Vidarebefordra röstmeddelanden i Cisco Jabber för Windows 11.8 och senare

Document created by Cisco Localization Team on Jan 24, 2017
Version 1Show Document
  • View in full screen mode
  

 

Du kan vidarebefordra ett röstmeddelande under fliken Röstmeddelanden till en eller flera av dina kontakter. Du kan också spela in ditt eget meddelande och bifoga detta med det vidarebefordrade röstmeddelandet. Du kan lyssna på ditt inspelade meddelande och spela in ditt meddelande på nytt om du vill.

  

Mottagarna får det vidarebefordrade meddelandet under fliken Röstmeddelanden där det visas som ett vanligt nytt röstmeddelande med avsändarkontaktens namn samt ”FW:”- beteckningen. När användaren klickar på uppspelningsknappen spelas ditt meddelande upp först, följt av det ursprungliga röstmeddelandet.

  

Din systemadministratör måste aktivera vidarebefordring av röstmeddelanden.

  

        
1    Högerklicka på ett röstmeddelande under fliken Röstmeddelanden.
2    Klicka på Vidarebefordra röstmeddelande. Dialogrutan Vidarebefordra röstmeddelande visas.
3    (Valfritt) Klicka på Spela in om du vill spela in ett eget meddelande att bifoga röstmeddelandet. Du kan spela upp ditt meddelande och spela in det på nytt om du vill.
4    I sökrutan söker du efter de kontakter som du vill vidarebefordra röstmeddelandet till. Du kan vidarebefordra röstmeddelanden till flera kontakter.
5    Klicka på Skicka.
 


Attachments

    Outcomes