Samtal i Cisco Jabber för Android

Document created by Cisco Localization Team on Jan 20, 2017Last modified by Krzysztof Miller on Jun 23, 2017
Version 2Show Document
 • View in full screen mode
 

Samtal i Cisco Jabber för Android

Telefontjänstkonton

När du ringer samtal med Cisco Jabber använder appen ditt jobbtelefonnummer och visar jobbnumret till personen som du ringer.   

Du kan ringa samtal på olika sätt beroende på hur systemadministratören konfigurerar ditt konto.   

Med ett vanligt telefontjänstkonto kan du ringa ljudsamtal med Voice over Internet Protocol (VoIP). Systemadministratören kan även aktivera följande funktioner för ditt konto:   

 •     

  Video – Du kan ringa videosamtal.

      

 •     

  Dial via Office (DvO) – Du kan ringa från ditt jobbtelefonnummer och ditt mobilnätverk.

      

 
                         
       

Tabell 1: Jämförelse mellan VoIP- och DvO-samtal
 

VoIP

      

DvO     

Använda nätverk 

Trådlösa nätverk eller mobildatanät     

Mobilröstnät     

Högsta antalet samtal åt gången

      

Två

Endast ett samtal i taget är aktivt. Det andra sätts automatiskt i vänteläge.     

      

Ett

     

Funktioner för aktiva samtal     

      

(t.ex. vänteläge eller konferens)     

      

Tillgänglig     

Inte tillgänglig     

Inkommande samtal     

Öppna i Cisco Jabber     

Öppna i det inbyggda telefonprogrammet

      

Utgående samtal     

Cisco Jabber ringer omedelbart upp numret som du knappar in     

Cisco Jabber ringer tillbaka till dig innan det ringer upp numret som du knappar in     

 
             
I följande tabell visas de samtalsinställningar som du kan konfigurera i menyn Cisco Jabber Inställningar, baserat på konfigurationen av ditt telefontjänstkonto.   

Tabell 2: Samtalsinställningar

Om ditt konto...

Du kan modifiera de här Cisco Jabber-inställningarna...

har video aktiverat     

     

Skicka automatiskt – Använd denna inställning för att aktivera eller inaktivera automatisk video vid samtal.

      

Mobildatanätverk – Använd denna inställning för att automatiskt aktivera eller inaktivera video när du använder ett mobildatanätverk.

      
OBS!             

Cisco Jabber visar inte de här videoinställningarna under ett videosamtal eller om du aktiverar läget Låg bandbredd.      

      
      

inte har DvO aktiverat     

Låg bandbredd – Använd denna inställning för att optimera ljudet om du ringer VoIP-samtal när du är ansluten till ett nätverk med låg bandbredd.

har DvO aktiverat     

     

Samtalsalternativ – Ange om du vill att Cisco Jabber alltid ska ringa VoIP-samtal, alltid ringa via ditt mobilnätverk eller automatiskt välja samtalsmetod beroende på din nätverksanslutning.

      

Låg bandbredd – Om du väljer ett samtalsalternativ som använder VoIP visar Cisco Jabber inställningen för låg bandbredd. Använd den här inställningen för att optimera ljud om du ringer VoIP-samtal när du är ansluten till ett nätverk med låg bandbredd.

      

Ring ett samtal på en surfplatta

Tryck i sökfältet för att öppna Knappsats-skärmen och gör något av följande för att ringa:

 
 • Tryck på siffrorna på knappsatsen och tryck sedan på Ring.

   

 • Ange en e-postadress, t.ex. anvandarnamn@exempel.com och tryck på Ring, eller tryck på för att få fler alternativ. 

    

    

Funktioner för aktiva samtal

Parkera samtal

Slutför åtgärden för att parkera ett pågående samtal så att du kan överföra det till en annan enhet eller tillfälligt sätta det i vänteläge.

 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .

       

 2. Tryck på Parkera.

    

 3. Hämta samtalet från en annan enhet eller återuppta samtalet från den aktuella enheten.   

   

Konferenssamtal

       
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .

       

 2. Tryck på Konferens.     

       

 3. Gör på ett av följande sätt:

       

  Cisco Jabber placerar automatiskt ditt första samtal i vänteläge och visar status på båda samtalen.     

   

  1. Ange ett telefonnummer och välj Ring.

    

  2. Ange ett namn eller en videoadress och tryck på något av sökresultaten.

    

 4. Tryck på Slå ihop i kontrollfältet.

   

    

Sätta samtal i vänteläge och återuppta dem

       
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .    

   

 2.      

  Tryck på Vänteläge.     

       

 3.      

  Tryck på Återuppta om du vill återuppta samtalet.     

       

    

Slå ihop samtal

       

Använd funktionen Slå ihop för att slå ihop två befintliga samtal till ett konferenssamtal.   

    

Den här proceduren gäller endast Cisco Jabber VoIP-samtal. Funktionen Slå samman är inte tillgänglig för DvO-samtal.   

    
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .    

   

 2. Tryck på Slå ihop.

       

 3. Tryck på OK.    

   

 4. (Valfritt) Tryck på för att visa en lista över konferensdeltagare.    

   

    

Flytta ett samtal till ett mobilnät

       

Den här proceduren gäller bara för Cisco Jabber VoIP-samtal. Den här funktionen är inte tillgänglig DvO-samtal.   

    
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .

       

 2. Tryck på Flytta till mobil.    

   

 3. Tryck på OK.    

   

 4. Tryck på Svara när enheten ringer.    

   

    

Visa samtalsstatistik

 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .    

   

 2. Tryck på Samtalsstatistik.

   

Växla mellan samtal

       

När du är ansluten till två internetsamtal är bara ett av samtalen aktivt åt gången – det andra parkeras automatiskt.

