för WebACD under operativsystemet Microsoft Windows 10.

CSCux32981

3

Mitt WebEx

Åtgärdat ett problem med Remote Access när man använder en proxy.

CSCux42883

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med hybridljud från telefonitjänsteleverantörer (TSP) på en Mac där den förväntade sekvensen för SDK-funktionerna inte följs.

CSCux47573

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där Meeting Center inte svarar när alternativet Starta min video i alla möten är avmarkerat och Visa inte videopåminnelse när möten startar är markerat.

CSCuw29737

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem i Microsoft Windows som innebar att användare med ID:n med annan teckeninställning än romanska tecken inte kunder starta möten med metoden temporär fillösning (TFS).

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.5)

                                                                                                                                                  

Buggnummer

 

Allvarlighetsgrad

 

Produktområde som berörs

 

Beskrivning

 

CSCux29864

 

3

 

Meeting Center

Rättat till ett problem att ange siffror på WebEx-webbplatsen med en franskt tangentbord.

CSCux32804

 

3

 

Allt

 

Rättat till ett problem med dirigering till standardsidan för personligt rum istället för till sidan delta, när man väljer en möteslänk.

CSCux32719

 

4

 

Event Center

 

Åtgärdade ett problem att Event Center visade ett fel när diskussionsdeltagare deltog via en länk med ett giltigt och förifyllt lösenord.

CSCux32885

 

3

 

Webbplatsadministration

Åtgärdade ett problem där SupportPR-fältet visade ett felaktigt värde för webbplatser med enkel inloggning (SSO) i en kommaseparerad (CSV)-fil skapad från en användarkontoexport.

CSCux31442

 

3

 

Training Center

 

Åtgärdat ett problem där Training Center inte tillhandahöll den korrekta felhjälpen för ett tillagt komma i förnamnsfältet.

 

CSCux25759

 

3

 

Dokumentation

 

Dokumentationen är uppdaterad för att ge information om SuppprtPR-fältet i CSV-filen som används vid import/export av användarkontoinformation och för att ange att MyPMR-fältet inte längre är tillgängligt.

 

CSCux38239

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Rättade till ett problem där man blev omdirigerad till sidan ”Tjänsten är inte tillgänglig” när man försökte anpassa supportutbildningslänken för Meeting Center.

 

CSCux41609

 

3

 

Meeting Center

 

Rättade till ett problem med felaktig visning av kommandot *1 efter att ringa ut PCN *1 är inaktiverad på webbplatsen.

 

CSCux67387

 

3

 

Training Center

 

Åtgärdat ett problem där rapporten Detaljerad användningsrapport för liveutbildning inte visade något innehåll när sessionsnamnet innehöll ett tabulatortecken.

 

CSCux66353

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Åtgärdade ett problem som innebar att global inringning inte aktiveras när en användare tecknar ett konto.

 

CSCuw36392

 

3

 

Alla center

 

Ett problem med att en e-postavisering kräver att användare återställer sina lösenord två gånger har åtgärdats.

CSCux69999

 

3

 

Meeting Center

Ett problem med att felaktig starttid visas i en e-postavisering för ett återkommande möte har åtgärdats.

CSCux41813

 

3

 

Produktivitetsverktyg, URL-API

 

Åtgärdade ett problem där mötets avgiftsfria nummer inte visas korrekt i produktivitetsverktygen på förenklad kinesiska.

 

CSCux19753

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdat ett problem där ett möten inte kunde uppdateras i produktivitetsverktygen efter att webbplatsens mötestyp ändrades.

 

CSCux31221

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdat ett problem där valet av ett undantagsmöte från en serie med många undantag orsakade en krasch av Microsoft Outlook.

 

CSCux17421

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdat ett problem när en användare schemalade ett WebEx-möte från Microsoft Outlook 2013 och sedan ställde in mötet, så blev det bara inställt i Outlook men mötet visade fortfarande på WebEx-webbplatsen.

 

CSCux41828

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdat ett trunkeringsproblem för lokalisering av ljudanslutningstyp.