    
 1. Tryck på det röda fältet för att växla mellan de två samtalen.   

   

Överföra ett samtal

     
 1. Från vyn i ett aktiv samtal trycker du på .    

   

 2.      

  Tryck på Överför.     

       

 3. Gör på ett av följande sätt:

   

  1. Ange ett telefonnummer och välj Ring.

    

  2. Ange ett namn eller en videoadress och tryck på något av sökresultaten.

    

    

Kontroll av den bortre kameran

   

I samtal som har stöd för kontroll av bortre kamera kan du justera den bortre kameran så att du får bättre sikt under videosamtal, eller så kan du kontrollera kamerornas konferens-layout. En ikon för Visa kontroll av bortre kamera visas i ditt samtal om den bortre kameran har aktiverats för kontroll. När du väljer ikonen kan du, beroende på sättet som samtalet är anslutet, antingen använda den för att gå till den bortre kameran eller ändra konferens-layouten för videoskärmarna.   

    

Om du ringer en grupp eller person direkt som har en enhet med en kontrollerbar kamera kan du kontrollera den bortre kameran, även om flera personer ringer till den enheten på samma gång. Om du däremot ringer en brygga kan du endast kontrollera konferens-layouten genom att välja hur du vill att de olika kamerorna ska visas i ditt konferenssamtal.   

    
Innan du börjar   

Kontrollera att systemet som du ringer har stöd för kontroll av en bortre kamera (FECC). Funktionen måste aktiveras av din videokonferensadministratör.   

    
   
1    När du har påbörjat ett videosamtal väljer du ikonen Visa kontroll av bortre kamera.    
2    Använd panorerings-, vinklings- och zoomknappen för att kontrollera samtalet.          
     
 •       

  Vid direktsamtal till enheter använder du kontrollerna för att panorera kameran åt vänster eller höger, vinkla kameran uppåt eller nedåt och zooma in och ut på kameran.      

        

 •  
  Vid samtal till bryggor använder du kontrollerna för att välja konferens-layouten som du vill använda.   
                        
   

  Alternativ         

            
           

  Beskrivning         

            
           

  Vinkla uppåt         

            
           

  Uppåtpil-tangenten         

            
           

  Vinkla nedåt         

            
           

  Nedåtpil-tangenten         

            
           

  Panorera vänster         

            
           

  Vänsterpil-tangenten         

            
           

  Panorera höger         

            
           

  Högerpil-tangenten         

            
           

  Zooma in         

            
           

  Plustecknet         

            
           

  Zooma ut         

            
           

  Minustecknet         

            
         
        
      
     

Ring ett samtal inom Jabber

   

Jabber-interna röst- och videosamtal innebär att du kan ringa samtal mellan två Jabber-klienter utan att behöva registrera dig i Cisco Unified Communications Manager.

    

Så här fungerar ett Jabber-internt samtal:

   
 •     

  Du kan endast ringa ett samtal inom Jabber till en kontakt åt gången.     

      

 •     

  Om du befinner dig i ett Jabber-internt samtal och ringer upp en annan kontakt avslutas det pågående samtalet.

      

 •     

  När du startar ett Jabber-internt samtal med en kontakt och kontakten i fråga samtidigt startar ett Jabber-internt med dig bryts ditt samtal automatiskt och du får ingen avisering om inkommande samtal.

      

 •     

  När du är i ett mobilsamtal kan du inte svara på några samtal inom Jabber. Det inkommande samtalet inom Jabber listas som ett missats samtal.    

      

 •     

  Om du befinner dig i ett Jabber-internt samtal och får ett mobilsamtal bryts det Jabber-interna samtalet omedelbart när du svarar på mobilsamtalet.

      

   

  

   
Innan du börjar   

Systemadministratören måste aktivera denna funktion.

    
    
1    På skärmen Kontakter trycker du på kontaktens bild. Då visas kontaktens detaljer.
2    Bland kontaktens detaljer trycker du på kontaktens namn.     Då visas skärmen Profil.    
3    Profil-skärmen trycker du på alternativet Jabber-samtal för att ringa.

Konfigurera ringsignal och chattaviseringston i Jabber

   
1    För att konfigurera en ringsignal går du till Inställningar > Ljud > Ringsignal och väljer önskad ringsignal.
2    För att konfigurera en chattaviseringston går du till Inställningar > Ljud > Aviseringston och väljer önskad chattaviseringston.

Inaktivera VoIP-samtal via mobilt nätverk

Du kan aktivera eller inaktivera VoIP-samtal via mobilt nätverk i Jabbers Inställningar.

  

Inaktivering av VoIP-samtalsfunktionen via mobilt nätverk innebär följande:

  
 •  

  Telefontjänster stängs av

    

 •  

  Inga inkommande samtal tas emot

    

 •  

  Du kan inte ringa VoIP-samtal

    

 •  

  Jabbers batteriförbrukning minskas

    

    
1    Gå till Inställningar.
2    Gå till Samtalsalternativ under delen Samtal. Fönstret Samtalsfunktion via mobilt nätverk öppnas. Det finns tre alternativ för Samtalsfunktion via mobilt nätverk:
 • Endast ljud <standardinställning>

   

 • Använd ljud och video

   

 • Inaktivera samtalsfunktion

   

3    Välj Inaktivera samtalsfunktion.

Minimera videosamtalsfönstret

Tryck på bakåt-knappen på din Android-enhet för att minimera videosamtalsfönstret. Tryck på det minimerade videosamtalsfönstret för att visa videosamtalet i helskärm. Du kan dra och placera videon var som helst på din enhet.
 

Attachments

  Outcomes