 

CSCux41516

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdat ett problem när en WebEx-webbplats som inte har stöd för enkel inloggning (SSO) växlar till en SSO-webbplats så visas dialogrutan för icke-SSO.

CSCux55675

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem med att uppdateringen av en mötesserie som inte går under WebEx (när en användare schemalägger mötet på uppdrag av en annan värd) i en Office 365-miljö tog lång tid.

CSCux27654

 

3

 

Meeting Center

 

Löst ett känt problem att när man deltar i ett möte via URL-API så skickar den inte korrekta anvisningar för återuppringning till mötesprogrammet.

 

CSCux35401

 

4

Training Center

 

Åtgärdat ett problem där mötesdeltagarnas Training Center-session avslutades felaktigt när de uteslöts från ett privat rum.

 

CSCux27604

 

3

 

Support Center

 

Åtgärdat ett ljud- och videoproblem för WebACD i Windows 10-miljön.

CSCux42883

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdat ett problem med hybridljud från telefontjänsteleverantörer (TSP) där den förväntade sekvensen för SDK-funktionerna inte följs.

 

CSCux47573

 

3

 

Meeting Center

Åtgärdade ett problem där mötesprogrammet kan krascha när inställningen ”Starta min video i alla möten” är avmarkerad och ”Visa inte videopåminnelse när möten startar” är markerad.

CSCux59008 och CSCux58997

 

3

 

Event Center

 

Åtgärdat ett problem att deltagare inte längre kunde höra Event Center-ljudsändningen efter en nätverksfelhantering.

CSCuw93068

 

3

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem med att vissa inbjudna inte fick e-postinbjudningar till stora möten när man använde funktionen ”bjud in och påminn”.

 

CSCuw97008

 

3

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med att möten kunde krascha när filer i fomaten .mov, .wmv eller .avi.

 

CSCux07039

 

3

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem med att mallar för anpassad information inte visades fullt ut i mötets infoflik.

 

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.4)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Buggnummer Allvarlighetsgrad Produktområde som berörs Beskrivning

CSCuw63245

 

3

 

Allt

 

Åtgärdade ett problem som innebar att rapportsidan för händelseinspelningar visade felen ”Sidan du har begärt är inte tillgänglig” eller ”Otillgänglig tjänst”.

 

CSCuw95055

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett fel som innebar att det inte gick att schemalägga ett möte om möteslösenordet innehöll ett apostroftecken.

CSCuw93741

 

3

 

Meeting Center

Stöd tillagt för landskoden ”Nigeria” när inbjudna registrerar sig för ett möte eller en händelse.

 

CSCuw95386

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat för produktivitetsverktygsanvändare med SAML enkel inloggning (SSO) aktiverad och en webbplats-URL med versala bokstäver. SAML-webbplatsens URL-parametervärde innehöll inte gemena bokstäver och kunde därför inte bearbetas korrekt.

 

CSCuw80472

 

3

 

Event Center

 

Problem åtgärdat som innebar att registrerade Event Center-mötesdeltagare fortfarande blev uppmanade att ange ett lösenord innan de kunde delta i en händelse.

 

CSCuw91332

 

3

 

Allt

 

Problem åtgärdat som innebar att sidan Globalt inringningsnummer i vissa fall visade ett tomt nummer för avgiftsfri inringning.

CSCux02164

 

3

 

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att URL-API:en för att vara värd för ett möte med automatisk delning ignorerade WL-parametern.

CSCuw93076

 

3

 

Training Center, Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Training Center inte kunde startas från produktivitetsverktygen (och såg ut att vara inaktiverat) när det var angett som standard i ”Träffas nu”-inställningarna i Mitt WebEx.

CSCux04792

 

3

 

Training Center, Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Training Center inte kunde startas från produktivitetsverktygen (och resulterade i en tom sida) när det var angett som standard i ”Träffas nu”-inställningarna i Mitt WebEx.

 

CSCuw93346

 

3

 

Meeting Center

Åtgärdade ett fel som innebar att schemaläggaren tog bort radbrytningar vid anpassning av ljudkonferensinformation.

CSCuw83386

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Problem åtgärdat som innebar att inget felmeddelande dök upp angående ogiltigt användar-ID under användarimporten.

CSCux06196

 

3

 

Training Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Training Center inte kunde lägga till en session i en användares kalenderprogram för utloggade värdar.

CSCux04766

 

3

 

Event Center

Åtgärdade ett problem som innebar att Event Center tog lång tid på sig att visa programdata efter att man klickat på program-URL:en ”Lista över program”.

 

CSCux11311

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att man inte kunde starta ett möte på Linux-datorer på grund av en snurrande boll.

 

CSCux12467

 

3

 

Meeting Center

 

Ett problem med att dubbla samtal visas i nummerinformationen under avsnittet ”backup-nummer” har åtgärdats.

CSCux13125

 

3

 

Event Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att när en användare lade till en diskussionsdeltagare från en URL API, så togs den tidigare diskussionsdeltagaren bort.

CSCux11420

 

3

 

Meeting Center

Åtgärdade ett problem med att en användare inte kunder delta i ett personligt mötesrum från en Apple iPhone eller iPad om webbplatsen krävde enkel inloggning (SSO).

 

CSCux12731

 

3

 

Meeting Center

Ett problem med att videosysteminformation felaktigt visas efter att videoåteruppringning har avaktiverats för sidan har åtgärdats.

CSCux18341

 

3

 

Allt

 

Ett problem med att fel standardinringningsnummer visas på sidan Inställningar för användare som inte har globala inringningsprivilegier har åtgärdats.

 

CSCux22841

 

3

 

Allt

 

Ett problem med att en bruten länk till ”Villkor för tjänst” visas efter att en profilbild har laddats upp har åtgärdats.

 

CSCux18073

 

3

 

Webbplatsadministration

Ett problem som innebar att registrerade utbildningsåtkomstrapporter inte var tillgängliga efter platsmigrering har åtgärdats.

CSCux20110

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem med att produktivitetsverktygen inte visade rätt inringningsnummer.

 

CSCux14537

 

3

 

Training Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Training Center inte kunde tillämpa en rabattkupongskod korrekt.

 

CSCux14249

 

3

 

Training Center

Åtgärdade ett problem som innebar att URL API-registrering för Training Center tilläts för avgiftsbaserade sessioner.

 

CSCux23521

 

3

 

Event Center

Löste ett problem som innebar att Event Center inte kunde skicka inbjudnings- och påminnelsemeddelanden via e-post.

 

CSCux26631

 

3

 

Event Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Event Center tillät att en deltagare registrerade sig för en händelse som var fullbokad.

 

CSCux14648

 

3

 

Meeting Center

Åtgärdade ett problem som innebar att man hamnade i fel Personligt mötesrum när man startade ett direktmöte från Lync.

 

CSCuw39461

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att slutanvändare inte kunde utse någon annan till alternativ värd eftersom Outlook API inte kunde hämta deltagarnas e-postadresser.

 

CSCuw57160

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygsprogrammet inte följde WebEx-inställningarna för att använda standardmötesmallen.

 

CSCuw59079

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att en tom e-postinbjudan resulterade när ett WebEx-möte avbröts i Microsoft Outlook.

CSCuw82905

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Ikonen till WebEx produktivitetsverktyg i Microsoft Outlook har fått en ny design för ökad användbarhet.

 

CSCuv47801

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel i Windows-versionen av produktivitetsverktygen som innebar att URL-ändringar för tysta installationsplatser inte verkställdes.

CSCuw99089

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel i Windows-versionen av produktivitetsverktygen som innebar att fel i kompabilitetsvyn visas på SSO-inloggningssidan om man byter SSO-plats (single sign-on).

 

CSCux01239

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel i Windows-versionen av produktivitetsverktygen som innebar att inbjudningsinnehållet ställs in fel utan raster om man ändrar systemlösenordet.

 

CSCuw20963

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem på Mac Produktivitetsverktyg som innebar att användare inte kunde ta bort möten som är en del i en serie.

 

CSCuw91613

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som resulterade tomma inbjudningar som ursprungligen schemalagts på uppdrag av annan värd med Windows-versionen av Produktivitetsverktyg, och som sedan redigerats med Produktivitetsverktyg för Mac av värden.

 

CSCux10178

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem med Lotus Notes-integrationen, där WebEx-ikonen fortfarande visades i verktygsfältet efter att integrationen av WebEx produktivitetsverktyg installerats och avinstallerats manuellt.

CSCux12666

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel i Mac-versionen av produktivitetsverktygen där WebEx-platsen inte visade informationen korrekt för undantagsmötet, om en användare schemalade ett återkommande möte och markerade i Microsoft Outlook att ett av dessa möten skulle vara ett undantag.

CSCux13031

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem med produktivitetsverktygen som innebar att webbplatsadministrationens standardinställningar för in- och utgångstoner inte antogs.

CSCux27826

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem i Windows-versionen av produktivitetsverktygen som gjorde att användare inte kunde schemalägga ett personligt mötesrum utan att välja ljudanslutningsalternativet ”Annan telekonferens” om webbplatskonfigureringen för ljud var inställd på ”Annan telekonferens” som standard.

CSCux27633

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel i Windows-versionen av produktivitetsverktygen som innebar att nya datorer (PC) visade fel i kompabilitetsvyn.

CSCuw40870

 

3

 

Support Center och Access Anywhere

 

Problem åtgärdat som innebar att Remote Access och Access Anywhere inte kunde anslutas på grund av att brandväggen gjorde en proxyblockerande certifikatkontroll.

CSCuw93068

 

3

 

Meeting Center

Åtgärdat ett problem som innebar att vissa mottagare inte fick något e-postmeddelande när man använde ”Bjud in och påminn”-funktionen i stora möten (över 100 deltagare).

CSCuw96998

 

3

 

Training Center

 

Problem åtgärdat som innebar att när Frågor och svar-information sparades fick man inte någon tydlig bekräftelse och det uppstod en fördröjning innan TXT-filen visades.

 

CSCuw82876

 

3

 

Meeting Center

Åtgärdat ett problem som innebar att när en USB-ljudenhet kopplades från på ”Testa datorljud”-skärmen så uppdaterades inte den visade enheten automatiskt till den inbyggda mikrofonen på huvudskärmen för ljud.

CSCuw91298

 

3

 

Training Center

Åtgärdat ett problem som innebar att ”Stäng av ljud vid inträde”-funktionen inte fungerade för ”Bjud in via telefon”-deltagare i Training Center på Mac.

CSCuw99663

 

3

 

Training Center

Problem åtgärdat som innebar att värden i vissa fall inte kunde spara Frågor och svar-information.

CSCux04046

 

2

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem med att delta i möten via webbläsaren Chrome i Meeting Center på Mac.

 

CSCuw02207

 

3

 

Support Center

 

Problem åtgärdat som innebar att proxyautentisering dök upp vid omstart av WebACD.

 

CSCux01518

 

3

 

Training Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Training Center visade ett ”Spela in telekonferens”-alternativ i situationer där endast internettelefoni var tillgänglig.

 

CSCuw97008

 

3

 

Meeting Center

Problem åtgärdat som innebar att mötet kraschade vid delning av videofiler i Meeting Center på Mac.

 

CSCux07039

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett känt problem med att använda en anpassad mötesinformationsmall som innebar att informationen i ”Mötesinformation”-fliken inte visades exakt som i mallen.

CSCuw01922

 

3

 

Support Center och Access Anywhere

 

Problem åtgärdat som innebar att ett delat program i Remote Access och Access Anywhere inte kunde visas på en fjärrdator med Windows 10.

 

CSCux14041

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem där internettelefoninspelningar felaktigt visade ett telefonkonferensmeddelande.

CSCux27640

 

3

 

Support Center, Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som innebar att Support Center visade felmeddelandet ”Cisco WebEx Service har slutat att fungera” efter installation av produktivitetsverktyget.

 

CSCux32440

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att fel tid för mötesdeltagande visades för möten med en enkät.

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.3)

 
                                                                                                                                                                                                                                       
Buggnummer Allvarlighetsgrad Produktområde som berörs Beskrivning

CSCuw47384

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Åtgärdade ett problem som innebar att skapandet av användarrapport över WebEx webbplatsadministrering i vissa fall tog för lång tid och avbröts.

 

CSCuw41277

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Problem åtgärdat som innebar att en administratör som använde WebEx webbplatsadministrering i vissa fall misslyckades med att ändra en användares lösenord.

 

CSCuw47779

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Problem åtgärdat som innebar att ett antal inspelningar saknades när en administratör som använde WebEx webbplatsadministrering redigerade en användares konto.

 

CSCuw49850

 

3

 

Meeting Center

 

Problem med att nå Meeting Center efter inloggning för vissa användare har åtgärdats

 

CSCuw36392

 

3

 

Alla center

 

Ett problem med att tvinga nya användare att återställa sina lösenord två gånger har åtgärdats.

 

CSCuw62026

 

3

 

Alla center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att alternativet ”Deltagare tar emot återuppringning” inte bibehölls efter att det aktiverades.

 

CSCuw59260

 

3

 

Event Center

 

Felkod åtgärdad som skapades av en ogiltig HTML-tagg i beskrivningen av ett Event Center-program.

 

CSCuw45317

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att en ”Begär värdkonto”-länk visades för användare även efter att värdkontoregistreringen hade inaktiverats i WebEx webbplatsadministrering.

 

CSCuw61593

 

3

 

Event Center

 

Problem åtgärdat som innebar att sändning med ljud och annan telekonferens inte startade om nätverksbaserad inspelning var inaktiverad.

 

CSCuw63207

 

3

 

Dokumentation

 

Åtgärdade ett problem som innebar att en administratör som använde administrering av WebEx-webbplatsen redigerade en e-postmall i HTML för Event Center och då såg en äldre version av ”Stöd HTML-taggar och attribut”-dokumentet.

 

CSCuw71953

 

3

 

Event Center

 

Problem åtgärdat som innebar att en administratör som använde administrering av WebEx-webbplatsen inte kunde redigera inspelningen av en händelse när ryska var valt som språk.

 

CSCuw71933

 

3

 

Meeting Center

 

Ett antal problem med skärmjustering av inspelningsgränssnittet för webbplatser har åtgärdats.

 

CSCuw61070

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Åtgärdade ett problem som innebar att alternativet ”Kräver inloggning före åtkomst till webbplatsen” saknades i WebEx webbplatsadministrering för webbplatser med enkel inloggning (SSO).

 

CSCuw71847

 

3

 

Webbplatsadministration

 

Förtydligade i e-postmallarna för inbjudningar att man inte kan lägga till mötet i kalendern på mobila enheter.

 

CSCuw78303

 

3

 

Meeting Center

 

Ett problem som hindrar att vissa e-postdomäner deltar i ett möte har åtgärdats.

 

CSCuw79328

 

3

 

Meeting Center

 

Ett problem med att en värd redigerar ett tillfälle i en serie återkommande möten, som har schemalagts av någon som tidigare har tillåtits att schemalägga på uppdrag av denna värd, har åtgärdats.

 

CSCuw85277

 

3

 

Meeting Center

 

Ett problem som hindrar användare från att delta i det andra tillfället i en återkommande mötesserie, om man har aktiverat alternativet att delta innan värden ansluter, har åtgärdats.

 

CSCuw85517

 

3

 

Meeting Center

 

Ett problem som hindrar värdar från att schemalägga möten om en ogiltig post anges i platsadministratörens fält för spårningskod har åtgärdats.

 

CSCuw69405

 

3

 

Support Center

 

Åtgärdade ett problem där den franska översättningen inte var exakt på Support Centers hemsida.

 

CSCuw83202

 

3

 

Meeting Center

 

Ett problem med att man får felmeddelandet ”Telefon ej tillgänglig” vid schemaläggning av möte har åtgärdats.

 

CSCut64622

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att värdar inte kunde radera möten som schemalagts med Microsoft Outlook via produktivitetsverktygen efter att deras användarnamn hade ändrats,

 

CSCuv48324

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel som innebar att produktivitetsverktygen inte sparade lösenord även om funktionen ”Kom ihåg lösenordet” var aktiverad.

 

CSCuw17257

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som innebar att statusuppdateringen ”I ett WebEx-möte” inte visades i Lync eller Office Communicator.

 

CSCuw19728

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdat ett problem med Lync-integration som innebar att inbjudna personer inte fick någon möteslänk från värdar som klickade på ”Starta möte” i Lync-chattfönstret.

 

CSCuw43344

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att produktivitetsverktygen inte uppdaterades automatiskt trots att användaren hade varit inloggad i en timme.

 

CSCuw32764

 

3

 

Produktivitetsverktyg, Support Center

 

Åtgärdade ett fel som innebar att användare inte kunde starta en Support Center-session med produktivitetsverktygen via ”Träffas nu”.

 

CSCuv43860

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att en alternativ värd inte kunde läggas till om dennes skärmnamn innehöll en parentes.

 

CSCuw34900

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat när en användare i Windows schemalägger ett CMR Hybrid-möte för en annan användare på Mac och bokar ett TelePresence-rum. Mac-användaren öppnar med produktivitetsverktygen det schemalagda mötet och ser inte det schemalagda TelePresence-rummet.

 

CSCuw33120

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att värdar hade problem med att logga in utan administrativa rättigheter efter en tyst installation av produktivitetsverktygens Lotus Notes-integration.

 

CSCuw45025

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att den franska översättningen av produktivitetsverktygen innehöll en extra parentes och ordet ”applikation” kapades av i produktivitetsverktygens inställningar i Windows-versionen.

 

CSCuw48410

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som innebar att användare som hade alternativet Kom ihåg användarnamn och lösenord aktiverat och som sedan växlade webbplats fick ett felaktigt felmeddelande om användarnamn och lösenord när de angav sina användarnamn.

 

CSCuw34903

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem som innebar att när användare drog en CMR Hybrid-förekomst till undantag i kalendern så försvann meddelandet ”Följande text får inte tas bort eller ändras” från Outlook-inbjudan.

 

CSCuw33120

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att värdar hade problem med att logga in utan administrationsprivilegier efter en tyst installation av produktivitetsverktygens Lotus Notes-integration.

 

CSCuw29886

 

4

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem i produktivitetsverktygen för Lotus Notes åtgärdat som innebar att en värd som redigerade ett möte och lade till deltagare inte såg en dialogruta med uppmaning att skicka uppdateringen till alla eller enbart deltagare som lagts till eller tagits bort.

 

CSCuw73112

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett problem med knappen ”Träffas nu” i den franska översättningen.

 

CSCuw78834

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade ett fel som innebar att Microsoft Outlook-kalenderns ”idag”-vy försvann efter att produktivitetsverktyget installerats.

 

CSCuu40678

 

1

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att vissa deltagare fick tomma inbjudningar till möten.

 

CSCuw47520

 

3

 

Alla center

 

Åtgärdat ett problem som innebar att en användare kunde se att det automatiskt skapas en tillfällig mapp under ”Mina dokument” som sedan raderas omedelbart när man avslutar ett möte.

 

CSCuv72482

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att mötesapplikationen inte tillät att videoinställningarna i Citrix VDI öppnades.

 

CSCuw45356

 

3

 

Alla center

 

Problem åtgärdat som innebar att deltagande i möten stannade vid 99 procent under kundens nätverksmiljö.

 

CSCuw49478

 

2

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar kraschar på grund av den interna kameratypen i Windows-mötesapplikationen.

 

CSCuw39280

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att mötesapplikationen på Mac laddades till endast 99 procent.

 

CSCuw53435

 

3

 

Meeting Center

 

Problemet att delta i möte med Mac Chrome 45 har åtgärdats.

 

CSCuw45560

 

3

 

Event Center

 

Problem åtgärdat som innebar att Event Center kraschade när man delade en videofil.

 

CSCuw92136

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem med sparafunktionen för whiteboard.

 
 

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.2)

 
                                                                                                
Buggnummer Allvarlighetsgrad Produktområde som berörs Beskrivning

CSCuv76990

 

3

 

Allt

 

Problem åtgärdat som innebar att en användare inte kunde delta i ett möte direkt efter att ha loggat in.

 

CSCuw13950

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett problem med att använda brittiskt slutdatumformat vid schemaläggning av återkommande möte.

 

CSCuw03543

 

3

 

Allt

 

Problem åtgärdat som innebar att en kund inte kunde använda GET för att ringa vår URLAPI när webbplatsen hade uppgraderats.

 

CSCuv92427

 

3

 

Meeting Center

 

Åtgärdade ett fel med att kopiera och klistra in ett mötesnummer inför att delta i ett möte via webbläsaren Mac Safari.

 

CSCuv94840

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att det inte var möjligt att delta i ett personligt rum när den första deltagaren hade anslutit från ett videokonferenssystem och uppringningsfunktionen var inaktiverad på WebEx-webbplatsen.

 

CSCuw19361

 

3

 

Event Center

 

Åtgärdade ett problem som innebar att ljudanslutningstypen ”WebEx-ljud” inte visades som standard i produktivitetsverktygen.

 

CSCuv94703

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att en användare såg två muspekare vid delning via Safari på Mac.

 

CSCuw05590

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar hög CPU-användning under skärm- och programdelning på MacBook Pro med operativsystemet Yosemite 10.10.3.

 

CSCuw08230

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att Mac-användare inte kunde starta eller delta i möten.

 

CSCuw13575

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att mötesklienten på Mac kraschade när en 4 K USB 3.0-videokamera användes.

 

CSCuv57882

 

4

 

Event Center

 

Problem åtgärdat som innebar att ett felaktigt meddelande visades av verktygstipset för ljudikonen i mötesdeltagarlistan för användare som anslöt till ljudet med hjälp av dator.

 

CSCuw13451

 

3

 

Meeting Center

 

Problem åtgärdat som innebar att värdrollen i vissa fall överfördes till en deltagare i det personliga rummets lobby.

 

CSCuw16870

 

3

 

Uppspelning av inspelning

 

Problem åtgärdat som innebar att en nätverksbaserad inspelning inte kunde spelas upp med proxy-inställningar.

 

CSCuv94533

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att enkel inloggning (SSO)-användare inte kunde logga in och produktivitetsverktygen låste sig.

 

CSCuv73129

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Allvarligt latensfel åtgärdat vid hantering av flera Microsoft Outlook-kalendrar efter installation av WebEx produktivitetsverktyg.

 

CSCuv34636

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Problem åtgärdat som innebar att WebEx-webbplatsen och CMR-användaruppgifterna inte fylldes i automatiskt efter installation av produktivitetsverktygen.

 

CSCuv34551

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Löste problem med /qb parametern när produktivitetsverktyg sprids genom massinstallation i Windows.

 

CSCuw02536

 

3

 

Produktivitetsverktyg

 

Åtgärdade felaktig e-postmall efter uppgradering av webbplatsen.

 
 
 

Åtgärdade buggar i WebEx (WBS30.1)

 
                                                                                      
Buggnummer Allvarlighetsgrad Område som berörs Beskrivning

CSCuv68193

 

2

 

Allt

 

Åtgärdade ett fel som innebar att användare inte kunde delta i ett möte på Firefox när VPN var avstängs och en proxy konfigurerade.

 

CSCuv20012

 

3

 

Meeting Center

 

Problem har åtgärdats i Webbplatsadministrationen som innebar att deltagare var tvungna att ange sin e-postadress när webbplatsadministratören avmarkerade 'Begär deltagarens e-postadress'.

 
CSCuv24243 4

Meeting Center

 
Flera problem åtgärdade med funktionen hämta program.
CSCuv23380 3 Event Center Tiden för rapporten över ej listade inspelningar kan komma att löpa ut om stora datamängder ska extraheras.
CSCuv32868 3 Webbplatsadministration Bugg åtgärdad så att administratörsanvändare kan se spårningskodinformation i sin helhet, även om denna omfattar många val.
CSCuv41502 3

Meeting Center

 
Problem åtgärdat i Meeting Place-integrerade webbplatser där en värd kunde schemalägga personliga konferensmöten trots att han eller hon inte hade behörighet för schemaläggning.